Arv efter förälder trots ingen kontakt

2015-01-20 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej jag undrar om jag ärver min biologiska far automatiskt då vi inte har haft någon kontakt med varandra när han var i livet Med vänlig hälsning, jeanette
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Barn (i lagen benämnda bröstarvingar, vilket är barn och barnbarn etc.) har alltid rätt till arv från sina föräldrar, 2 kap. 1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1). Det här gäller oavsett i vilken mån barnet och föräldern har haft kontakt med varandra. I det fall föräldern har testamenterat bort sin kvarlåtenskap i ett försök att ej låta bröstarvingar ärva, har barnet har rätt till åtminstone sin laglott vilket är hälften av arvslotten.Eftersom du skriver "biologiska far" kan jag även inflika att ett barn inte ärver sina biologiska föräldrar vid adoption. Det här är på grund av att vid adoption har barnet juridiskt endast släktskap med sina adoptivföräldrar, 4 kap. 8 § föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K4P8S1).Sammanfattningsvis är svaret att ja du har rätt till arv från din biologiska far. Det här gäller dock inte om du är adopterad.

Rätt för bröstarvingar att kräva ut arv efter första förälderns död?

2014-12-20 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej!Min far gick bort för 1,5 år sedan och har tre vuxna barn från ett tidigare äktenskap. Han var gift med min mor som nu är gift med en ny man. Mina föräldrar har mig och mina två yngre syskon gemensamt. De skrev ett testamente om att hans barn sedan tidigare skulle få en del av arvet direkt när han dog och resterande del när min mamma dör, dock krävde alla tre ut hela arvet direkt. Jag har precis fyllt 18 och undrar om jag kan få ut min del av arvet nu (innan mamma dör) trots att jag inte är ett särkullbarn? Min mamma och hennes nya man har inte skrivit något testamente så vitt jag vet.
Thommy Södergård Åkesson |Hej och tack för din fråga!Anledningen att dina halvsyskon kunde kräva ut arvet direkt är att detta är tillåtet enligt Ärvdabalken 3 kap. 1 och 9 §§ (Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637). Bestämmelserna säger att en avliden makes särkullbarn (alltså barn som maken har med någon annan än den han eller hon är gift med vid dödsfallet) skall få ut sitt arv direkt, utan att den levande maken har någon rätt till egendomen. Detta gäller trots testamente, eftersom det är lag. Särkullbarnen kan välja att avstå från arvet och istället få ut det när den efterlevande maken där. I detta fall har de ju dock inte gjort det.Denna rättighet har dock inte gemensamma barn, utan om inget testamente fanns går egendomen först till den andra föräldern (i detta fall din mamma). Du och dina helsyskon kan därför tyvärr inte få ut något av arvet så länge er mamma lever.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du undrar något mer är det bara att återkomma!Hälsningar,

Hur ser arvsreglerna ut?

2014-10-30 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej !!. Jag är en kvinna som är gift med en man som hade Redan ett barn. Min man och jag har ett barn. Frågan är hur mycket ska mitt barn ärva och hur mycket min mans barn ska få ?? Jag vill skriva ett avtal där står att mitt barn ska få 75% av arvet eftersom halv är min och halv är min mans. Min halv är hela till mitt enda barn och den andra halften (min mans del )vill jag att han ska dela med sina två barn. Eftersom han har ett barn som inte är mitt. Är det lagligt ???? Kan man skriva ett avtal såhär ??? Vad säger lagen ??? Tack i för hand Mvh Breisy
Molly Malm |Hej och tack för din fråga!När det gäller arv och man skriver ett avtal kallas det för testamente. Jag förklarar först vad som händer om ni inte skriver något testamente alls, för då gäller lagens regler. Det är ärvdabalken (ÄB) som är den aktuella lagen här. Ens barn är den närmsta arvingen och den som har rätt att ärva egendom från sin förälder, se 2 kap 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1). Däremot är du gift och då är huvudregeln att den efterlevande maken ska ärva allt. Som jag förstår din fråga har du ett barn tillsammans med din man och din man har ett barn sedan tidigare. Om du avlider först kommer ditt barn kommer få ut arvet när den pappan också avlider, se 3 kap 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). När man har gifta föräldrar kommer barnet alltså att få ut arvet av båda sina föräldrar när båda har avlidit. När pappan dör har barnet rätt till hälften av egendomen (för att göra det enkelt kan vi säga att din makes halva egendom var arvet ifrån dig och den andra halvan var hans egendom) samt arvet efter pappan, som då måste delas mellan hans två barn.Om du vill ändra så att det blir på något annat sätt måste du skriva ett testamente. Det du kan ändra är att barnet inte ärver all din egendom. Ett barn har alltid rätt till något som kallas laglott, vilket är en halv arvslott. Alltså kan du, i ett testamente, skriva att ditt barn endast ska ärva 50% av din egendom och göra vad du vill med resten. Se 7 kap 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1).Hoppas detta var till någon hjälp!

