Hyresvärdens rätt till tillträde av lägenhet

2015-07-07 i Hyresrätt
FRÅGA |hur är det när nu när jag sagt upp min lägenhet. Jag har tre månaders uppsägning och betalar full hyra. Är jag skyldig att låta hen gå in och visa för andra redan från månaden 1?
Felicia Idbrant |Hej! Och tack för att du vänt dig till oss på Lawline! Som hyresgäst råder du i princip över den hyrda lägenheten exklusivt, däremot har du vissa skyldighet att finna dig i att hyresvärden får tillträde till din lägenhet i vissa situationer. Hyresvärdens möjlighet att komma in i lägenheten är beroende av ändamålet. Hyresvärdens rätt till tillträde av lägenheten i vissa fall regleras i jordabalken 12 kap, vanligen kallad hyreslagen. I jordabalken 12 kap 26 § stadgas att hyresvärden har rätt att utan uppskov få tillträde till lägenheten för att utöva nödvändig tillsyn. Detta innebär att du som hyresgäst är skyldig att låta lägenheten visas för spekulanter. Eftersom du sagt upp din lägenhet så är det nödvändigt för hyresvärden att kunna visa upp denna för eventuella framtida hyresgäster. Således är det okej att din hyresvärd redan från första månaden av uppsägningstiden visa lägenheten som du hyr för spekulanter.Med vänliga hälsningar

Får grannen röka inomhus?

2015-07-06 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag har nyligen fått en granne under mig som röker konstant, röklukten kommer in i min bostad trots att dörrar och fönster är stängda, jag har självklart klagat hos hyresvärden, pratat med grannen, jag har även varit i kontakt med miljönämnden och hyresgästföreningen, dom säger att grannen har rätt att röka i sin bostad, men i hyreslagen 12 kapitlet, 25 paragrafen står det att när hyresgästen använder lägenheten ska han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö, det står också att hyresgästen ska vid användningen av lägenheten göra allt som fodras för att bevara sundhet ordning och gott skick inom fastigheten. Har grannen verkligen rätt att utsätta mig för passiv rökning ?
Edith Grundin |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Så länge det inte står något annat uttryckligen i hyreskontraktet har man rätt att röka i sin lägenhet och på sin balkong. Man har dock en skyldighet att vårda lägenheten och återställa den när man flyttar igen. Det är en svår gränsdragning mellan hyresgästens skyldighet att inte utsätta sina grannar för störningar och dennes rättighet att utnyttja sin lägenhet. Idag finns ingen lag som förbjuder rökning i lägenheten och om det inte står i hyreskontraktet blir det svårt att hindra din granne från att fortsätta röka. Jag skulle råda dig att prata med din granne igen, kanske kan ni hitta en lösning? Sedan föreslår jag att du även kontaktar din hyresvärd igen eftersom det kanske går att göra något åt ventilationen i huset. Du är välkommen att ta kontakt med oss igen om du har ytterligare frågor. Vänligen,

Felmätt tomtgräns

2015-07-03 i Fastighet
FRÅGA |Min fru och jag köpte ett hus med en stor tomt för två år sen. Nu tvingas vi flytta på grund av mitt jobb och har precis fått en köpare till huset. Vi har en mycket välskött trädgård och en gemensam väg till huset som vi delar med var granne. Tydligen är tomtgränsen fel och ett par meter av var trädgard tillhör vår granne. Han vill nu bredda vägen och förstöra våra rhododendronbuskar och ett par fruktträd och även grinden in till vår tomt. Detta kan givetvis innebära att köparen backar ur och min fru och jag hamnar i en riktig knipa, bade ekonomiskt och bostadsmassigt. Trädgården har funnits i sitt nuvarande skick i kanske 20 år och har under den tiden haft två andra ägare forutom mig och min fru. Är det verkligen lagligt att då plötsligt förstöra en del av trädgården utan rimlig anledning när så lång tid har gått?
Emilia Larson |Hej,Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Det kan vara så att det rör sig om ett fel tillräckligt stort för att ni ska ha rätt att häva ert husköp eller få avdrag på köpeskillingen, jordabalken 4 kapitlet 19 §. Det finns flera rättsfall på området, t.ex. RH 1988:37, NJA 1983 s. 858. Den rättigheten gäller i tio år och är därefter preskriberad (jordabalken 4 kapitlet 19a-19b §§). Det gäller dock bara om säljarna inte har en friskrivningsklausul som täcker det i köpeavtalet. Du har alltså fortfarande den möjligheten, det är dock en omständlig process och jag förstår på din fråga att ni behöver sälja huset mer omgående. På lantmäteriets hemsida finns information om hur man går tillväga för att få tomtgräns uppmätt på rätt sätt (äganderättsutredning). Jag föreslår att du för det första kontaktar dom för att få det fastställt var gränsen verkligen går. I miljödomstolens mål MÖD 2011:14 framgår att äldre kartor inte till 100 % stämmer. Det torde i första hand vara de utmärkningar på sten eller rör som verkligen finns på plats som ska gällaså leta på tomten för att se om det finns några sådana. I jordabalkens tredje kapitel finns regler om inget av ovanstående kan hjälpa dig. När en byggnad eller annan anläggning finns på annans mark som här så är du enligt jordabalken 3 kapitlet 12 § skyldig att avlägsna det endast om det inte medför en betydande kostnad eller olägenhet för dig. Det är för det första tveksamt om grinden etc. räknas som anläggning. För det andra så är det nog inte att anse som en betydande kostnad så slutsatsen blir att du behöver se till att grannen kan använda marken som hen önskar om ni kommer fram till att marken verkligen hör till grannen. Jag föreslår att du gör ännu ett försök att prata med grannen för att försöka få hen att förstå din situation.Jag har tyvärr inte hittat något som tyder på att det finns möjlighet att få behålla buskarna och grinden men jag hoppas att jag kunde hjälpa dig ändå.

Finansiera ombyggnation av gemensamt ägd mur utan nytta för en själv

2015-07-03 i Fastighet
FRÅGA |Hej, Jag bor på en tomt som släntar 4 meter upp till min granne med en höjd på ca 2 meter. Granne vill bygga L-stöd som är ca 1,5 meter hög mellan vår gemensamma tomtgräns. Se bild, grannes sida är den med grusad uppfart. På bilden kan ni se en befintlig mur som är ca 80cm hög. Muren byggde vi ihop när jag byggde huset 2011. Den befintliga muren är inte gjord för att klarar av att byggas på höjden. Den klarar inte av trycket från bilar som parkeras på granens tomt/uppfart. 2011 gick vi ihop och betalade ca 25.000kr var och vi fick en mur för ca 50.000kr totalt. Nu vill granne riva muren och bygg L-stöd för att L-stöd klara av bilar och lastbilar som besöker honom. Det nya muren vill han att vi delar på kostnaden. Jag har ingen större nytta av L-stödet vid tomtgränsen mer än att grannens jord, vatten eller bilar inte ska rasa ner på min tomt om/när han parkerar bilar vid tomtgränsen, vilket han måste pga av platsbrist. L-stödets total kostnad blir ca 120.000kr om han gör jobbet själv. Om grannen köper tjänsten kostar muren ca 190.000kr. 2011 gjorde vi det ihop för att det inte var en stor summa och han såg fördelar. Det vi inte visste var att den muren vi byggde 2011 inte klarar av att byggas högre mm. Min fråga: Vad gäller, behöver jag vara med och finansiera L-stödet ihop med grannen eller inte? Finns det något juridiskt som binder mig att finansierar muren tillsammans med grannen och vad ska jag säga till honom?)(mailar bilder när ni skickar e-post till mig)
Emilia Larson |Hej,Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Eftersom att ni har byggt muren gemensamt har ni samtyckt till att gemensamt hålla efter den. Ni har dock inte samtyckt till att bygga om den så mycket som din granne nu planerar. Enligt 3 kapitlet 1 § jordabalken har du ett ansvar att se till att din fastighet och ditt levnadssätt inte orsakar störningar för din granne, det verkar inte vara din sida av tomtgränsen som orsakar något problem här och därför är det långsökt att kräva dig på ersättning för att bygga om muren som din granne planerar. Det finns inget juridiskt som binder dig att finansiera muren. Saken är en annan om det finns något tidigare avtal men eftersom att du inte nämner något sådant så antar jag att det inte finns. Det bästa är att med god ton diskutera frågan med grannen och förklara att du inte har några fördelar av att muren byggs och därför bör hen göra det på egen hand eller försöka hitta någon annan lösning för att kunna parkera bilarna. Hoppas att det gav svar på din fundering.

Vem ansvarar för normalt slitage på hyreslägenhet?

2015-07-06 i Hyresrätt
FRÅGA |Min dotter förbereder flytt från en hyreslägenhet och har fått ett brev från hyresvärden att hål efter lampor, tavlor, väggfasta hyllor o liknande skall spacklas och målas fackmässigt (med viss angiven färg) av hyresgästen eller dennes ansvar. I annat fall åtgärdas det på hyresgästens bekostnad. Om vi utgår från att ovannämnda hål är normalt slitage måste min dotter spackla och måla? Eller är det hyresvärdens ansvar om det är normalt slitage?
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga!Hyresgäster har en skyldighet att vårda lägenheten under hyrestiden, enligt 12 kap. 24 § jordabalken. Utgångspunkten är att hyresgästen ska vårda lägenheten på lika bra sätt som en "ordentlig person". När hyresgästen flyttar är han/hon skyldig att återställa lägenheten i princip i samma skick som den hade vid tillträdet.Hyresgästen behöver dock inte återställa sådant som anses vara normal förslitning, eftersom normal förslitning är hyresvärdens ansvar. Om hålen kan anses vara normalt slitage behöver din dotter alltså inte spackla och måla.Vänlig hälsning,

Fastighetsköp vid utländskt medborgarskap

2015-07-04 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej!Min mamma vill köpa en lägenhet i Sverige. Hon har rysk medborgarskap. Får hon göra det och vad behövs från hennes sida att göra? Tack i förhand!Mvh Emilia Vardanyan
Mikaela Nordh |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. I Sverige finns det inget krav på svenskt medborgarskap vid kö av fastighet. Värt att notera är dock att det krävs att personen kan visa att denne är myndig vid ansökan om lagfart hos Lantmäteriet. Detta kan förslagsvis göras genom att en kopia av passet bifogas i samband med att köpehandlingarna skickas in. Dessutom måste formkraven i 4:1 Jordabalken vara uppfyllda. Lycka till med köpet och hör gärna av dig igen om du skulle ha ytterligare frågor.Vänliga Hälsningar,

Invasiv parkslide från grannfastighet

2015-07-03 i Fastighet
FRÅGA |Har en granne som har vad jag kan se jätteslide/ parkslide på sin tomt. Denna växt har nu börjat inta min tomt/häck. Den tar över all växtlighet och näst intill omöjlig att bli av med, måste brännas.Har pratat med grannen och det tas bort några växter/gång men kommer tillbaka snabbt och till större ytan.Detta är ett gissel som måste åtgärdas förmodligen genom att gräva upp alla rötter och förhindra spridning.Till saken hör att grannen inte har något intresse av trädgård och kommer troligen inte att åtgärda detta permanentTacksam för råd.
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Om en rot eller gren från grannens parkslide har trängt över gränsen till din fastighet så har du som utgångspunkt rätt att ta bort den överskjutande roten eller grenen, med hänseende till att den orsakar olägenhet för din häck, utan att samråda med grannen. Om skada av betydelse däremot kan befaras uppkomma för grannen när du tar bort överskjutande rötter eller grenar så måste han dock först ges tillfälle att själv ta bort dem. Detta framgår av Jordabalk (1970:994) 3:2 första stycket. Det innebär med andra ord att du inte har rätt att själv ta bort vad som växer inne på grannens fastighet. För att undanröja parksliden permanent från din grannes fastighet så måste du därför övertyga honom om att själv göra detta eller ge sin tillåtelse till dig att genomföra det. Om parkslide däremot växer fristående på din fastighet från grannens egna buskar så är du dock helt fri att ta bort dem.Parkslide är visserligen ansedd som ett ogräs på grund av att den är aggressiv och svårutrotad, men det förekommer att den odlas som prydnadsväxt. Även om din granne är ointresserad av trädgårdsskötsel och undanröjande av rötter och grenar i sig inte bör anses medföra risk för skada av betydelse för honom så bör du för säkerhets skull bereda honom tillfälle att själv ta bort överskjutande rötter och grenar från din fastighet, med hänseende till att en sådan åtgärd möjligen kan skada en växt som ursprungligen var tänkt som prydnad och därmed aktualisera kravet på samråd med grannen. Ur bevissynpunkt bör du därför skicka ett rekommenderat brev med mottagningsbevis till honom med uppmaning om att ta bort rötter och grenar från parksliden som har trängt in på din fastighet. Vägrar grannen att följa din uppmaning inom rimlig, och gärna generöst tilltagen, tid är du helt fri att ta bort dem från din fastighet. Jag rekommenderar med andra ord att du så långt som möjligt samråder med grannen inför vidtagande av olika åtgärder för att bevara god grannsämja. Med vänlig hälsning

Förtida uppsägning, tidsbestämt lokalhyresavtal

2015-07-01 i Hyresavtal
FRÅGA |Kära Lawline,det är så att jag hyr en lokal som jag använder som ateljé i en gammal nedgången lokal i Göteborg. På mitt kontrakt står det att jag hyr det som "förråd" även om hyresvärden är väl medveten om att jag och alla andra som har ateljéer jämte mig disponerar det som arbetsrum för måleri, skulptur, musik, etc. Jag har hyrt denna lokal sedan 13.11.01 och kontraktet löper på tre år och går ut 16.11.01. Då jag flyttade in så visade det sig att det fanns avsevärda läckage i vissa av grannrummen som sedermera har resulterat i massiv mögeltillväxt (inget läckage i mitt rum dock), vilket har gjort att det är direkt hälsovådligt att vistas i ateljén. Vi har påtalat detta problem tidigare, och hyresvärden har tätat några läckor men det har inte haft någon effekt på inomhusluften. Jag har därför sökt en annan ateljé, och hittade nyligen en. Idag kontaktade jag min hyresvärd i avsikt att säga upp kontraktet med hänvisning till att det är direkt hälsofarligt att vistas där p.g.a den dåliga inomhusluften och allt mögel, men han sade att vi har ett kontrakt som löper till nästa höst och att han inte låter mig slippa undan. Till hans argumentation hör att eftersom jag disponerat det som ateljé och fått "göra vad jag vill" dvs söla med färg på golv och väggar så är det mindre attraktivt nu, samt att jag fick en så låg hyra på grund av den långa kontraktstiden. Nu undrar jag: har jag rätt att ensidigt häva mitt hyresavtal för att rädda hälsan och livhanken? Hur går jag till väga?
Evelina Lindgren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågor avseende hyra regleras i kapitel 12 Jordabalk (1970:994) (JB). För hyresavtal som ingåtts på bestämd tid gäller som utgångspunkt att avtalet upphör vid hyrestidens utgång, JB 12:3 2 st. Om hyresvärden efter tillsägelse inte åtgärdar sådan skada eller om lokalen inte är i sådant skick som hyresgästen har rätt att fordra har hyresgästen emellertid rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan, JB 12:11 2 p. samt JB 12:16. Bristen i lokalen måste dock vara av väsentlig betydelse för att uppsägning ska få ske. Dessutom får uppsägning inte ske sedan bristen blivit avhjälpt av hyresvärden. Även om hyresvärden tätat några av läckorna framstår det enligt din beskrivning som att bristen avseende möglet inte avhjälpts, eftersom problemet kvarstår. Mitt råd är att du kontaktar den lokala miljöförvaltningen i kommunen, alternativt anlitar ett företag som bedriver mögelsanering, får att se att du kan få hjälp med att fastslå den ohälsosamma inomhusluften och med ett sådant konstaterande som grund skriftligen säga upp avtalet med omedelbar verkan. Vänligen,