Kan vi testamentera bort egendom till våra barnbarn då vår dotter fortfarande är i livet?

2018-01-16 i Laglott
FRÅGA |Det finns 2 barn i familjen. Den ena är ensamstående utan barn och den andra är mor till tre barn. Vi vill att den ensamstående dottern ärver oss och att mamman till de tre barnen inte ärver oss utan att hennes arv går direkt till hennes barn. Barnbarnen är 11, 9 och 4 år och tanken är att de skall få tillgång till arvet i vuxen ålder. Är detta möjligt?
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den lösning du nämner är tyvärr inte möjlig då era barn alltid har rätt att få ut en "laglott" då ni går bort. Oavsett vad ni har skrivit i ett eventuellt testamente har alltså båda era döttrar rätt att ärva minst sin laglott. Det spelar ingen roll ifall ni har testamenterat er egendom till era egna barnbarn, det vill säga er dotters barn, de kan inte "överta" denna rätt till laglotten. Laglotten är hälften av vad era döttrar skulle ha ärvt om det inte hade funnits något testamente. Om det inte finns något testamente ska de ärva hälften av all kvarlåtenskap var, detta eftersom ens barn ärver i första hand. Laglotten är som sagt hälften av detta, det vill säga en fjärdedel var. Denna andel har alltså bägge era döttrar alltid rätt till. Om ni skulle skriva ett testamente där ni testamenterar bort all kvarlåtenskap till er "ensamstående dotter" och era barnbarn skulle er andra dotter kunna begära jämkning av detta testamente och på så sätt få ut sin laglott (7 kap 3 § ÄB). Det förutsätter dock alltså att er dotter (med barn) faktiskt agerar och gör detta, dessutom inom 6 månader efter att hon delgivits testamentet. Om hon inte skulle göra detta kommer ert testamente att gälla som ni önskat. Det kan alltså vara värt att "försöka" testamentera bort egendomen så som ni har skrivit. Det går dock inte att komma runt att båda era döttrar har rätt till sin laglott om de så önskar. Resterande egendom kan ni dock alltid göra vad som helst med, det är bara laglotten som blir "låst". Det är alltså en bra idé att skriva ett testamente oavsett, så att ni kan bestämma så mycket som möjligt över den egendom ni får testamentera bort fritt. Behöver ni hjälp med upprättande av testamente rekommenderar jag att ni bokar tid hos en av våra jurister. Det går att boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga! Ni får gärna eventuella frågor i kommentarsfältet nedan!Med vänlig hälsning

