Innebörden av att ärva med fri förfoganderätt

2016-02-10 i Enskild egendom
FRÅGA |Vår son har fått sitt hus som enskild gåva av oss, om han nu gifter sig, bör han skriva ett äktenskapsförord angående sitt hus.kan hennes barn som särkullebarn åberopa avrsrätt av huset vid endera makens frånfall (dödsfall)
Farah Wali |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Syftet med ett äktenskapsförord är att göra egendom till enskild och eftersom ni givit fastigheten som enskild egendom behöver han inte skriva något äktenskapsförord.Vad som händer med makars egendom vid dödsfall är följande. Den efterlevande maken ärver all egendom oavsett om det är enskild egendom eller giftorättsgods, 3:1 ÄB. Eftersom maken ärver före den avlidne makens arvingar får den avlidnes arvingar rätt till en ideell andel i det som blir kvar efter den sist avlidne maken. Jag ska belysa detta med hjälp av ett exempel.A dör och efterlämnar enskild egendom till värde av 100 000 kr och giftorättsgods till värde av 150 000 kr. Den efterlevande maken (B) ärver allt värt totalt 250 000 kr. Av dessa 250 000 kr ärver den efterlevande 100/250 med fri förfoganderätt och resten med full äganderätt. När B dör har A:s arvingar rätt till 100/250 x av det som finns kvar efter A. Dvs när B går bort och efterlämnar t.ex. 200 00 kr har A:s arvingar rätt till 100/250 = 0,4 = 40 procent av 200 000 kr. 40 procent av 200 000 är 80 000 kr - dessa 80 000 går till A:s arvingar och resterande 120 000 delas lika mellan A:s och B:s arvingar. Det viktiga att notera är att begränsningen i att ärva enskild egendom endast ligger i en ideell andel av behållningen och inte till bestämd egendom. Det går inte att säkra rätt till fastigheten eller till dess värde utan endast till en andel i det som blir kvar efter B:s död som motsvarar den andel som ärvdes med fri förfoganderätt.Det finns inget som skyddar mot att B gör sig av med den enskilda egendomen vare sig det är fråga om en fastighet eller något annat. När B avlider har A:s arvingar rätt till andel i det som blir kvar efter B. B kan dock aldrig testamentera fastigheten till någon just eftersom den är enskild egendom.Det finns en regel i 3:1 ÄB behandlar situationen då efterlevande maken avsiktligt/utan hänsyn minskat sin förmögenhet genom gåva eller liknande rättshandling. Enligt regeln ska vederlag utgå till den först avlidnes arvingar. Den sist avlidnes arvingar får då stå tillbaka en andel av arvet som motsvarar minskningen. Det krävs att det är fråga om en väsentlig minskning.Sammanfattningsvis är det inte möjligt att på förhand hindra att särkullbarnen ärver fastigheten eller dess värde då betydelsen av enskild egendom inte ger någon rätt till egendomen i sig utan endast till en ideell andel som jag illustrerat med exemplet ovan.Hoppas du fått svar på din fråga, hör gärna av dig igen om något är oklart.Med vänlig hälsning

Enskild egendom på grund av testamente

2015-12-29 i Enskild egendom
FRÅGA |Min man kommer att ärva en större summa pengar av sina föräldrar den dag de går bort, som enskild egendom. Makens önskan är att arvet ska bli giftorättsgods men föräldrarna hörsammar ej hans önskan. Finns det något sätt för oss att genom äktenskapsförord komma runt detta, exempelvis genom att skriva att jag vid en bodelning ska ha 70 % av giftorättsgodset istället för 50? Eller kan han skänka mig halva värdet av arvet som gåva?
Karl Risberg |Hej och tack för din fråga!Om din make erhåller penningbeloppet med villkoret att egendomen ska vara enskild är det inte möjligt att göra denna egendom till giftorättsgods genom äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord kan heller inte ange en annorlunda fördelning av giftorättsgodset. Den möjligheten jag ser för att åstadkomma det ni önskar är att din make helt enkelt ger bort hela beloppet i gåva till dig. På så vis blir egendomen del av ditt giftorättsgods vid äktenskapsskillnad. Om han enbart skänker halva beloppet till dig kommer fortfarande den andra halvan vara hans enskilda egendom. I 8 kap Äktenskapsbalken anges förutsättningarna för att åstadkomma en rättsligt giltig gåva makar emellan.Vänligen

