Vem ärver enskild egendom?

2015-07-31 i Enskild egendom
FRÅGA |Min make och jag, vi är gifta, äger en villa som vi har köpt tillsammans, Varje år får vi båda ett kuvert från Skatteverket med taxeringsuppgift. Vi har också en sommarstuga, som min make har ärvt. Varje år får han uppgift från Skatteverket om taxeringsvärde. Jag får dock inget brev. Betyder detta att han äger stugan som enskild egendom? Betyder det att om han dör så ärver jag inte stugan , utan den går direkt till våra gemensamma barn? Inga särkullsbarn finns.
Hanna Skoglund |Hej och tack för din frågaTroligtvis är det som så att ni båda står som lagfartsägare till villan ni köpt tillsammans, medan din man ensam är lagfartsägare till stugan han ärvt och det är därför som endast han får uppgifter från skatteverket. Det behöver alltså inte betyda att sommarstugan är din makes enskilda egendom. Enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken skall kvarlåtenskapen, om arvlåtaren var gift, tillfalla den efterlevande maken. De gemensamma barnen får alltså vänta på arvet efter första föräldern tills även den andra föräldern dör. Om då arvlåtaren endast efterlämnar make och gemensamma barn, kommer den efterlevande maken i arv även erhålla den avlidnes enskilda egendom eftersom efterlevande make ärver framför gemensamma barn, såvida det inte finns ett testamente som förordnar annat.

Ärver efterlevande make enskild egendom?

2015-07-24 i Enskild egendom
FRÅGA |Min man ärver en enskild egendom! Har jag arvsrätt efter min man? Eller är det våra gemensamma tre barn som ärver den enskilda egendomen?
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att egendom är enskild innebär endast att den inte ska ingå i en bodelning mellan dig och din make. Det påverkar dock inte din rätt att ärva egendomen. Om din make skulle gå bort kommer du därför enligt 3 kap. 1§ Ärvdabalken att ärva hela din makes kvarlåtenskap med s.k. fri förfoganderätt, vilket du kan läsa mer om här. Värt att nämna är dock att undantag från detta kan göras om din make skrivit ett testamente som åsidosätter den legala arvsordningen.Hoppas att detta var svar på din fråga!Vänligen,

Makars och särkullbarns arvsrätt vid enskild egendom

2015-06-11 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej,Min make och jag har i ett reg. äktenskapsförord reglerat så att allt utgör var och ens enskilda egendom, bl.a. har vi var sitt hus. Vi har inga gemensamma barn, men särkullsbarn finns på båda sidor. Vi har har också kommit överens om att vi inte ska ärva varandra och har tills nu levt i tron att vi inte ärver varandra eftersom alltså endast enskild egendom finns (och att därför inget testamente behövs). Hur kan vi i ett testamente reglera så att vi inte ärver varandra, utan att våra barn gör detta direkt i samband med att en av oss dör? Ingen av oss önskar någon besittningsrätt av resp. hus. Tack på förhand!
Anna Berglund |Hej och tack för din fråga!När ett äktenskap upplöses, antingen genom äktenskapsskillnad eller genom att någon utav dem går bort, ska egendomen fördelas genom bodelning, se 9:1 äktenskapsbalken. I bodelningen ska enligt 10:1 äktenskapsbalken endast giftorättsgods ingå, med andra ord inte enskild egendom. Det finns dock ett undantag till detta genom övertaganderätten i 11:8 äktenskapsbalken. Den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att överta detta trots att egendomen är enskild egendom enligt äktenskapsförordet. En övertaganderätt finns dock bara om det enligt omständigheterna är skäligt att den ena maken övertar bostaden eller bohaget. Av det som jag kan utläsa av denna korta beskrivning verkar det dock inte troligt att ett övertagande skulle bli aktuellt, då ni äger varsin bostad och den efterlevande maken kommer kunna bo i sin egen bostad. Makar har arvsrätt efter varandra enligt 3:1 ärvdabalken, och ärver därmed även enskild egendom, om de inte har några barn eller om de har gemensamma barn. Makar ärver varandra med fri förfoganderätt vilket innebär att den efterlevande maken fritt får förfoga över den avlidna makens kvarlåtenskap, men får inte testamentera bort den. Särkullbarn däremot ärver det som den avlidna maken lämnar efter sig och har rätt att få ut arvet direkt. Särkullbarn kan avstå sin rätt till att få ut arvet direkt till förmån för den efterlevande maken enligt 3:9 ärvdabalken, och blir då efterarvinge till när den efterlevande maken går bort. Om särkullbarnen inte avstår från sin rätt kommer de att ärva den enskilda egendom som den avlidna maken lämnar efter sig, möjligtvis då med undantag för övertaganderätten. En efterlevande make har dessutom alltid rätt att få ut så mycket av kvarlåtenskapen från den avlidna att detta, tillsammans med den efterlevande makens enskilda egendom och med vad den efterlevande maken fått ut genom bodelning, når upp till ett värde som motsvarar fyra gånger det basbelopp som gäller vid dödsfallet. Av det som framgår av din fråga kommer alltså dina särkullbarn att ärva din enskilda egendom och din makes särkullbarn kommer ärva hans enskilda egendom, såvida de inte avstår från denna rätt. Om du istället vill att din make ska ärva framför dina särkullbarn behöver du upprätta ett testamente. Du behöver även upprätta ett testamente om det är så att du vill att dina särkullbarn ska ärva din kvarlåtenskap i form av enskild egendom. Om t.ex. dina barn är gifta kommer det som du låter dina barn ärva som enskilda egendom inte ingå vid en ev. bodelning för dina barn. Vill du ha ytterligare juridisk rådgivning är mitt råd att du vänder dig till en erfaren jurist som är specialiserad på området. Du kan få hjälp med att boka tid direkt via vår hemsida. Med vänliga hälsningar