Särkullbarns rätt till laglott

2018-01-14 i Laglott
FRÅGA |Hej igen, Om jag nu har fått hela huset och har hela lagfarten, kan då min mans särkullbarn tvinga mig att sälja huset så at de kan få laglotten? Och hur stor, i så fall, är laglotten om min man inte har skulder eller tillgångar, mer än kanske obetydligt på banken? I vårt gemensamma testamentet står att jag ska ärva hälften och särkullbarn dela på 50 %. Vi har inte haft kontakt med dessa "barn" på 5 år. Min man vill inte att de ska ärva något överhuvudtaget, mer än möbler som gått i släkten. Tacksam för fortsatt svar på min fråga.
Joakim Raivio |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår på din fråga att du ställt en tidigare fråga till oss på Lawline. Tyvärr kan jag varken läsa din tidigare fråga eller se vem som besvarade den, men jag ska försöka hjälpa dig med din nya fråga utifrån de omständigheter som du har beskrivit i den här frågan.Hur stor är laglotten?Ett barn till arvlåtaren, den som avlidit, har alltid rätt att få ut sin laglott ur arvet efter den avlidna. Laglotten är en slags miniminivå som uppgår till halva värdet av arvslotten. Arvlåtaren kan alltså inte testamentera bort barnens laglotter. Om den avlidna hade t.ex. 1 barn är dess arvslott 100 % av kvarlåtenskapen (t.ex. 100 000 kr), och dess laglott 50 % (alltså 50 000 kr). Detta betyder att en arvlåtare inte kan testamentera bort mer än 50 % av sina tillgångar. Om det görs kan arvlåtarens barn ändå kräva ut så pass mycket ur kvarlåtenskapen att de får sina laglotter täckta. Ert testamente som ger särkullbarnen rätt till 50 % av kvarlåtenskapen innebär alltså att särkullbarnen ges rätt till sina laglotter. Oavsett hur många barn det rör sig om blir deras sammanlagda laglotter alltid lika mycket som hälften av kvarlåtenskapen. Hur stor laglotten blir i ditt fall beror på hur mycket fastigheten (och övrig kvarlåtenskap) är värd och hur många barn din man har. Kan särkullbarnen tvinga fram en tvångsförsäljning?Om den avlidna var gift och endast hade gemensamma barn med sin make, ärver maken barnens arv och barnen ärver i sin tur den efterlevande maken när den dör. Särkullbarn till den först avlidna maken har dock alltid rätt att få ut sin andel av arvet direkt vid sin förälders död, vilket betyder att din mans barn faktiskt kan tvinga dig att sälja huset så att de kan få ut sina laglotter, om det inte finns annan egendom som deras laglotter kan täckas med. Det spelar ingen roll att man står som lagfaren ägare till fastigheten. Till och med om arvlåtaren ger bort sin hälft av fastigheten i gåva till den andra maken innan arvlåtaren dör kan särkullbarnen fortfarande göra anspråk på den del som tillhörde arvlåtaren.Vad du kan göra för att förhindra att särkullbarnen tvingar fram en försäljningDet du kan göra för att försöka undvika att särkullbarnen tvingar dig att sälja fastigheten om deras laglotter inte kan täckas med annan egendom är att försöka avtala med dem om att de ska avstå sina laglotter tills du dör eller tills du har hittat en annan bostad. Det är också tänkbart att låta särkullbarnen bli samägare till fastigheten så att de äger den tillsammans med dig. En annan möjlighet är att ge särkullbarnen ett ekonomiskt incitament att inte tvinga dig att sälja huset. Det skulle t.ex. kunna vara att de får ärva lite mer än sina laglotter om de låter dig bo kvar. Det finns många praktiska lösningar så länge som ni kan komma överens. Hoppas att detta var till hjälp och att du har fått svar på din fråga! Eftersom jag inte har möjlighet att se din tidigare fråga får du gärna lämna ytterligare upplysningar och frågor här under i kommentarsfältet om du känner att du inte riktigt fick det svar du sökte.Vänligen,

Hur får jag ut min laglott om mina syskon fått hela arvet i gåvor?

