Kan jag ärva gåvan jag gett till min förälder?

2017-12-08 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej, Jag har givit bort min bostadsrätt i gåva till min mamma. Är hennes enda barn och har själv inga halvsyskon. Den bostadsrätten har inget lån. Mamma får hela bostadsrätten till 100% som enskild egendom. Under förutsättningen att hon inte gifter om sig eller blir sambo där sambon flyttar in till henne och de avtalar bort lägenheten så den inte ingår i bodelningen - ärver jag min mamma och denna lägenhet när hon avlider? Trots att jag gav min bostadsrätt till henne i gåva, ärver jag den sen när hon avlider?
Natalie van van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga undrar du om du ärver bostaden, som du givit i gåva till din mor. Du har angett att du är hennes enda barn, vilket även innebär att du är enda arvingen. Du kommer ärva all hennes kvarlåtenskap (den egendom hon lämnar efter sig) och det faktum att du givit det i gåva tidigare har ingen betydelse. Det är bara du som kan ärva, och den egendom som bostaden utgör går därmed till dig. (2 kap. 1 § Ärvdabalken)Hade hon haft fler arvingar hade det inte varit självklart att den hade tillfallit dig under arvsfördelningen då en gåva innebär att mottagaren tar över ägandet fullt ut. Det finns således ingen äganderätt för dig längre, efter att gåvan fullbordats. Som arvinge kan man inte kräva att få ärva viss egendom enbart för att det tillhört denne tidigare. Sammanfattningsvis kommer således bostadsrätten ärvas av dig, men inte p.g.a. att du givit den i gåva tidigare utan för att du är enda arvingen. Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Hur ser vi till att vår dotters enskilda egendom endast går till hennes egna barn och inte till makens särkullbarn?

2017-11-25 i Enskild egendom
FRÅGA |Vår dotter är gift och har två barn gemensamt med sin man som har två barn sedan tidigare. Min man o jag har skrivit ett testamente där dottern och vår son ärver oss där arvet ska vara enskild egendom.Om vår dotter avlider före mannen då går väl den enskilda egendomen över till mannen och om han dör delas då allt lika mellan de fyra barnen? Ska han eller vi skriva ett testamente som ger de gemensamma barnen arvet från oss?
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver kommer er dotters man att ärva hennes enskilda egendomen ifall hon skulle avlida först, om det inte finns något testamente med annan innebörd (3 kap 1 § ÄB). Detta förutsätter dock att de fortfarande är gifta vid hennes dödsfall. Mannen ärver i detta fall all hennes egendom (enskild egendom och hennes del av giftorättsgodset) med så kallad "fri förfoganderätt". Fri förfoganderätt innebär att mannen i stort sett fritt får spendera egendomen som han vill, han får dock inte testamentera bort den. Om er dotter skulle avlida har era två barnbarn rätt till ett så kallat efterarv efter henne. Detta efterarv ska fördelas då mannen senare går bort (3 kap 2 § ÄB). Då mannen går bort räknar man ut hur mycket av hans kvarlåtenskap som ska anses utgöra efterarv och denna andel går då till er dotters bröstarvingar, det vill säga de två gemensamma barnen. Efterarvet efter er dotter får alltså mannens särkullbarn INTE del av. När efterarvet har fördelats mellan er dotters arvingar så kommer resten av mannens kvarlåtenskap att fördelas mellan alla hans arvingar, vilket är de fyra barnen. Detta innebär alltså att man delar upp mannens egendom i två delar, en del som anses vara efter er dotter (efterarvsdelen) och en andel som anses vara hans egna. Allt delas således inte lika mellan alla fyra barn, detta gäller endast den andel som är mannens just. För att veta hur stor del av mannens totala kvarlåtenskap som är efterarv efter er dotter respektive hans egna så jämför man med förhållandena vid er dotters död. Vi kan som exempel säga att er dotter har en kvarlåtenskap på 200 000 kr då hon går bort. Mannen har vid detta tillfälle 100 000 kr. Dotterns 200 000 kr går till mannen som då sammanlagt har 300 000 kr efter detta. Dotterns andel av hans totala egendom är 200 000/300 000, det vill säga ca 66 %. När mannen går bort 10 år senare äger han totalt 400 000 kr. När man ska räkna ut efterarvet efter er dotter är detta helt enkelt 66 % av 400 000 kr, ca 264 000 kr. Denna summa ska då som sagt fördelas mellan hennes två arvingar. Resterande summa, ca 136 000 kr, anses vara mannens egna andel och ska fördelas mellan hans fyra arvingar. Detta innebär sammanfattningsvis att arvet efter er, som utgör er dotters enskilda egendom, kommer att ärvas av mannen ifall er dotter skulle gå bort före honom. Mannen får då detta med fri förfoganderätt. Era två barnbarn (deras gemensamma barn) kommer att ha rätt till ett efterarv efter er dotter då mannen senare går bort. På så sätt är det helt enkelt endast de två gemensamma barnen som kommer att få arvet efter er i slutändan och ni behöver inte reglera detta särskilt i testamente. Mannens två särkullbarn kommer inte att ärva efter er dotter. Hoppas att ni känner att ni fått svar på er fråga!Med vänlig hälsning

