Ärver jag automatiskt min makes enskilda egendom?

2017-10-09 i Enskild egendom
FRÅGA |Vi är ett gift par där jag har en särkullsdotter. Vi äger halva vårt hus var. Om vi gör min mans hushalva till enskild egendom genom äktenskapsförord(för att undvika att min dotters arv gör det omöjligt för honom att bo kvar om jag avlider) kommer jag då automatiskt att ärva även denna enskilda egendom om han dör före mig(han har inga barn men syskon och syskonbarn).
Annelie Burström |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vad som gäller kring arv hittar du i ärvdabalken (ÄB).Du ärver din mans enskilda egendomÄr ni gifta när din man dör så ärver du som kvarlevande maka hans arv med förtur. (3 kap. 1 §) Om din make dör före dig ärver du alltså hela din makes arv med förtur, även hans enskilda egendom. Att du ärver med förtur innebär att din mans syskon och syskonbarn får ut arvet efter din man först när även du har dött. Det kallas för efterarv. (3 kap. 2 § ÄB) Om du och din man istället vill att du ska ärva hela hans egendom med full äganderätt, så att hans syskon och syskonbarn inte har rätt till hans efterarv, kan ni skriva ett testamente. Eftersom din man inte har några bröstarvingar, alltså barn eller barnbarn, har han rätt att testamentera bort all sin egendom till vem han vill.Hoppas du fick svar på din fråga!Med Vänliga Hälsningar

Vem tilldelas enskild egendom vid fördelning av arv då särkullbarn finns?

2017-09-25 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej! Min mamma har efterlämnat två fastigheter vid sin död. Ett hus hon ägde tillsammans med min pappa som också är avliden, samt ett hus som var hennes enskilda egendom enl. Äktenskapsförord med pappa. Jag har två halvsyskon, pappas barn i tidigare äktenskap. Att mina halvsyskon ärver en del av det gemensamt ägda huset är klart. Men hur är det med mammas hus som är hennes enskilda egendom?
Sofia Wedin |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du bara vill veta vad som händer med din mammas hus som är enskild egendom när hon har avlidit. Huset är enskild egendom genom äktenskapsförord (7 kap 2 § ÄktB). Att egendom är enskild innebär att den inte ska ingå vid bodelningen som ska ske när en make dör (10 kap 1 § ÄktB och 7 kap 1 § ÄktB). Nu vet inte jag vem som dog först av din mamma eller pappa men huset ska inte ha ingått vid bodelning som skedde när din pappa/mamma dog (10 kap 1 § ÄktB och 7 kap 1 § ÄktB). Din pappa kommer inte att få huset eller ekonomiskt värde av huset inräknat i sin del av giftorättsgodset (den egendom som ska delas lika av makar). Därför kommer huset inte att ha räknats in i hans kvarlåtenskap. I och med det kommer hans barn inte heller att få ut något av huset. Hela huset ska bara ingå i din mammas kvarlåtenskap, den egendom som ska fördelas till hennes arvingar när hon avlidit.Du kommer därför ärva hela huset eller värdet av huset själv eftersom du är bröstarvinge till din mamma och din pappa är avliden. (2 kap 1 § ÄB). Huset kommer att tillfalla bara dig. Dina halvsyskon kommer inte att ärva något av huset som är din mammas enskilda egendom. Hoppas du fick svar på din fråga.

Ärver man sin makes enskilda egendom?

2017-09-08 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej!Om man har skrivit ett äktenskapsförord att all egendom liksom all avkastning skall vara vars och ens enskilda egendom och att den andre inte har giftorätt, innebär det att makarna inte ärver varandra?VänligenEva Johansson
Malin Brännström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om en person är gift när den avlider ska personens make eller maka ärva de kvarvarande tillgångarna, 3:1 Ärvdabalk (1958:637)(ÄB). Ett äktenskapsförord påverkar inte arvsrätten för den efterlevande maken. Den efterlevande maken kommer att ärva all egendom, inklusive den enskilda. Den efterlevande maken ärver med fri förfoganderätt. Det innebär att maken får göra vad hen vill med tillgångarna förutom att testamentera bort dem. Om man inte vill att maken ska ärva enskild egendom måste detta framgå av ett testamente. Ett testamente ska upprättas i skrift och undertecknas av testator. När testator skriver under handlingen ska två vittnen närvara. Vittnena ska också underteckna handlingen, 10:1 ÄB. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Vad händer med enskild egendom då make dör?

