Hur gör man när en hyresgäst lämnat skräp efter flytten?

2018-03-20 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej.Hur gör man när en hyresgäst lämnat MASSOR av skräp ,bl.a en husvagn , och halva carporten är full av sopor och annat...För att gå vidare med detta så huset kan läggas ut till försäljning.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att en före detta hyresgäst kvarlämnat saker efter att denne flyttat.Regler om hyra och hyresförhållanden finns i 12 kap. jordabalken. I 12 kap. 27 § jordabalken återfinns reglering avseende de fall hyresgäst har flyttat och lämnat kvar egendom i bostadslägenheten eller annat utrymme som tillhör bostaden, såsom garage. Med "lägenhet" likställs uthyrning av hus. Om hyresgästen, trots anmaning, inte hämtat sin egendom inom tre månader från tidpunkten för anmaningen, tillfaller egendomen hyresvärden. Detta innebär att du som hyresvärd antingen muntligen eller skriftligen måste anmana din före detta hyresgäst att hämta sakerna. Du har bevisbördan för att anmaningen ska ha skett. Mitt råd är att du exempelvis ringer hyresgästen och spelar in samtalet.Om hyresgästen är oanträffbar tillfaller sakerna dig efter en tidsfrist på sex månader efter flyttningsdatum. Avseende denna frist spelar det ingen roll om du försökt kontakta hyresgästen. När sakerna tillfallit dig får du disponera över egendomen som du vill.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Vänligen

Kan hyresvärden säga upp vårt hyreskontrakt för eget bruk, eller höja hyran?

2018-03-19 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Hyr en bostad privat. En etta på 40 kvadrat. Nu den 1 mars så sa hyresvärden upp kontraktet. De skulle använda lägenheten för eget bruk. De sa upp det via sms. Har inte skrivit på någon uppsägning.För någon dag sen så fick jag ytterligare ett sms. Där stod det att de hade tittat på kostnaderna och jag fick bo kvar. Men att de skulle då höja hyran med 1500 kr/månad. Från 5000 till 6500 kr.Får man göra precis som man vill med hyra och kontrakt man är privat hyresvärd? Känns lite som utpressning. Jag har svårt att hitta annan bostad då jag dels är sjukskriven, ensamstående samt har betalningsanmärkningar, från en tidigare relation.
Simon Wikström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst hittar du i 12 kap. jordabalken (JB, äv. hyreslagen). Nedan kommer jag att redogöra för hyresvärdens möjligheter att säga upp ett hyreskontrakt och höja hyran, samt vad du som hyresgäst har för rättigheter i sådana situationer.Uppsägningens formHar hyresförhållandet varat i längre än 3 månader ska en uppsägning från hyresvärden ske skriftligen (12 kap. 8 § JB). Om inte hyresgästen saknar rätt till förlängning (se nedan) bör hyresvärden också förklara varför avtalet sägs upp. Det finns emellertid inget krav på att hyresgästen måste underteckna uppsägningen.Det är dock osäkert om en uppsägning via SMS kan anses uppfylla formkraven. Viss vägledning kan vi hitta i praxis från Högsta domstolen, där en uppsägning via e-post ansetts uppfylla kraven. Ett utförligt sms, som innehåller all relevant information, bör enligt mig utgöra en giltig uppsägning. Hyresgästens rätt till förlängningNär hyresvärden säger upp ett hyreskontrakt är huvudregeln att du som hyresgäst har rätt till förlängning av hyreskontraktet. Det finns vissa undantag till hyresgästens rätt till förlängning (se 12 kap. 45 § och 46 § p. 1-10). Att hyresvärden vill använda lägenheten för eget bruk är emellertid inte ett sådant undantag, såvida inte kontraktet avser andrahandsuthyrning eller i fall där lägenhetsuthyrningen inte sker affärsmässigt. Tvist om förlängning och hyraAv vad jag förstår har ni inte diskuterat frågan om förlängning. Har en hyresvärd sagt upp ett hyreskontrakt och vägrar han hyresgästen rätt till förläggning är uppsägningen utan verkan, om inte hyresvärden senast 1 månad efter hyrestidens utgång hänskjuter tvisten till hyresnämnden eller hyresgästen ändå flyttat ut (12 kap. 49 § JB). Har frågan om förlängning inte avgjorts när hyrestiden gått ut, har hyresgästen rätt att bo kvar i lägenheten till dess frågan är slutligt avgjord och på samma villkor som förut (12 kap. 50 § JB).Beslut om förlängning anses som avtal om fortsatt uthyrning. Det innebär att om hyresnämnden beslutar att du visst har rätt till förlängning, ska den fortsatta uthyrningen ske på samma villkor som förut (såvida du och din hyresvärd inte kommer överens om annat). Vill din hyresvärd fortfarande ändra hyresvillkoren, t ex genom en höjning av hyran, måste hyresvärden samtidigt som han hänskjuter förlängningstvisten till hyresnämnden ansöka om ändring av hyresvillkoren (12 kap. 51 § JB).SammanfattningSom framgår ovan har du rätt till förlängning av hyreskontraktet när din hyresvärd säger upp kontraktet. En sådan förlängning ska ske med tillämpning av samma hyresvillkor som förut, dvs med bibehållen hyra. I ditt fall kan man se det som att din hyresvärd sagt upp ert hyreskontrakt, för att sedan erbjuda dig förlängning till en högre hyra. För att åstadkomma högre hyra måste hyresvärden däremot ansöka om ändring av hyresvillkoren hos hyresnämnden. Jag föreslår att du meddelar hyresvärden om att du vill förlänga avtalet. Om hyresvärden inte samtycker till det hänskjuts tvisten till hyresnämnden. Under tiden har du rätt att bo kvar i lägenheten till samma månadshyra.Med vänlig hälsning,