2017-12-27 i Laglott
FRÅGA |Hej! Min far avled för några månader sen han hade skrivit gåvobrev som säger att hans son och dotter får alla saker och fordon och huset och lägenheten utomlands och saker i lägenheten och att det ska inte räknas som förskott på arv. Och jag är hand dotter också och fick ingenting det känns kränkande. Har jag någon möjlighet att få min lag lott och srv från min bror och halv systers gåvobrev? Hur ska jag görs för få detta har inte råd betsla advokat kostnader allt känns så orättvis .
Sanna Wetterin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du har möjlighet att få din laglott trots att dina syskon fått hela din pappas arv. Det är tillåtet att ge gåvor som skiljer sig i värde till olika barn. Det finns dock några sätt att rätta till detta på, så att du inte går lottlös.Normalt när det står i gåvobreven att gåvorna inte ska räknas som förskott på arv gäller detta (6 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). Men då finns en annan möjlighet för dig. Du har som bröstarvinge ett förstärkt laglottsskydd. Om gåvan till syftet är att likställa med testamente kan du klandra den om den kränker din laglott, hälften av din arvslott (7 kap 4 § ÄB). Denna bestämmelse avser gåvor dels där givaren gett gåvan nära inpå döden, dels där givaren kan beräkna att till sin död få ha nyttan av den bortgivna egendomen. Din pappa verkar ha gett bort gåvorna nära inpå sin död, därför ses det som att syftet med gåvorna är att likställa med testamente. Då du inte har fått något i laglott alls har du alltså rätt att, då gåvorna till dina syskon kan räknas som gåvor som anges i 7 kap 4 § ÄB, i alla fall kräva ett värde av dina syskon så att det sammanlagda värdet blir lika stort som din laglott. Vid laglottens beräkning ska värdet av den bortgivna egendomen läggas till kvarlåtenskapen. Värdet ska beräknas utifrån vad gåvorna är värda när dödsboet är utrett. Dina syskon ska ge dig den del av arvet som saknas för att du ska få ut sin laglott. Om det inte går ska du istället bli ersatt med pengar. För att få möjlighet till denna rätt måste du inom ett år från det bouppteckningen efter din pappa avslutades väcka talan vid domstol. Annars är rätt till talan förlorad.Om du skulle vilja ha ytterligare hjälp av en jurist som kan hjälpa dig mer praktiskt vidare med detta, till exempel att hjälpa dig väcka talan, kan du höra av dig till mig på sanna.wetterin@lawline.se så återkommer jag med information om konsultation med vår juristbyrå.Hoppas att det var svar på din fråga! Vänliga hälsningarSanna Wetterin

Hur kan man göra ett barns arvslott så liten som möjligt?

2017-12-18 i Laglott
FRÅGA |Hej,Mina föräldrar har varit gifta i 45 år och nu är pappa svårt sjuk. Vi är tre barn till mamma och pappa. Pappa har dessutom en dotter till sedan innan han träffade mamma. De vill inte ge någon arvslott till denna dotter och nu planerar de att pyttsa ut sina pengar som gåvor till oss tre barn så att arvslotten blir så liten som möjligt. Nu när det står ganska klart att mamma överlever pappa undrar jag om det inte är bättre att skriva över huset på mamma? På det sättet kan mamma behålla pengarna så länge hon lever och arvslotten blir minimal till den fjärde dottern. Kan man göra så? Jag är inte bekväm med att få så stora pengagåvor när jag vet att en av föräldrarna fortfarande är i livet.
Maia Bishop |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,Regler om arv hittar du i ärvdabalken, (här).Om din far inte redan gjort bör han testamentera så att de tre barnen får det disponibla beloppet, det vill säga den andel av kvarlåtenskapen som går att testamentera bort. Testamentet måste upprättas skriftligt med två vittnen (10:1 ÄB). Ifall inget testamente upprättas kommer kvarlåtenskapen efter din pappa delas lika mellan barnen efter att din mamma går bort. Det går dock inte att göra barn helt arvslösa genom testamente, eftersom laglotten, det vill säga barnets rätt till minsta arv består (7:1 ÄB). Eftersom din pappa har fyra barn, och laglotten motsvarar hälften av kvarlåtenskapen delat i antal barn blir särkullbarnets laglott i denna situation 12.5 % av kvarlåtenskapen. För att minska summan av den obligatoriska laglotten kan din far mycket riktigt ge bort egendom till barnen inom äktenskapet eller till er mamma. Här måste några särskilda regler beaktas:För att gåvan inte ska falla inom regeln om förstärkt laglottskydd måste omständigheterna vara sådana att gåvan inte kan likställas med ett testamente (7:4 ÄB). Ifall din far ger en "skengåva" eller en gåva i direkt samband med din fars bortgång kan särkullbarnet nämligen argumentera för att gåvan ska vara att betrakta som ett testamente, vilket skulle få den praktiska konsekvensen att gåvans belopp tas med i beloppet när man räknar ut arvslotten (som alltså blir högre). Denna regel om "förstärkt laglottsskydd" brukar exempelvis tillämpas då personer ger bort hus, men fortsätter bo i dem genom att upprätta ett mycket fördelaktigt hyresavtal med gåvotagaren för att minska sitt barns laglott. För att undvika regeln om förstärkt laglottsskydd bör gåvan till antingen din mor eller barnen alltså (1) medföra att din far faktiskt "uppoffrar" det han ger bort, exempelvis att pengar på ett konto faktiskt flyttas över till era konton, samt (2) att din far inte ger gåvan under omständigheter då det kan tolkas som att han ger gåvan i brist på tid att upprätta ett testamente. Ifall din far ger en gåva till barnen är det dessutom viktigt att din far i samband med att han ger gå tydliggör att det inte är fråga om ett testamente för att gåvan inte ska presumeras vara ett förskott på era arv (6:1 ÄB). Ifall din pappa väljer att ge en gåva till barnen är det viktigt att din far tydliggör, exempelvis i sitt testamente, att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv. Förskott på arv är annars presumtionen, vilket innebär att gåvor under barnens livstid räknas av på deras arv. För att undvika den situationen blir det alltså viktigt att ni kan visa att er pappas intention inte var att gåvan skulle ses som förskott på arv.Ifall din pappa väljer att ge bort huset till er mor är det även viktigt att alla formregler för fastigheter iakttas (4:1 och 4:29 jordabalken). Det är även viktigt att gåvan registreras hos skatteverket, eftersom detta är ett krav för att gåvor mellan makar ska vara giltiga (8 kap. äktenskapsbalken).Hoppas att svaret är till hjälp och tveka inte att höra av dig ifall du har några fler frågor! Vänligen,

