Vem ärver värdeökning av enskild egendom?

2017-05-11 i Enskild egendom
FRÅGA |Vad händer med enskild egendom, bostadsrätt, som ökat i värde efter en bodelning efter dödsfall? Vem ärver då det som bostadsrätten ökat i värde?
Sara Nordekvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna om arv återfinns i ärvdabalken (ÄB) och reglerna om enskild egendom och bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB).Det framgår av din fråga att det rör sig om enskild egendom. Av 10 kap. 1 § ÄktB framgår att det enbart är makarnas giftorättsgods som ska ingå i bodelningen. Det innebär att enskild egendom inte ingår i bodelningen utan istället tillfaller den maken vars enskilda egendom det är. Om det är ägaren till bostadsrätten som har avlidit blir hela bostadsrätten, inklusive värdeökningen, en del av dennes dödsbo och ska fördelas enligt arvsreglerna i ÄB. Det görs alltså ingen skillnad mellan bostadsrätten och värdeökningen vid fördelning av arv. Förutsatt att den avlidne inte har något testamente kommer arvet att fördelas lika mellan den avlidnes bröstarvingar, det vill säga barn och barnbarn, enligt 2 kap. 1 § ÄB. Hoppas att det här besvarade din fråga!

Enskild egendom till make eller bröstarvinge?

2017-04-30 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej! Min mamma som är änka ska skriva testamente. Vi är tre syskon och mina bröder önskar inskrivet att deras arv ska vara enskild egendom medan jag, som är den enda av oss där det finns särkullsbarn har annat önskemål. Min man har två söner och vi har en gemensam dotter. Önskan är då att säkerställa att min del av min mammas arv slutligen ska tillfalla min dotter och inte ingå i arvet till min mans söner. Jag och min man har testamente skrivet där han och jag ärver varandra och hans söner ärver endast sin laglott, då min man vill att jag ska kunna bo kvar i vårt hus om han skulle falla ifrån. Hur skriver man då min mammas testamente på bästa sätt? Behöver vi skriva om vårt? Vi har varit i kontakt med en annan juristbyrå där vi bor och fick efter påstötningar äntligen ett hemskickat testamente som var uppenbart felaktigt. Mina bröder stod inte alls med i testamentet och det följde inte heller i övrigt den information vi fått och gett vid möte med dem. Vi har en känsla av att juristen vi träffade helt glömt av oss och sedan satt ihop ett förslag på testamente utifrån vad han kom ihåg. Jag känner mig nu otrygg i att gå vidare med dem, varför jag skickar frågan till er. Hur går vi vidare? Vad bör vi tänka på i formuleringarna av testamente enligt våra förutsättningar? Hoppas ni kan ge några tips. Med vänliga hälsningar
Elin Nordeman |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring detta finner du i ärvdabalken (ÄB).Förslag på lösningDen bästa lösningen som jag kan se det skulle vara om det skrivs in samma önskemål för dig som för dina bröder i din mammas testamente, det vill säga att gåvan ska utgöra din enskilda egendom. I det fallet kommer enbart dina bröstarvingar ärva den delen av arvet, dina barn är dina bröstarvingar enligt 2 kap. 1 § ÄB. Eftersom din dotter är ett gemensamt barn mellan dig och din man kommer, i det fall du avlider före din make, arvet först att gå vidare till din man enligt 3 kap. 1 § ÄB. Din dotter kommer sedan få sitt arv både från dig och från hennes far vid faderns bortgång enligt 3 kap. 2 § ÄB. Fri förfoganderätt eller full äganderätt?Viktigt är dock att veta vilken formulering som står i ditt och din mans testamente gällande att ni ska ärva varandra. För att den enskilda egendomen ska tillfalla din dotter som efterarv från dig, i det fall du avlider före din make, krävs att din man har ärvt egendomen med fri förfoganderätt och inte med full äganderätt. Fri förfoganderätt innebär att han kan använda pengarna men han kan t.ex. inte testamentera bort dem eftersom det redan är föreskrivet att de ska tillfalla din dotter. Detta innebär att värdet på den enskilda egendomen kan förändras, din dotter kommer istället få samma procentandel av din mans totala egendom vid hans bortgång som den procentandel den enskilda egendomen utgjorde av hans egendom efter din bortgång. Om din make ärver egendomen med full äganderätt kommer egendomen istället att ingå i det som ska utgöra hans arv, därmed tillfalla alla hans barn. Det är möjligt att testamentera din enskilda egendom så din dotter får egendomen direkt vid din bortgång, det kan dock försvåra situationen för din make att t.ex. få bo kvar i huset beroende på hur ni bor och hur resten av era tillgångar ser ut. Vi hjälper gärna till att skriva de testamenten ni behöver, om ni är intresserade av det kan ni få hjälp med det här.Med vänliga hälsningar,

Kan sambor ärva enskild egendom av varandra genom testamente?

