Arv av stuga

2016-07-17 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej! Min make och jag har två gemensamma barn och min man har två barn sedan tidigare äktenskap. Vi har en stuga som står på min man. Min mans önskan är att om någon av oss dör så ska stugan tillFalla alla fyra barnen med lika stor del. Dvs 25% var. Går detta att skriva utan att det är enskild egendom. Jag vill inte att det blir enskild egendom för då får jag inget vid ev skilsmässa eller försäljning. Hur kan vi göra?
Greta Apelman |Hej och tack för din fråga!Om någon av makarna dör i ett äktenskap ärver den andre den bortgångne. Arvet består av makarnas gemensamma tillgångar ex. gemensamma bostad, möbler mm. se 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken, se även 10 kap. för vad som mer specifikt ingår. Om ni nu äger stugan tillsammans kommer du ärva den om din make går bort före dig. Om den ska tillfalla barnen direkt ska ett testamente upprättas och barnen ska ärva den som enskild egendom. Om de ska få den först efter er bådas bortgång behövs inget testamente och barnen kommer få 25 % vardera. Det som krånglar till det lite är särkullbarnen (din mans barn från tidigare äktenskapet). De kan vid din makes död kräva ut sitt arv direkt, se 3 kap. 1 § Ärvdabalken. Det kan inte era gemensamma barn. Dock kan särkullbarnen välja att avstå från att ta ut sitt arv till förmån för den efterlevande maken, men har då rätt att ta ut sitt arv när båda makarna är borta, 3 kap. 9 § Ärvdabalken. Svaret är alltså nej om de ska ärva direkt efter dig eller din makes bortgång. Barnen kommer oavsett ärva efter er bådas bortgång. Men särkullbarnen kommer få direkt tillgång till 25 % av din makes arv när denne dör. Du kommer få ärva 75 % av din makes giftorättsgods, se 3 kap. 1 § 2st. Ärvdabalken. Hoppas du är nöjd med svaret! Annars är du välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster!Vänliga hälsningar,

Barns arvsrätt rörande enskild egendom

2016-07-11 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej,Mycket vanligt att man i testamente inför villkoret enskild egendom på sin kvarlåtenskap för att ens barn ska kunna få behålla sitt arv vid en framtida separation. Många frågor kring detta på forumet men jag har inte kunna läsa ut ett rakt svar på frågan:Maka/Make ärver normalt enskild egendom från den andre maka/makan.Men om maka/make fått egendomen via testamente där det är sagt att egendomen skall "utgöra deras enskilda egendom" så ärver inte make/maka inte egendomen utan den går till den avlidnes barn (om sådana finns). Stämmer detta ?Tack På Förhand
Josefine Rembsgård |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Vid en makes bortgång så sker bodelning av gemensamma tillgångar, sk. giftorättsgods, se ÄktB 9:1 och 10:1. För att förklara tydligare använder jag ett hypotetiskt exempel. Om din fru går bort och då har enskild egendom via ett testamente så kommer detta inte att ingå i bodelningen (se ÄktB 7:2 st. 1 p. 2-4). Alltså kommer giftorättsgodset att delas på mitten och ev. skulder kommer täckas. Efter detta kommer den enskilda egendom som ni har var för sig att läggas till på respektive summa. Detta innebär att den summa du då har är din del efter er bodelning och summan som din maka lämnar efter sig är hennes kvarlåtenskap. Om du och din fru endast har gemensamma barn (bröstarvingar) så har de rätt till lika arvslotter ur din frus kvarlåtenskap, se ÄB 2:1. Eftersom ni dock var gifta så kommer du att ärva hela kvarlåtenskapen framför era bröstarvingar, se ÄB 3:1 st. 1. Du kommer därför få din del efter bodelningen samt all kvarlåtenskap från din fru, inklusive hennes enskilda egendom. Det spelar därför ingen roll att en maka genom testamente har enskild egendom eftersom efterlevande make ärver med förtur framför de gemensamma barnen. Däremot ärver efterlevande make kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt enl. ÄB 3:2. Detta innebär att du inte har rätt att testamentera bort kvarlåtenskapen från din döda maka, eftersom era gemensamma barn är efterarvingar, och därmed har rätt till sina arvslotter från sin mammas kvarlåtenskap när sedan du går bort. När sedan du går bort kommer era gemensamma barn alltså först att få en arvslott från sin mors kvarlåtenskap och sedan även en arvslott från resterande del som då utgör din kvarlåtenskap. Viktigt att observera är att annorlunda regler blir tillämpliga om ni har barn som inte är era gemensamma, sk. särkullbarn. Kort svar på din fråga är alltså att det inte stämmer. Om din maka vill att hennes egendom ska tillfalla era gemensamma barn direkt så krävs att hon testamenterar egendomen direkt till barnen. Observera dock att du som make alltid har rätt att tillsammans med dina tillgångar från bodelningen, alltså inklusive din ev. enskilda egendom, få egendom till ett värde av 4 x prisbasbeloppet (4x44300). Detta gäller framför testamente och framgår av ÄB 3:1 st. 2.Om du behöver hjälp att formulera ett testamente så kan du göra det hos oss på Lawline här. Du är självklart välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Hoppas mitt svar var till din hjälp.Vänliga hälsningar