Förnyelse av gåvobrev

2015-11-30 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag och min hustru har gett våra 2 barn pengar och aktier som enskild egendom för några år sedan. I gåvobreven specificeras de erhållna gåvorna.I gåvobreven finns inget noterat om surrogat eller avkastning. Vi vill nu komplettera gåvobreven med att speciellt även avkastning skall ingå i den enskilda egendomen. För ordningens skull vill vi också komplettera med att surrogat också är enskild egendom.Hur gör vi enklast:1. Handskriver ett tillägg på befintliga gåvobrev samt daterar och signerar dessa (gåvogivare och gåvotagare)2. Skriver nya gåvobrev och makulerar de gamla.
Labiba Daoudi |Hej,Och tack för Ditt mail till oss på Lawline.Det som rekommenderas är att skriva om gåvobrevet helt och hållet, tar med alla de punkter ni skriver i Er fråga. Det nya gåvobrevet, dvs det som är daterat senare, ersätter automatiskt det gamla.Lycka till!Vänligen,

Arv, enskild egendom, testamente och samäganderätt.

2015-11-30 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag (ensamstående) har skrivit ett gåvobrev där jag givit 50 % av min bostadsrättslägenhet till min dotter som enskild egendom (jag har bara 1 barn) och har också skrivit testamente där jag förordnat all kvarlåtenskap (främst en fastighet) som enskild egendom med fri förfoganderätt samt att även avkastning av denna egendom skall vara enskild egendom. Min dotter är gift och har 2 barn.1) Vid min bortgång kan hennes make vid ev skilsmässa inte hävda rätt till bostadsrätten eller övrig kvarlåtenskap, eller hur?2) Om min dotter avlider före mig vem ärver då hennes enskilda egendom, dvs den halva bostadsrätten? 3) Om min dotter (efter min bortgång) avlider före sin man vem ärver då hennes enskilda egendom, maken eller barnen? 4) Kan min dotter (eller hennes man vid hennes frånfälle om han ärvt hennes halva bostadsrätt) kräva att bostadsrätten ska säljas? Kan jag bli skyldig att lösa ut henne eller honom? 5) Kan jag i testamente föranstalta att dotterns enskilda egendom ska ärvas bara av hennes barn?
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!Fråga 1:Egendom som man fått genom gåva eller genom arv och är förbehållen att vara gåvo- eller arvtagarens enskilda egendom skall inte ingå i en eventuell bodelning. Det finns vissa reservationer när det kommer till fastigheter man bor i, då kan i vissa fall en make få överta enskild egendom. Det krävs dock ganska mycket för att detta skall till och i ditt fall uppfattar jag det som att det är du som bor i bostadsrätten och inte din dotter med familj. I det fallet bör bostadsrätten vara skyddad för din dotter. 7:2 p. 1 och 4 och 10:1 äktenskapsbalk.Fråga 2:Om din dotter skulle gå bort före dig ärver dina barnbarn din dotters enskilda egendom. Det är dock viktigt att du vid gåvotillfället inte bara förbehåller egendomen som enskild egendom utan att du förbehåller att den skall förbli enskild egendom även vid arv. Detta eftersom en make ärver sin maka med fri förfoganderätt. 3:1 ärvdabalken. Men så länge du förbehåller att egendomen skall förbli din dotter enskilda egendom även vid hennes död kommer dina barnbarn ärva direkt.Fråga 3:Svaret blir här densamma som på fråga två, vill du att all din egendom som din dotter fått genom gåva eller arv skall gå direkt till dina barnbarn måste du förbehålla egendomen så som enskild även vid din dotters bortgång.Fråga 4:När du gav halva bostadsrätten till din dotter blev ni samägande till egendomen. Om ni inte skriver ett eget avtal om hur ni vill hantera egendomen och eventuell försäljning av den kommer lagen om samäganderätt bli tillämplig för er. Man har enligt den lagen alltid rätt att sälja sin del. Om du inte godtar den som din dotter eventuellt skulle vilja sälja till skulle du kunna köpa ut henne för att undvika att bostaden säljs till någon du inte gillar.Din dotter kan dock inte själv begära att hela fastigheten skall säljas, det måste alla ägare tillsamman komma överens om. Fråga 5:I ett testamente kan du utrycka din vilja hur du vill, till en viss gräns. Du kan exempelvis inte göra dina barn arvlösa. Men att i ett testamente förbehålla att egendomen skall vara din dotters enskilda och att hon inte får testamentera denna till sin make eller annan fungerar fint.Jag hoppas du fått svar på din frågor!Med Vänlig Hälsning

Enskild egendom vid makes död.