2017-04-20 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej Har en fråga om ett sambopar där den ena avlidit. Båda samborna har barn men inget gemensamt. Inbördes testamente skrivet innebärande att den efterlevande sambon skall ärva allt med fri förfoganderätt.Den avlidnas barn kommer att kräva sin laglott. Den avlidnas barn säger att deras mamma /den avlidna/ har fått en del pengar som enskild egendom av sin pappa.En fråga om detta: Den efterlevande sambon ärver väl även dessa pengar genom testamentet sen barnen fått sin laglott eller ?
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du säger stämmer bra! Den efterlevande sambon kan ärva dessa pengar av den avlidne trots att det är dennes enskilda egendom. Så länge särkullbarnet får ut sin laglott kan den efterlevande sambon överta resterande kvarlåtenskap. Att något har gjorts till enskild egendom innebär endast att det inte ska ingå i en bodelning mellan två gifta makar. Den som äger enskild egendom kan alltså skänka, sälja eller testamentera bort denna fritt hen vill. Är paret inte gifta får det alltså ingen betydelse om en egendom är enskild eller inte. Så länge testamentet mellan samborna är giltigt kan den ena ärva enskild egendom av den andre. Allt förutsatt, som du skriver, att särkullbarnet får ut sin laglott. Med vänlig hälsning

Testamente och äktenskapsförord

2017-04-03 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag har en vän som är sambo men har tre vuxna barn från ett tidigare äktenskap. Han är ensam ägare till två fastigheter, den fastighet de bor på och en annan fastighet. De avser att snart gifta sig. Om han avlider före sin kommande fru vill han att hon ska överta hälften av fastigheten de bor på men inget av den andra fastigheten. Men om det blir skilsmässa dessförinnan vill han inte att hon ska få överta någon del av fastigheterna. Behöver både testamente och äktenskapsförord skrivas för att detta ska gå i hamn? HälsningarHasse
Christina Bengtsdotter |Hej Hasse!Vad trevligt att du hittat till oss på Lawline!När någon avlider, som varit gift, sker två saker. Det första är bodelning, som påverkas av hur äktenskapsförord är formulerat, vilket också måste vara registrerat hos Skatteverket för att vara giltigt. Detta steg innehåller då en fördelning av alla tillgångar och skulder som finns, dels utifrån vad som är enskild egendom enligt tidigare familjerättsliga dokument (tidigare arv genom testamente, gåvor som är enskild egendom genom förordnande samt äktenskapsförord), dels vad som är sådan gemensam egendom som betecknas giftorättsgods. Giftorättsgodset läggs samman i en och samma "påse" och delas sedan på hälften mellan makarna (vissa undantagsregler finns, men detta är hur det oftast går till). Den halva som din vän får tilldelad sig kommer då delas upp mellan dennes barn, tillsammans med den egendom som läggs till hans halva eftersom det är enskild egendom. Den egendom som är enskild ingår alltså inte i bodelningen utan läggs till hans tillgångar och skulder direkt. Hans slutliga egendom som ska fördelas mellan barnen kommer alltså innehålla hälften av giftorättsgodset och det som är enskilt egendom. Det som är hans kan han testamentera över till hälften, medan hälften är barnens laglotter. Så, om det inte inkräktar på laglotterna att låta blivande frun ärva halva fastigheten kan han förordna om detta i testamente. Det finns också regler kring vad blivande frun sedan får göra med enskild egendom som hon fått genom arv, så det är viktigt att paret tar hjälp med detta. Svaret på din fråga är därför, ja, båda dokumenten behövs.Rekommendera gärna din vän att ta kontakt med våra jurister så kan de hjälpa till med detta. Det kan han göra genom att klicka här, där framgår vad det kostar och hur han går till väga. I detta fall rekommenderar jag inte att upprätta dokumenten via vår automatiska tjänst. Med vänliga hälsningar