Frågor om enskild egendom

2016-06-30 i Enskild egendom
FRÅGA |I ett testamente där vi skriver att den som överlever den andre ska ärva hälften med fri förfoganderätt och den andra hälften ska gå till särkullbarnet, (vi har varit barn sedan tidigare) funderar vi på frågan om enskild egendom. Måste vi också skriva att egendomen och vad som träder istället + avkastning skall utgöra enskild egendom i äktenskap eller samboförhållande om vi vill ha det så?Blir egendomen betraktad som enskild egendom om den överlevande gifter om sig per automatik?Hur formulerar vi det så att det blir enskild egendom för överlevande samt för barn?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga. Att man ärver egendom med fri förfoganderätt innebär att man fritt kan disponera egendomen. Man kan däremot inte testamentera bort egendomen. När den efterlevande maken ärver sin makes egendom med fri förfoganderätt ska den egendomen vid den efterlevande makens bortgång tillfalla den först avlidne makens arvingar.Att egendom är enskild innebär att den inte ingår i en bodelning vid t.ex. äktenskapsskillnad, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken (1987:230). Man kan i testamente villkora om att egendomen ska ärvas som enskild egendom. Av 7 kap. 2 § 3 och 4 punkten äktenskapsbalken följer det att en makes egendom ska vara enskild om denne har erhållit eller ärvt egendomen genom testamente med villkoret om att egendomen ska vara enskild. Har man ärvt enskild egendom så förblir den det även om man gifter om sig, inget ytterligare behöver göras. Om en viss annan egendom trätt i istället för den enskilda egendomen (t.ex. pengarna från försäljning av enskild egendom), anses den den nya egendomen (pengarna) också vara enskild egendom. Avkastning från enskild egendom blir giftorättsgods om inget annat har föreskrivits i testamentet. För att även avkastning på enskild egendom ska vara enskild egendom måste det framgå av villkoret i testamentet. Det vill säga i testamentet ska det vara villkorat att egendomen ska ärvas som enskild och även den avkastning som uppstår ska vara enskild. Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline. Hälsningar

Vem ärver egendom som är enskild genom testamente?

