Fråga om brister i lägenhet och vem man ska vända sig till

2017-03-29 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej jag är en kille på 19 år som har skaffat egen lägenhet.Jag har nyligen bytt från en etta till en annan etta pgr av mögel samt vattenskada som hyresvärden vägrade åtgärda, hon ignorerade min samtal och sms redan då tills jag sa att jag bifogat ärendet till miljömyndigheterna.Men nudå har jag bytt lägenhet, de första jag skrev var en låång felanmälan på alla fel på nya lägenheten, vilket inkluderade läckande kranar, ej fungerande Lampknappar dörrar som är trasiga. Men nu de senaste 3 veckorna har varmvattnet försvunnit 3 gånger samt så jar jag inte haft någon värme i mitt kök då elementet inte fungerade, jag hörde med hyres värden eftersom att jag är berättigad till hyres avdrag pgr av detta, men nu ignorerar hon mig totalt sms samt samtal. Hon svarar endast om det gäller att hon skall få pengar men vägrar alltså att prata om hyresavdrag samt åtgärda fel i lägenheten. Hon sköter inte bostadäderna här speciellt bra. Tex inge grus på den isblanka gården samt alla lampor på gården är sönder och har varit det något år.Så nu undrar jag om det är något jag kan skriva till henne om anmälning osv så hon kanske förstår att jag menar allvar?
Emelie Ström |Hej, vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad tråkigt att din hyresvärd inte är samarbetsvillig. Mitt tips är att du istället vänder dig till hyresgästföreningen, här. De kan hjälpa dig vidare med problemet! Vänlig hälsning,

Rätten att ha husdjur i hyresrätten

2017-03-28 i Hyresrätt
FRÅGA |hej, jag och min pappa bor i en hyresrätt som ägs av en man sen några månader tillbaka. jag vill jätte gärna skaffa husdjur men han har sagt att han inte vill ha husdjur i lägenheten. han har dock inte sagt någon anledning alls till det. kan han göra så? kan jag skaffa husdjur ändå? speciellt eftersom en stor del till varför jag vill skaffa husdjur är för att få en extra push och hjälp att ta mig ur en psykisk ohälsa.
Alexandra Lantz |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Med hänvisning till hur du formulerat din fråga kommer jag i mitt svar till dig att utgå ifrån att du och din pappa är förstahandshyresgäster och "mannen" i frågan är er hyresvärd. Frågor rörande hyresrätter regleras som regel i Jordabalkens tolfte kapitel. Detta kapitel brukar kallas för Hyreslagen. Hyreslagen är dock semidispositiv, vilket innebär att lagens bestämmelser på vissa förutbestämda sätt kan avtalas bort. Detta gör det t ex möjligt för hyresvärden och hyresgästen att avtala om egna hyresvillkor som ska gälla för just deras hyresförhållande. Utgångspunkten i ditt fall är därför att du och din pappa är bundna av de villkor som uppställs i ert hyreskontrakt med mannen. Villkor rörande förbud mot innehav av husdjur är dock endast bindande om er hyresvärd har sakliga skäl för att uppställa ett sådant förbud. Sakliga skäl kan t ex vara att fastigheten ni bor i är anpassad för allergiker (JB 12:55 7st). Med hänsyn till din situation rekommenderar jag dig därför att kontakta hyresvärden och fråga vad förbudet mot husdjur beror på. Samtidigt avråder jag dig ifrån att skaffa husdjur innan du sökt sådan kontakt. Skaffar du nämligen husdjur i strid mot ett förbud i hyreskontraktet, och hyresvärden har sakliga grunder för sitt förbud, begår du avtalsbrott genom anskaffandet. Anger hyresvärden ett skäl till förbudet som du är osäker på om huruvida det kan utgöra ett sakligt skäl, har du möjlighet att kontakta Hyresgästföreningen för hjälp i en sådan fråga.Skulle fallet vara så att hyreskontraktet mellan er och hyresvärden inte omfattar några bestämmelser rörande innehav av husdjur, kan er hyresvärd inte ensidigt så här i efterhand införa ett förbud mot husdjur. Istället måste hyresvärden skriftligt meddela er att denne vill ändra hyresvillkoren (JB 12:54 1st). Ni och hyresvärden får sedan förhandla om förbudet, och kan ni inte enas får hyresvärden i sådana fall ansöka om ändring av hyresvillkoren hos Hyresnämnden. Först om Hyresnämnden skulle godkänna en sådan ansökan gäller förbudet mot husdjur mot er.Bedriver er hyresvärd uthyrning som näringsverksamhet, och hen totalt hyr ut fler än två bostäder, har hyresvärden också möjlighet att införa ett förbud genom förhandlingsöverenskommelser i enlighet med Hyresförhandlingslagen (Hyresförhandlingslag 1§). Detta förutsätter dock att ert hyreskontrakt innehåller en sk förhandlingsklausul, samt att det finns en hyresgästorganisation med auktoritet att företräda hyresrätterna i den fastighet som er hyresrätt är belägen i. Skulle så vara fallet, kan ett förbud införas mot er vilja om din hyresvärd och den relevanta hyresgästorganisationen enas om ett sådant förbud. Slutligen bör påpekas att även om du och din pappa inte skulle vara bundna av ett förbud mot husdjur, har ni om ni skaffar ett, ansvaret för att husdjuret inte stör grannar eller orsakar skador och olägenheter i gemensamma utrymmen (JB 12:25). Ni har även ansvaret för alla skador som husdjuret eventuellt orsakar inne i er hyresrätt (JB 12:25). Jag hoppas att jag har lyckats svara på dina frågor, och om du skulle undra över något mer är du välkommen att skicka in en fråga till oss igen. Vänligen,

