Giltigheten av ett borttappat hyresavtal

2017-03-20 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej, jag hyr ut min villa och har tappat bort original kontraktet men har ett utan namnteckning på. Om hyresgästen mot förmodan skulle hävda att det inte finns något kontrakt vad gäller då?
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga formkrav för hur ett hyreskontrakt ska vara utformat. Det kan vara både muntligt och skriftligt, vilket betyder att eran överenskommelse och ert avtal fortfarande gäller oavsett om originalkontraktet finns eller inte. Ett skriftligt avtal är att föredra då det blir lättare att bevisa vad som har avtalats. Både hyresvärden och hyresgästen har rätt att begära att hyreskontraktet ska upprättas skriftligen, enligt hyreslagen 2 §. Det verkar ju dock som att du redan har avtalet i skriftform, vilket också kan användas som bevisning vid en tvist. Att avtalet dessutom är undertecknat av båda parter underlättar ytterligare för bevisningen, men underskrifterna krävs inte för att avtalet fortfarande ska vara giltigt i sig. Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Måste hyresgästen vara ute tre månader efter uppsägning eller har en till månadsskiftet på sig?

2017-03-17 i Hyresavtal
FRÅGA |Min dotter hyr en lägenhet i andra hand i Stockholm, och 3 månaders uppsägning gäller (det är inskrivet i vårt kontrakt) Ägaren sade upp kontraktet den 24/2 och hävdar att dottern måste vara ute den 24/5, är det inte hela månader som gäller? Så att de åtminstone har till 31/5 på sig?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om uthyrning av bostäder finns i Jordabalken (JB) 12 kap. Vad jag förstår är din dotters hyresavtal ingånget för att gälla på obestämd tid (tillsvidare) med en ömsesidig uppsägningstid på tre månader.Som huvudregel gäller att uppsägningstiden för hyresbostäder räknas i hela kalendermånader, om inget annat har avtalats om. Eftersom inget annat tycks framgå i din dotters hyresavtal ska det upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Eftersom din dotter sa upp avtalet den 24/2, så upphör det alltså att gälla den 31/5 och hon har till dess på sig. (JB 12 kap. 4 § första stycket)Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Uppsägningstid om man säger upp hyresavtalet i förtid

2017-03-11 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej. Min son är inneboende i Stockholm sedan Januari 2017. Hyresavtalet är till 31.08.2017. Har vantrivts otroligt eftersom han blir trakasserad av sin hyresvärd med oändliga sms och nya regler. Vi har sagt upp kontraktet den 4:e Mars, men hon kräver nu hyran till slutet av Augusti. Vilka rättigheter har vi? Hur mycket behöver vi betala henne? Hyran är betald för Mars, men min son flyttar ut idag. Han fick aldrig använda adressen för folkbokföringen/skatteverket, eftersom hon inte ville det. Han är skriven på annan ort. Vi bor i England, och eftersom han flyttar ut idag så hoppas jag att ni kan kontakta mig, även om jag inte sitter i Sverige.
Cecilia Knutsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring hyresavtal finns i kapitel 12 Jordabalken. Jag tolkar din fråga som att du undrar över hur lång uppsägningstiden är om man vill säga upp ett hyresavtal i förtid. Din son har rätt att säga upp hyresavtalet i förtid men blir skyldig att betala hyra under uppsägningstiden. Din son behöver inte uppge några skäl för varför han vill flytta ut, utan detta har han rätt till oavsett vad anledningen är. Hur lång är uppsägningstiden? När hyresavtalet gäller för mer än tre månader har hyresgästen rätt till en uppsägningstid på tre månader, detta enligt 12 kap. 4 § 2 st. 3 punkten Jordabalken. I din sons fall gäller att uppsägningstiden är tre månader eftersom han tecknat ett hyresavtal som gäller längre än tre månader. Jag tolkar din fråga som att din son och hyresvärden inte sedan tidigare avtalat om någon uppsägningstid. Man kan aldrig avtala om att det ska gälla en längre uppsägningstid än den som gäller enligt lag. Men om det skulle finnas en avtalad uppsägningstid i hyresavtalet som är kortare än tre månader gäller den kortare avtalade tiden.Hur mycket behöver ni betala? Hyran ska betalas fram till det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från det datum som uppsägningen skedde, detta enligt 12 kap. 5 § jordabalken. Eftersom ni sa upp hyresavtalet den 4e mars kommer ni att behöva betala hyra till hyresvärden fram tills 30 juni. Det blir ju i praktiken som att ni får betala för nästan 4 hela månader, men eftersom mars månad redan var påbörjad vid uppsägningen kommer ni att behöva betala hyra för hela mars trots att det endast hunnit gå 4 dagar av månaden. Ni behöver alltså inte betala hyra fram till slutet på augusti som hyresvärden påstår, utan efter 30 juni är hyresavtalet inte längre gällande mot dig eller din son. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Uppsägningstid - kalendermånader