2016-06-25 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej,Min mamma har dött. Jag är enda barnet. Hon har testamenterat sina tillgångar till mig, dvs kapital och en bostadsrätt som enskild egendom i äktenskap till mig eller hennes eventuella bröstarvingar, dvs hennes barnbarn.Min man har två särkullebarn. Och vi har tre barn tillsammans.Min fråga är: Räcker det att spara hennes testamente, och om jag dör, ärver mina/vår barn dessa pengar när min man har dött?I min mans och mitt testamente står det att "den av oss som överlever den andre skall med full ägande rätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap" och att särkullebarnen endast har rätt till sin laglott och därefter inte något mera av min kvarlåtenskap".Jag vill, sålunda, med detta försäkra mig om att detta kapital går först till min man och sedan till våra barn, om jag dör först.Om han dör först, antar jag att, min mammas kapital är mitt som enskild egendom?Om ej, vad måste jag göra och vad kostar detta?
Cecilia Sikström |Hej,Regler om enskild egendom finns i Äktenskapsbalken, det hittar du här. Regler om arv finns i Ärvdabalken, den hittar du här. Att du har ärvt din mammas tillgångar som enskild egendom innebär att dessa tillgångar inte är så kallat giftorättsgods. Det framgår av Äktenskapsbalkens 7 kap. 1§ samt 2§ 4 punkten. Det är endast sådan egendom som är ert gemensamma giftorättsgods som skulle kunna ärvas av din mans särkullbarn om han går bort före dig. Särkullbarnens laglotter kommer att beräknas utifrån din mans egendom och hälften av ert gemensamma giftorättsgods. Särkullbarnen har däremot inte rätt till någon del av din enskilda egendom. Det framgår av Äktenskapsbalkens 10 kap. 1§, 11 kap. 3§ och Ärvdabalkens 7 kap. 1§. När du går bort kommer all din egendom, även den enskilda egendomen, att ärvas av dina barn. Det framgår av Ärvdabalkens 2 kap. 1§ första stycket.Om du är gift med dina barns pappa när du går bort kommer din egendom dock istället att tillfalla honom i första hand. Era gemensamma barn kommer sedan att få ut arvet efter dig när även din make gått bort. Det kan utläsas ur Ärvdabalkens 3 kap. 1§ första stycket och 2§ första stycket. Som svar på dina frågor så kommer alltså din egendom att gå först till din man och sedan till era barn om du dör. Arvet efter din mamma kommer att förbli din enskilda egendom även om din man skulle dö först.Tänk på att, som du säger, spara din mammas testamente för att kunna intyga att tillgångarna du ärvt är din enskilda egendom. Hoppas att detta var svar på dina frågor. Om du har fler frågor är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Vänligen,

Skydda egendom genom äktenskapsförord

2016-07-13 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej, mina föräldrar äger ett hus som jag och min syster kommer att ärva. Vi är båda gifta. Finns det något sätt att göra så att ingen av våra partners kan få rätt till vårt föräldrahem vid en eventuell skilsmässa? Stort tack!
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! För att skydda egendom så att ens äkta hälft inte kan göra anspråk på denna vid en eventuell skilsmässa är det lättaste tillvägagångssättet att upprätta ett äktenskapsförord och genom det göra föräldrahemmet till enskilt egendom. Vid en skilsmässa så delas alla era tillgångar upp lika mellan er, den egendomen kallas giftorättsgods. Genom att göra barndomshemmet till enskild egendom genom ett äktenskapsförord, så har inte den äkta hälften någon anspråksrätt på huset. Se Äktenskapsbalk (1987:230) 7 kap 1 § och 10 kap 1 §, ÄktB, (https://lagen.nu/1987:230). Äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och skrivas under av båda makarna, någon bevittning kärvs inte för undertecknandet. Vidare när det är undertecknat ska det ges in till Skatteverket och träder därefter i kraft, 7 kap 3 § ÄktB. Ni kan även be era föräldrar skriva ett testamente som bestämmer att ni ärver att huset såsom enskild egendom och ni inte vill upprätta ett äktenskapsförord, vilket framgår av 7 kap 2 § 4 p i ÄktB där det står att egendom som är ärvd med förbehållet att det ska vara enskild egendom inte ingår i giftorättsgodset. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Enskild egendom även vid gåva?

2016-07-03 i Enskild egendom
FRÅGA |Om det i testamentet står att det bröstarvingarna ärver är enskild egendom men sedan har fått vissa delar i gåva, gäller det som står i testamentet då också. Att det är enskild egendom fast det blev en gåva och inte ett arv?
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken ska det som arvlåtaren ger till en bröstarvinge under dennes livstid räknas som förskott på arv om inget annat sägs, t ex att det ska vara en gåva (och då alltså inte räknas som ett förskott). Eftersom du i frågan skriver att egendomen har getts som gåva antar jag att det har specificerats vid gåvotillfället och utgår ifrån det. Enskild egendom blir egentligen aldrig aktuellt förrän vid bodelning, så det är något du/ni inte behöver "bry er om" så att säga i det fall att ni inte har ingått äktenskap. Oavsett gäller att enskild egendom inte kan ingå i bodelningen eftersom det inte är giftorättsgods. Enligt min uppfattning blir en gåva som enligt testamentet skulle tillfalla någon som enskild egendom INTE enskild egendom. Därför rekommenderar jag att du/ni som har fått gåvorna i fråga och vill att de ska vara enskild egendom skriver ett äktenskapsförord där ni anger just detta. Hoppas att du fick svar på din fråga!Allt gott!Med vänlig hälsning,

Överlåta enskild egendom?

