TV-avgift för abonnemang

2015-01-18 i TV-licens
FRÅGA |Hej, jag köpte tv och kanalbox med 24 månaders bindningstid för två månader sedan men idag ringde Radiotjänst och frågade varför jag inte betalar avgifen. Av princip så är jag emot den och vill undvika den till varje pris. Tvn och är lätt att säga att den var till någon annan och kanalboxen slängd men de visste att jag har abonnemang på kanalboxen. Så min fråga är kan de kräva Tv-avgift för ett abonnemang utan utrustning?
Henrik Persson |Hej! Tack för din fråga!Enligt den så kallade TV-avgiftslagen ska den som innehar en TV-mottagare betala radio- och TV-avgift till Radiotjänst. Givetvis räknas inte ett abonnemang som en TV-mottagare och du kan inte krävas på avgift endast för att du har ett abonnemang. Däremot uppmuntrar jag dig att betala TV-avgiften om du nu har en TV och en kanalbox eftersom du annars gör dig skyldig till ett lagbrott. Med vänliga hälsningar,

PuL och Upphovsrätten

2014-10-29 i PUL
FRÅGA |Hej! Jag har en liten fundering. Om jag låter någon ta en bild på mig för att den ska användas till ett speciellt ändamål (ex på en hemsida) så äger ju fotografen rätt till den bilden sen. Men bilden i sig kan ju förknippas med mig och bör därför vara en personuppgift. Om någon sen vill använda bilden och upphovsmannen ger samtycke till det så har väl jag inte så mycket att säga till om? Men samtidigt så är det ju en personuppgift på mig som sprids vidare för ändamål som jag inte godkänt. Går inte Upphovsrättslagen och PuL emot varandra lite i en sådan situation då mitt samtycke väl krävs om min personuppgift ska användas till andra ändamål än det ursprungliga? (Vi kan utgå ifrån att tredje man inte ska använda bilden för privat bruk så att lagarna blir tillämpliga).
Simon Adolfsson |Hej och tack för din mycket intressanta fråga!Enligt Upphovsrättslagen behöver fotografen inget samtyckte för att bli ägare av bilden, se 49a § Upphovsrättslagen. Ägaren får därmed fritt överlåta den. Hanteringen av fotot aktualiserar dock PuL.Precis som du skriver kan bilden bli en personuppgift i enlighet med 3 § PuL vilket bland annat innebär att behandlingen av personuppgiften är underkastad de i PuL angivna reglerna om hantering (9-22 §§).Enligt PuL finns olika sorters personuppgifter, icke-känsliga, känsliga, rör brott eller är personnummer. Beroende på vilken typ av personuppgift det rör sig om, gäller olika krav för att hanteringen av personuppgiften ska vara tillåten. Vad gäller personuppgiften i förevarande fråga kommer denna med största sannolikhet att klassificeras som icke-känslig, jfr 13-20, 21 och 22 §§. Detta innebär att behandling av personuppgiften (och de facto bilden) är tillåten i två fall; om det föreligger samtycke eller om behandlingen är nödvändig, se 10 §. Vad gäller samtyckte finns inte krav på att det ska vara skriftligt för icke-känsliga personuppgifter, vilket innebär att samtycket kan ha getts konkludent. Precis som du skriver kan man alltså ha samtyckt till att personuppgiften används på ett visst sätt men inte på ett annat. Om samtycket inte täcker den nya hanteringen har man istället att se om hanteringen ändå är tillåten, om den nödvändig. PuL räknar upp ett antal situationer där hanteringen är att anse som nödvändig, se 10 §. I nämnda paragraf finns en "slasktratt" där en intresseavvägning ska göras. Avvägningen ska se om det ändamål som hanteringen av personuppgiften ska tillgodose är mer berättigat än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.Här kan man med andra ord diskutera en mängd saker för att se om en ny användning av bilden (personuppgiften) kan anses tillåten. Vidare finns andra immaterialrättsliga begränsningar att ta i beaktande vid en annan användning av bilden, exempelvis om den används inom marknadsföring då lag (1978:800) om namn och bild i reklam blir tillämplig. Vidare, om hanteringen av bilden (personuppgiften) inte kan anses tillåten kan man diskutera om 2 § PuL blir tillämplig. Denna innebär att om det finns bestämmelser som avviker från PuL i annan lag, gäller den andra lagen; upphovsrätten går därmed före. Lämpligt eller ej, det förefaller vara den lösningen som blir aktuell. Ha en fortsatt trevlig dag!Mvh,

Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter (Datum)

2014-03-20 i TV-licens
FRÅGA |Hej! Under våren kommer riksdagen behandla en lagändring som ska göra det lättare att hyra ut en bostadsrätt. Vet ni när den här lagändringen är tänkt att röstas igenom i riksdagen?Tack!
Peder Siöcrona |Hej,och tack för att du vänder dig till Lawline. Föreslaget datum för ikraftträdande är den 1.7.2014. 

Juridisk knäckfråga

2014-01-10 i PUL
FRÅGA |Hej! Vad menas med den juridiska knäckfrågan?
Kajsa Fernö |Hej! Att skriva "juridisk knäckfråga" är ett sätt att skriva istället för "den juridiska problematiken" eller det juridiska i frågan som ska redas ut i det enskilda fallet. Den juridiska knäckfrågan är således det man måste reda ut i fallet för att lösa problemet.

Begära personuppgifter

2014-12-05 i PUL
FRÅGA |Hej! Jag vet inte om ni svarar på detta via mail. Men jag var med i en grupp på Facebook som skulle varit en stödgrupp för människor med psykisk ohälsa. Nu är det så att administratörerna kräver att alla medlemmar i gruppen ska maila sin adress, telefonnummer, riktiga namn, telefonnummer till anhöriga m.m. Även dom som lever med skyddad identitet. Annars får man gå ur gruppen. Jag vill bara veta om detta är lagligt av privatpersoner att kräva sådana uppgifter eller kan man polisanmäla sånt? Med vänlig hälsningar.
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Om jag förstår din fråga rätt så har gruppen startats av privatpersoner och finns tillgänglig på en kommersiell aktörs hemsida (Facebook).Det finns ingen ovillkorlig rätt att vara med i en sådan grupp, och inte heller någon skyldighet. Medlemmarna kan välja att vara med i gruppen och måste då underkasta sig de villkor som gruppen har ställt upp. Om en individ inte går med på villkoren kan denne helt enkelt välja att inte vara med längre. Det är inte otillåtet att be individer att på frivillig väg dela med sig av de uppgifter som du nämner och jag har svårt att se att en polisanmälan skulle leda till någon utredning av detta.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänliga hälsningar,

TV-avgift vid inköp av TV till annan person

2014-09-22 i TV-licens
FRÅGA |Hej!Vi var flera stycken som la ihop till en tv till vår mamma (present), och skrev den i mitt namn. Nu har jag fått ett brev från Radiotjänst om att dom har fått info. om att jag har köpt utrustning som definieras som tv-mottagare. Dom skriver även: "Vi kommer att skicka en faktura till dig för innehavet. Hör av dig inom 20 dagar om våra uppgifter inte stämmer".Som jag ser det så ANTAR dom att jag äger en tv, och är beredda att skicka en faktura om jag inte hör av mig. Ska man inte kunna köpa presenter utan att Radiotjänst rycker ut direkt, för dom har ju ingen aning om jag har tv:n eller inte.Får det verkligen gå till på det här viset?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Radiotjänst kontaktar dem som har köpt TV-apparater som en del av deras avgiftskontroll. TV-handlare är skyldiga att meddela till Radiotjänst vilka som har köpt TV-apparater. Det här regleras i Lag (1989:41) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst (https://lagen.nu/1989:41) och går även att läsa på Radiotjänsts hemsida.Eftersom du stod som innehavare av TVn har Radiotjänst presumerat att det även är du som ska ha TV-apparaten i ditt hem. Radiotjänst har efter att de har tagit del av uppgifterna från TV-handlaren kontaktat dig eftersom det föreligger en skyldighet att betala TV-avgift om personen innehar en TV-mottagare, 2 § Lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.Som Radiotjänst har skrivit till dig kan du förstås kontakta Radiotjänst och berätta att du inte innehar en TV-mottagare och att TV-apparaten var en födelsedagspresent till din mamma. Det här gäller förstås om du inte har någon annan TV-mottagare heller, annars är du avgiftsskyldig.Har det gått längre än 20 dagar sedan du fick brevet kan du begära omprövning av beslutet senast inom fyra veckor från det att avgiften skulle ha betalats, 15 § tidigare nämnda lag (https://lagen.nu/1989:41#P15S1). Beslutet ska ändras om det är uppenbart oriktigt, här att du inte innehar en TV-mottagare. Vidare kan du, om beslut i omprövningen var till din nackdel, överklaga det beslutet hos allmän förvaltningsdomstol, 21 § (https://lagen.nu/1989:41#P21S1).Slutsatsen är alltså att så vitt jag kan bedöma har förfarandet gått korrekt till. Du är förstås inte avgiftsskyldig om du inte innehar TV-mottagare och kan således kontakta Radiotjänst för att informera om detta.Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!Vänliga hälsningar,

Överklaga TV-avgift

2014-02-28 i TV-licens
FRÅGA |Hej! Jag har precis flyttat till min sambo som ej betalar tv-avgift. Radiotjänst ringde mig här om dan och frågade då vem fakturan skulle stå på då jag i panik råkade säga "betalar inte han(min sambo) redan det?". Efter denna dumma kommentar fick jag panik o hängde på luren. Veckan därpå får jag hem en faktura från Radiotjänst där det står att jag måste betala tvavgift. Då de "fått information om att vi har en tv-mottagare". Min fråga är om jag kan överklaga detta på något sätt då jag visserligen indirekt med min kommentar sa att vi hade tv. Men samtidigt har jag inte bekräftat detta ordagrant. Finns det något jag kan göra eller säga när jag överklagar? Jag är fattig student och har knappt råd. Tack på förhand!
| Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Den som innehar en TV-mottagare är skyldig att betala Radio- och TV-avgift, det framgår av lagen om finansiering av Radio och TV i allmänhetens tjänst 2 a §. Jag tolkar din fråga som att det finns en TV i huhållet och innehavaren är då skyldig att betala denna avgift. Som innehavare är man skyldig att inom 15 dagar anmäla innehavet till RIKAB. Den som inte betalar sin avgift kan åläggas en påminnelseavgift samt en tilläggsavgift. Slutligen kan man dömas till böter om inte anmäler innehav i tid eller lämnar oriktiga uppgifter då man ska anmäla sitt innehav, exempelvis om man påstår att man inte har någon TV-mottagare trots att man faktiskt har det. Då du säger att du är en fattig student och knappt har råd rekommenderar jag att du istället säljer TV:n Om du ändå vill begära omprövning av beslutet angående er avgiftsskyldighet ska denna begäran inkomma till RIKAB senast fyra veckor från det datum då avgiften senast ska vara betald. Det krävs då att deras beslut varit uppenbart oriktigt. Med vänlig hälsning

Parkeringsbot - Tidskrav och fotografering

2013-12-25 i PUL
FRÅGA |Hej, Jag körde fram min bil nära porten (på uppfarten) från min parkeringsplats för att kunna lasta varor och när jag kom till bilen med varorna mindre än tio minuter senare skrev parkeringsvakt böter ut till mig. Sedan, tog han bild på mig utan min tillstånd? Har parkeringsvakt rätt att göra så? mvh Sarita
Peder Siöcrona |Hej,och tack för att du vänder dig till Lawline.Det finns inga bestämmelser som hindrar en parkeringsvakt från att fotografera fordonet och att sedan använda bilden i bevissyfte. Det finns heller inget generellt fotoförbud på allmän plats vilket betyder att vakten även får fotografera dig. Olagligt kan det bli först om bilden publiceras. Generellt kan sägas att det inte finns något tidskrav på att parkeringsvakter måste vänta innan bot utfärdas. Dock kan det vara lämpligt att de avvaktar ett slag för att se till att lastning inte försiggår, vilket är tillåtet om det råder parkeringsförbud på platsen. Lastningen måste dock ske kontinuerligt. Har ingen aktivitet funnits kring bilen på 10 minuter kan det bli svårt för dig att visa att det rör sig om tillåten lastning. Anser du att bilen inte stod felparkerad får du vända till polisen för rättelse om bilen stod på allmän väg eller dylikt. Stod bilen på tomtmark eller liknande får du vända till markägare eller vaktbolaget.