Testamentera enskild egendom

2015-05-04 i Enskild egendom
FRÅGA |Min son och hans flickvän går i giftastankar och jag undrar vad som gäller ang. arv då han inte vill ta upp frågan om äktenskapsförord med henne. Jag äger dessutom 50% i en lantbruksfastighet och vill att endast min son skall ärva mina tillgångar vid min bortgång. Räcker det med att jag skriver ett testamente som säger att all mina kvarlåtenskap inte är giftorätt?
Angelica Ahlström |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Egendom i ett äktenskap är som huvudregel giftorättsgods enligt äktenskapsbalken ( https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1 ). För att viss egendom istället ska vara den ena makens enskilda egendom kan man t.ex, som du föreslår, testamentera egendom med villkoret att den ska vara makens enskilda egendom, se 7:2 i äktenskapsbalken.Formkrav för att upprätta ett giltigt testamente finns i 10 kap ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1 ).Hoppas att du fick svar på din fråga!

Ärvda pengar lagda på renovering av hus - fortsatt karaktär av enskild egendom?

2015-07-29 i Enskild egendom
FRÅGA |HejJag och min fru har varit gifta i cirka 25 år, för 6 år sen fick min fru ett arv efter sin mor.Hon valde att investera en del i en renovering av vårt dåvarande radhus.Cirka 2 år sen köpte vi ett nytt hus som vi båda äger, det gjorde vi även på radhuset.Om vi nu skiljer oss o säljer detta hus, har hon rätt att kräva tillbaka kostnaden för renoveringen på radhuset?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga! Egendom blir enskild egendom genom att make bl.a. mottar arv med villkoret om att egendomen ska vara enskild. Även sådant som träder in istället för enskild egendom (substitut) utgör enskild egendom, t.ex. ett hus som har betalats med pengar som är enskild egendom eller betalning för ett hus som utgör enskild egendom. Se 7 kap. 2 § äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230 ). Detta gäller emellertid inte om det uttryckligen framgår i det testamente som gör arvet till arvingens enskilda egendom, att det som arvingen köper för sina ärvda pengar ska utgöra giftorättsgods. Följaktligen bör den del av värdeökningen som motsvarar den del av arvet som lagts på renoveringen utgöra enskild egendom. Dock kan det bli svårt att avgöra vad som är enskild egendom om sambandet mellan den ursprungliga egendomen och substitutet inte är uppenbart. Det är nämligen av vikt att substitutet kan särskiljas från övriga tillgångar. Kan en särskiljning inte ske kan pengarna som används på en renovering förlora sin karaktär som enskild egendom. I ert fall måste således din fru kunna påvisa hur stor del som är hennes enskilda egendom, hur stor del av värdeökningen som beror på hennes arv. Kan hon inte påvisa detta förlorar arvet sin karaktär som enskild egendom och därmed kan din fru inte kräva den delen på sin lott. Beträffande avkastning (ränta, intäkter m.m.) som kommer från enskild egendom, blir denna avkastning giftorättsgods, om inget annat har avtalats, se 7 kap. 2 § 2 st. äktenskapsbalken. Hoppas det var svar på din fråga! Vänligen,