Vad betyder kvarlåtenskap och laglott ?

2018-01-14 i Laglott
FRÅGA |I Testamentet efter min mor står de att ja ärver all kvarlåtenskap och mina 2 bröder ska ha sin laglott. Vad innebär de?
Natalie van van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är kvarlåtenskap?Som huvudregel fördelas arvet utifrån den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen består av flera arvsklasser. Den första arvsklassen kallas bröstarvingar, och är den avlidnes barn, barnbarn, barnbarnbarn etc. I ert fall hade detta inneburit att du och dina två bröder varit bröstarvingar och delat lika på er mors kvarlåtenskap. Med "kvarlåtenskap" menas den egendom som den avlidne lämnar efter sig. Den egendomen är det som blir föremål för arvet. Det är således all egendom, allt från hus till soffa. Vill man frångå den legala arvsordningen skriver man ett testamente där man styr över hur sin kvarlåtenskap ska fördelas. Dock får man inte testamentera hur som helst. Detta förklaras nedan. Vad innebär laglott? Bröstarvingarna (ni barn i detta fallet) har alltid rätt till sin laglott. Man får inte testamentera så att laglotten kränks, d.v.s. att testamentera så att en bröstarvinge inte får ut tillräckligt mycket arv för att täcka laglotten. Vad är då laglotten? Detta förklaras enklast genom ett exempel. Om vi låtsas att er mor lämnar efter sig en kvarlåtenskap av värde på 600 000 kr. Genom den legala arvsordningen hade ni 3 syskon ärvt 200 000 kr var. Dessa 200 000 är varderas arvslott. Laglotten är hälften av er arvslott. Detta innebär att, som jag nämnt kan man frångå den legala arvsordningen genom testamente, men testamentet får inte kränka dina bröders laglott. I exemplet har de en laglott på 100 000 kr vardera och du har blivit testamenterad resterande kvarlåtenskap, d.v.s. 400 000 kr.(7 kap. 1 § Ärvdabalken)Sammanfattningsvis … … så innebär testamentet att dina bröder ska erhålla sin laglott, vilket de annars hade kunnat kräva genom det laglottsskydd som finns lagreglerat. När deras laglott är uträknad och de fått den tilldelad så är resterande kvarlåtenskap testamenterad till dig. Dina bröder kan aldrig kräva mer än laglotten förutsatt att testamentet är giltigt. Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Kan man som förälder genom testamente ge bort mer av arvet till det ena barnet än till det andra?

