Förskott på arv

2014-09-01 i Förskott på arv
FRÅGA |Förskott på arv Svärfar hjälpte under flera år sin son efter dennes skilsmässa, dels genom direkta gåvor, dels genom att stå för hälften av ett huslån (enbart ränteinbetalningar, inga amorteringar). Svärfar är nu avliden. När svärmor i sinom tid avlider kommer denna hjälp då att kunna räknas som förskott på arv till min svåger? (Jag förutsätter att inget speciellt avtalats vid utbetalningen av detta)
Hedda Gejrot |Hej och tack för din fråga!I Ärvdabalken (ÄB) 6 kap 1 § (https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1) finns regler om förskott på arv. Gåvor till barn ses som förskott på arv och en gåva kan vara i form av betalning av skuld. Om din svärfar hade för avsikt att gåvan inte skulle räknas som förskott på arv kommer den däremot inte att göra det. Du skriver att inget har avtalats men det är tillräckligt att det framgår av omständigheterna. Sådana omständigheter kan vara att din svärfar i nära samband med detta har gett sina andra barn något likvärdigt. Om din svåger skulle påstå att så är fallet ligger det på hans lott att bevisa detta. Hoppas du känner dig nöjd med ditt svar! Vänligen 

Konflikt vid arvsskifte

2014-08-31 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej! Vi är tre systrar som har delat upp vår avlidna mammas hem i samförstånd. Men, det finns en tavla som jag och en av mina systrar vill ha. Hur gör man? Tilläggas bör att mamma har bott på ett demensboende i sex år så den stora delningen gjorde vi då.Tacksam för svar! Vänligen Anne-Mari
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline!Ni har en situation som ni bäst löser internt. Det finns inga lagregler på vem som ska få vad i den bemärkelsen. Går det inte att komma fram till en lösning kan ni hos tingsrätten ansöka om en skiftesman enligt  23 kap 5 § ärvdabalken (ÄB). Denna kan hjälpa er att nå en lösning. Går inte det får skiftesmannen vidta ett tvångsskifte. Blir någon fortfarande inte nöjd får denna dödsbodelägare väcka talan mot de övriga. Detta är dock en tämligen komplicerad process, och jag råder er att lösa konflikten själva!Hoppas det gav dig svar på din fråga!Vänligen,

Testamente till förmån för sambo

2014-08-31 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag & min sambo har börjat prata om vem som ska ärva min sambo vid dödsfall. Han vill att jag ärver allt eftersom han inte har tidigare barn eller föräldrar och syskon vill han inte skall ärva. Så min fråga hur går vi tillväga för att det ska gälla inom ett samboavtal ?
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Fråga om sambors arvsrätt behandlas i Ärvdabalken, som du hittar https://lagen.nu/1958:637.Sambor ärver inte varandra. För att du ska kunna ärva din sambo framför andra släktingar krävs att han upprättar ett testamente till förmån för dig. Att tänka på när man upprättar testamente är att det ska vara skriftligt och bevittnas och undertecknas av två vittnen, Ärvdabalken 10:1. Du som sambo får inte vara vittne, ÄB 10:4. Om ni vill var säkra på att testamentet blir juridiskt giltigt och med det innehåll ni har tänkt er kan det vara klokt att ta hjälp av en jurist. Om ni önskar kan ni boka ett möte med någon av Lawlines partners här på hemsidan.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Särkullbarn och inbördes testamente

2014-08-31 i Särkullbarn
FRÅGA |Min hustru och jag äger en sommarfastighet tillsammans, vi vill att efter min eller hennes död skall sitta I orubbat bo utan att bröstarvingar kan göra anspråk på sin del av arvet så länge någon av oss är i livet, om den överlevande säljer fastigheten vill vi att arvslotten skall utbetalas och inte förr, vi har inga gemensamma barn.
Linnea Ranvinge |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då ni inte har några gemensamma barn utan enbart särkullbarn har dessa rätt till sin arvslott direkt när respektive förälder avlider (se 3 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). Detta är huvudregeln förutsatt att inte särkullbarnet avstår från sin arvslott till förmån för den efterlevande maken enligt 3 kap. 9 § ÄB. Om detta görs tas hela arvet emot först sedan bägge makarna har avlidit.Som jag förstår det vill ni att egendomen ska tillfalla den efterlevande maken och först när båda makarna avlidit ska särkullbarnen få ut sitt arv. Först vill jag poängtera att laglotten har varje bröstarvinge rätt till enligt lag (7 kap. 5 § ÄB) och denna kan ni således inte styra över (om inte bröstarvingen själv avstår från den i enighet med 3 kap. 9 § ÄB som jag nämnde ovan). Laglotten är lika med halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Den andra halvan kan dock var och en fritt förfoga över och testamentera som den vill.Det ni skulle kunna göra är att skriva ett inbördes testamente till förmån för den efterlevande maken där det framgår att denne ska erhålla hela den avlidnes kvarlåtenskap med s k fri förfoganderätt. Det innebär att maken kommer att kunna råda fritt över egendomen men inte kunna testamentera den vidare. Den först avlidnes bröstarvingar kommer då istället har rätt till efterarv när bägge avlidit, d.v.s. en uppskjuten arvsrätt. I testamentet skulle också kunna nämnas att fastigheten ska skiftas ut när den säljs. Ett alternativ skulle också kunna vara att i testamentet ge särkullbarnen någon form av fördel ifall han eller hon väljer att avstå från sitt arv till förmån för efterlevande maken, vilket skulle kunna vara ett sätt för den efterlevande att sitta i "orubbat bo" och inte heller tvingas ge särkullbarnen laglotten förrän bägge makarna har avlidit. Dock är det såklart upp till bröstarvingarna att i slutändan fatta det beslutet.Om ni vill ha ytterligare hjälp med att utforma ett testamente så kan ni vända er till någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via vår hemsida här.Hoppas du fått svar på dina funderingar och lycka till!Vänliga hälsningar,

Jävigt testamentsvittne?

2014-09-01 i Testamente
FRÅGA |Vi är sambos. Vi vill säkra att ärva varandra så vi kan bo kvar och känna den tryggheten att inte behöva flytta direkt. Kan den enes dotter och sambo bevittna? Kan dotterns sambos föräldrar bevittna? Eller måste helt andra bekanta bevittna? Med vänliga hälsningar Monica
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vem som får vara testamentsvittne regleras i 10 kap. 4 § ärvdabalken. Av första stycket följer bland annat att den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag inte får vara testamentsvittne. Bestämmelsen tar dock enbart sikte på äktenskapligt grundat svågerlag. Samboförhållandet innebär alltså inte att sambon är jävig på den grunden.Av andra stycket följer att ingen får bevittna ett förordnande till sig själv, en make eller sambo, ett syskon eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till honom eller henne. Beroende på vad som anges i testamentet finns det alltså en risk att både sambon och sambons föräldrar är jäviga enligt andra stycket.Vänliga hälsningar,

Laglott och jämkning av testamente

2014-08-31 i Testamente
FRÅGA |Hej Jag har fått besked att jag är bröstarvinge till min pappas systers man som nyligen avled deras gemensamma son är avliden och han hade inga barn men en sambo . Som min farbror nu har skrivit testamente till. Jag undrar vad min laglott blir ? Det finns bara jag kvar min farbrors släkt är döda och min pappa och hans släkt är döda?
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline. Bröstarvinge är släkting i rätt nedstigande led. Alltså barn/barnbarn etc. Som bröstarvinge har man rätt till laglott. Den är hälften av arvslotten. Du måste dock påkalla jämkning i testamentet för att få ut den (detta måste göras inom 6 månader). Det ser du i 7 kap 1 § och 3 § i ärvdabalken (ÄB). Eftersom du är den enda legala arvingen, 3 kap 1-3 §§ ÄB, kommer din laglott motsvara halva kvarlåtenskapen! Hoppas du fick svar på din fråga!

Endast den som lever vid arvlåtarens död kan ärva

2014-08-31 i Arvsordning
FRÅGA |min mor har nyligen dött och har en massa skulder hos kronofogden. min mormor lever fortfarande och har en del pengar. vad händer när hon dör och vi ärver henne delvis? kommer min mors skulder att äta upp det arvet? eller ärver vi mormor direkt?
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När er mormor avlider kommer inte någon del av kvarlåtenskapen att gå till att täcka er avildna mors skulder, pengarna kommer istället att gå direkt till er. Detta följer av 1 kap 1§ och 2 kap 1§ ärvdabalken. Ärvdabalken hittar du här.Vänligen,

Ta ut laglott

2014-08-31 i Särkullbarn
FRÅGA |Kan särkullsbarn ta ut halva laglotten?
Anes Sabic |Hej,Tack för din fråga!Som huvudregel gäller att efterlevande make har fri förfoganderätt till all den avlidnes egendom- vilket då innebär att arvingarna får vänta tills den levande makens död för att få ut sin laglott, se 3 kap. 1 § https://lagen.nu/1958:637. Dock gäller enligt samma lagrum att särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt, om de nu inte väljer att avstå det till förmån för den efterlevande maken, se 3 kap. 9§ https://lagen.nu/1958:637. Särkullbarn har således samma arvsätt som gemensamma barn, med den enda skillnaden att de kan ta ut den direkt.Hoppas jag tolkade din fråga på ett korrekt sätt, och du fick de svar du vill ha.Med vänlig hälsning,