2017-03-11 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Jag hyr ut min hyreslägenhet i andra hand till en annan tjej. Vi har ett kontrakt som gäller från 31 juli 2016 till 31 juli 2017. Vi har avtalat om 2 månaders uppsägningstid.Min hyresgäst sa nu upp kontraktet 8:e mars 2017, hon hävdar att hon då bara behöver bo kvar/betala hyra till och med 8 maj. Dvs. inte betala hela månadshyran för maj. Jag trodde det var underförstått att man alltid hyr hyresrätter månadsvis och betalar månaden ut även om man flyttar ut i mitten av månaden.Vi har använt ett standard-avtal från Familjebostäder Göteborg och skrivit "med 2 månaders uppsägningstid" och alltså inte specificerat om det handlar om kalendermånader eller om det ska gälla datumvis. Hon hävdar att Hyresgästföreningen säger att "om en vill ha två månader plus dagar till månadsskifte så ska parterna veta om det innan eller så ska det stå "kalendermånad".Vad gäller här?
Patrik Martinson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att ni ingått ett tidsbegränsat avtal på 12 månader med en ömsesidig uppsägningstid på 2 månader. Bostadsuthyrning regleras i 12 kapitlet jordabalken, under paragraferna 3 till 8 finns reglering kring uppsägning. I 12 kap 4 § st 2 JB finns bestämmelser kring tidsbestämda avtal, dock framkommer inget om uppsägningstid för tidsbestämda avtal som ingåtts för längre tid (1 år). Utan då måste man se till st 1 och jämföra med avtalen som löper tillsvidare.Där framgår det att hyresavtal upphör att gälla vid månadsskiftet.Uppsägningstiden räknas alltså i hela kalendermånader vilket är praxis inom de flesta typer av hyresavtal, om inget annat avtalats. Man kan givetvis avtal annat mellan parterna men då måste det tydligt framgå i avtalet att det inte är kalendermånader som avses. För din hyresgäst upphör med andra ord hyreskontraktet den 31 maj. Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar

Fråga om uppsägningstid vid avtal som löper på bestämd tid

2017-03-18 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej, min dotter hyr en hyreslägenhet i andrahand, avtal har ingåtts enl mall från hyresgästföreningen, avtalets giltighet är tidsbegränsat till 11 månader (slutdatum 31/7-17) och det står angivet 3 mån uppsägningstid. Min dotter vill nu säga upp lgh och meddelat det muntligt till hyresvärden. Han menar nu att hon inte får säga upp avtalet och att angivet 3-mån uppsägningstid enbart gäller han som hyresvärd. Det känns orimligt, vad är rätt och fel?
Emelie Ström |Hej, vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilka uppsägningsregler gäller för hyresrätter?En hyresgäst har alltid tre månaders uppsägningstid oavsett om hyresavtalet löper på bestämd eller obestämd tid, se här. Det går även att avtala om kortare uppsägningstid men eftersom att det framgår av avtalet att det är 3 månader som gäller så har din dotter rätt till 3 månader uppsägningstid. Jag föreslår att ni vänder er till hyresnämnden för hjälp om ni inte lyckas lösa det på egen hand med hyresvärden!Hoppas du fått svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Ska jag betala hyra en månad efter uppsägning eller till nästa månadsskifte?

2017-03-17 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!Jag hyr en lägenhet i Åre med ett hyreskontrakt som har en månadsuppsägning. Det är inte en riktig lägenhet utan ett rum i en garagebyggnad bredvid hyresvärdens hus, så det är samma adress som dom. Hyresperioden är tillsvidare men på kontraktet står det 1 månads uppsägning från båda håll. Jag säger upp lägenheten nu den 13 mars. Måste jag då betala hyra tills nästa månadskifte ändå? alltså till april ut. eller har jag rätt att bara betala tills den 13 april (?) Med vänlig hälsning
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om uthyrning av bostäder finns i Jordabalken (JB) 12 kap. Som huvudregel gäller att uppsägningstiden för hyresbostäder räknas i hela kalendermånader, om inget annat har avtalats om. Ska inte hela kalendermånader gälla för uppsägning, så ska detta framgå tydligt i hyresavtalet. Eftersom inget annat tycks framgå i ditt hyresavtal, ska uppsägningstiden räknas enligt huvudregeln. Sägs ditt hyresavtal upp ska det alltså upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Eftersom du sa upp avtalet den 13 mars, så upphör det alltså att gälla den 30 april och du måste därför betala hyra fram till detta månadsskifte. (JB 12 kap. 4 § första stycket)Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Muntliga hyresavtal

2017-03-11 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej. Jag och en vännina har hyrt en lägenhet men det är bara jag som står på kontraktet då hon flyttade in efter mig. Vi har en uppsägningstid på 2 månader men idag sa hon att hon hittat annat och ska flytta i slutet av månaden. Så nu står jag här med en 3:a med en hyra på 11000. Hon har inte skrivit på avtalet och jag hade glömt bort det helt men vi har haft ett muntligt avtal. Gäller detta?
Melina Memar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För hyresavtal finns inga formkrav utan såväl muntliga som skriftliga avtal är giltiga. Ert muntliga hyresavtal bör därmed gälla fullt ut.Behöver du hjälp med juridiken i framtiden, är du välkommen att kontakta oss på telefon: 08-533 300 04. Vår telefonrådgivning är öppen mellan måndag och fredag kl 10:00-16:00. Du är även välkommen att maila oss på info@lawline.seLycka till!Med vänliga hälsningar,

Avgift för betalningspåminnelse

2017-03-10 i Hyresavtal
FRÅGA |Hur mycket har jag rätt att ta i förseningsavgift av min hyresgäst
Patrik Martinson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du får endast ta ut en avgift för betalningspåminnelse av din hyresgäst om ni avtalat om detta.Har ni avtalat, är det enligt 4 § lagen om ersättning för inkassokostnader det högsta belopp du kan ta ut 60 kr för en betalningspåminnelse. Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar