Renoveringstider

2017-11-17 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |I min brf finns riktlinjer för renovering som innebär att man får renovera och göra det som later mycket endast under vardagar mellan 8-17. Och visst borrande på helger mellan 10-16 som att sätta upp en tavla.Då vi renoverar allt själva så behöver vi såga och sätta upp en vägg under en helg mellan 10-16 - visst oljud men inget ihållande .Kan vi göra det?Ingen som arbetar vanligt och ska renovera helt själva kan göra det enligt dessa riktlinjer.Vad kan hända om vi bryter dom?
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om tider och när det ska vara tyst i huset handlar om sunt förnuft. Man får inte störa sina grannar oavsett vilken tid på dygnet det är. Vanligtvis sker en renovering under en begränsad tid och en del störande ljud är i ofrånkomliga. Givetvis ska man få renovera både på vardagar som på helger. Om det finns ordningsföreskrifter (riktlinjer för renovering) i bostadsrättsföreningen fungerar dessa endast som rekommendationer. Det finns inget i lagen som säger att man kan bli vräkt eller dylikt om man inte följer dessa.Man kan i princip renovera vilka tider man vill. Styrelsen får inte använda några sanktioner för att hindra er. Men det är viktigt att tänka på att det är olämpligt att slipa, borra i flera timmar utan uppehåll eller göra sådant som kan vara störande tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Styrelsen kan alltså inte bestämma att ni endast får "borra upp tavlor" på helgerna. Högt oljud är som sagt ofrånkomligt när man renoverar och det finns ingenting som säger att man inte får renovera på helger. Ett sätt att slippa konflikter är att prata med grannarna och visa hänsyn. Kanske genom att sätta upp en lapp i porten och informera om att ni ska renovera och hur lång tid det kan beräknas ta. Om man ber om förståelse för att det kan bli störande under en period så har man ökat toleransen från början!Lycka till med renoveringen! Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga! Annars är du välkommen att höra av dig till mig på ni.dekeiser@lawline.se!Vänliga hälsningar,

Är allt i förrättningsärenden allmänna handlingar?

2017-11-07 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag undrar om allt i förrättningsärenden är allmäna handlingar. Jag behöver få fram karta över utsättning av markörer och det protokoll som förättaren hade vid avstyckningen. Detta gäller ett ärende i Uppsala län och 7 år gammalt. Var finns dessa papper och kan man kräva att få ta del av innehållet?MVH
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Efter en förrättning dokumenteras allt i ärendet på karta och/eller i handlingar som arkiveras för all framtid i en s.k. förrättningsakt. Akten innehåller både kartor och tillhörande beskrivningar samt protokoll som berättar om hur förrättningarna genomfördes. Förättningsakter är allmänna handlingar som kan beställas ut från Lantmäteriet. Jag rekommenderar dig därför att kontakta Lantmäteriet för att beställa precis de handlingar du behöver, kontaktuppgifter hittar du här. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Störande hyresgäst