Enskild egendom genom testamente vid skilsmässa nr 2

2017-05-08 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag fick via ett testamente 100 000 kr och i testamentet framgick att pengarna var att framstå som enskild gåva (enskild egendom). Detta var 1999. Sen dess är jag skild från fru 1 då. Gifte mig 2013 m fru 2. Nu vill fru 2 skilja sig. Jag har lyckats behålla pengar på konto ( fru nr 2 är mkt slösaktig). Kan jag fortfarande i denna skilsmässa hävda att 100 000 är enskild egendom? Peter G
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 7 kap 2 § äktenskapsbalken(ÄktB) kan vi läsa om vad som ska räknas som enskild egendom. I 3 pt i samma paragraf kan vi se just egendom som make erhållit genom testamente med det villkoret att den ska vara mottagarens enskilda. Alltså är de 100 000 SEK du har fått testamenterat till dig din enskilda egendom. Vid bodelning ska endast makarnas giftorättsgods ingå enligt 10 kap 1 § ÄktB. Alltså ska inte det du har fått testamenterat som enskild egendom ingå. Det spelar ingen roll att du fick testamentet medan du var gift med din förra fru. De 100 000 SEK kommer alltid vara enskild egendom oavsett om du nu ska skilja dig från en annan person än du var gift med då du fick testamentet.Eftersom villkoret att egendomen ska vara enskild egendom ställts upp av tredje man i dennes testamente kan ni inte heller omvandla egendomen till giftorättsgods genom ett äktenskapsförord enligt 7 kap 3 § ÄktB. Alltså kommer du att få behålla din testamenterade enskilda egendom vid en bodelning.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vem ärver enskild egendom?

2017-04-29 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag undrar lite hur de enskilda egendomen delas upp vid dödsfall. Vi är gift par och inga gemensamma barn. Han har 2 barn sedan tidigare och jag har 4 barn sedan tidigare. Om hustrun i detta äktenskap avlider och lämnar 800 000 kronor efter sig i enskild egendom. Vem ärver vad av den enskilda egendomen? Tack på förhand.
Elin Nordeman |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Egendom som är undantagen som enskild går vid den makens dödsfall direkt till dennes bröstarvingar. Reglerna kring detta finner du i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB). Dina barn är dina bröstarvingar enligt 2 kap. 1 § ÄB.Enskild egendom hålls utanför bodelningenNär en make avlider ska en bodelning göras enligt 9 kap. 1 § ÄktB. I en bodelning ska allt giftorättsgods ingå enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Detta ska räknas ihop till en total summa efter avräkning av skulder, därefter ska det kvarstående beloppet delas på två. En del tillfaller då vardera make. Den enskilda egendomen hålls utanför bodelningen och räknas in först efter denna uppdelning. Om du och din make enbart äger enskild egendom och inget giftorättsgods behöver ingen bodelning göras enligt 9 kap. 1 § ÄktB.ExempelDu har giftorättsgods till ett värde av 500 000 och enskild egendom till ett värde av 800 000, din make har giftorättsgods till ett värde av 300 000. I detta fall räknas giftorättsgodset ihop (500 000 + 300 000) till 800 000 kr, vilket blir (800 000 / 2) 400 000 kr var i bodelningen. (Mer om uträkningen finner du i 11 kap. ÄktB) Därefter kan du lägga ihop den del som tillföll dig i bodelningen med ditt giftorättsgods för att få hela värdet på din totala egendom, vilket i detta fall skulle bli 1 200 000 kr. Denna egendom är det som utgör ditt arv, den enskilda egendomen går därmed direkt till dina bröstarvingar. Kan välja att vänta med arvetSärkullbarn har rätt att få sitt arv direkt vid förälderns bortgång enligt 3 kap. 1 § 1 st. ÄB. De kan dock välja att avstå arvet till den kvarlevande makens fördel enligt 3 kap. 9 § ÄB och istället få ut samma kvotdel ur dennes arv som de skulle fått vid förälderns bortgång. SammanfattningFör att förtydliga svaret på din fråga så kommer i det fallet den enskilda egendomen värd 800 000 kr att delas upp på dina fyra barn förutsatt att du inte har något testamente som säger annat, de får därmed 200 000 kr vardera. Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga, om du har ytterligare funderingar är du varmt välkommen att åter vända dig till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Enskild egendom genom testamente

