Arv vid samtidig död

2015-02-24 i Arvsordning
FRÅGA |Vi är ett gift par och vi har skrivit testamente. Vi har endast särkullbarn.Vad gäller om vi båda dör samtidigt betr. arvet. Hur fördelas våra tillgångar då? Ärver resp. barn sin förälder...?Med vänlig hälsningBo
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB) som du hittar https://lagen.nu/1958:637.Om jag förstår din fråga rätt så hittar vi svaret på den i ÄB 1 kap 2 §. Om ni skulle dö samtidigt kommer arvet fördelas som om ni båda var den som dog sist. Detta innebär att vid ett sånt tillfälle skulle ingen av er ärva den andra. Har ni skrivit ett testamente som endast rör ert inbördes arv får det alltså ingen verkan. Skulle ni avlida samtidigt hade en bodelning först skett i enlighet med äktenskapsbalken (se https://lagen.nu/1987:230). Därefter, om inget testamente finns rörande andras rätt till arv, skulle precis som du säger era barn ärva sin respektive förälder (ÄB 2 kap 1 §).Hoppas du fick svar på din fråga och att vi slipper en sån här situation!Med vänlig hälsning,

Avstående av arv till förmån för barn

2015-02-24 i Arvsavstående
FRÅGA |Min mor har dött, vi är fyra dödsbodelägare. Jag vill låta min del av arvet "gå vidare" direkt till min son. Vad behöver jag göra?
Louise Eskesen |Hej, och tack för din fråga!Det är möjligt att i vissa situationer avstå från arv. Det innebär att man efter fallet arv avstår från den aktuella egendomen genom att förfoga över den på det sätt man önskar. Avstående av arv görs vanligtvis till förmån för sina egna arvingar, vilket också är omständigheterna i ditt fall. När du avstår från ditt arv till förmån för din son kommer han träda in som dödsbodelägare och tilldelas din lott. Avståendet bör vara skriftligt och lämnas in som bilaga till bouppteckningen. Viktigt att tänka på är att arvsavståendet är klart och tydligt utformat och inte utelämnar några viktiga detaljer.Vänliga hälsningar,

Förskott på arv

2015-02-24 i Förskott på arv
FRÅGA |Min mans ena barn ska köpa hus och behöver ett kapitaltillskott. Kan vi skjuta till beloppet som ett förtida arv? Bör vi göra någon särskild skrivning i samband med gåvan? Det finns bara särkullebarn i familjen.
Hanna Skoglund |Hej och tack för din fråga.När en förälder ger en gåva till sitt barn anses detta som huvudregel vara ett förskott på arv om inget annat har föreskrivits enligt 6 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) se här. Enligt 6 kap. 2 § 2 st. ÄB anses inte sedvanliga gåvor av mindre värden vara förskott på arv. Vad en make av sitt giftorättgods ger till sitt styvbarn anses också som huvudregel vara förskott på arv enligt 6 kap. 7 § ÄB. Det finns alltså en presumtion att gåvor till bröstarvingar skall anses som förskott på arv, men vill ni för tydlighetens skull kan ni även skriva att tillskottet skall ses som ett förskott på arv. Vänligen

Fråga angående arvsordning/testamente

2015-02-23 i Testamente
FRÅGA |Ua 18/2-15Min exfru har avlidit. Det finns ett testamente, där finns inte hennes mamma med. Har modern någon arvsrätt som inte kan testamenteras bort?
Jakob Borin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt 7 kap. 1 § ärvdabalken har bröstarvingar, dvs arvlåtarens barn, en lagstadgad rätt till hälften av sin arvslott. Övriga arvingar kan dock göras helt arvslösa genom testamente.Hoppas att detta besvarade din fråga!Med vänlig hälsning,