2017-11-06 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag äger en bostadsrätt i en förening där några lägenheter är hyresrätter. Killen som bor under mig är hyresgäst och har kontinuerligt påstått att jag spelar musik nattetid, både då jag varit bortrest och sovit. Just nu står mina små datahögtalare hos en i styrelsen men han påstår fortfarande att det är jag och vid informationen att mina högtalare står hos styrelsen menar han att jag kan ha fler högtalare. Han skriver i den stänga facebookgruppen för föreningen och namnger mig som problemet. Knackade senast på 22:20 för att kolla om jag hörde något. Då jag måste upp innan 06 så är det sällan jag inte har gått och lagt mig innan 21:30. (Jag ska tydligen ha spelat musik vid 03 nattetid). Kan föreningen säga upp hyresgästen på detta beteende? Han har bestämt sig för att jag är problemet, oavsett vad som sägs eller görs fortsätter hans beteende. Han har även ett sedan tidigare dokumenterat aggressivt beteende då denne kommer och klagar och varning har utfärdats av förra styrelsen. Han som hade lägenheten under denna gäst sålde och flyttade, jag överväger att göra samma. Problemet är bara att jag behöver lägenheten i 1,5 år till (studerar och kan inte låna för annat boende).
Robin Uddén |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Din fråga rör i kort under vilka omständigheter en hyresgäst kan bli uppsagd från sitt kontrakt och hur en hyresvärd eller granne kan gå till väga för att lösa problemet med en störande granne. Frågan regleras enligt 12 kap. Jordabalken, kapitlet brukar även kallas bara för "hyreslagen" och det kommer jag göra här också. Hyreslagen gäller mellan hyresvärd och hyresgäst. Störningar i boendet, som t.ex. störande grannar, regleras i 25 § hyreslagen.Enligt 25 § hyreslagen är en hyresgäst skyldig att se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadlig för hälsan eller försämra bostadsmiljön på ett sätt som man inte ska behöva tåla. Hur man definierar vad som utgör en "störning" så torde det vara den allmänna uppfattningen om vilka störningar som ska kunna tålas som styr. Utgångspunkten är alltså allmänhetens uppfattning.Hyresvärden ska enligt samma paragraf ge hyresgästen tillsägelse och se till att störningarna upphör. Hyresvärden ska också meddela socialnämnden om problemet. Om inte din granne rättar sig efter tillsägelsen och störningarna fortsätter kan hyresrätten förverkas enligt 42 § hyreslagen (p.6). Går det så långt och störningarna är så allvarliga kan alltså föreningen säga upp hyreskontraktet med hyresgästen.Du kan alltså kontakta hyresvärden och påtala störningarna, varvid det sedan är det upp till hyresvärden att försöka få stopp på störningarna och "värsta" fall säga upp avtalet med hyresgästen enligt 42 § hyreslagen p.6.Om hyresvärden inte anser att störningarna är så pass allvarliga för en tillsägning eller eventuellt en uppsägning av avtalet kan du själv försöka driva ärendet genom hyresnämnden. Hyresnämnden kan om de finner att störningen är att klassa som en störning i lagens mening besluta att hyresvärden måste ta tag i det och göra något åt saken. Hyresnämnden gör sin prövningar gratis och det går att göra en anmälan på deras hemsida. Du hittar hyresnämnden här.Hälsningar

Allemansrätt vid privatägd strand

2017-11-05 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej,bor vid en liten sjö. Huset är ca 100 m från sjön. Vår tomt sträcker sig ända till sjön. De närmaste ca 60 m mot vattnet har vi en öppen skogsdel, där vi håller rent och har endast några träd. Alldeles vid vattnet har vi röjt och försöker hålla det öppet. Men då har folk från när och fjärran börjat lägga sina ekar/plastbåtar där istället.Vad gäller i sånt fall ? Får man lägga sina båtar var som helst utan att fråga markägaren?
Ronja Westlin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag har nedan försökt svara på dina frågor utifrån omständigheterna om det är tillfälligt eller en längre tid personer lägger sina båtar vid din strand. Om det finns andra förutsättningar du vill ha din fråga besvarad utifrån så är du varmt välkommen att återkomma!AllemansrättSom utgångspunkt har vi allemansrätt i Sverige, och det innebär att personer kan få rätt att vistas på annans mark så länge de inte förstör eller stör (2 kap. 15 § 4 stycket regeringsformen och 7 kap. 1 § miljöbalken). Allemansrätten gäller på land likväl som på vatten. Allemansrätten kan begränsas av äganderätten.TillfälligtDet som styr om personer får gå i land, ankra, bada och tillfälligt lägga till vid en strand är om stranden anses tillhöra en tomt eller inte. Personer får nämligen göra allt det ovannämnda om det inte anses vara en tomt. Definitionen av tomt som menas här är området närmast erat hus där ni ska kunna röra er ostörda. Det finns inte någonting som reglerar hur stort område som räknas till tomt, utan det är risken att störa som avgör. All mark ni äger, och det ni omnämner som tomt i er fråga, behöver därav inte ses som tomt i detta sammanhang. En fråga ni kan ställa er för att få vägledning om er tomt anses vara enda fram till stranden är: syns huset tydligt ifrån stranden? Om svaret är ja, så är det troligare att det anses tillhöra er tomt och att ni blir störda av att folk lägger sina båtar vid stranden. Om svaret är nej, då anses det troligtvis inte som tomt. Eftersom jag inte sett platsen så kan jag inte uttala mig om huruvida det skulle anses störande om personer lägger sin båt vid stranden. Det jag kan säga är att eftersom det finns en öppen skogsdel emellan ert hus och stranden, samt att det är 100 meter från sjön som huset ligger så låter det inte som om ni skulle kunna förhindra tillfälliga besökare. Längre tid Om det däremot inte rör sig om tillfälliga besökare utan om att personer lägger till sina båtar vid stranden under en längre period ska personerna fråga er, i egenskap av markägare, om lov. Om personer lägger till sina båtar under längre tidsperioder vid er mark så skulle jag rekommendera er att sätta upp en skylt som hänvisar till er som markägare så att personerna förstår vem de ska fråga om lov för att lägga sina båtar vid stranden en längre tidsperiod. SvarTillfälligt så får en person lägga till sin båt vid en strand som inte anses vara tomt. Rör det sig däremot om en längre tid så ska personen fråga markägaren om lov. Jag hoppas att du känner att du fått ett tydligt svar på din fråga, om det är något du undrar över eller har en annan fråga är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen,