2018-01-11 i Laglott
FRÅGA |Hej, min far har nyligen gått bort och min mor ärvde allt från honom. Det omfattar både sommarhus och en bostadsrätt. När min mor går bort undrar jag vad som händer med arvet mellan mig och min bror. Har vi laglig rätt till exakt hälften av kvarlåtenskapen - eller kan min mor välja att testamentera t ex hela sommarhuset eller en större del än hälften till bara min bror?
Ellen Widgren Axmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB)Som utgångspunkt i fall där det inte finns något testamente gäller att arvlåtarens bröstarvingar delar lika på kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Med det menas att du och din bror skulle ärva 50 % vardera av kvarlåtenskapen (arvet) efter er mors bortgång. Detta är då er arvslott. Er mor har däremot full äganderätt över halva arvet och denna del kan hon alltså testamentera bort om hon vill. I detta fall har du och din bror som bröstarvingar rätt till minst hälften av er arvslott, dvs 25 % vardera av det totala arvet (7 kap. 1 § ÄB). Som svar på din fråga är det alltså möjligt för er mor att testamentera bort mer än hälften av arvet eller hela sommarhuset till din bror under förutsättning att detta inte inskränker din laglott på 25 % av arvet. Skulle testamente ändå upprättas som inskränker din laglott så kan du få ut denna genom att begära jämkning av testamentet. Denna rätt går förlorad om inte begäran framställs inom sex månader från det att du tagit del av testamentet (7 kap. 3 § ÄB).Jag hoppas på att du fick svar på din fråga, Vänligen