2016-01-26 i Enskild egendom
FRÅGA |Hejsan! Min mor har avlidit och i hennes (& pappas) testamente stod det att vi tre barn ärver och skall ha det som enskild egendom. Hur skall jag skriva detta/förvalta detta så det består som enskild egendom och inte hamnar bland alla andra pengar i mitt äktenskap. Hur skriver jag om vart denna enskilda egendom skall gå om jag avlider före min man? Tacksam för svar!
Emil Danielsson Nykänen |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tänker först gå igenom lite allmänt om bodelning, enskild egendom och arv innan jag kommer in på just ditt fall.En bodelning ska förrättas när ett äktenskap upplöses, vare sig det är genom död eller äktenskapsskillnad, enligt 9 kap. 1 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1). Vid en bodelning ska makars giftorättsgods läggas samman och delas lika enligt 11 kap. 3 paragrafen ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K11P3S1). Enskild egendom är egendom som inte ska ingå i bodelning enligt 10 kap. 1a paragrafen äktenskapsbalken (nedan förkortat ÄktB; se lagrum https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1). Egendom som en person ärver kan vara enskild egendom enligt 7 kap. 2 paragrafen 3 punkten (se https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). Egendom som makar gjort enskild enligt äktenskapsförord får tas med i bodelning enligt 10 kap. 4 paragrafen ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1) men det får inte egendom som ska vara enskild enligt testamente. Det är för att i Sverige respekterar man den avlidnes vilja genom vad som är skrivet i testamente. Det går alltså inte att inkludera enskild egendom enligt testamente i bodelning. Det är alltså en garanti för en make med enskild egendom att behålla denna om makarna skulle skilja sig.När en make dör ska en bodelning förrättas om den efterlevande maken vill det enligt 12 kap. 2 paragrafen ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K12P2S1). Vill inte den efterlevande maken utföra en bodelning får denne avstå från det.I Sverige ärver makar varandra enligt 3 kap. 1 paragrafen ärvdabalken (nedan förkortat ÄB; se lagrum https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). När en make då dör i praktiken så kan den genomföra en bodelning vilket är mest förmånligt för den efterlevande maken om denne har mer giftorättsgods än den avlidna maken. Efter bodelningen så ärver då den efterlevande maken allt från den avlidna maken. Det kan verka onödigt att genomföra en bodelning eftersom den efterlevande får allt ändå men det blir relevant om det finns särkullsbarn, om den efterlevande maken gifter om sig eller om den efterlevande maken upprättare ett testamente. Särkullsbarn har nämligen alltid rätt att få ut sitt arv efter att sin förälder dör enligt 3 kap. 2 paragrafen ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1). Skulle den efterlevande maken upprätta ett testamente kan barnen har rätt till efterarv efter sin först avlidna förälder enligt 3 kap. 2 paragrafen ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1).Då en person dör ska alla arvingar få ta del av ett eventuellt testamente enligt 14 kap. 4 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K14P4S1).Nu kommer jag till ditt fall. Det du får i arv som ska vara enskild egendom kommer att vara styrkt genom testamente. I testamentet kommer det stå vilken egendom du får samt om den är enskild egendom eller inte. Skulle denna egendom vara saker som en bil eller en möbel behöver du inte förvara dem på något särskilt sätt, bara du kan bevisa att de är enskild egendom som du kan om du har en kopia av testamentet. Skulle det vara pengar är det bra att inte beblanda pengarna i samma bankkonto utan att ha ett separat bankkonto. Tänk även på att all egendom som du köper för enskild egendom blir enskild egendom enligt 7 kap. 2 paragrafen 6 punkten ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). Så köper du en fastighet för pengarna och sedan spenderar ni tillsammans pengar på fasigheten genom att bygga t.ex. ett hus, blir hela fastigheten enskild egendom.Vill du att någon ska få egendomen du lämnar efter dig när du dör, oavsett om den är enskild eller inte, så kan du upprätta ett testamente. Enskild egendom får testamenteras hur som helst eftersom fideikommiss inte är tillåtet i Sverige.Vänligen,

All kvarlåtenskap enskild egendom

2015-12-11 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej! Är det vanligt att föräldrar låter arvet till sina barn bli enskild egendom?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Det är inte ovanligt att göra på det sättet även om jag inte kan uttala mig om hur vanligt det är rent statistiskt. Detta kräver dock ett testamente, och det är viktigt att det tydligt framgår att allt skall utgöra enskild egendom. Exempelvis kan man skriva att all kvarlåtenskap skall fördelas enligt lag (det vill säga enligt bestämmelserna i Ärvdabalken) men även utgöra testamentstagarens enskilda egendom.Hälsningar,

Äktenskapsförord och testamente

2015-11-30 i Enskild egendom
FRÅGA |Om en person gifter sig vid 60 års ålder kvinnan 10 år yngre. Båda har vuxna barn. Maken har stora summor att ärva. Vad ska han göra för att inte det ska tillfalla kvinnan utan hans barn och barnbarnÄr det äktenskapsförord.Testamente från egna släktingar ska det då stå enskild egendom, som de måste skriva.Samt att han skriver ett teatamente till sina barn och barnbarn och om den nya frun ska få något?Ska båda skriva under äktenskapsförord? var ska det skickas.testamente räcker det med 2 vittnen och mannens underskrift innan giftemålet?Var ska det skickas?Ska man göra det hos jurist för att det ska vara giltigt?
Desirée Wiberg Hammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Jag uppfattar din fråga som att maken vill göra sin egendom enskild för att den ska undantas från bodelningen och på så sätt inte tillfalla makan. Bestämmelser om makars egendom regleras i äktenskapsbalken. Om en make inte vill att den andra maken ska få del av dennes egendom vid bodelning (som sker vid skilsmässa eller då den ena maken avlider) måste egendomen göras enskild. Genom ett äktenskapsförord kan makar bestämma att egendom som egentligen skulle varit giftorättsgods istället ska vara enskild egendom (7 kap. 3 §). För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs det att det är skriftligt, undertecknat av båda makarna, samt ingivet till Skatteverket för registrering (7 kap. 3 § 2-3 st.).Om ett äktenskapsförord stadgar att all den ena makens egendom ska vara enskild, kommer således den andra maken inte att ärva den förstnämnda maken. Istället kommer den avlidna makens egendom att tillfalla dennes bröstarvingar, se 2 kap. 1 § i ärvdabalken. Bröstarvingar, d.v.s. makens biologiska barn, tillhör den första arvsklassen och är således de som arvet i första hand ska tillfalla. Vill maken att en del av kvarlåtenskapen ska tillfalla någon annan än bröstarvingarna, t.ex. barnbarn, krävs det därför att maken förordnar om detta i ett testamente. För att ett testamente ska vara giltigt krävs det att det upprättas skriftligen, med två vittnen och att det är undertecknat av testatorn (10 kap. 1 §). Vittne får inte vara yngre än 15 år och inte lida av någon psykisk störning som medför att han/hon inte förstår innebörden av testamentshandlingen. Vittne får inte heller vara make, sambo, förälder, barn, syskon, svär- eller styvförälder till testatorn. Det ställs inget krav på att en jurist ska närvara vid upprättande av testamente för att det ska vara giltigt. Likväl föredrar många att ta hjälp av en jurist för att säkerställa att upprättandet går "rätt till", samt att testamentet får dess avsedda innebörd.Undrar du något mer är du välkommen att höra av dig igen!Med vänliga hälsningar,

Arvsrätt gällande enskild egendom vid makes död då det finns särkullbarn

2015-11-16 i Enskild egendom
FRÅGA |Vi är ett gift par som har 5 särkullbarn. Min make har 3 och jag 2 från tidigare äktenskap.All vår egendom är idag giftorättsgods. Vi vill säkra upp att så mycket som möjligt tillfaller den andre maken vid ett dödsfall. Är det bättre att göra all egendom till enskild i så fall. Till saken hör att vi även äger en fastighet i Grekland. Kan man skriva den som enskilda egendom och det gäller även där?
Hanna Gustafsson |Hej tack för att ni har vänt er till Lawline med er fråga!Om ni skriver all egendom som enskild så kommer särkullbarnen till den avlidne maken att ärva det som denna har som enskild egendom. Efterlevande make ärver nämligen inte före särkullbarn om inte denna väljer att avstå sitt arv enligt lag (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). Det enda den efterlevande maken får ut om det finns särkullbarn är sin del av eventuell bodelning.Efterlevande make kommer alltså inte ta del av den avlidne makens enskilda egendom eftersom egendomen inte kommer att ingå i bodelningen. Gällande fastigheten i Grekland kan ni genom äktenskapsförord skriva den som enskild egendom enligt äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1) Dock gäller detsamma här, egendomen kommer tillfalla särkullbarnen till den maken som har egendomen som sin enskilda om denna avlider. Det är istället bättre att skriva ett testamente som skyddar efterlevande make genom att testamentera egendom till denna. Om ni behöver hjälp med testamente så kan ni boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på arvsrätt. Ni kan boka direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger. Med vänlig hälsning