Fråga om skälig hyra för inneboende (privatuthyrningslagen)

2017-11-13 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag bor i ett radhus på 104 m2 med månadskostnad på 3900, Elen är från 1500-2500 beroende på årstid. Bredband, tv, all köksutrustning, möblerat rum. Jag hyr nu ut det möblerade rummet till en mamma och hennes högstadiedotter 10 nätter i månader pga av de bor i närmaste stad men dottern går i skola här och hennes pappa bor här. Så detta är den bästa lösningen för mamman under hennes mammaveckor. Känner mig, efter 3 år, rätt utnyttjad då de betalar 1000 kr/mån och behöver ett kostnadsunderlag till vad jag har rätt att ta, så att balansen mellan kostnad och vänskap fungerar. Hennes dotter kommer hem runt 16 då jag är hemma och hon slipper vara själv fram till att hennes mamma kommer runt 19.00.Vad är skälig hyra jag kan ta ut?
Emelie Ström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då du hur ut ett rum i ett radhus är det lagen om uthyrning av egen bostad ("privatuthyrningslagen") som gäller. Skälig hyra för inneboende?Utgångspunkten är att du och din hyresgäst är fria att göra upp om hyrans storlek i enlighet med den allmänna principen om avtalsfrihet. Men det finns en begränsning - en kostnadsbaserad hyra får inte påtagligt överstiga summan av bostadens driftkostnader och kapitalkostnad. Till driftkostnader hör exempelvis värme, el, vatten, internet, avgift till bostadsrättsföreningen samt slitage på möbler. Kapitalkostnaden beräknas istället som en skälig årlig avkastningsränta på bostadsrättens marknadsvärde (se här).När uthyrningen som i detta fall, endast berör ett rum, ska hyran beräknas utifrån hur stor procentuell del av bostaden som hyresgästen bor på eller använder. Exempel på uträkning: Om hyresgästen hyr ett rum av fyra i en bostad som har ett marknadsvärde på 2 miljoner kr, uthyrarens driftkostnader per månad är 4500 kr och avkastningsräntan ligger på 4 % kan man räkna ut den skäliga hyran för bostadsrätten såhär:((2 000 0000 kr/4) x 0,04) /12 + 4 500 kr = 6 166 kr. Den inneboende bör alltså inte betala mer än 1/4 av den skäliga hyran för hela bostaden.Mer om detta samt förslag på hur du räknar ut din hyra kan du läsa mer om här. Avslutning Det är inte alltid det lättaste att få fram vad som är bostadens totala marknadsvärde eller vad som anses vara en skälig årlig avkastningsränta. Känner du dig osäker är ett tips att hitta andra som hyr ut rum i samma område och jämföra med vad de tar i hyra. I detta fall handlar det ju inte heller om varje dag, utan uthyrning sker endast 10 dagar i månaden vilket också ska vägas in i uträkningen av vad som är skäligt.Om du ändå inte kommer fram till vad som är en lämplig hyra kan du vända dig till Hyresnämnden för ytterligare hjälp. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Kan jag skriva en fastighet på min fru men behålla lånet på mig?

2017-11-06 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej kan jag skriva en fastighet på min fru men behålla lånet på mig
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Det går bra att överlåta en fastighet till sin fru och stå kvar på lånet, såvida banken inte har någon invändning och denna invändning grundar sig på ett villkor i ert avtal. Kontakta därför er bank och se om det är möjligt. Ni kan alltid ringa in och fråga vad som gäller rent allmänt. Min rekommendation är att ni först går igenom låneavtalet och ser om det finns ett villkor som begränsar denna typ av överlåtelse.En gåva är en äganderättsöverlåtelse utan motprestation. Om du behåller lånet är överlåtelsen av fastigheten därför närmast att betrakta som en gåva. Förvärv av fastighet genom gåva är skattefritt.Ni ska registrera en gåvohandling hos Skatteverket och ansöka om ny lagfart hos Lantmäteriet.Detta svar ingår i gratisrådgivningen. Lawline erbjuder juridiskt korrekta och skräddarsydda gåvobrev till bra priser. Besök den här sidan eller till oss på 08-533 300 04 (vardagar 10-16).Bästa hälsningar

Rätt att avlägsna träd från egen tomt trots del i grannes tomt?

