Särkullbarns rätt till efterarv

2017-10-17 i Efterarv
FRÅGA |Hej.Min mor dog 2013 och strax innan upprättades ett testamente enlig hennes vilja. Min mor var gift med en man som inte är min far. I testamentet står det att min styvfar har fri förfogande rätt till all kvarlåtenskap och om arvet till min styvfar skulle hamna i konflikt med min rätt till min laglott så önskade mamma att jag i såfall skulle avstå min laglott. Efter min styvfars bortgång skall efterarvet gå till mammas arvingar enligt lag. Om jag ändå skulle ha krävt ut min laglott skulle jag inte ha rätt till efterarv. Nu känner jag mig lite osäker på vad jag egentligen avstod från när jag godkände testamentet. Har jag helt avstått från min laglott? Tack på förhand från en osäker dotter.
Johanna Ambjörn |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB). När en make dör är huvudregeln att kvarlåtenskapen ska gå till efterlevande make. Undantaget är när det finns särkullbarn som har rätt att få ut sin laglott direkt (3:1 ÄB). Särkullbarnet kan dock välja att avstå från sin rätt att ta ut sin andel på en gång till förmån för den efterlevande maken. Efterlevande maken ärver då egendomen med fri förfoganderätt, vilket innebär att maken kan spendera pengarna, men inte testamentera bort dem. Om särkullbarnet avstår från sin rätt att ta ut sin del direkt, har särkullbarnet då rätt till efterarv när den efterlevande maken avlider (3:9 ÄB).Det går som i ditt fall att skriva en önskan i testamente att särkullbarnet ska avstå från sin rätt att ta ut sin laglott direkt till förmån för den efterlevande maken. Det är dock helt upp till särkullbarnet om den vill göra det eller inte. Eftersom att du har valt att följa din mors önskan att avstå från din rätt att ta ut ditt arv direkt, har du rätt till efterarv när din styvfar avlider. Hur stort efterarvet blir utgörs av en kvotdel av den efterlevande makens kvarlåtenskap vid dennes bortgång. Kvotdelen motsvarar andelen som den efterlevande makes arv utgjorde i relation till efterlevande makes totala förmögenhetsmassa vid den första makens död (3:2 ÄB). Sammanfattningsvis har du avstått från din rätt att ta ut din laglott direkt, och har då istället rätt till efterarv när din styvfar går bort. Hur stort efterkravet blir beräknas genom kvotdelar ur den efterlevande makens förmögenhetsmassa. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Efterarvingars efterarvsrätt

2017-10-16 i Efterarv
FRÅGA |Tolkning av arvsrättMin svägerska dog 2014.Bouppteckning gjordes.I den stod det att hon hade hade enskild egendom i en fastighet.Under rubriken bankmedel stod det alla banktillgodohavande. Efter det kom alla utgifter.Efter det kom min brors tillgångar. Min bror dog 2017.Han efterlämnade ett testamente, där han testamenterade all sin egendom till mig , hans syster som är hans enda arvinge. De fick inga barn.Han ärvde allt efter sin fru med fri förfoganderätt, men kunde inte testamentera bort hennes egendom ex. fastigheten till mig har jag hört. I ett äktenskapsförord från 1951 står följande. All egendom,som nu tillhör eller framledes tillfaller endera av oss livennom all avkastning av sådan egendom och vilken egendom eljest skulle vara varderas giftorättsgods,skall tillhöra vardera av oss enskilt.1954 kom ett tillägg att hon ägde deras nybyggda villa.Min bror testamenterade sin del av ett sommarställe till mig, där jag tidigare ägde halva.Min svägerskas avlägsna släktingar (inga syskon) ska ha ut sitt arv. Min fråga. Ärver jag alla banktillgodohavande, som står på min brors bouppteckning, eller ska man dra av hennes banktillgodohavanden som hon hade ,när hon dog. En följdfråga..Kan jag överhuvudtaget, försöka få någon del av pengarna för fastigheten, när den säljs.
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När din svägerska gick bort så ärvde din bror henne med fri förfoganderätt enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). Detta innebär, precis som du säger, att han inte får testamentera bort den egendom han ärvt från henne. Dock har din svägerskas arvingar efterarvsrätt, vilket innebär att de vid din brors frånfälle har rätt att ärva viss egendom från hans dödsbo. Enligt 3 kap. 2 § ÄB så utgörs efterarvingarna av den först avlidnes (din svägerskas) bröstarvingar, föräldrar, syskon och syskons avkomlingar. Din svägerskas farföräldrar, morföräldrar och deras barn har således ingen efterarvsrätt. Eftersom all egendom var enskild så utgörs efterarvet av den andel av din brors totala kvarlåtenskap som motsvarar den andel som din bror ärvde av din svägerska. Alltså; om din bror ärvde 200 000 kr av sin fru (din svägerska) när hon gick bort år 2014 och hans totala då egendom uppgick till 1 000 000 kr, så utgörs afterarvet av 200 000/1 000 000 = 2/10 = 20 %. Om vi utgår från mitt räkneexempel ska således din svägerskas efterarvingar erhålla 20 % av din brors kvarlåtenskap. I princip så ska efterarvingarna erhålla det som din bror ärvde av din svägerska. Först så ska din svägerskas efterarvingar få ut sitt arv, vilket troligtvis kommer utgöras av din svägerskas banktillgodohavanden samt fastigheten. När fastigheten ev. säljs kommer du inte att få någon del av köpeskillingen.Sammanfattningsvis så har din svägerskas arvingar efterarvsrätt från din svägerska. Deras krav motsvarar den andel av din brors totala egendomsmassa som utgjordes av din svägerskas arv när hon gick bort 2014. Denna andel ska nu tillämpas på din brors kvarlåtenskap. Hoppas du fick svar på din fråga. Eftersom du tillvalt telefonrådgivning kan du kontakta mig på zorba.hallsten@lawline.se för att boka in en tid. Om du har några följdfrågor kan du skriva med dem i mailet. Med vänlig hälsning,

Särkullbarns efterarvsrätt utan att arvskifte skett

2017-10-13 i Efterarv
FRÅGA |Min pappa gifte om sig efter att min mamma dog. Hans nya fru hade två egna barn. Sen dog frun. Hennes barn vägrade av olika anledningar att skriva på bouppteckningen, så därför skiftades aldrig arvet efter henne, dvs det finns fortfarande kvar pengar på ett låst konto som var hennes. Det fanns inga fastigheter eller annat av värde såvitt jag vet.Nu har min pappa också dött. Allt som finns kvar efter honom är ett några tusenlappar på ett konto som var hans. Det finns inget lösöre, eftersom han bodde på äldreboende sin sista tid. Innan pappa gjorde sig av med möbler etc. var ett av den avlidna fruns barn i lägenheten och valde ut de saker hen ville ha. Det andra barnet dök aldrig upp fast hen var kontaktad.Jag tänker att pappas frus barn inte ärver pappa. Deras arv finns på kontot efter deras mamma. Tänker jag rätt?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!När särkullbarnens mor gick bort skulle ett arvskifte ägt rum där din far skulle ha ärvt hela hennes egendom, hälften med full äganderätt och andra hälften som utgör särkullbarnens laglott med fri förfoganderätt. Detta gäller fram till det att han går bort - vid vilken tidpunkt särkullbarnen ärver deras laglott från deras mor enligt efterarvsrätten. De har däremot som särkullbarn rätt till att få ut sitt arv direkt. Om inte de tagit ut sitt arv direkt så har de en efterarv som legat och väntat hos din far. Men eftersom ett arvskifte inte verkar ha ägt rum i första fall, torde de därmed inte ha något anspråk på arv efter din far. Du har alltså rätt.Angående arvskiftet mellan din far och hans dåvarande fruDetta påverkar din arvslott eftersom hälften av hennes kvarlåtenskap skulle ha gått till honom - och nu också till dig som bröstarvinge till honom. Kontakta Skatteverket för att se om någon bouppteckning förrättats. Den ska ju ha undertecknats av samtliga dödsbodelägare vilka vid den tiden har varit hennes man och barn. Om du vill så kan du begära att få en boutredningsman förordnad av domstol som tar över dödsboet och går igenom samtliga transaktioner och tillgångar en tid tillbaka som tillhört din far för att tillvarata din rätt till arv. Det kan vara bra att veta att om din fars kvarlåtenskap inte räcker till kostnaderna för en boutredningsman så kan han eller hon begära betalt av den som skickat ansökan.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Efterarv för arvingar i andra arvsklassen samt makes arvsrätt