Testamente vid avsaknad av bröstarvingar

2015-02-24 i Testamente
FRÅGA |Hej! Mitt liv har varit utan barn. Däremot har jag en tvillingsyster som har 2 barn. Systern är alkoholist och hennes barn har jag absolut ingen kontakt med, tyvärr. Det har varit stora problem mellan oss pga systers alkoholmissbruk. Våra adoptivföräldrar är döda. Vår biologiska mamma lever idag. Jag har skrivit ett testamente då jag känner att jag inte har några som skall ärva mig. Har läst om hur en fördelning går till efter min bortgång, en bouppdelning och ett arv om jag förstår saken rätt. Eftersom jag inte har någon kontakt med min syster och hennes barn vill jag heller inte dela med mig av arvet efter mig. Då läste jag här på nätet: "det är dock möjligt att skriva in en önskan i testamentet att bröstarvingar ska avstå ifrån att kräva ut sin laglott". Vad betyder detta?? Har jag rätt att skriva in den önskan i mitt testamente???Hoppas på ett svar och tack på förhand! Med vänlig hälsning
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Till att börja med tänkte jag förklara arvsordningen för dig, eftersom det kan vara bra att veta för att förstå bakgrunden till svaret på din fråga. När en person dör ärvs kvarlåtenskapen i första hand av bröstarvingar, det vill säga barn, barnbarn och så vidare. Saknas bröstarvingar ärver föräldrar, om föräldrar är avlidna ärver syskon eller vid deras frånfälle syskons bröstarvingar. Slutligen ärver far- och morföräldrar eller deras bröstarvingar. Det här regleras i 2 kap. 1-3 §§ ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1). Viktigt att notera gällande arvsordningen är att det endast är bröstarvingar som har absolut arvsrätt, det vill säga att man inte kan göra en bröstarvinge arvslös. En bröstarvinge har nämligen alltid rätt att kräva sin laglott, vilket är hälften av arvslotten. Laglott regleras i 7 kap. ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1).Det här innebär i ditt fall att eftersom du saknar bröstarvingar ärver din syster kvarlåtenskapen när du avlider, 2 kap. 2 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K2P2S1). Din biologiska mamma har ingen arvsrätt. Vid adoption klipps de rättsliga banden mellan barn och biologisk förälder. Adoptivbarnet ses som adoptantens barn, 4 kap. 8 § föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K4P8S1).För att svara på din fråga angående testamentet, innebär meningen du skrev en önskan om att bröstarvingar, alltså den avlidnes barn eller barnbarn och dylikt, inte ska kräva sin laglott. Eftersom du inte har några bröstarvingar är det inte relevant för dig att infoga detta i ditt testamente. Du kan testamentera bort din kvarlåtenskap fritt. Din syster eller hennes barn har inte absolut arvsrätt. Var noga med att beakta formkraven för testamente eftersom testamentet annars kan ogiltigförklaras av arvinge. Formkraven regleras i 10 kap. ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1). Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!Vänligen,

Huruvida enskild egendom ingår i bodelningen mellan makar

2015-02-24 i Enskild egendom
FRÅGA |Fråga.Jag fick ett arv i aug 2014 från mina föräldrar, min enskilda egendom, enl deras testamente. Skilde mig i april 2014, äger gemensam bostad inkl lån. Överens om gemensamt ägande, men undrar om mitt arv. Det ingår väl ej i en framtida bodelning?
Rosa Nicole Abas |Hej, och tack för att Du vänder Dig till LAWLINE med Din fråga,Om Du ärvt med ett villkor om att det ska utgöra Din enskilda egendom ska det inte ingå i bodelningen (se 7 kap. 2 § p. 4 och 10 kap. 1 § äktenskapsbalk (1987:230) https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1).Vänligen,