2017-08-27 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej! Jag är sambo och äger huset vi bor i genom ett förskottsarv. I gåvoavtalet som är skrivet av advokat står att huset ska vara min enskilda egendom både som sambo eller gift. Vi har funderingar på att gifta oss och jag undrar om min sambo då får bo kvar i huset om jag går bort, även om det ska ärvas av mina söner från tidigare relation. Vilket skydd får vi utöver ovan fråga som gifta istället för sambo utan att skriva något testamente?Vänliga hälsningarMarie
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar hänvisar jag till äktenskapsbalken (du finner den här) och ärvdabalken (du finner den här).Jag kan inte med säkerhet svara på gåvoavtalets verkan eftersom jag inte vet de exakta formuleringarna eller om gåvoavtalet innehåller mer regleringar än det du nämner i din fråga. För mer exakt rådgivning bör du boka tid med en jurist. Jag kan dock ge dig lite allmän vägledning.När någon går bort och personen efterlämnar en make så ska det först göras en bodelning innan något arvsskifte kan ske (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen så ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Detta betyder att om fastigheten givits med förbehåll om enskild egendom så ska den inte ingå i bodelningen. Den efterlevande maken har dock även en arvsrätt (3 kap. 1 § ÄB). Barn från tidigare äktenskap (särkullbarn) har också en direkt arvsrätt och ärver samtidigt som maken. Nu vet inte jag hur många särkullbarn du har, men jag utgår i mitt svar från att du har två för att kunna ge ett exempel. Skrivs inget testamente blir således arvslottsfördelningen sådan att din make ärver 1/3 och dina söner ärver 1/3 var av kvarlåtenskapen (din lott i bodelningen). Detta gör att din make kan ha rätt till 1/3 av fastigheten efter din död, på grund av arv. Din make skulle givetvis också kunna komma överens med dina söner om att även om de ärver äganderätten till bostaden, att han får bo kvar där tillsvidare eller under viss tid, alltså att han får en s.k. nyttjanderätt till fastigheten. Något som också kan regleras i testamente.Hoppas du fått svar på din fråga, om inte är du välkommen att komma in med en ny. För närmare rådgivning rekommenderar jag dock att du kontaktar en av våra verksamma jurister som kan titta närmare på just era förutsättningar.Vänligen,

Behövs äktenskapsförord för att min enskilda egendom bara ska tillfalla mina egna barn?

2017-10-07 i Enskild egendom
FRÅGA |Min mor vill skriva testamente att hennes egendom tillfaller som enskild egendom till hennes barn. Eftersom jag är gift med en man som har 2 barn från tidigare äktenskap och sedan har vi 3 gemensamma barn. Om min man avlider innan mig vill vi att arvet efter min mor inte tillfaller till hans barn utan till våra gemensamma barn efter mig. Behöver även jag skriva äktenskapsförord? Hur gör vi på enklaste sättet?
Annelie Burström |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara den här frågan kommer jag använda regler kring äktenskap i äktenskapsbalken (ÄktB) och regler om arv i ärvdabalken (ÄB).Enskild egendom ingår inte i bodelningenNär en make dör ska man genomföra en bodelning. (9 kap.1 § ÄktB) I bodelningen ingår bara giftorättsgods, vilket är all egendom du och din make har har förutom eran enskilda egendom. (10 kap. 1 § ÄktB)Enskild egendom är bland annat egendom som du har fått genom testamente med villkoret att den skall vara din enskilda egendom. (7 kap. 2 § ÄktB) Om din mamma alltså skriver i ett testamente att hennes egendom ska tillfalla hennes barn som enskild egendom så gäller det. Du behöver inte skriva äktenskapsförord om att egendomen ska vara din enskilda så länge det redan står i din mors testamente.I och med att egendomen din mor testamenterat till dig som enskilda egendom inte kommer ingå i bodelningen när du eller din make dör, så kommer inte din makes barn få någon del av din enskilda egendom från hans arv.Din mans barn har inte rätt till ditt arvDitt arv kommer bestå av din del av bodelningen + hela din enskilda egendom. De som har rätt att ärva i första hand när du dör är dina bröstarvingar. (2 kap. 1 § ÄB) Dina bröstarvingar är dina egna tre barn. Din mans två barn har alltså inte någon legal rätt till ditt arv.Om du dör före din man så ärver dock han hela ditt arv med förtur framför dina barn. (3 kap.1 § ÄB) Det betyder alltså att din make ärver allting framför dina tre barn och att dina barn får ut ditt arv först när även din make dör. (3 kap. 2 § ÄB)Vad ni enklast kan göraFör att din mans egna barn inte ska få din enskilda egendom räcker det alltså att din mamma skriver i sitt testamente att hon vill att hennes egendom tillfaller hennes barn som enskild egendom. Det skadar dock aldrig att även förtydliga din vilja i ett eget testamente som uppger hur du vill att ditt arv ska fördelas. Ett testamente kan du enkelt upprätta via Lawlines onlinetjänst http://www.lawline.se/avtal/testamenteHoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med Vänliga Hälsningar

Möjlighet att ge bort enskild egendom som gåva

2017-09-10 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej!Kan man genom gåva ge bort sin andel av ett sommarhus som ärvts som "enskild egendom" ?
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att en egendom är enskild har endast betydelse vid bodelning, se 7 kapitlet 1 § och 10 kapitlet 1 § i Äktenskapsbalken. Det påverkar inte din rätt att fritt förfoga över din andel av sommarhuset och du får sälja, byta eller ge bort den hur du vill. Det enda undantaget till detta är om den person som du ärvt från skrivit att du inte får överlåta egendomen till någon annan. Om inget förbehåll finns i testamentet, får du ge bort din andel som du vill.En sak att tänka på i samband med gåva av fastighet är att det krävs ett gåvobrev för att gåvan ska bli giltig. Detta enligt 4 kap. Jordabalken. Du kan få hjälp av Lawline att formulera ett gåvobrev och vad det ska innehålla - tjänsten hittar du genom att klicka här.Med vänliga hälsningar

Använder pengar som är enskild egendom för gemensamma inköp - hur blir det vid bodelning?

2017-09-04 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej!Min fru och jag har barn i tidigare förhållanden, men inga gemensamma barn. Vi är gifta sedan över 10 år. Om min far testamenterar så att hans arv ska vara min enskilda egendom, hur räknas då detta flera år efter att jag har ärvt min far?Jag ska förtydliga med ett exempel. Antag att jag år 2016 ärvde ett belopp, låt oss säga en miljon, av min far (som enskkld egendom). De komnande åren köper min fru och jag hus (ägande 50/50), varvid vi kan lägga en stor kontantinsats tack vare arvet jag har. Utöver detta har vi unnat oss exempelvis dyra resor, som vi har haft råd med, kanske tack vare mitt arv.Vad händer med den miljonen (som var min enskilda egendom) den dagen vårt äktenskap upplöses, antingen genom separation, eller genom att någon av oss dör?
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga hittar vi i äktenskapsbalken, den har du här. Det du köper kan bli enskild egendomNär du använder pengar som är enskild egendom kan det du köper anses träda istället för pengarna och bli din enskilda egendom. Anta att du köper en båt för en del av de pengar du fått, båten kommer då att vara din enskilda egendom. Detta gäller så länge din pappa inte skriver i sitt testamente att egendom du köper för pengarna ska vara s.k. giftorätts, dvs egendom som ska ingå i en framtida bodelning. (7 kap 2 § 1 st p. 6 äktenskapsbalken)Skulle du och din fru köpa en fastighet där kontantinsatsen består av en del av ditt arv blir den stora frågan hur stor del av fastigheten som blir din enskilda egendom. Det finns ett rättsfall där två makar tillsammans förvärvade en fastighet. De betalade kontantinsatsen gemensamt men den ena maken använde pengar som var enskild egendom. HD ansåg i detta fall att denna makes hälft av fastigheten var dennes enskilda egendom. Dock är det här fallet inte direkt applicerbart om hela kontantinsatsen betalas med hjälp av ditt arv, men gör det tänkbart att din halva av fastigheten skulle kunna ses som din enskilda egendom. (NJA 1995 s. 577, här)De pengar som läggs på resor och andra nöjen kommer anses konsumerade, vilket innebär att de har gått förlorade. Du kommer alltså inte kunna "få tillbaka" dessa pengar vid en framtida bodelning. Avkastning blir inte automatiskt enskild egendomSkulle du välja att köpa aktier för en del av pengarna, kan det vara bra att veta att eventuell avkastning anses vara giftorättsgods och ska alltså ingå i bodelningen. Detta kan undvikas genom att din far skriver i sitt testamente att även avkastning ska vara din enskilda egendom. (7 kap 2 § 2 st äktenskapsbalken)Alltså...Vad som händer med pengarna beror alltså på vad pengarna används till. I vissa fall anses annan egendom har trätt i dess ställe och är därför din enskilda egendom, i andra fall har pengarna gått förlorade. Hoppas du har fått svar på din fråga, annars får du gärna återkomma i kommentarsfältet här nedan! Skulle din far vilja ha hjälp med att skriva sitt testamente är ni varmt välkomna att kontakta Lawline Juristbyrå här. Med vänliga hälsningar,

Göra egendom (pengar) till enskild

2017-08-24 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag har ärvt en summa pengar då min mamma gick bort. Jag vill göra dessa pengar till min enskilda egendom. Kan jag göra det och hur går jag tillväga.MVH
Måns Axnér |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om giftorättsgods respektive enskild egendom finner du i äktenskapsbalken (ÄktB), se här. I ÄktB 7 kap. 1 § fastslås att makars egendom är giftorättsgods, såvida den inte är enskild. Giftorättsgods ingår, till skillnad från enskild egendom, i en bodelning och distinktionen mellan enskild egendom och giftorättsgods är således viktig. Bestämmelsen hittar du här.Av ÄktB 7 kap. 2 § (som du hittar här) framgår på vilka sätt egendom kan göras till enskild. Enligt 1 p. i bestämmelsen kan egendom göras till enskild genom överenskommelse makarna emellan i form av äktenskapsförord. Du och din make måste således sluta ett äktenskapsförord där ni överenskommer att pengarna du ärvt från din mor utgör enskild egendom. Ha i åtanke att pengar utgör en speciell egendom i juridiskt hänseende. Pengar är lika varandra och kan bytas ut och därmed förlora sin identitet, det är därför viktigt att pengarna hålls avskilda på ett separat konto och inte t.ex. på ett gemensamt bankkonto. Är ni intresserade av att upprätta äktenskapsförord rekommenderar jag er att använda vår tjänst för detta. Den hittar du här.Hoppas du med detta fick svar på din fråga.Vänligen,