Hur fördelas enskild egendom?

2017-11-25 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej! Jag är gift, men inte med mina barns far, hur fördelas mina enskilda konton mellan maka o mina barn ifall jag dör?
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline! Jag förstår det på din fråga som att du är gift med någon som inte är far till dina barn och undrar över hur din enskilda egendom fördelas mellan din maka och dina barn ifall du dör. När jag hädanefter besvarar din fråga så hänvisar jag till "ditt barn" och där innefattas att du kanske har fler eller ett barn. Vad är enskild egendom? Det är egendom som till följd av något villkor i 7:2§ ÄB har gjorts till din enskilda egendom och skall således inte ingå i en bodelning vid skilsmässa eller ifall den ena parten dör. Det finns självklart undantag ifall du som part vill att egendomen skall ingå vid t.ex. dödsfall. Hur fördelas din enskilda egendom ifall du dör?Eftersom din enskilda egendom som utgångspunkt inte ingår i en bodelning efterföljande ditt dödsfall behöver jag inte kommentera detta. Vad som då sker är att din enskilda egendom skall fördelas på dina arvingar. Utgångspunkten vid fördelning av arvet är enligt ärvdabalken 3:1§ 1st 1a meningen att din make ärver dig framför era gemensamma barn och dessa då erhåller en efterarvsrätt och får "vänta" på den andre förälderns död innan de får tillgång till sitt efterarv. I ert fall så är dock personen du är gift inte far till dina barn. Då kallas dina barn för "särkullsbarn". Dessa har enligt ärvdabalkens 3:1§ 1st 2a meningen en rätt att ärva din kvarlåtenskap direkt. I detta fallet har du och din partner inte har några barn inom äktenskapet och då så skall din enskilda egendom fördelas till dina barn framför din maka. Det finns dock undantag från denna huvudregel att särkullsbarnen har rätt att få ut sitt arv efter dig direkt. Dels kan de avstå från sin rätt vilket jag inte kommer att gå närmre inpå i denna framställning, och dels så har din make, enligt samma § 2st en rätt att alltid ur kvarlåtenskapen efter den avlidna maken, så långt som denna egendom räcker, få egendom upp till ungefär 180 000kr. I detta inräknas allt som denne lämnar äktenskapet med, alltså giftorättsgods, enskild egendom osv. Sammanfattningsvis kan jag säga att det med största sannolikhet är dina barn som erhåller din enskilda egendom ifall du skulle avlida. Det undantag som inte är frivilligt är då ifall din make lämnar äktenskapet med mindre än ungefär 180 000kr för då kan det finnas en rätt för denne att utfå en del av din enskilda egendom. Jag hoppas att jag har besvarat din fråga och har du några ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller boka tid med en av våra jurister. Mvh,

Behövs äktenskapsförord gällande egendom som tillkommit via testamente med villkor om enskild egendom?

2017-11-17 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej !Jag undrar om vi skriver i vårt testamente att våra 2 döttrar skall ha våra kvarlevendskaper som enskilda egendommar efter oss. Måste då även våra döttrar som är gifta skriva något äktenskaps förord om detta?Med vänlig hälsning,
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I 7 kap. 2 § 3 punkten Äktenskapsbalken framgår det att egendom som en make har mottagit genom testamente med villkoret att den skall vara enskild egendom, ska utgöra enskild egendom och inte ingå i eventuell bodelning. Alltså behöver era döttrar inte skriva något äktenskapsförord, om ni skriver i testamentet att egendomen ska vara deras enskilda.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad händer med enskild egendom enligt äktenskapsförord när en make dör?