Jämkning enligt 12:2 ÄktB

2015-02-24 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Vid bouppteckningen efter min fars bortgång (jag är särkullbarn) åberopade hans fru ÄktB 12:2. Min far ägde en del arvegods i form av matsilver, smycken och en del antika möbler. Som jag tolkar 12:2 skall jag ärva min fars giftorättsgods "rakt av" och hans fru behålla sitt dito. Detta skulle oxå innebära att det egentliga värdet på silver, smycken och möbler är ointressant eftersom jag skall ha det oavsett värde.Mitt problem är att den person på begravningsbyrån som vi anlitat för att hjälpa till med skiftet hävdar att det bara är den relativa fördelningen som är intressant, dvs att om min fars frus giftorättsgods är värt ex. 300 000 och min fars 100 000 så skall hon vid skiftet ha pengar, saker etc till ett totalt värde av 300 000 och jag skall ha motsvarande till ett värde av 100 000 men vem som skall ha vad är upp till oss att komma överens om. Han menar således att rätten till del i den andres giftorättsgods kvarstår trots att ÄktB 12:2 åberopats. Har han rätt?
Hanna Skoglund |Hej och tack för din fråga. 12:2 ÄktB behandlar andelarna och storleken på andelarna som parterna skall ha. Därefter skall en lottläggning göras där man avgör vem som skall få vad. Då finns det ingenting som hindrar att den efterlevande kan överta egendom som varit den avlidnes om den efterlevande då lämnar vederlag från sitt giftorättsgods.Vänligen

Arvsordning och makars arvsrätt

2015-02-23 i Arvsordning
FRÅGA |Jag undrar hur arvslagstiftningen fungerar i denna situation:Jag och min fru har inga barn och har ett legalt upprättat testamente som i första hand utpekar varandra som 100% arvtagare (om vid livet), i andra hand mina föräldrar (min fru har inge släktingar i livet som hon har kontakt med eller vill skall ärva något) och i tredje hand ett antal stiftelser för välgörande ändamål.Jag är mina föräldrars enda barn (jag har inte heller några kända halvsyskon). Mina föräldrar har dock halvsyskon som är i livet.Om jag skulle avlida före mina föräldrar och de senare avlider utan att tills dess ha skrivit något testamente tillfaller då alla deras tillgångar till min fru eller kommer även deras släktingar att vara med och dela?
Amanda Lidberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag har uppfattat det som att du frågar om huruvida din fru kan ärva dina föräldrar utan att det har upprättats ett testamente som utpekar henne som arvtagare, samt om dina föräldrars halvsyskon är arvtagare i fall då testamente ej finns.Reglerna om arvsrätt och arvsordning finner du i Ärvdabalken. Arvsordningen i svensk lag, när testamente ej föreligger, är uppställd så att i första hand ärver den avlidnes bröstarvingar (barn, barnbarn, barnbarns barn etc.). Om det inte finns några bröstarvingar ärver den avlidnes föräldrar, och om dessa, eller någon av dem, är avlidna ärver den avlidnes syskon, hel- som halvsyskon. Lever inte arvlåtarens föräldrar, syskon eller syskons avkomlingar, tar farföräldrar och morföräldrar arvet. Är en farförälder eller morförälder död, delar den dödes barn dennes lott. Finns det inga barn efter den döde, tar den andre av farföräldrarna eller morföräldrarna den dödes lott. Om även han eller hon är död men har efterlämnat barn, tar barnen den dödes lott. Finns det ingen arvinge på den sidan, går hela arvet till arvingarna på den andra sidan.Undantaget till att bröstarvingar ärver i första hand är då den avlidne var gift vid dess död, då ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken med fri förfoganderätt och eventuella gemensamma bröstarvingar får ut sitt arv först då den efterlevande maken avlider. Se 3 kap. 1 § Ärvdabalken. Äktenskap innebär dock ingen mer vidsträckt arvsrätt än att kvarlåtenskapen från den avlidne maken tillfaller den efterlevande maken med fri förfoganderätt. Detta innebär för er del att din fru inte kan ärva dina föräldrar utan att ett testamente föreskriver det. Om du avlider före dina föräldrar så ärver enligt arvsordning deras halvsyskon kvarlåtenskapen från dina föräldrar då de är de sista kvarlevande arvtagarna. Din fru ärver dig enligt svensk arvsordning som efterlevande make, men hennes arvsrätt som efterlevande make, utan testamente, sträcker sig inte till att ärva dina föräldrar. Detta på grund av att lagstiftaren har strävat efter att skydda den efterlevandes ekonomiska ställning när den andra maken avlider, det rör sig alltså mer om en skyddslagstiftning än en arvsrätt. Vänliga hälsningar,