Tolkning och eventuellt jämkning av testamente för utfående av laglott

2017-12-23 i Laglott
FRÅGA |Hur fördelas arvet till barnbarnen vid Farfars död.En sammanboende far med ett barn med två barnbarn har skrivit ett testament där han önskar fördela sitt arv 50% till sin sambo ( ej barnets mor ) och ge sonen sin laglott samt resterande till sina barnbarn ( omnämnda med namn) Eftersom sonens arvslott är 100% men testamentet ger 50% till sambon kan sonen kräva sin laglott vilket är 50% detta innebär att inget finns kvar till de två omnämnda barnbarnen. Hur fördelas då arvet i bodelningen ? Måste sonen begära jämkning av testamentet för att få sina 50% ?
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan som du ställt aktualiserar främst ärvdabalken (ÄB). Jag ska inleda med att beskriva rättsläget för att sedan tillämpa reglerna på ditt fall, så att vi ser vad som bör gälla i din situation.Det stämmer det du säger, att laglotten utgör halva arvslotten (ÄB 7:1). Eftersom att farfadern endast har ett barn blir laglotten alltså 50% av kvarlåtenskapen. För att ett barn ska utfå sin laglott trots att ett testamente inkräktar på laglotten krävs, som du förstått, att barnet begär jämkning av testamentet (ÄB 7:3). I detta fall verkar det däremot inte som att testamentet inkräktar på laglotten, eftersom att barnet kan utfå sin laglott utan att egentligen begära jämkning av testamentet. Detta får dock avgöras med en testamentstolkning.Som jag ser det är det alltså upp till hur testamentet tolkas. Testamentet kan tolkas så att farfadern velat ge 50% av sin egendom till sin sambo och laglotten, som ju också utgör 50%, till sitt barn. Detta innebär att ingenting finns kvar för barnbarnen, eftersom att de enligt testamentet ska få "resten", som i detta fall inte är någonting. Trots att detta kan bero på ett överseende eller missförstånd av farfadern är det svårt att tolka testamentet på annat sätt eftersom det är ordalydelsen som är viktigast, såvida man inte kan bevisa att han menade något annat när han skrev som han skrev.Ett exempelDet skulle kunna gå att tolka testamentet på annat sätt, men i så fall krävs det något mer än vad du beskrivit. Om farfadern till exempel hade skrivit såhär: "Min sambo ska få 50% av min kvarlåtenskap, och min son ska utfå sin laglott om 25% [alltså att farfadern uttryckligen missförstått laglottens storlek] och barnbarnen ska få dela på de resterande 25% av min kvarlåtenskap". Detta skulle innebära att testamentet tydligt inkräktar på laglotten. Vilket innebär att sonen i sådant fall skulle kunna jämka testamentet på så sätt att man tar från de inkräktande delarna för att tillgodose laglotten. Det skulle se ut som följande.Enligt mitt ovan påhittade testamente saknas då 25% för att laglotten ska bli totalt 50% av kvarlåtenskapen. I så fall ska man ta proportionerligt från de andra testamentstagarna. Då får man göra såhär:Sambons andel, 50% multipliceras med 1/3 = ~ 16.6. Då tar man 50 – 16.6 = 33.4. Då är sambons nya andel 33.4%.Barnbarnens andel, 25% multipliceras med 1/3 = ~ 8.3. Då tar man 25 – 8.3 = 16.7. Då är barnbarnens nya andel 16.7%.Sedan tar man de andelarna som blev kvar och lägger på laglottsanspråket: 25 + 8.3 + 16.6 = ~ 50%. Då har sonen tillgodosetts sin laglott om 50% av kvarlåtenskapen.BodelningenBodelning kommer att ske innan kvarlåtenskapen fördelas. Kvarlåtenskapen kommer att utgöras av resultatet av bodelningen. Om bodelningens resultat blir att din farfars dödsbo får 50% av det som ingått i bodelningen, så kommer denna egendom att tillsammans med hans enskilda egendom att utgöra hans totala kvarlåtenskap. Denna kvarlåtenskap är den som ska ärvas.SammanfattningEftersom att det verkar vara ganska lätt att tolka testamentet ifråga så att sambon får 50% och sonen 50% (och barnbarnen 0%) innebär det att testamentet inte behöver jämkas för utkrävande av laglotten. Om det däremot skulle behövas en jämkning, för att testamentet tolkas så att inkräktande på laglotten sker, så ska laglotten tillgodoses såsom jag beskrivit ovan. Alltså genom att det tas proportionerligt från de andra andelarna, så att laglotten får 50%.Jag hoppas att mitt svar är till hjälp. Tveka inte att fråga igen eller att kommentera nedan om du har fler funderingar! Med vänliga hälsningar,

Beräkning av laglott

2017-12-14 i Laglott
FRÅGA |Hej en fråga angående Laglott. Pappa gick bort och i testamentet gav han huset till min bror,och övrigt skulle delas lika mellan oss. En advokat hjälpte mig med att skriva en jämkning som jag skickade rekommenderat till min bror. Nu är huset sålt och min undran är,hur mycket av summan är jag berättigad enligt lag? Tacksam för svar.
Anna Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av 7 kap. 1 § ärvdabalken framgår att hälften av arvslotten utgör laglotten. Om ni är två bröstarvingar efter er far innebär det att ni har en arvslott om hälften var enligt lag. Hälften av denna arvslott utgör din laglott. D.v.s. ¼ av kvarlåtenskapen utgör din laglott.Om man bortser från övrig egendom har du då rätt till ¼ av försäljningssumman. Hur mycket utav försäljningssumman som du har rätt till kan dock tänkas bero på hur mycket övrig egendom det finns som tillgodoser din laglott. Enligt 23 kap. 3 § ärvdabalken gäller som huvudregel att varje delägare har rätt till lott i varje slag av egendom. Det enklaste är att ni kommer överens om själva hur ni vill fördela egendomen er emellan så att det tillgodoser både din laglott och det din bror ska ärva.