Makes arvsrätt vid enskild egendom

2015-07-08 i Enskild egendom
FRÅGA |Min make o jag har tecknat ett äktenskapsförord där det står att all min egendom ska vara min enskilda egendom vari andra maken således ej har giftorätt. Skulle detta innebära att om jag dör före honom, ärver han ingenting från mig?
Emilia Ohlin |Hej och tack för din fråga!Vad som ingår i en bodelning regleras i Äktenskapsbalken, ÄktB, som du finner här. När två personer ingått äktenskap kan deras egendom vara antingen gemensam eller enskild. All egendom är som utgångspunkt gemensam, så kallad giftorättsgods (se ÄktB 7 kap 1 §), men kan på olika sätt göras till enskild (se ÄktB 7 kap 2-3 §§).Det kan ske genom exempelvis villkor i gåvobrev eller testamente att egendomen ska vara mottagarens enskilda vid en eventuell bodelning. Man kan också, som du beskriver, upprätta ett äktenskapsförord där man kan göra all eller viss del av sin egendom till enskild.Det är bara giftorättsgods som ska ingå i en bodelning, se ÄktB 10 kap 1 §. Dock måste påpekas att detta bara påverkar bodelningen. Att egendom är enskild inverkar inte på makens arvsrätt. Make ärver enligt Ärvabalken (se här) 3 kap 1 § alltid med försteg, med undantag för om den avlidne har särkullbarn (bara den avlidnes barn). Dessa har rätt att kräva ut sitt arv direkt. I övrigt gäller alltså att - trots att din enskilda egendom inte ska ingå i bodelning - din make kommer att ärva all din egendom med försteg, förutsatt att du inte har barn utom äktenskapet. Det du kan göra om du vill förhindra detta är att upprätta ett testamente där du gör annan person till testamentstagare.Med Vänliga Hälsningar

Kan makes särkullbarn ärva ens egendom om all egendom är enskild?

2015-05-27 i Enskild egendom
FRÅGA |Vi gifte oss rätt så sent i livet, båda var över 55 år. Min man har ett vuxet barn från tidigare förhållande. Vi har nyligen registrerat ett äktenskapsförord hos skatte verket där vi säger att all egendom var och en hade före äktenskapet likväl skaffar under äktenskapet är enskild egendom. Under äktenskapet har min man gett 50% av fritidshuset han ägde före äktenskapet till mig som gåva. Om min man går bort före mig, har hans barn arvsrätt endast till hans enskilda egendom?,
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Enligt 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230) behövs ingen bodelning då ett äktenskap upplöses (vilket det naturligtvis gör om någon avlider) om all egendom är enskild. Ett undantag, som finns i 11 kap. 8 § Ärvdabalken, kan vara om en make har rätt att överta gemensam bostad och bohag. Detta blir oftast inte aktuellt om man som ni har ett äktenskapsförord som gör egendomen enskild; förutom detta skall dock beaktas behovet hos den make som inte äger bostaden, hur mycket den är värd och dylikt. Bedömningen kan dock inte göras utan mer information, och jag förutsätter här att övertagande inte blir aktuellt.När all egendom är enskild och inget undantag finns, behöver kort sagt ingen egendom lämnas över från den make som har mer egendom än den andre. Resultatet av detta blir också att ingen av din egendom behöver lämnas över till din makes eventuella dödsbo, och i så fall har du helt rätt i att bara din makes enskilda egendom kan gå i arv. Om det hade funnits något giftorättsgods (egendom som inte är enskild egendom) som du och din makes dödsbo hade fått dela på, hade däremot din makes andel gått vidare som arv.Hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Gåva - enskild egendom

2015-04-30 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej!Jag har ett par frågor kring enskild egendom. Min mamma vill ge mig pengar som ska vara min enskilda egendom, och vi undrar om det finns några speciella krav på utformandet av ett gåvobrev i detta fall eller om det räcker med något i stil med denna text: "Jag, NN, xxxxxx-xx, har idag som gåva skänkt min dotter NN, xxxxxx-xx, sexhundratusen kronor (600 000kr). Gåvan är inte att se som ett förskott på arv eller del av arvslott. Gåvan, vad som kan komma i dess ställe samt dess avkastning skall vara mottagarens enskilda egendom. Underskrift av gåvogivare samt mottagare med datum" Jag undrar också om det stämmer att om det står i hennes testamente att det jag ärver ska vara enskild egendom så räcker det, d.v.s. att man inte dessutom behöver upprätta ett äktenskapsförord? Hälsningar,Helena
Elias Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att upprätta ett gåvobrev likt det du exemplifierar torde utgöra ett giltigt sådant. För att egendomen därutöver ska anses som enskild sådan krävs och inte förskott på arv är det lämpligt att även för in det i avtalet. Vad beträffar enskild egendom via testamente så bör det även där regleras i avtalet att det som ärvs också ska utgöra enskild egendom.Om du behöver assistans med att formulera ett gåvobrev samt testamente efter dina önskningar rekommenderar jag att du vänder dig till en jurist.Med vänlig hälsning,