2016-06-27 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej om man fått ett hus i arv och som enskild egendom kan jag då ge halva huset i gåva till min fru?
Måns Axnér |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Regler om enskild egendom finns i äktenskapsbalken (ÄktB), se https://lagen.nu/1987:230. Definitionen av enskild egendom finns i ÄktB 7 kap. 1 §, där det anges att egendom är enskild om den inte är giftorättsgods. Enligt 7 kap. 2 § p. 3-4 kan egendom vara enskild till följd av arv eller testamente. Skillnaden mellan egendom som utgör giftorättsgods och enskild egendom är att giftorättsgods ingår i en bodelning när sådan förrättas, t.ex. genom att den ena maken avlider eller att makarna skiljer sig, 10 kap. 1 §. Enskild egendom ingår inte i en bodelning.Att egendomen du ärvt är enskild hindrar inte dig från att förfoga över den på så sätt att du genom gåva överlåter halva huset till din fru. Detta gäller såvida du inte fått huset i arv med ett s.k. överlåtelseförbud, i sådant fall gäller andra regler. Vad ni bör ha i åtanke är att din halva av huset alltjämt kommer vara enskild egendom, medan halvan du överlåter genom gåva kommer vara giftorättsgods. Genom äktenskapsförord skulle även din frus halva kunna utgöra enskild egendom. Vill ni ha hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord får ni specialiserad hjälp med det här.Hoppas du med detta fick svar på din fråga!Vänligen,

Enskild egendom och äktenskapsförord

2016-06-16 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej.Min man driver ett aktiebolag där jag äger 2% och han resten. Vad händer om han avlider? Ärver jag bolaget då tillsammans med hans två söner, eller räknas bolaget som "enskild egendom"?
Maria Pettersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett äktenskap upplöses antingen genom skilsmässa eller dödsfall, ska en bodelning göras mellan makarna. Om inget annat är förordnat är all egendom giftorättsgods vilket innebär att all denna egendom ska ingå i bodelningen, 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken. Egendom kan göras enskild på olika sätt, det vanligaste är att makarna själva upprättar ett äktenskapsförord i vilket man skriver vilken egendom som man avser ska vara enskild och därmed inte ska ingå i en framtida bodelning. Egendom kan också bli enskild genom ett tredjemansförordnande, alltså att någon utanför äktenskapet bestämmer att exempelvis en gåva eller ett arv från denna tredje man ska vara enskild egendom för den personen som gåvan eller arvet avser. De situationer som gör egendom enskild stadgas i 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken. Om din mans bolag varken har gjorts enskilt genom ett äktenskapsförord eller genom att han exempelvis fått eller ärvt det med bestämmelsen att det ska vara enskild egendom, kommer bolaget att ingå i bodelningen. Dock är det så att även om inte viss egendom ska ingå i bodelningen, alltså att egendomen är enskild, kommer du som maka ändå ärva denna eftersom den utgör din mans kvarlåtenskap enligt den legala arvsordningen, 3 kap. 1 § Ärvdabalken. Detta är förutsatt att din man inte upprättat något testamente som sätter denna legala arvsordning ur spel. Man kan alltså sammanfattningsvis dela upp ett arv mellan makar i det som den efterlevande maken erhåller genom bodelningen (alltså när allt giftorättsgods delas lika) och det som efterlevande make erhåller som är den avlidne makens kvarlåtenskap. Den avlidne makens kvarlåtenskap är det som denna får genom bodelningen tillsammans med denne makens enskilda egendom. Skillnaden är att det som efterlevande make erhåller genom bodelningen erhålls med full äganderätt (egendom som är okej att testamentera bort), medan det som efterlevande make erhåller från den efterlevande makens kvarlåtenskap förutsatt att det inte finns något testamente, erhålls med fri förfoganderätt (egendom som inte är okej att testamentera bort). Hoppas att detta gav klarhet i frågan!