Förskott på arv

2014-10-25 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej! Vi genomför en studiecirkel "tryggare ekonomi på äldre dar". I avsnittet juridik har vi en frågeställning som jag inte hittar svar på. Får ett barn en "större" gåva från föräldern blir den automatiskt förskott på arv om inget annat sägs i gåvobrev eller testamente. Vad är större gåva? 1000, 5000, 10000, 50000 i värde? Finns någon praxis? Mycket tacksam för svar
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Du undrar om det finns någon praxis som berör gåvans storlek, och att storleken skulle vara en förutsättning för om gåvan kan klassas som förskott på arv eller ej. Gåvor som föräldrar ger sina barn presumeras alltid vara förskott på arv, om inte omständigheterna tyder på annat. Om det däremot är mor- eller farföräldrar som ger sina barnbarn gåvor förutsätts dessa inte vara förskott på arv, så länge barnbarnens föräldrar är i livet. Detta regleras i  6 kap. 1 § ÄB.Sedvanliga gåvor, vars värde inte står i missförhållande till givarens villkor, räknas dock inte som ett förskott på arv, 6 kap. 2 § st 2. Vad som utgör sedvanliga gåvor är sådana gåvor som kan sägas stå i överensstämmelse med allmän sed, exempelvis julklappar. Jag har sökt och inte funnit någon klargörande praxis på området. Att säga någon exakt summa är därför omöjligt. Bedömningen sker i varje enskilt fall och baseras på en bedömning utifrån om gåvan varit särskild generös eller ej. Så länge det kan ses som att gåvan är "normal" bör därför denna gåva inte avräknas på arvet.Hoppas mitt svar var klargörande.Mvh,

Bröstarvinges arvsrätt

2014-12-30 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej! Ett gift par har upprättat bodelning som registrerats på rätt sätt. De har bott åtskilda sedan dess, c:a 23 år, och var och en har haft sin egen ekonomi och egen bostad. Nu har mannen avlidit. Har efterlevande hustrun arvsrätt, och i så fall, hur "ser den ut"? Följs den normala arvs-ordningen, dvs den efterlevande hustrun ärver maken medan sonen (enda gemensamma barnet) är efterarvinge? Inga testamenten finns. Om hustrun ärver, hur fördelas tillgångarna: bankkonton, fonder, bil mm. ? Kan hustrun avsäga sig sin arvslott (om hon har sådan)?
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!Svaret på din fråga är kort och gott att nej, ex-hustrun har ej någon arvsrätt. Hade det istället varit som så att mannen gick bort medan de var i ett äktenskap, så skulle den efterlevande makan vara den som ärvde mannen före de gemensamma barnen, men dock inte före eventuella särkullbarn på mannens sida. I ditt fall är det sonen till mannen som ärver hela kvarlåtenskapen under förutsättning att inget testamente finns eller att sonen har några syskon. Sonen är att betrakta som bröstarvinge till sin far, se 2 kap. 1 § ärvdabalken(ÄB) https://lagen.nu/1958:637 .Hoppas Du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Göra bröstarvinge arvslös till förmån för annan bröstarvinge

2014-11-06 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej, jag är gift och vi har en vuxen son tillsammans. I ett tidigare förhållande har jag även en son med ett funktionshinder. Jag äger en villa tillsammans med min man. Jag är dessutom ensam ägare av en större skogsfastighet med tillhörande fordon, maskiner och redskap. Eftersom min äldste son inte kan försörja sig själv så känner jag att det vore så tråkigt om han skulle ärva hälften av min egendom och sedan vara tvungen att sälja den för att få till sitt uppehälle. För med en stor förmögenhet så skulle hans pension förmodligen upphöra. Hur ska jag gå tillväga för att min yngste "normala" son ska få ärva allt eller hur ska jag gå tillväga för att min äldste son ska få ut så lite som möjligt?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Även om du har så att säga goda grunder att göra din ena son arvslös är det inte möjligt enligt svensk rätt. Du kan däremot begränsa hans arv till den s.k. laglotten. Huvudregeln i svensk rätt är att barnen till en avliden ärver en lika stor del vardera av kvarlåtenskapen, det som kallas för arvslott. Detta framgår av 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Efterlevande make om sådan finns ärver den kvarlåtenskap som skulle ha tillfallit de gemensamma barnen och de barnen får istället rätt till efterarv när den andra föräldern avlider. Särkullsbarn har däremot rätt att få ut sitt arv direkt, enligt 3 kap. 1 § ÄB. Så i ditt fall om du avlider har din äldste son rätt att få ut sitt arv direkt om han så önskar. Din yngste son däremot får vänta på att få ut sitt arv tills även din make har dött. Dör din make före dig får båda dina söner vänta till din bortgång på att få ut sitt arv. Ett barns arvslott kan inskränkas genom testamente, och på så vis kan du gynna din ena son framför den andra. Men en bröstarvinge (dvs dina barn) har alltid rätt att få ut sin laglott, vilken är hälften av arvslotten (7 kap 1 § ÄB). Så du kan inte via testamente göra ena sonen arvslös, utan endast begränsa arvet. I ditt fall tycks detta vara vad du önskar, och förhoppningsvis kan det hjälpa så att din äldste sons situation inte påverkas alltför negativt av ett arv. Du kan upprätta ett testamente online här, eller om du hellre önskar att boka tid hos en jurist och få hjälp med upprättandet av testamente kan du göra det här.Vänligen, 

Begränsa bröstarvinges arvslott

2014-10-25 i Bröstarvinge
FRÅGA |Jag önskar göra ett barn ( bröstarvinge) arvslös eller åtminstone begränsa arvet. Är det rätt uppfattat att jag genom att skriva ett testamente där jag stipulerar att hen ska bli utan arv och om hen då bestrider testamentet endast får hälften av vad hen skulle fått om jag inte skrivit ngt testamente.
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline!Regler om arv finns i ärvdabalken (1958:637) (ÄB), se här. I ÄB kap. 2 § 1 föreskriver att det är den avlidnes barn, alltså bröstarvingar, som i första hand ska ärva den avlidnes kvarlåtenskap, se här. Om det finns flera barn så ska arvet delas lika mellan dessa.Det går att förfoga över sin kvarlåtenskap och hur denna ska fördelas genom att upprätta ett testamente, enligt ÄB kap. 9 § 1, här. Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen, ÄB kap. 10 § 1, här. Trots att ett testamente upprättas som utesluter att en bröstarvinge ska få ut något arv, så har bröstarvingen ändå alltid rätt till sin laglott enligt ÄB kap. 7 § 1, här. Laglotten är hälften av den arvslott som bröstarvingen hade fått om inget testamente som begränsar bröstarvingens arv hade upprättats. Vad du genom ett testamente alltså inte får förfoga över genom testamente när det gäller en bröstarvinges arv är alltså laglotten. Bröstarvingens rätt till laglott går alltid före ett testamente.För att bröstarvingen ska få ut sin laglott krävs att han/hon jämkar testamentet inom 6 månader enligt ÄB kap. 7 § 3, här. Om någon jämkning av testamentet inte begärs av bröstarvingen inom 6 månader så förlorar bröstarvingen sin rätt till laglott.Sammanfattningsvis har du alltså uppfattat det rätt att du kan begränsa ditt barns rätt till att få ut hela sin arvslott, men att han/hon alltid har rätt till hälften av vad han/hon hade ärvt om något testamente inte hade upprättats, det vill säga laglotten. Detta gäller under förutsättning att barnet påkallar jämkning av testamentet inom 6 månader.Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar 

Bröstarvingar som ej är efterlevande makens bröstarvingar

2014-09-29 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej! Vår mamma dog 2008 hon var omgift med en man som inte har några egna barn. Vi tog inte ut laglotten utan kom överens för han ville bo kvar i huset så länge han orkade. Vi ska ta ut arvet efter mamma nu då han säljer huset och vi är överens om detta. Men styvpappan säger att han ärver hälften+ 1/5 av mammas vinst i huset. Jag håller inte med utan han ärver väl 50% och jag och mina 3 syskon ärver 50% som vi ska dela på 4.Snälla hjälp mig med ett svar. Tack på förhand.
Tom Sundin |Hej och tack för din fråga. När en gift person dör gäller enligt 3:1 ärvdabalken (ÄB) att kvarlåtenskapen ska tillfalla den efterlevande maken. Om arvlåtaren efterlämnar bröstarvingar (du och dina syskon är bröstarvingar enligt 2:1 ÄB) som inte är den efterlevande makens bröstarvingar blir dock situationen annorlunda. I ett sådant fall kan den efterlevande maken endast få rätt till del av kvarlåtenskapen om någon av bröstarvingarna avstår från sin rätt till förmån för denne. Av din fråga framgår att ni inte har gjort det i det här fallet. Den efterlevande maken har då som huvudregel inte rätt till någon del av er mors kvarlåtenskap.Ett undantag från detta kan dock göras enligt 3:1 2st ÄB, den s.k. basbeloppsregeln. Enligt denna regel har den efterlevande maken alltid rätt att få ut ett värde som motsvarar fyra gånger det gällande prisbasbeloppet (tillsammans med den egendom som denne erhöll vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom). Prisbasbeloppet för 2014 beräknas till 44 400 kronor. Är inte denna regel tillämplig och finns inte något testamente har den efterlevande maken alltså inte rätt till något arv efter er mor om inte någon av bröstarvingarna avstår från sin rätt.Hoppas att detta var svar på din fråga.Vänligen,