Bröstarvingar som ej är efterlevande makens bröstarvingar

2014-09-29 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej! Vår mamma dog 2008 hon var omgift med en man som inte har några egna barn. Vi tog inte ut laglotten utan kom överens för han ville bo kvar i huset så länge han orkade. Vi ska ta ut arvet efter mamma nu då han säljer huset och vi är överens om detta. Men styvpappan säger att han ärver hälften+ 1/5 av mammas vinst i huset. Jag håller inte med utan han ärver väl 50% och jag och mina 3 syskon ärver 50% som vi ska dela på 4.Snälla hjälp mig med ett svar. Tack på förhand.
Tom Sundin |Hej och tack för din fråga. När en gift person dör gäller enligt 3:1 ärvdabalken (ÄB) att kvarlåtenskapen ska tillfalla den efterlevande maken. Om arvlåtaren efterlämnar bröstarvingar (du och dina syskon är bröstarvingar enligt 2:1 ÄB) som inte är den efterlevande makens bröstarvingar blir dock situationen annorlunda. I ett sådant fall kan den efterlevande maken endast få rätt till del av kvarlåtenskapen om någon av bröstarvingarna avstår från sin rätt till förmån för denne. Av din fråga framgår att ni inte har gjort det i det här fallet. Den efterlevande maken har då som huvudregel inte rätt till någon del av er mors kvarlåtenskap.Ett undantag från detta kan dock göras enligt 3:1 2st ÄB, den s.k. basbeloppsregeln. Enligt denna regel har den efterlevande maken alltid rätt att få ut ett värde som motsvarar fyra gånger det gällande prisbasbeloppet (tillsammans med den egendom som denne erhöll vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom). Prisbasbeloppet för 2014 beräknas till 44 400 kronor. Är inte denna regel tillämplig och finns inte något testamente har den efterlevande maken alltså inte rätt till något arv efter er mor om inte någon av bröstarvingarna avstår från sin rätt.Hoppas att detta var svar på din fråga.Vänligen,

Ärva sin pappa, oavsett relationen?

2014-09-09 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej ! Jag har kollat upp min riktiga pappa men hans fyra sista siffror var gråa ( Är det så om han inte hade vårdnaden om mig ? Jag står som hans enda barn med också 0000 som mina sista siffror i personnummer, Jag tror han betalade underhåll till mamma ( hon har gått bort) Nu är min fråga kan jag ärva honom eller måste han i så fall ha skrivit ett testamente ? Tack och ha en bra dag MVH Yvonne Lundin
Molly Malm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad du menar med gråa siffror i personnumret har jag tyvärr svårt att förstå vad du menar. Men antagligen har du tittat i något register? Min gissning är att de fyra sista siffrorna inte syns eftersom de är personliga och inget som vemsomhelst ska kunna se.Lagregler gällande arvsrätt finns i ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637). I 2 kap 1 § ÄB står det att en avlidens barn är närmast arvinge. Det betyder att du kommer ärva allt efter din pappa när han dör, förutsatt att han inte har några andra barn. Har du några syskon kommer ni att få dela lika på arvet. Detta gäller alltså oavsett kontakten mellan dig och din pappa, och förutsatt att han inte har skrivit något testamente. Har han däremot skrivit ett testamente kan du ärva mindre, han kan däremot aldrig göra dig arvslös. Det betyder att om din pappa har skrivit ett testamente där han skriver att all hans egendom ska tillfalla en annan person eller förening, måste du jämka för att få del av arvet. Enligt 7 kap 3 § ÄB måste du jämka testamentet inom 6 månader efter du fått ta del av det. När du har jämkat har du rätt att få din laglott, enligt 7 kap 1 § ÄB. Det betyder att du har rätt till hälften av din arvslott (arvslotten är vad du skulle ha ärvt om inget testamente fanns). Är din arvslott på 100 000 kr, är din laglott 50 000 kr.Hoppas att detta var till hjälp! Vänligen,