2017-11-05 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Träd stående på gränsen mellan tomter?Vi har ett stort träd som när det planterades stod på min tomt. Nu 20 år senare har det vuxit och stammen är så grov att en liten del, ca 10% av nedre delen av stammen trängt in på grannens tomt. Övrig stam längre upp är på vår sida.Grenverket är ca 50/50.Jag vill ta ner trädet, men grannen motsätter sig. Kan jag hävda att det är "mitt" träd och ta ner det ändå?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Ja, du har full rätt att ta ned trädet. Om det planterades på din tomt och sedan delvis växt sig in på grannens tomt innebär detta rent juridiskt att trädet inkräktar på grannens tomt och de kan ha rätt att ta bort det men de har inte rätt till motsatsen (se 3 kap. 2 § jordabalken).Vänliga hälsningar,

Allmänna grannelagsrättsliga principer

2017-11-04 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vi bor i ett fritidshus området permanent. Våra grannar bor inte permanent och kommer mycket sällan. När vi flyttade in i vårt hus för 15 sedan då fanns redan en granhäck exakt på gränsen mellan våra tomt. En del granar ligger på deras tomt en del på vår tomt. Som vi har förstått det var grannarna som odlade häcken. När vi flyttade in kom vi överens med grannen som ägde tomten om hur lång häcken ska vara. Det var han som skötte häcken regelbundet enligt vår överenskommelse. När han dog det var hans fru som ärvde tomten och nu vägrar hon att göra något åt häcken. När vi påminde henne om vår överenskommelse som vi hade med hennes make då sa hon att det var då när han levde och nu är det hon som bestämmer. Vi har försökt prata med henne men hon kom aldrig med svar och nu är det häcken flera meter lång. Häcken ligger mycket nära vårt hus och gör en stor skugga inomhus så vi är tvungna att ha lyset på mitt på dagen. Har vi rätt att kräva av henne att hålla sig vid överenskommelse som vi hade med hennes make eftersom hon vägrar att komma överens med oss? I överhuvudtaget gör hon ingenting på tomten den är helt vildvuxen.
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänna grannelagsrättsliga principer kommer till uttryck i jordabalken (JB). Var och en ska vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom ta skälig hänsyn till omgivningen (3 kap 1 § JB). En fastighetsägare eller den som brukar en fastighet måste således ta skälig hänsyn till sin granne. I ett rättsfall uttalades att inte endast positivt handlande utan även underlåtenhet att handla kan innefatta ett åsidosättande av grannelagsrättsliga förpliktelser. Vad som i sådant hänseende kan krävas av en fastighetsägare måste avgöras efter vad som enligt ett objektivt bedömande framstår som skäligt med hänsyn till omständigheterna (NJA 1990 s 71). Vidare finns en rätt för fastighetsägare att under vissa förutsättningar ta bort rot eller gren som tränger in på fastigheten från angränsande område om det medför en olägenhet för fastighetsägaren (3 kap 2 § JB). Förutsättningar för detta är dock att ägaren till det angränsande området bereds tillfälle att själv utföra åtgärden, om åtgärden kan befaras medföra skada av betydelse för ägaren till det angränsande området. Av din beskrivning av den olägenhet som häcken medför (mörker inomhus) samt att vissa granar till fullo står på din grannes tomt torde det inte vara möjligt för er att vidta någon åtgärd själva. Det är dock möjligt att er granne är skyldig att hålla häcken på den nivå som var brukligt när grannens man levde. Domstolar gör ofta en bedömning av vad som kan anses vara "god sed" i grannelagsförhållanden. Under vissa förutsättningar kan man fordra att häcken även fortsättningsvis ska hållas klippt så som varit brukligt sedan många år tillbaka. Det är svårt att avgöra om det är möjligt att gå vidare rättsligt med detta samt om er ståndpunkt skulle få utslag i en dom. Vad ni kan hävda är att ni kom överens med grannens man om hur hög häcken skulle vara och att grannfrun nu är skyldig att klippa häcken på den brukliga höjden. För att inte grannsämjan ska lida, kan ni med grannfrun försöka upprätta ett avtal om hur granarna som skapar en häck mellan era fastigheter ska klippas för att undvika framtida konflikter. Det är svårt att ta ställning i dessa typer av juridiska frågor och en lösning mellan er och er granne är alltid att föredra. Behöver du hjälp med att upprätta ett avtal kan du boka tid med en av våra jurister.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och förslag till hur du kan gå vidare. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Med vänlig hälsning