2017-10-10 i Efterarv
FRÅGA |Hej, Min pappa är omgift men hans fru har nu gått bort. Inget arvskiftet är gjort då hennes son samt hennes bror även är avlidna. Hennes son har inga barn men hennes bror har två barn. Vilken andel av min pappas arv får hennes brors barn när min pappa går bort?
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Regler angående äktenskap, äktenskapsskillnad och arv återfinns i Äktenskapsbalken (ÄktB) och Ärvdabalken (ÄB). När ett äktenskap upplöses sker en bodelning enligt 9 kap. 1 § st. 1 ÄktB, detta sker oavsett om äktenskapet upplöses genom att makarna vill skiljas eller genom att en make dör. Om inget testamente eller äktenskapsförord fanns skrivet mellan makarna så är huvudregeln att den efterlevande maken får allt från den avlidne maken (ifall inget särkullbarn finns) alltså allt giftorättsgods vilket är 100 %. Detta innebär att vardera makes andel är 50 %.Det som sker här i och med att det finns två arvingar i andra arvsklassen så får syskonbarnen genom istadarätt (begreppet innebär att man har rätt att ärva i sin avlidne förälders ställe) rätt till arv enligt 2 kap. 2 § st. 2 ÄB förutsatt att syskonbarnen lever när efterlevande make dör, arvet går alltså inte vidare till syskonbarnens barn ifall syskonbarnen inte lever. I och med att arvingar alltså finns så har din pappa rätt till hälften av boet genom giftorätt och hälften blir då arv från den avlidne maken med fri förfoganderätt (rätt att göra i princip vad man vill förutom att testamentera bort och ge bort i gåva). Detta innebär alltså att brorsbarnens arv blir uppskjutet fram till dess den efterlevande maken går bort. Dessa blir efterarvingar och har vid efterlevande makes död i princip rätt till hälften av boet. Detta eftersom man räknar ut en kvotandel från första avlidne make. Om allt delades på hälften mellan makarna blir alltså kvotandelen 50 % (3 kap. 2 § st. 1 ÄB).Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur får jag ut mitt eferarv om min styvförälder inte har några tillgångar kvar?

2017-10-16 i Efterarv
FRÅGA |Jag undrar nu om min styvfar inte har några tillgångar kvar och ej kan låna pengar , hur får hag mitt arv då som särkullbarn?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv hittar du i ärvdabalken (ÄB). Som jag förstår så undrar du hur du ska få det arv som du har rätt till efter din egen mamma, men som först gick till din styvfar genom reglerna om makesarv.Tyvärr är det inte säkert att du kommer kunna få ut något arv alls i den här situationen. Om en person avlider och inte har några tillgångar finns det helt enkelt inte någon kvarlåtenskap att ärva. Detta leder till att både den döda personens egna arvingar och eventuella efterarvingar (barnen till en tidigare avliden make) inte får ut något arv.För efterarvingar finns det visst skydd om de riskerar att inte få något arv för att deras förälders make på ett så kallat otillbörligt sätt har gett bort stora delar av sina tillgångar. Om din styvfars tillgångar har tagit slut för att han har gett bort pengar och/eller saker utan att tänka på att du har rätt att få ut ditt arv efter din mamma, så är det otillbörliga gåvor. I första han kan du i så fall kompenseras genom att barn till din styvfar måste dela sitt eget arv efter honom med dig. Är det inte en möjlighet kan man begära att de som tagit emot gåvorna ger tillbaka dem. Det väcker man talan om när det är dags att fördela arvet och gåvorna får inte ha skett mer än 5 år tillbaka i tiden (ÄB 3:3).Avslutningsvis finns det alltså begränsade regler som skyddar din arvsrätt om din styvfar skulle ha gett bort stora delar av sin egendom utan att ta hänsyn till dig. Om din styvfar levt upp sina tillgångar på något annat sätt och inte lämnar efter sig någon egendom finns det däremot inte något du kan göra för att få något arv.Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga. Om du undrar något mer om arvsrätten är du välkommen att ställa en ny fråga.Vänliga hälsningar,