2017-11-30 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag och min man har 2 gemensamma barn och så har han 3 särkullbarn från tidigare relationer. Vi är gifta och har äktenskapsförord i vilket vi har gjort viss egendom till min enskilda. Om jag dör först och testamenterar all min egendom till mina barn får de då ut hela min enskilda egendom och hälften av giftorättgodset eller faller äktenskapsförordet så att det som i äktenskapsförordet anges ska vara enskild egendom blir giftorättgods? Om istället min man dör först faller då äktenskapsförordet så att hans särkullbarn kan göra anspråk på del av det som i äktenskapsförordet är skrivet att det ska vara min enskilda egendom. Jag vill skydda mina barns rätt att få ärva allt som i äktenskapsförordet står är min enskilda egenom (samt min del av giftorättgodset)?
Emma Fagerberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din kvarlåtenskap när du dör kommer att bestå av dels den egendom som är din enskilda, enligt 7 kap. 2-3 §§ äktenskapsbalken (ÄktB), och dels hälften av det giftorättsgods som du och din man har tillsammans, enligt 7 kap. 1 § ÄktB. Ett äktenskap upplöses genom antingen att den ena maken dör eller genom äktenskapsskillnad, enligt 1 kap. 5 § ÄktB. Då ska en bodelning göras. När du dör är således arvet efter dig dels din enskilda egendom och dels hälften av giftorättsgodset. Det är möjligt att testamentera all din egendom till dina barn, som då får ut sitt arv direkt när du dör. Om du inte hade testamenterat egendomen till barnen skulle arvet istället ha tillfallit din make, enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB), och dina barn hade fått ut sin del först när han senare dör (efterarv), 3 kap. 2 § ÄB. Om du dör först kommer dina barn alltså att få ut hela din enskilda egendom och hälften av giftorättsgodset i arv. Om din man dör först kan din mans barn inte göra anspråk på det som i äktenskapsförordet är angett ska vara din enskilda egendom, eftersom detta inte kommer att ingå i hans kvarlåtenskap och det bara är efter honom de ärver. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänligen,

Hur fördelas enskild egendom?

2017-11-25 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej! Jag är gift, men inte med mina barns far, hur fördelas mina enskilda konton mellan maka och mina barn ifall jag dör?
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline!Jag förstår det på din fråga som att du är gift med någon som inte är far till dina barn och undrar över hur din enskilda egendom fördelas mellan din maka och dina barn ifall du dör. När jag hädanefter besvarar din fråga så hänvisar jag till "ditt barn" och där innefattas att du kanske har fler eller ett barn. Vad är enskild egendom? Det är egendom som till följd av något villkor i 7:2§ ÄB har gjorts till din enskilda egendom och skall således inte ingå i en bodelning vid skilsmässa eller ifall den ena parten dör. Det finns självklart undantag ifall du som part vill att egendomen skall ingå vid t.ex. dödsfall. Hur fördelas din enskilda egendom ifall du dör?Eftersom din enskilda egendom som utgångspunkt inte ingår i en bodelning efterföljande ditt dödsfall behöver jag inte kommentera detta. Vad som då sker är att din enskilda egendom skall fördelas på dina arvingar. Utgångspunkten vid fördelning av arvet är enligt ärvdabalken 3:1§ 1st 1a meningen att din make ärver dig framför era gemensamma barn och dessa då erhåller en efterarvsrätt och får "vänta" på den andre förälderns död innan de får tillgång till sitt efterarv. I ert fall så är dock personen du är gift inte far till dina barn. Då kallas dina barn för "särkullsbarn". Dessa har enligt ärvdabalkens 3:1§ 1st 2a meningen en rätt att ärva din kvarlåtenskap direkt. I detta fallet har du och din partner inte har några barn inom äktenskapet och då så skall din enskilda egendom fördelas till dina barn framför din maka. Det finns dock undantag från denna huvudregel att särkullsbarnen har rätt att få ut sitt arv efter dig direkt. Dels kan de avstå från sin rätt vilket jag inte kommer att gå närmre inpå i denna framställning, och dels så har din make, enligt samma § 2st en rätt att alltid ur kvarlåtenskapen efter den avlidna maken, så långt som denna egendom räcker, få egendom upp till ungefär 180 000kr. I detta inräknas allt som denne lämnar äktenskapet med, alltså giftorättsgods, enskild egendom osv. Sammanfattningsvis kan jag säga att det med största sannolikhet är dina barn som erhåller din enskilda egendom ifall du skulle avlida. Det undantag som inte är frivilligt är då ifall din make lämnar äktenskapet med mindre än ungefär 180 000kr för då kan det finnas en rätt för denne att utfå en del av din enskilda egendom. Jag hoppas att jag har besvarat din fråga och har du några ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller boka tid med en av våra jurister. Mvh,