Hyresgäst sen med hyra

2017-03-28 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej Lawline,Jag och min sambo hyr ut vår bostadsrätt i samband med arbete utomlands. Vi har fått godkännande av föreningen och har ett skriftligt kontrakt med hyresgästen. Hyresgästen har vid upprepade tillfällen varit sen med hyran och vi är oroliga att hen inte kommer att betala alls framöver.Om det sker, att hyresgästen inte betalar hyran, vart ska vi vända oss då för att få hjälp med att kräva in den utestående hyran?Finns det något vi kan göra för att sätta press på hyresgästen som är sen med att betala hyran?Vänligen,FS
Zinar Budak |Hej, hyresavtal regleras i det 12:e kapitlet i Jordabalken (JB). Kapitlet kallas för hyreslagen, se här.Hyresbeloppet för bostadslägenheten ska vara bestämt i hyresavtalet. 12 kap. 19 § 1 st. JB Angående tiden för betalning av hyran så ska det först och främst regleras i avtalet mellan dig och hyresgästen. Om det inte är avtalat så ska hyran betalas senast sista vardagen före varje kalendermånads början. 12 kap. 20 § 1 st. JBOm hyresgästen dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen så kan hyresvärden säga upp avtalet i förtid. 12 kap. 42 § 1 st. 1 p. JBOm hyresgästen inte betalar sin hyra så kan man vända sig till kronofogden. Där ansöker man om ett betalningsföreläggande som är ett riktat krav mot hyresgästen att betala. 2 § 1 st. lag om betalningsföreläggande och handräckningMVH

Fråga om vad som gäller vid uppsägning av lokal när kontrakt inte finns upprättat

2017-03-28 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej, Vad gäller vid uppsägning av lokal när skriftligt kontrakt saknas mellan parterna? Hyresvärden godtar inte uppsägningen av lokalen utan hänvisar till villkoren för uppsägning av lokal. Om kontrakt aldrig upprättats mellan hyresvärden och företaget gäller villkoren trots allt?
Emelie Ström |Hej, vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga formkrav på hur ett hyresavtal ska upprättas. Ett muntligt avtal väger därför lika tungt som ett skriftligt, även om ett skriftligt givetvis är lättare att bevisa, se här. Ni blir alltså bundna av det muntliga även fast inget kontrakt upprättats er emellan. Om ingen specifik uppsägningstid avtalats blir istället villkoren för uppsägning enligt hyreslagens regler tillämpliga. Uppsägningstiden blir sedan olika beroende på om avtalet löper på bestämd eller obestämd tid. För hyra av lokal som löper på obestämd tid är uppsägningstiden 9 månader, se här.För hyra av lokal som löper på bestämd tid blir uppsägningstiden 3 månader om hyrestiden är längre än 3 månader men inte längre än 9 månader, eller 9 månader om hyrestiden är längre än 9 månader, se här. Hoppas du fått svar på din fråga, Vänlig hälsning

Förbud mot husdjur i lägenhet som hyrs i andra hand

2017-03-28 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej, jag bor i en lägenhet som vi hyr i andra hand. hyresvärden sa när vi flyttade in i september förra året att han förbjudit husdjur i lägenheten. jag ville redan då skaffa hund och frågat två gånger om skälet till varför men aldrig fått något svar på det. det är inte ett anpassat allergirisk heller då det är flera i huset som har hundar. hur ska jag göra?
Sofia Nygren |Hej och tack för att du valt att kontakta Lawline!Om det står i hyresavtalet att det är förbjudet att ha djur i lägenheten, kan man generellt sett säga att du inte behöver bry dig om det. För att en avtalsbestämmelse som stadgar förbud mot att ha husdjur i lägenhet skall vara gällande så måste hyresvärden ha sakliga skäl för det uppställda förbudet. Sakliga skäl kan till exempel vara om det i huset bor allergiska eller i övrigt känsliga personer. Ett annat skäl kan vara att du hyr bostaden möblerad. Husdjuret kommer då naturligtvis vara i kontakt med din hyresvärds möbler, något som värden kanske inte önskar. Om det inte finns något sakligt skäl som exempelvis dem nämnda ovan, finns inget hinder för dig att ha husdjur i bostaden.Väl mött!

Rätt att byta lås i hyresrätt

2017-03-28 i Hyresrätt
FRÅGA |Får hyresgästen byta lås till sin bostad utan lov från hyresvärden? Får hyresvärden inte ha reservnyckel?
Julia Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du får byta lås själv i både hyresrätt om inget annat står angivet i ditt avtal. Din rätt att förändra saker i lägenheten följer av 12:24 a § första stycket JB. Du har ansvar för att kunna återställa bostaden i ursprungligt skick så om du behöver göra åverkan på dörren så behöver du ha fastighetsägarens tillstånd. Detta gäller till exempel om du vill borra i dörren för att sätta i ett sjutillhållarlås, eller ändra till en annan typ av lås. En god idé är att spara de gamla låscylindrarna så att du kan sätta i dem när du ska flytta igen. Detta är speciellt viktigt om du bor i en fastighet där det finns någon typ av låssystem.Du har exklusiv rätt till din lägenhet, det innebär att hyresvärden enbart har rätt att gå in i lägenheten efter att du givit ditt godkännande. Detta gäller även fast de har reservnyckel eller en så kallad huvudnyckel till bostaden. Enda gången som fastighetsägaren har rätt till att gå in i din lägenhet utan att du fått information är när det krävs en akut åtgärd, till exempel vid en vattenskada eller risk för brand, denna rättighet följer av 12:26 JB. För vanligt underhåll måste du ha givit medgivande innan de får går in i lägenheten. Om du inte ger det inom skälig tid så kan fastighetsägaren begära handräckning av kronofogden för att få gå in.Hoppas du har fått svar på din fråga!

Fråga om övertagande av hyreskontrakt.

2017-03-28 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej. Jag bor sambos just nu. Har tre underbara barn. Vi har bor här i 6 år utan anmärkningar. Grannar gillar mig o dylikt. Vi står båda på kontraktet. Men hon vill separera. Jag får ingen annan lägenhet på grund av skulder. Så hyresvärden vill inte att jag tar över lägenheten på grund av skulderna. Har fast arbete så det är inte problemet. Men hon vill säga upp lägenheten. Vad finns att göra. Åker jag ut ändå eller vad händer?
Elin Gustavsson |Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!SambolagenVid separation mellan sambos så tillämpar man Sambolagen, den kan du läsa här. Vad som ingår i bodelningen mellan sambos regleras i 3 och 8 §§, bostad och bohag. När man sedan delat värdet av detta på två så ska värdet delas ut på lotter. Den som bäst behöver bostaden ska få ta över den, i den beräkningen tar man med vem som barnen ska bo hos. Övertagande av hyreskontraktOm hyresvärden säger nej till att du ska ta över lägenheten även om du och din exsambo är överens så kan du kontakta hyresnämnden för att istället få ett tillstånd av dem för att ta över kontraktet. Får du ett tillstånd av hyresnämnden så kan inte din hyresvärd säga nej. Du kan hitta en blankett för ansökan på hyresnämndens hemsida. Lycka till med allting, Vänligen,

Kan barnet bo kvar i lägenheten när förälder flyttar till sambo?

2017-03-28 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |HejNu bor jag med min dotter i en lägenhet med förstahandskontrakt och jag ska snart flytta ihop till kärleken som bor i bostadsrätt. Jag vill behålla min lägenhet.Frågar är:Kan min dotter bor kvar i min lägenhet utan problem?Kan jag flytta namnen ifrån lägenhet till min sambo?Tacksam för svar.
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om du vill behålla ditt förstahandskontrakt till din lägenhet kan du hyra ut den i andra hand till din dotter. För att kunna hyra ut lägenheten i andra hand ska du först fråga din hyresvärd om du får lov att göra det (12 kap. 39 § jordabalken). Om din hyresvärd säger nej kan du vända dig till hyresnämnden för att få tillstånd 12 kap. 40 § jordabalken). Hyresnämnden ska lämna tillstånd till andrahandsuthyrning om du har beaktansvärda skäl för att hyra ur din lägenhet och hyresvärden inte har skäl att vägra ge samtycke till uthyrningen. Beaktansvärda skäl kan vara att prova på att flytta ihop med någon. Skäl som hyresvärden kan ha för att vägra ge samtycke skulle kunna vara om det kan antas att din dotter är misskötsam.Du kan läsa mer om att hyra ut en lägenhet i andra hand på hyresgästföreningens webbsida här: hyresgastforeningen.se/stod-och-rad/fordjupad-kunskap/andrahand/hyra-ut-i-andrahand/Via länken kan du även hitta en blankett som heter "Ansökan till hyresvärden" som du och din dotter kan fylla i och ge till hyresvärden.Jag tolkar din andra fråga som att du undrar om du kan folkbokföra dig på din blivande sambos adress, utan att förlora hyreskontraktet. Om du får tillstånd till att hyra ut din lägenhet i andra hand till din dotter kan du skriva dig på din blivande sambos adress utan problem. En annan möjlighet är att du kan överlåta lägenheten till din dotter (12 kap. 34 § jordabalken). Då krävs det att du får tillstånd från hyresnämnden och att din dotter kan betala hyran. Information om hur du ansöker om överlåtelse av lägenheten finns på hyresnämndens webbsida här: hyresnamnden.se/Overlata-bostadslagenhet/Ansokan/Viktigt att tänka på är att om du överlåter lägenheten till din dotter blir det din dotter som får förstahandskontraktet, men om du hyr ut lägenheten till henne i andra hand behåller du ditt förstahandskontrakt. Hoppas att du är nöjd med svaret, annars är du välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,