2017-04-11 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej ! Skriver för ett gift par med två gemensamma barn, de vill säkerställa att när det är dags för arv till barnen ska egendomen vara enskild egendom för dom. Vad måste dom göra, skriva testamente el dyl ??Detsamma ska naturligtvis gälla vid eventuell gåva.Tacksam för svar !Kjell
Mikaela Lundblad |Hej och tack för din fråga! Makars egendom är antingen giftorättsgods eller enskild egendom. Vid en eventuell bodelning ska giftorättsgods delas lika mellan makarna medan enskild egendom inte mot ägarmakens vilja kan ingå i hälftendelningen. Det finns två sätt att göra egendom enskild. Makarna kan själva avtala i ett äktenskapsförord om vilken egendom som ska vara enskild, men det finns även en möjlighet för utomstående att påverka makarnas giftorättsgemenskap. En arvlåtare eller testator kan genom villkor i testamentet se till att det som tillfaller testamentstagaren ska vara enskild egendom. På samma sätt kan en givare i gåvoavtalet sätta som villkor att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom, Äktenskapsbalken 7 kap. 2 § 1 st 2-4 p. I ert fall rekommenderar jag alltså att paret skriver i sitt testamente (alternativt i gåvoavtalet) att egendomen ska vara barnens enskilda. På så sätt kan de vara säkra på att arvet eller gåvan hålls utanför en eventuell bodelning mellan barnen och deras makar i framtiden. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Vem ärver enskild egendom?

2017-03-21 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej. Arvsrätt gällande Enskild egendom. Min make har fått ut sin del på 25 % vid en försäljning av egendom. Denna del var Enskild egendom. För dessa pengar köptes en annan egendom där vi står på 50% var, vi är gifta med gemensamma barn.Om maken avlider, ärver då barnen hans del som var egen egendom, eller ärver jag som äkta maka. Kan barnen kräva ut något medan någon av oss föräldrar är i livet. Kan någonsin den enskilda egendomen gå tillbaka till makens föräldrar? Vi känner inte till eller har sett några skrivna papper, det nämns inte öppet. Tacksam för svar!
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att det bara är den enskilda egendomen du undrar över, att ni bara har gemensamma barn och att inget testamente finns. En av dina frågor är om egendomen kan gå tillbaka till makens föräldrar. Jag tolkar denna frågeställning som att den enskilda egendomen varit en gåva från dina svärföräldrar till din make med förbehåll att den ska vara enskild. Vad händer om man köper annan egendom med pengar som är enskild egendom? Regler om enskild egendom finns i äktenskapsbalken. När man köper annan egendom med pengar man fått efter man sålt enskild egendom ska som huvudregel även den nya egendomen vara enskild egendom. (7 kap. 2§ 6 punkten äktenskapsbalken). Detta kallas för surrogat-egendom. Detta gäller om ingenting annat avtalats när egendomen blev enskild. Eftersom din make fått egendomen genom gåva kan sådant ha avtalats i ett gåvobrev. Du skriver själv att ni inte hittar några papper, så jag antar att inget annat avtalats. Det faktum att ni står 50% var på den nyligen köpta egendomen spelar alltså ingen roll – den är din makes enskilda egendom ändå.Vem ärver den enskilda egendomen vid dödsfall? Regler om bodelning finns i äktenskapsbalken och regler om arv finns i ärvdabalken. Om din make avlider upplöses ert äktenskap och en bodelning ska ske. (1 kap. 5§ och 9 kap. 1§ äktenskapsbalken) I bodelningen ska ert giftorättsgods ingå, medan din makes enskilda egendom hålls utanför bodelningen. (10 kap. 1§ äktenskapsbalken) Du kan alltså inte få den enskilda egendomen genom bodelning. Eftersom ni är gifta med gemensamma barn har du rätt att få ut arvet efter din make. (3 kap. 1§ ärvdabalken) Det är alltså du som ärver den enskilda egendomen före dina barn. Era gemensamma barns arv skjuts därför upp och de har inte rätt att få ut arvet efter din make så länge du är i livet. Barnen har dock rätt till efterarv när du går bort. (3 kap. 2§ ärvdabalken) Kan den enskilda egendomen gå tillbaka till makens föräldrar? Regler om gåvor finns i gåvolagen. Om jag tolkar din fråga rätt och den enskilda egendomen var en gåva från din makes föräldrar till din make uppkommer frågan om dina svärföräldrar kan kräva tillbaka den. Gåvan fullbordades när din make fick den av sina föräldrar och är därför bindande. (1§ och 2§ Gåvolagen) Eftersom den är bindande har dina svärföräldrar ingen rättslig möjlighet att ta tillbaka gåvan. För att hans föräldrar ska få egendomen krävs att din make testamenterar den till dem.Sammanfattningsvis - Din makes enskilda egendom förblir enskild egendom även om ni sålt den och köpt annat för pengarna. - Eftersom ni bara har gemensamma barn ärver du i egenskap av make när din make dött och era barn har ingen möjlighet att få ut sitt arv så länge du är i livet. - Dina svärföräldrar kan inte kräva tillbaka gåvan.Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga!Med vänlig hälsning