Förordnande i testamente om enskild egendom

2017-11-19 i Enskild egendom
FRÅGA |Enskild egendom skrivet i testamente, hur många år är det gällande
Jenny Hedin |Jag tolkar frågan som att du eller någon annan har skrivit i sitt testamente att viss egendom ska förbli enskild och nu undrar hur länge det gäller. Testamente regleras i Ärvdabalken (ÄB).Formkrav för testamenteEtt testamente måste vara skriftligt. Den som upprättat testamentet (testator) ska underteckna testamentet. Två samtidigt närvarande vittnen ska underteckna testamentet. Det är vanligt att man har en vittnesmening med i testamentet. Vittnena ska känna till att det är ett testamente de bevittnar, men behöver däremot inte känna till innehållet. För att bevittna ett testamente ska man vara minst femton år, och får inte ha någon allvarlig psykisk störning. Ett vittne får inte heller vara nära släkt med den som upprättat testamentet (testator) och får inte vara en person som berörs av testamentet. Om dessa formkrav är uppfyllda är testamentet giltigt. NödtestamenteOm man befinner sig i en nödsituation och inte har möjlighet att upprätta ett formenligt testamente kan man antingen skriva ner sitt testamente på papper och underteckna handlingen, eller muntligt uttala sitt testamente inför två vittnen. Om den som upprättat testamentet överlever nödsituationen har han eller hon tre månader på sig att upprätta ett nytt testamente som uppfyller formkraven. TilläggHar man skrivit ett testamente och vill göra ett tillägg, gäller samma regler som för upprättande av ett nytt testamente.Återkallelse av testamenteEtt möjligt scenario är att man har skrivit ett testamente men sedan ändrar sig. Om man har skrivit ett testamente men därefter inte längre vill att det ska gälla, kan man återkalla sitt förordnande, ge uttryck för att testamentet inte längre utgör ens vilja, eller förstöra testamentet. Att förstöra testamentet är antagligen det säkraste alternativet. Vi på Lawline kan hjälpa dig att ta din fråga vidareHar man förordnat i testamente att viss egendom ska förbli enskild gäller det om formkraven för testamente är uppfyllda. Det gäller tills testator återkallar eller förstör sitt testamente. Om du har ytterligare frågor får du gärna ringa Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen är öppen. måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Om du behöver hjälp att upprätta ett testamente rekommenderar jag att du bokar tid hos Lawlines Juristbyrå, http://lawline.se/boka

Enskild egendom genom testamente

2017-11-16 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej,Jag är änka och ensamstående. Ensamägare till 4 fastigheter. 4 barn. Har skrivit testamente i vilket det står att allt som ärvs efter mig ska gå till mina barn o barnbarn och förbli enskild egendom. Ungefär så. Ska ej ingå i ngt giftorättsgods.Två av mina barn är nu gifta. Har pratat dem om äktenskapsförord men konstigt nog är detta så känsligt.Min fråga: Räcker det m detta testamente? Vill absolut skydda det jag är ärvt och att detta ska tillkomma mina barn och barnbarn.
Frida Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som ifall det räcker med att det står i testamentet att fastigheterna utgör enskild egendom. Samt att du är orolig över att fastigheterna ska förlora sin karaktär av enskild egendom i situationer i dina barns äktenskap.Om det framgår av testamentet att fastigheterna utgör enskild egendom så räcker det. I ett äktenskaps anses vardera make äga sin egen egendom och det är först när äktenskapet ska upphöra som gemensam egendom blir aktuell. Ett äktenskap upphör vid skilsmässa eller dödsfall. (1 kap. 5 § äktenskapsbalk) Till följd av upphörande äktenskap ska en bodelning ske där makarnas giftorättsgods, alltså deras egendom, ska delas lika. (9 kap. 1 § ÄktB) Ett viktigt undantag från detta är just enskild egendom. Enskild egendom anses aldrig utgöra giftorättsgods i ett äktenskap och den undantas alltid från bodelning. (7 kap. 1-2 § ÄktB)Äktenskapsförord behövs därför inte, utan det räcker att det framgår av ett giltigt testamente att fastigheterna ska ärvas som enskild egendom.Hoppas du fick svar på din fråga!