Avanmälan till radiotjänst

2015-03-16 i TV-licens
FRÅGA |Hej!Jag har hamnat i en liten dust med radiotjänst.Jag har precis flyttat hem till Sverige och skaffat mig en ny lägenhet. För ett par veckor sedan ringde Radiotjänst och frågade om jag hade tv-mottagare i lägenheten. När jag lämnade sverige vad dator klassad som tv-mottagare så på reflex svarade jag "ja".Jag kom på mitt misstag och försökte förklara att det inte finns en tv i huset utan endast en dator.Personen jag talade me hävdade att jag medgivit innehav och jag försökte förklara. efter ett 10-15 min långt samtal frågade jag hur jag gör för att säga upp avtalet. hon sa att de gör du på hemsidan (inget nämndes att detta då skal prövas, kanske jag skulle förstått iofs).Jag tackade och la således på. Jag sa upp avtalet och fick idag ett brev där min uppsägning inte är giltig pga att jag medgivit innehav.Jag har alltså INTE tv i lägenheten och vill alltså inte betala.Jag kan överklaga, men antar att det inte hjälper mig.Jag har läst att jag kan "bestrida fakturan" och att ansvaret då ligger på dem att bevisa mitt innehav. Stämmer detta?Jag har både i samtalet och uppsägningsansökan bjudit hem dem på en kopp kaffe och in kik i lägenheten.Vad bör jag göra?Bestrida?Överklaga?Att en reflexmässig felsägning ska väga tyngre än 10 min förklaring och en uppsägningsansökan.
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Enligt 11 § upphör avgiftsskyldigheten när du anmält till RIKAB att innehavet upphört. (Lösningen på ditt problem, och resterande delen av mitt svar, är något "icke juridiskt".)Avanmälan gör du genom att ringa eller skriva till radiotjänst. Lättast är att ringa där dom direkt kan bekräfta att avanmälan har skett. För att slippa problem bör du då anteckna tiden och namnet på personen du pratar med. Vill du begära en omprövning går du till väga på samma sätt, det vill säga ringa eller skriva till radiotjänst. Enligt 15 § samma lag så ska dock avgift som förfallit till betalning inbetalas oavsett, visar det sig sedan att du har rätt ska givetvis pengarna betalas tillbaka med ränta.

PUL och överlåtelse av kundregister

2015-02-03 i PUL
FRÅGA |Jag driver ihop med några andra ett UF-företag på gymnasiet (likställs juridiskt sett med ett "enkelt bolag"). Vår försäljningsperiod är nu slut och vi har blivit kontaktade av ett riktigt företag som bedriver liknande verksamhet, och som önskar att köpa vårt kundregister. Vi undrar om det är lagligt att vi säljer registret, enligt PUL osv? Vi har nämligen inte bett kunderna om något godkännande för detta. Alternativt, är det lagligt att vi säljer hela vårt företag, och att kundregistret då ingår?
Fredrik Holst |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Personuppgiftslagen gäller för all typ av insamling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad (5 § PUL). PUL är alltså främst tillämplig för datoriserad personuppgiftsbehandling, men kan även bli tillämplig vid manuell pappersbaserad uppgiftsbehandling. I 3 § exemplifieras vad som avses med behandling av personuppgifter; varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vara sig det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, organisering m.m. Rent privat behandling av personuppgifter omfattas däremot inte utav lagen (6 §). Den grundläggande regeln i PUL är att personuppgifter endast får behandlas med samtycke från den personen som uppgifterna rör (10 §, se även 15 §). Den registrerade har när som helst rätt att återkalla sitt samtycke (12 §). Ni har inte alls erhålligt något samtycke enligt PUL i er verksamhet. Man får behandla personuppgifter i ett kundregister utan den registrerades samtycke om det är nödvändigt för att kunna fullgöra ett avtal med den registrerade eller för att kunna utföra något som personen har begärt. Samma gäller för personer som har bett att fortlöpande få information samt kontaktpersoner hos kundföretag och leverantörer.Någon information om hur personuppgifter kommer att behandlas behövs inte så länge uppgifter enbart används för normal kundadministration som kunden kan förvänta sig. Däri ingår till exempel att skicka reklam till kunder som företaget har ett etablerat kundförhållande med. Om man vill behandla uppgifterna för andra ändamål än kunderna antas känna till måste kunderna informeras om detta.Vad gäller vid överlåtelse av kundregister och av verksamheten? Så länge ändamålet med personuppgiftsbehandlingen hos den nya ägaren är detsamma som hos den tidigare ägaren är en sådan överföring av kundregister tillåten. För att kunna tillvarata sina rättigheter även efter övergången måste emellertid kunderna informeras om vem som är ny personuppgiftsansvarig. Om den nya ägaren har för avsikt att använda kundregistret för något annat blir det fråga om en ny personuppgiftsbehandling, då måste man alltså samla in samtycken igen från de som lämnat sina uppgifter.Vänligen,

Begära personuppgifter

2014-12-05 i PUL
FRÅGA |Hej! Jag vet inte om ni svarar på detta via mail. Men jag var med i en grupp på Facebook som skulle varit en stödgrupp för människor med psykisk ohälsa. Nu är det så att administratörerna kräver att alla medlemmar i gruppen ska maila sin adress, telefonnummer, riktiga namn, telefonnummer till anhöriga m.m. Även dom som lever med skyddad identitet. Annars får man gå ur gruppen. Jag vill bara veta om detta är lagligt av privatpersoner att kräva sådana uppgifter eller kan man polisanmäla sånt? Med vänlig hälsningar.
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Om jag förstår din fråga rätt så har gruppen startats av privatpersoner och finns tillgänglig på en kommersiell aktörs hemsida (Facebook).Det finns ingen ovillkorlig rätt att vara med i en sådan grupp, och inte heller någon skyldighet. Medlemmarna kan välja att vara med i gruppen och måste då underkasta sig de villkor som gruppen har ställt upp. Om en individ inte går med på villkoren kan denne helt enkelt välja att inte vara med längre. Det är inte otillåtet att be individer att på frivillig väg dela med sig av de uppgifter som du nämner och jag har svårt att se att en polisanmälan skulle leda till någon utredning av detta.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänliga hälsningar,

TV-avgift vid inköp av TV till annan person

2014-09-22 i TV-licens
FRÅGA |Hej!Vi var flera stycken som la ihop till en tv till vår mamma (present), och skrev den i mitt namn. Nu har jag fått ett brev från Radiotjänst om att dom har fått info. om att jag har köpt utrustning som definieras som tv-mottagare. Dom skriver även: "Vi kommer att skicka en faktura till dig för innehavet. Hör av dig inom 20 dagar om våra uppgifter inte stämmer".Som jag ser det så ANTAR dom att jag äger en tv, och är beredda att skicka en faktura om jag inte hör av mig. Ska man inte kunna köpa presenter utan att Radiotjänst rycker ut direkt, för dom har ju ingen aning om jag har tv:n eller inte.Får det verkligen gå till på det här viset?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Radiotjänst kontaktar dem som har köpt TV-apparater som en del av deras avgiftskontroll. TV-handlare är skyldiga att meddela till Radiotjänst vilka som har köpt TV-apparater. Det här regleras i Lag (1989:41) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst (https://lagen.nu/1989:41) och går även att läsa på Radiotjänsts hemsida.Eftersom du stod som innehavare av TVn har Radiotjänst presumerat att det även är du som ska ha TV-apparaten i ditt hem. Radiotjänst har efter att de har tagit del av uppgifterna från TV-handlaren kontaktat dig eftersom det föreligger en skyldighet att betala TV-avgift om personen innehar en TV-mottagare, 2 § Lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.Som Radiotjänst har skrivit till dig kan du förstås kontakta Radiotjänst och berätta att du inte innehar en TV-mottagare och att TV-apparaten var en födelsedagspresent till din mamma. Det här gäller förstås om du inte har någon annan TV-mottagare heller, annars är du avgiftsskyldig.Har det gått längre än 20 dagar sedan du fick brevet kan du begära omprövning av beslutet senast inom fyra veckor från det att avgiften skulle ha betalats, 15 § tidigare nämnda lag (https://lagen.nu/1989:41#P15S1). Beslutet ska ändras om det är uppenbart oriktigt, här att du inte innehar en TV-mottagare. Vidare kan du, om beslut i omprövningen var till din nackdel, överklaga det beslutet hos allmän förvaltningsdomstol, 21 § (https://lagen.nu/1989:41#P21S1).Slutsatsen är alltså att så vitt jag kan bedöma har förfarandet gått korrekt till. Du är förstås inte avgiftsskyldig om du inte innehar TV-mottagare och kan således kontakta Radiotjänst för att informera om detta.Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!Vänliga hälsningar,

Sjukvård och studier för EU-medborgare

2015-02-26 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej! Min pojkvän från Italien är här och har bott i Sverige under 8 månaders tid. Han har uppehålls tillstånd och svenskt personnummer. Det jag nu undrar är om han har rätt till sjukvård och studier utan att behöva betala mer än en svensk medborgare? Eftersom han betalar skatt i och med att han jobbar heltid.
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!Rätten till sjukvård:Rätten till sjukvård i Sverige gäller för alla som är bosatta i landet. Detta framgår av 3 § i Hälso- och sjukvårdslagen(HSL) som säger att Landstinget är ansvarig för att erbjuda vård till alla bosatta inom landstinget. Att vara "bosatt" kan innebära olika saker, men i detta fall så menar man främst om man varit, eller att chansen är stor att du kommer ha Sverige som din hemvist i minst ett år. Då din pojkvän är från Italien och därmed EU medborgare har han dock skydd direkt när han kommer hit för att arbetar. Alla EU-länder omfattas av en förordning(883/2004) som bland annat säger att alla som flyttar inom EU för att arbeta har rätt till samma sjukvård i landet de kommer till som landets egna medborgare(883/2004 art 4). Alltså har din pojkvän rätt till sjukvård för samma pris som svenska medborgare. Angående rätten till studier: Din pojkvän kan söka till vilka universitet eller högskolor i Sverige som han vill, så länge han uppfyller kraven som utbildningen ställer på studierna, 4 kap 1 § Högskolelagen. Dessa krav är samma för alla som söker oavsett vilket land man kommer ifrån. Kommer din pojkvän in på en skola har han rätt till samma avgiftsfria utbildning som svenska studenter har, eftersom han är EU-medborgare. 4 kap 4 § Högskolelagen.Hoppas detta kan hjälpa MVH

TV-avgift för abonnemang

2015-01-18 i TV-licens
FRÅGA |Hej, jag köpte tv och kanalbox med 24 månaders bindningstid för två månader sedan men idag ringde Radiotjänst och frågade varför jag inte betalar avgifen. Av princip så är jag emot den och vill undvika den till varje pris. Tvn och är lätt att säga att den var till någon annan och kanalboxen slängd men de visste att jag har abonnemang på kanalboxen. Så min fråga är kan de kräva Tv-avgift för ett abonnemang utan utrustning?
Henrik Persson |Hej! Tack för din fråga!Enligt den så kallade TV-avgiftslagen ska den som innehar en TV-mottagare betala radio- och TV-avgift till Radiotjänst. Givetvis räknas inte ett abonnemang som en TV-mottagare och du kan inte krävas på avgift endast för att du har ett abonnemang. Däremot uppmuntrar jag dig att betala TV-avgiften om du nu har en TV och en kanalbox eftersom du annars gör dig skyldig till ett lagbrott. Med vänliga hälsningar,

PuL och Upphovsrätten

2014-10-29 i PUL
FRÅGA |Hej! Jag har en liten fundering. Om jag låter någon ta en bild på mig för att den ska användas till ett speciellt ändamål (ex på en hemsida) så äger ju fotografen rätt till den bilden sen. Men bilden i sig kan ju förknippas med mig och bör därför vara en personuppgift. Om någon sen vill använda bilden och upphovsmannen ger samtycke till det så har väl jag inte så mycket att säga till om? Men samtidigt så är det ju en personuppgift på mig som sprids vidare för ändamål som jag inte godkänt. Går inte Upphovsrättslagen och PuL emot varandra lite i en sådan situation då mitt samtycke väl krävs om min personuppgift ska användas till andra ändamål än det ursprungliga? (Vi kan utgå ifrån att tredje man inte ska använda bilden för privat bruk så att lagarna blir tillämpliga).
Simon Adolfsson |Hej och tack för din mycket intressanta fråga!Enligt Upphovsrättslagen behöver fotografen inget samtyckte för att bli ägare av bilden, se 49a § Upphovsrättslagen. Ägaren får därmed fritt överlåta den. Hanteringen av fotot aktualiserar dock PuL.Precis som du skriver kan bilden bli en personuppgift i enlighet med 3 § PuL vilket bland annat innebär att behandlingen av personuppgiften är underkastad de i PuL angivna reglerna om hantering (9-22 §§).Enligt PuL finns olika sorters personuppgifter, icke-känsliga, känsliga, rör brott eller är personnummer. Beroende på vilken typ av personuppgift det rör sig om, gäller olika krav för att hanteringen av personuppgiften ska vara tillåten. Vad gäller personuppgiften i förevarande fråga kommer denna med största sannolikhet att klassificeras som icke-känslig, jfr 13-20, 21 och 22 §§. Detta innebär att behandling av personuppgiften (och de facto bilden) är tillåten i två fall; om det föreligger samtycke eller om behandlingen är nödvändig, se 10 §. Vad gäller samtyckte finns inte krav på att det ska vara skriftligt för icke-känsliga personuppgifter, vilket innebär att samtycket kan ha getts konkludent. Precis som du skriver kan man alltså ha samtyckt till att personuppgiften används på ett visst sätt men inte på ett annat. Om samtycket inte täcker den nya hanteringen har man istället att se om hanteringen ändå är tillåten, om den nödvändig. PuL räknar upp ett antal situationer där hanteringen är att anse som nödvändig, se 10 §. I nämnda paragraf finns en "slasktratt" där en intresseavvägning ska göras. Avvägningen ska se om det ändamål som hanteringen av personuppgiften ska tillgodose är mer berättigat än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.Här kan man med andra ord diskutera en mängd saker för att se om en ny användning av bilden (personuppgiften) kan anses tillåten. Vidare finns andra immaterialrättsliga begränsningar att ta i beaktande vid en annan användning av bilden, exempelvis om den används inom marknadsföring då lag (1978:800) om namn och bild i reklam blir tillämplig. Vidare, om hanteringen av bilden (personuppgiften) inte kan anses tillåten kan man diskutera om 2 § PuL blir tillämplig. Denna innebär att om det finns bestämmelser som avviker från PuL i annan lag, gäller den andra lagen; upphovsrätten går därmed före. Lämpligt eller ej, det förefaller vara den lösningen som blir aktuell. Ha en fortsatt trevlig dag!Mvh,

Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter (Datum)

2014-03-20 i TV-licens
FRÅGA |Hej! Under våren kommer riksdagen behandla en lagändring som ska göra det lättare att hyra ut en bostadsrätt. Vet ni när den här lagändringen är tänkt att röstas igenom i riksdagen?Tack!
Peder Siöcrona |Hej,och tack för att du vänder dig till Lawline. Föreslaget datum för ikraftträdande är den 1.7.2014.