Arvslott för särkullbarn

2017-10-13 i Efterarv
FRÅGA |Hur kan jag rakna ut en arvslott?Mamma och pappa ar gifta. Dom har 2 gemensamma barn.Pappa har 2 barn fran tidigare aktenskap.Mamma har 1 barn fran tidigare aktenskap.Har mycket ar arvslotten (%) for barnen fran de tidigare aktenskapen, sarkullsbarnen?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på frågan är beroende av vem av föräldrarna som avlider först.Pappa avlider förstI det fall din pappa avlider, ärver hans barn från det gemensamma äktenskapet och hans barn från det tidigare äktenskapet lika delar (2 kap. 1 § ärvdabalken). Alltså ¼ vardera. Viktigt att notera är dock att mamman till de gemensamma barnen kommer ärva pappan först (3 kap. 1 § ärvdabalken). De icke gemensamma barnen får ut sitt arv direkt. När hon avlider kommer dock de två gemensamma barnen få dela på arvet efter henne. De kommer då få dela på den egendom hon ärvde av pappan och de kommer ärva den med ¼ vardera, eftersom det är deras kvotdel av arvet. De kommer dock vara de enda som delar på den kvarlåtenskapen (egendom som finns kvar efter avliden person). De gemensamma barnen kommer även ärva av mammans egendom. Denna kommer de dock få dela med hennes barn sedan tidigare förhållande. Egendomen delas i så fall i delar om tre, 1/3.Mamma avlider förstI det fall din mamma avlider först, ärver hennes barn från det gemensamma äktenskapet och hennes barn från det tidigare äktenskapet lika delar (2 kap. 1 § ärvdabalken). Alltså 1/3 vardera. Viktigt att notera är dock att pappan till det gemensamma barnenet kommer ärva mamman först (3 kap. 1 § ärvdabalken). De icke gemensamma barnen får ut sitt arv direkt. När pappan avlider kommer dock det gemensamma barnet få sitt arv efter pappan. Barnet kommer då hela den egendom pappan ärvde av mamman och barnet kommer ärva den med 1/1, eftersom det är dennes kvotdel av arvet. Barnet kommer alltså vara de enda som får den kvarlåtenskapen (egendom som finns kvar efter avliden person). Det gemensamma barnet kommer även ärva av pappans egendom. Egendomen kommer denne dock få dela med hennes barn sedan tidigare förhållande. Egendomen delas i så fall i delar om ½.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Efterarvsrätt samt fördelning av fastighet mellan övriga särkullbarn