Kan hyresvärd ta ut en avgift som inte står specificerad i hyreskontraktet?

2018-03-19 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!Min hyresvärd tar ut en avgift som inte står specificerad på min hyra! Får man som hyresvärd ta ut ospecificerade avgifter?
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa en fråga till Lawline! I hyreskontraktet ska ni ha avtalat om din hyra, vilken ska vara antingen fast eller förhandlingsbar en hyresförhandlingslagen. Däremot, kostnader som är hänförliga till uppvärmning, nedkyldning, förseende med varmvatten, el eller avgifter för vatten och avlopp behöver inte vara utskrivna i kontraktet, (12 kap. 19 § Jordabalken https://lagen.nu/1970:994#K12). Vidare finns det olika bestämmelser vad gäller hyr ai första eller andra hand. Eftersom du i frågan inte har skrivit vilken typ av avgift din hyresvärd tar ut, eller vad som står i ditt hyreskontrakt, är detta så långt jag har utrett frågan. Kommentera gärna om du vill ha svaret mer utvecklat. Med vänlig hälsning,

Får banken ge ut uppgifter och kan jag bli vräkt om någon annan betalar hyran åt mig?

2018-03-18 i Hyresavtal
FRÅGA |Får hyresvärden ta redan på vem som betalat hyran till en hyreslägenhet? Om det är någon annan som betalat hyran än den som hsr kontraktet, är det underlag för uppsägning? Hyresvärden ser ju inte vems konto som betalat hyran, har inte då banken brutit mot banksekretesslagen när de ger ut den infon till hyresvärden.Tacksam för svar till nästan vräkt
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att någon annan än den som bor i lägenheten betalar hyran är inte grund för vräkning.Banksekretessen regleras i lagen om bank- och finansieringsrörelse (2004:297) och omfattar alla uppgifter som rör en bankkunds mellanhavanden oavsett om uppgiften är skriftlig eller muntlig. Uppgiften att en viss person är eller inte är kund i banken omfattas också av sekretessen och får inte röjas obehörigt.Har banken lämnat ut uppgifter har de sålunda brutit mot sekretessen. Jag rekommenderar att du först kontaktar din bank för att efterhöra om de gjort detta. Oavsett vad så kan du inte vräkas, även om hyresvärden fått reda på betalningsuppgifter.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Ändring av hyresavtalet innan inflyttning

2018-03-19 i Hyresavtal
FRÅGA |Jag har precis skrivit på ett förstahandskontrakt med en hyresvärd med inflyttning 1 april första hyran skall betalas den 28 mars enligt avtal. Nu helt plötsligt kräver hyresvärden en deponi på en extra hyra och att det skall ändras i avtalet så nu skall jag helt plötsligt betala 2 hyror annars får jag inte flytta in. Är detta okej? Mvh Sofia
Henrik Reinhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det är okej för hyresvärdar att kräva en deposition av sina hyresgäster. Dock måste detta vara stadgat i hyresavtalet. En förutsättning för att ett avtal ska gälla är att båda parter har accepterat avtalet (se 1 § i avtalslagen). Således kan en part inte självständigt kräva att något som inte finns med i avtalet ska gälla för motparten. Det innebär att din hyresvärd inte ensidigt kan kräva att du ska betala deposition innan du flyttar in eftersom det inte finns med i hyresavtalet. Det enda sättet som det skulle kunna gälla mot dig är om du har accepterat det som avtalsvillkor. Eftersom ni har ingått ett hyresavtal utan det innehållet har du därmed rätt att bo där enligt avtalet utan att behöva betala in en deposition.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Får hyresvärden ändra hyran utan förvarning?

2018-03-19 i Hyresavtal
FRÅGA |HejsanJag bor i en hyresrätt (1:a handskontrakt) i Stockholm med en privat ägare. Igår när jag fick hyresavin för de 3 kommande månaderna såg jag att det gjorts en höjning på hyran samt att det raden under står "Retrohöjning jjul 2017-mars 2018". Ingen som helst information har tidigare getts om att hyran ska höjas. Ingenstans på denna avi stod det heller att hyran har höjts utan jag märkte bara att summan var högre än den brukar vara, samt en retr.höjning på raden under för tidigare månader. Får hyresvärden göra så här utan att ha informerat tidigare?
Isak Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Reglerna om hyra finner vi i 12 kap. Jordabalken (JB). Hyresvärden ska skriftligen meddela dig om denne vill ändra hyresvillkoren, se 12 kap 54§ JB. Om du inte går med på hyreshöjningen så kan din hyresvärd vända sig till hyresnämnden och ansöka om ändring av hyresvillkoren. Vid notifikation så har du minst två månader på dig att höra av dig till hyresvärden för att motsätta dig ändringen. Det är minst två månader för att i lag så stadgar man att notifikationen om ändringen ska innehålla information om sista dagen att klaga, vilket får vara tidigast 2 månader efter det skriftliga meddelandet är lämnat, se 12 kap. 54a § 2 stycket JB.Om du hinner klaga och hyresvärden väljer att ta detta till hyresnämnden så kommer en bedömning att ske där hyran ska fastställas till ett "skäligt belopp", se 12 kap. 55§ JB. För att avgöra vad som är skälig hyra så brukar hyresnämnden jämföra hyran med närliggande/liknande lägenheter.Jag hoppas detta besvarar din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är en påkommen cannabisodling, för eget bruk, skäl för vräkning?

2018-03-18 i Hyresavtal
FRÅGA |Är en påkommen cannabisodling av hyresvärden skäl för vräkning ? Ca 1.5 hg för eget bruk
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I jordabalken finns en uppräkning av skäl till förverkande av hyresavtal, det vill säga skäl för vräkning av en hyresgäst. Ett skäl som är relaterat till din frågeställning, är vräkning på grund av att lägenheten används för brottslig verksamhet (12 kap. 42 § 9 p. jordabalken). Det är värt att nämna att en hyresgäst även kan bli vräkt om denne vanvårdar sin lägenhet (12 kap. 42 § 6 p. jordabalken).I fallet med brottslig verksamhet är hyresrätten förverkad om lägenheten helt eller till väsentlig del används för brottslig näringsverksamhet. Enligt lagkommentaren måste verksamheten vara straffbelagd (olaglig) och präglas av affärsmässighet. Lägenheten ska således varit ett viktigt medel för främjandet av verksamheten. Narkotikatillverkning är ett exempel på brottslig näringsverksamhet. Detta betyder att du måste ha någon slags brottslig verksamhet. Att endast för egen del bruka legala eller illegala droger (utan att framställa dessa), bör inte föranleda att du som hyresgäst vräks. Att du framställer cannabis medför alltså att du kan vräkas.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Vad gäller vid andrahandsuthyrning av lägenhet?

2018-03-14 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Jag ska hyra ut min lägenhet i andrahand och funderar på detta med skadegörelse.Måste man skriva kontrakt parter emellan om att de som hyr lägenheten är ersättningsskyldiga om skada uppstår?Undrar även på detta med uppsägning, gäller 3 månaders uppsägningstid eller måste man kontraktera detta?
Selma-Louise Boberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 12 kapitlet jordabalken finns regler om hyra. Du som hyresgäst är skyldig att ersätta all skada som du vållar eller som uppkommer genom vårdslöshet eller försummelse av någon som tillhör ditt hushåll eller gästar dig eller som du inrymt i lägenheten (12 kap. 24 § första stycket JB). Om du hyr ut lägenheten i andra hand till någon är detta ett avtal endast mellan dig och andrahandshyresgästen och din hyresvärd är inte delaktig i det avtalet. Din hyresvärd och andrahandshyresgästen har inte något hyresförhållande utan det är fortfarande du som ansvarar gentemot hyresvärden. Det är alltså du som blir ersättningsskyldig gentemot hyresvärden för de skador som andrahandshyresgästen orsakar. Om du skulle bli ersättningsskyldig i förhållande till hyresvärden har du däremot möjlighet att kräva ersättning av den som orsakat skadan, i detta fall andrahandshyresgästen. Om ni ingår hyresavtal på obestämd tid och ni inte avtalat om någon uppsägningstid kommer en uppsägningstid på tre månader gälla (12 kap. 4 § första stycket JB). Ni behöver därför inte avtala om tre månaders uppsägningstid eftersom det kommer att gälla ändå. Hoppas att du har fått svar på din fråga. Vänligen,