Bröstarvinges arvsrätt i förhållande till annan avliden bröstarvinges änka

2014-08-07 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min väninnas mor har precis avlidit. Hon var änka sedan flera år tillbaka och hade två barn från början, min väninna och sedan en son som numera är död.Sonen var gift och hade en dotter. Först dog sonen, i en trafikolycka. Ett år senare dog hans dotter som var 2 år, (barnets mor misstänktes för vållande men friades) sedan dog väninnan och hennes brors pappa.Min väninna undrar om hennes brors änka har arvsrätt efter hennes mamma genom den avlidna sonen (hennes bror) och hans avlidna dotter.
Matilda Karlsson |Hej! Tack för din fråga.Arvsrätten är uppbyggd så att det i första hand är bröstarvingarna, det vill säga arvlåtarens avkomlingar, som har rätt att ta arv. I detta fall tillfaller den rätten din väninna och hennes bror. Bröstarvingarna ska dela lika på kvarlåtenskapen. Har någon av bröstarvingarna avlidit träder dennes avkomling in istället, i detta fall är det broderns barn. Då även avkomlingen till arvlåtarens barn i detta fall har avlidit finns ingen möjlighet att gå längre i det arvsledet. Första arvsledet regleras i 2 kap. 1 § ärvdabalken.För att kunna aktualisera det andra arvsledet gäller enligt 2 kap. 2 § 1 st. ärvdabalken att några bröstarvingar ej får finnas. Detta medför att om endast en bröstarvinge finns sedan de övriga bröstarvingarna avlidit och deras led har utsläckts ska hela arvet tillfalla den kvarvarande bröstarvingen. I din väninnas fall innebär det att hon kommer till att erhålla hela kvarlåtenskapen (under förutsättning att viss del inte har testamenterats bort). Några andra skyldemän än de som har nämnts har ej rätt att ta arv, se 2 kap. 4 § ärvdabalken. Någon rätt för din väninnas brors änka att ta del av arvet efter din väninna och hennes brors mor förekommer således inte.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637.Vänligen,

Arvsordning vid särkullbarn

2014-06-26 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej! Ärver min halvfarbror bara en fjärdedel av sin mammas arv? Hans mamma( min farmor) avled i maj förra året. Min halvfarbror ärver väl inte min pappas pappa? Det är bråk om detta arv efter min farmor, min halvfarbrors mamma mellan pappa och min havfarbror. Det är inte mycket pengar som det är kvar nu av hennes arv eftersom det går till en advokat som ska utreda detta nu och min halvfarbror kommer med massa anklagelser både mot min far, min mor och mot mig.
Matilda Karlsson |Hej! Tack för din fråga.För att kunna besvara din fråga specifikt hade behövts ytterligare uppgifter om ert familjeförhållande, så som totalt antal arvsberättigade samt om din farfar är i livet etcetera. Därför kommer detta svar att vara generellt utifrån den fråga du har ställt. Du är välkommen att ställa ytterligare frågor om något är fortsatt oklart.När någon avlider gäller reglerna i ärvdabalken angående vilka som är arvsberättigade och fördelning av arv. I den första arvsklassen återfinns bröstarvingar, det vill säga den avlidnes barn. Dessa ärver i första hand enligt 2 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken. Är det så i ert fall att din farmor enbart har två barn, det vill säga din pappa och din halvfarbror som är omnämnd i frågan, ska hennes kvarlåtenskap fördelas lika dem emellan, se 2 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken om att arvlåtarens barn ”taga lika lott”. Finns flera syskon ska arvet fördelas lika mellan samtliga hel- och halvsyskon. Jag utgår i detta fall ifrån att de enbart är två syskon. I sådant fall har din halvfarbror rätt till halva kvarlåtenskapen från sin mor. Den del som tillfaller din pappa kommer behandlas olika beroende av om din farfar är i livet eller ej. Enligt 3 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken gäller att om arvlåtaren var gift när han eller hon avled ska arvet tillfalla den efterlevande maken i sin helhet. Detta gäller dock inte om arvlåtaren har bröstarvinge som inte var makarnas gemensamma barn, det vill säga i detta fall din halvfarbror. I sådan situation har arvlåtarens enskilda barn rätt att få ut sin del direkt om han eller hon inte gör ett avstående till förmån för den efterlevande maken, se 3 kap. 9 § ärvdabalken.Gällande arvsrätten ska här också tilläggas att din halvfarbror ej kommer att ärva din farfar, detta eftersom han inte är bröstarvinge enligt 2 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken. Dock skulle tillgångar kunna erhållas genom testamente där din farfar testamenterat egendom till din halvfarbror. Vidare är förhållandet sådant att din halvfarbror kan komma att ”ärva” din farfar om följande scenario föreligger: Din farmor har avlidit först, vid hennes bortgång avstod din halvfarbror sin del av arvet till förmån för din efterlevande farfar enligt regeln i 3 kap. 9 § och 3 kap. 1 § ärvdabalken. När din farfar sedan avlider så medför det enligt 3 kap. 2 § ärvdabalken att hälften av hans kvarlåtenskap ska tillfalla din halvfarbror (eller annan arvinge som träder i hans ställe). På så sätt får din halvfarbror del av sin mors arv genom din farfar. Utöver dessa regler finns även ett antal jämkningsregler om värdet på tillgångarna har stigit eller sjunkit samt om avyttring har skett av tillgångar. Det är som sagt ur din fråga svårt att utläsa om sådant förhållande har förelegat eller föreligger men det är en möjlig situation som kan uppstå där din halvfarbror kan komma att ta del av din farfars kvarlåtenskap.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637Vänligen,

Arvsrätt när angiven far visar sig inte vara biologisk far.

2014-09-29 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej! Jag har fått reda på att min pappa inte är min biologiska pappa utan min pappa är hans bror (avliden sedan flera år tillbaka)! Detta har varit/är en hemlighet som bara min mor vetat om. Vad innebär detta när det gäller arv? Min biologiske far (avliden) har 2 st barn (som jag tidigare då trott var mina kusiner). Vem ärver jag nu, är det min pappa eller min biologiska pappa?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Jag förstår att beskedet du fått väcker många frågor, men förhoppningsvis kan du få svar på några av dem här. Du skriver att din mamma är den enda som vetat om hur det ligger till, och du skriver även att den du sett som din fars bror men som är din biologiska pappa är avliden sedan flera år tillbaka. Av det drar jag slutsatsen att det är den du trott vara din pappa som är angiven som far till dig. Annars hade hur det låg till sannolikt avslöjats när din biologiska pappa dog, eftersom du då i egenskap av bröstarvinge hade kallats till bouppteckningen. Så mitt svar utgår från att det är mannen som du alltid sett som din pappa som är angiven som din far. (Är du själv osäker på vem som är angiven som far kan du enkelt ringa folkbokföringen och ta reda på det)Han är då fortfarande din far juridiskt tills han eller du (barnet) väcker talan om att häva faderskapet (kap. 2 i Föräldrabalken (FB)), och du ärver honom såsom han vore din biologiska far även om han inte är det. I ett sådant fall ärver du inte hans bror även om han skulle vara din biologiska pappa.Den legala arvsordningen i Ärvdabalken baseras på blodsband. Men med blodsband är varianter av juridiskt föräldraskap jämställt. Adopterade barn ärver såsom biologiska, och som jag redan nämnt så den som är angiven som far till ett barn anses vara det barnets biologiska far. Så du ärver helt enkelt den som är angiven som far. Om du och den du alltid sett som din pappa är nöjda med hur det är, och vill att han ska fortsätta ses som din pappa behöver ni inte göra någonting. Din mammas avslöjande påverkar ingenting rent juridiskt. Om du eller den du alltid sett som din pappa däremot inte längre vill att han ska vara angiven som och anses som din far, så kan han eller du väcka talan om hävande av faderskap (enligt 3 kap FB).Om du vill att den man du trott var din farbror ska vara angiven som din far får du väcka talan om fastställande av faderskap, vilket du kan göra även om han är avliden - då väcks talan istället mot hans arvingar (hans barn, de du sett som dina kusiner). Om det fastställs att det är han som är din biologiska far, så kan du under vissa förutsättningar även göra din rätt till arv efter honom gällande. Fastställs det att han är din biologiska far har du ju rätt att ärva honom såsom bröstarvinge (hans barn). Enligt Ärvdabalkens 16 kap. 10 § kan du göra din rätt till arv gällande inom 5 alternativt 10 år från dödsfallet. 5 år gäller om det fanns känd arvinge som befann sig på okänd ort, eller om det var osäkert om det fanns okända arvingar. I övriga fall är preskriptionen 10 år. Har preskriptionstiden inte gått ut har du alltså möjlighet att kräva din rätt till arv efter honom om det slås fast att han är din biologiska pappa.Som du ser är det väldigt svårt att ge ett enkelt och kort svar utan att veta hur du och din pappa vill ha det. Om du och han känner att oavsett hur det ligger till med blodsband så är det han som är din pappa, så behöver ni inte göra någonting och du ärver honom som om han vore din biologiska pappa. Juridiskt kommer det inte ifrågasättas om han är det eller ej. Däremot om du vill att den som är din biologiska far ska stå som fader, då behöver du väcka talan om faderskap, och kan då även beroende på hur länge sedan det var han dog göra gällande din rätt till arv. Du förlorar då din rätt till arv från den du trott var din pappa, och ska du ärva honom krävs det då att han skriver ett testamente. Hoppas att du fått svar på dina frågor.

Arvsrätt för fosterbarn

2014-09-06 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej! Blev placerade på barnhem när jag var 5år kort efter kom jag till mina fosterföräldrar som jag ser som mina föräldrar, är idag 46 år och min fråga är har jag någon arvsrätt efter dom?
Cornelia Göransson |Hej och tack för din fråga!Regleringen kring arv och testamenten finns i Ärvdabalken, den hittar du https://lagen.nu/1958:637.Jag förutsätter att du inte är adopterad eftersom du inte nämner något om det i din fråga. Fosterbarn har ingen legal arvsrätt, det betyder att du inte ärver något vid dina fosterföräldrars död om inte de testamenterat till förmån för dig. Arvsordningen finns uppräknad i ärvdabalkens andra kapitel och det är i första hand den avlidnes avkomma(bröstarvingar)som har arvsrätt. Bröstarvingarna har också en lagstadgad rätt till hälften av den avlidne förälderns egendom(laglott)och den delen kan inte testamenteras till någon annan(7 kap 1 §). För att sammanfatta mitt svar så har du ingen legal arvsrätt utifrån släktskap men dina fosterföräldrar kan testamentera till förmån för dig. Om de har bröstarvingar(barn eller barnbarn osv)så kan dina fosterföräldrar endast testamentera hälften av arvet till dig eftersom den andra halvan är bröstarvingarnas laglott. Om det inte finns några bröstarvingar så är dina fosterföräldrar fria att testamentera allt till dig om de så önskar.Hoppas du fick svar på din fråga och tveka inte att återkomma om du har fler frågor!Med vänlig hälsning

Rätten till arv - bröstarvinge

2014-07-27 i Bröstarvinge
FRÅGA |Vi, min fru och jag, behöver ett dokument som säger att min son (från ett annat förhållande och f.ö. enda barnet i vår familj) inte har rätt till sin arvedel direkt om jag eller min fru skulle gå bort tillsammans eller var för sig. Kan vi skriva att han måste först visa att han varit drogfri i minst 5 år och skaffat sig försörjning i form av arbete under samma tid? Hur skulle detta dokument se ut? Kan t ex min far utfärda detta?
Malin Andreasson |Hej! Tack för din fråga.För att få klarhet i din fråga vill jag klargöra hur jag har förstått inbördes familjerelation. Stämmer inte detta får du återkomma i kommentarsfältet. Du är för närvarande gift med en kvinna som inte är mor till det barn som du vill skall få vänta med sitt arv tills denne har visat att han har varit drogfri i fem år och skaffat sig ett arbete. Din son har alltså en annan moder från ett tidigare förhållande som du haft. Du nämner ovan tre situationer - att du går bort, att din fru går bort eller att ni går bort tillsammans - som denna fråga berör. Dessa tre situationer skiljer sig eftersom din son inte är bröstarvinge till din nuvarande maka. Vad som gäller i denna situation är att en bröstarvinge alltid har rätt att få ut sin laglott, detta är ett skydd för barnet till den som gått bort, och stadgas i ärvdabalken 2 kapitlet 1§ ÄB som du hittar https://lagen.nu/1958:637. Du kan alltså inte bestämma över hälften av din arvslott (=kvarlåtenskap som finns kvar efter din bortgång) eftersom din son i ett sådant fall kan kräva en laglottsjämkning enligt ärvdabalken 3 kapitlet 1§ och 7 kapitlet 3§. Du kan dock testamentera bort halva din arvslott till din maka om du vill att hon skall erhålla så mycket av din kvarlåtenskap som möjligt. Du kan dock inte göra din son arvlös för att du inte samtycker till hur han lever sitt liv. Vad som gäller om det istället är din fru som går bort före dig så har din son ingen rätt till arv i hennes kvarlåtenskap. Det är hennes arvingar och du, som är hennes make, som har äger rätt till hennes kvarlåtenskap. Hon kan testamentera bort sin kvarlåtenskap så som hon själv känner om hon inte har några berättigade arvingar som har rätt till sin laglott (det vill säga bröstarvingar). Om du sedan skulle gå bort efter att du ärvt en del av hennes kvarlåtenskap och hon inte har några efterarvingar (efterarvingar=  bröstarvingar som avstått sin laglott till förmån för dig, syskon eller deras avkomlingar, mamma eller pappa) så kan en del av hennes kvarlåtenskap som du ärvt komma att ingå i det arv som din son erhåller efter dig. Hur du än förfar i denna situation kan du inte göra din son arvlös på grund av hans livsval. Ett testamente kan hindra honom från att få ut halva sin arvslott men inte hindra honom från att få ut sin laglott. Om din son inte kan sköta sina angelägenheter skulle jag starkt rekommendera dig att ansöka om god man eller förvaltare. Då kan han få hjälp med ekonomiska och personliga angelägenheter. Om du är rädd för att det arv som din son erhåller från dig inte skall komma honom till god användning på grund av hur hans livssituation ser ut kan arvet från dig på detta sätt komma att förvaltas åt honom. Bestämmelser om god man och förvaltare finner du främst i föräldrabalkens 11 kap https://lagen.nu/1949:381. Du som fader är berättigad att ansöka om sådan hjälp enligt 11:15 FB. Jag hoppas innerligt att detta gav dig klarhet och att rådet jag gav dig kan gynna dina familjeangelägenheter. Vänligen, 

Bröstarvingar tar lika lott

2014-05-20 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej,ensamt barn efter min syster gott bort,hon hade en pojk,undrar hur arvsfördelningen efter min far blir,ärver jag o syster sonen lika mycket,tack.
Ida Walhagen |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Om det när din far går bort inte finns något testamente, någon efterlevande maka eller några andra bröstarvingar kommer du och systersonen (som båda är bröstarvingar) att ärva lika delar, 2 kap. 1 § ärvdabalken.Vänligen