2017-10-12 i Efterarv
FRÅGA |Min mor har har dött för två år sedan och då testamenterat all egendom, däribland hennes fastighet, med fri förfoganderätt till min far, som helt saknade tillgångar vid hennes död. All min mors egendom var enskild egendom. I ett inbördes testamente står att jag ska få min arvslott från båda. Nu är min far död och arvskifte ska ske efter honom. Fastigheten är den enda viktiga tillgången. Min far har tre särkullbarn som enligt det inbördes testamentet ska få laglotten efter honom. Ingen bodelning gjordes då min mor dog. Nu ska arvskifte ske efter min far. Jag ska äga utfå arvslotten efter min mor och far. Särkullbarnen ska få laglotten efter sin far. Då den enda väsentliga tillgången i bouppteckningen efter honom är den fastighet har erhöll från min mor undrar jag om fastigheten ska tillskiftas mig och särkullbarnen bli utan arv.Tack för förhand. Sökte bland frågorna men hittade inget lämpligt svar.
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Du har företrädesrätt till din fars arv på grund av det arv du skulle fått efter din mor (efterarvsrätt). När din fars kvarlåtenskap ska fördelas, så ska du först få hälften av din fars kvarlåtenskap. Resten av din fars kvarlåtenskap fördelas därefter mellan dig och hans tre övriga barn.Ni kan välja att registrera er hos lantmäteriet där du erhåller 62.5% ägarskap till fastigheten, ni kan också sälja fastigheten och fördela pengarna mellan er. Tingsrätten kan besluta att fastigheten ställs ut på offentlig auktion efter ansökan av någon av er.Det finns alltså ett antal olika sätt ni kan lösa detta på. Om du inte har ett ombud så kan du kontakta oss på 08 - 533 300 04 (mån-fre 10-16) så kan vi undersöka möjligheten att hjälpa dig tillvarata din rätt till arvet efter din mor och far.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Särkullbarns rätt och efterlevandes möjlighet att bo kvar i hus

2017-10-09 i Efterarv
FRÅGA |Är gift . Har ett barn från tidigare äktenskap- samt fyra barnbarn. Min make har tre barn från tidigare äktenskap. Han har två barnbarn. Vi har skrivit äktenskapsförord där det som han äger skall ärvas av hans barn resp. det som jag äger skall ärvas av mitt barn. Fråga 1: Om jag dör först , ärver hans barn mig då? (vi har ju skrivit äktenskapsförord om arvet ) Fråga 2: Vi bor i en fastighet som ägs av honom, kan vi skriva i testamente-äktenskapsförord att jag skall bo kvar ett år efter hans bortgång (för att hitta annat boende) ? Eller kan hans barn tvina mig att flytta omgående när han dör??Tack!
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Äktenskapsförord används för att bestämma vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det som utmärker enskild egendom är att den inte ingår i en eventuell framtida bodelning, alltså i den egendom ni som makar ska dela upp mellan er om ni till exempel skiljer er eller någon av er går bort (7 kap. 2 § äktenskapsbalken. Det som inte är enskild egendom kallas giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Ett äktenskapsförord avgör alltså inte direkt vem som ärver vad, det avgör endast vilka delar av den avlidnes kvarlåtenskap (den egendom som tillhör den avlidne) som ska ingå i bodelningen. Ärver hans barn dig?Angående din första fråga ska sägas, att din mans barn inte kommer ärva dig. Om det du äger utgör giftorättsgods, kommer det dock ingå i en bodelning. Eftersom dina barn inte är era gemensamma barn, kommer de ha rätt att få ut sitt arv efter dig direkt. När sedan din make avlider, kommer det han ärvde av dig att tillfalla dina barn, om de inte redan fått hela sitt arv. Dina barn kommer alltså ärva dig i dess helhet. Ni har dock skrivit ett äktenskapsförord, varför jag antar att ni avtalat att er egendom ska vara er enskilda egendom. Om du avlider först kommer alltså inte din egendom ingå i en bodelning, utan dina barn kommer ärva all din kvarlåtenskap direkt. De ärver direkt eftersom de inte är era gemensamma barn.Kvarlevande make har dock rätt att behålla summan av fyra prisbasbelopp.Kan du bo kvar i huset?Angående din andra fråga om rätt att bo kvar i huset ska sägas, att om ni avtalat att din makes hus ska vara enskild egendom, har hans barn rätt att få huset vid hans bortgång, eftersom de inte är era gemensamma barn. Har ni inte avtalat att huset ska vara enskild egendom är det giftorättsgods, och ska ingå i en bodelning. Hans barn ärver honom dock ändå eftersom de inte är era gemensamma barn. Din make kan givetvis testamentera huset till dig, men du måste ändå ha möjlighet att ekonomiskt "lösa ut" hans barn. Hans barn kan välja att avstå sitt arv tills du går bort, men det är inget de kan tvingas att göra. Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen