TV-avgift vid inköp av TV till annan person

2014-09-22 i TV-licens
FRÅGA |Hej!Vi var flera stycken som la ihop till en tv till vår mamma (present), och skrev den i mitt namn. Nu har jag fått ett brev från Radiotjänst om att dom har fått info. om att jag har köpt utrustning som definieras som tv-mottagare. Dom skriver även: "Vi kommer att skicka en faktura till dig för innehavet. Hör av dig inom 20 dagar om våra uppgifter inte stämmer".Som jag ser det så ANTAR dom att jag äger en tv, och är beredda att skicka en faktura om jag inte hör av mig. Ska man inte kunna köpa presenter utan att Radiotjänst rycker ut direkt, för dom har ju ingen aning om jag har tv:n eller inte.Får det verkligen gå till på det här viset?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Radiotjänst kontaktar dem som har köpt TV-apparater som en del av deras avgiftskontroll. TV-handlare är skyldiga att meddela till Radiotjänst vilka som har köpt TV-apparater. Det här regleras i Lag (1989:41) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst (https://lagen.nu/1989:41) och går även att läsa på Radiotjänsts hemsida.Eftersom du stod som innehavare av TVn har Radiotjänst presumerat att det även är du som ska ha TV-apparaten i ditt hem. Radiotjänst har efter att de har tagit del av uppgifterna från TV-handlaren kontaktat dig eftersom det föreligger en skyldighet att betala TV-avgift om personen innehar en TV-mottagare, 2 § Lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.Som Radiotjänst har skrivit till dig kan du förstås kontakta Radiotjänst och berätta att du inte innehar en TV-mottagare och att TV-apparaten var en födelsedagspresent till din mamma. Det här gäller förstås om du inte har någon annan TV-mottagare heller, annars är du avgiftsskyldig.Har det gått längre än 20 dagar sedan du fick brevet kan du begära omprövning av beslutet senast inom fyra veckor från det att avgiften skulle ha betalats, 15 § tidigare nämnda lag (https://lagen.nu/1989:41#P15S1). Beslutet ska ändras om det är uppenbart oriktigt, här att du inte innehar en TV-mottagare. Vidare kan du, om beslut i omprövningen var till din nackdel, överklaga det beslutet hos allmän förvaltningsdomstol, 21 § (https://lagen.nu/1989:41#P21S1).Slutsatsen är alltså att så vitt jag kan bedöma har förfarandet gått korrekt till. Du är förstås inte avgiftsskyldig om du inte innehar TV-mottagare och kan således kontakta Radiotjänst för att informera om detta.Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!Vänliga hälsningar,

Överklaga TV-avgift

2014-02-28 i TV-licens
FRÅGA |Hej! Jag har precis flyttat till min sambo som ej betalar tv-avgift. Radiotjänst ringde mig här om dan och frågade då vem fakturan skulle stå på då jag i panik råkade säga "betalar inte han(min sambo) redan det?". Efter denna dumma kommentar fick jag panik o hängde på luren. Veckan därpå får jag hem en faktura från Radiotjänst där det står att jag måste betala tvavgift. Då de "fått information om att vi har en tv-mottagare". Min fråga är om jag kan överklaga detta på något sätt då jag visserligen indirekt med min kommentar sa att vi hade tv. Men samtidigt har jag inte bekräftat detta ordagrant. Finns det något jag kan göra eller säga när jag överklagar? Jag är fattig student och har knappt råd. Tack på förhand!
Tomas Lindblom | Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Den som innehar en TV-mottagare är skyldig att betala Radio- och TV-avgift, det framgår av lagen om finansiering av Radio och TV i allmänhetens tjänst 2 a §. Jag tolkar din fråga som att det finns en TV i huhållet och innehavaren är då skyldig att betala denna avgift. Som innehavare är man skyldig att inom 15 dagar anmäla innehavet till RIKAB. Den som inte betalar sin avgift kan åläggas en påminnelseavgift samt en tilläggsavgift. Slutligen kan man dömas till böter om inte anmäler innehav i tid eller lämnar oriktiga uppgifter då man ska anmäla sitt innehav, exempelvis om man påstår att man inte har någon TV-mottagare trots att man faktiskt har det. Då du säger att du är en fattig student och knappt har råd rekommenderar jag att du istället säljer TV:n Om du ändå vill begära omprövning av beslutet angående er avgiftsskyldighet ska denna begäran inkomma till RIKAB senast fyra veckor från det datum då avgiften senast ska vara betald. Det krävs då att deras beslut varit uppenbart oriktigt. Med vänlig hälsning

Parkeringsbot - Tidskrav och fotografering

2013-12-25 i PUL
FRÅGA |Hej, Jag körde fram min bil nära porten (på uppfarten) från min parkeringsplats för att kunna lasta varor och när jag kom till bilen med varorna mindre än tio minuter senare skrev parkeringsvakt böter ut till mig. Sedan, tog han bild på mig utan min tillstånd? Har parkeringsvakt rätt att göra så? mvh Sarita
Peder Siöcrona |Hej,och tack för att du vänder dig till Lawline.Det finns inga bestämmelser som hindrar en parkeringsvakt från att fotografera fordonet och att sedan använda bilden i bevissyfte. Det finns heller inget generellt fotoförbud på allmän plats vilket betyder att vakten även får fotografera dig. Olagligt kan det bli först om bilden publiceras. Generellt kan sägas att det inte finns något tidskrav på att parkeringsvakter måste vänta innan bot utfärdas. Dock kan det vara lämpligt att de avvaktar ett slag för att se till att lastning inte försiggår, vilket är tillåtet om det råder parkeringsförbud på platsen. Lastningen måste dock ske kontinuerligt. Har ingen aktivitet funnits kring bilen på 10 minuter kan det bli svårt för dig att visa att det rör sig om tillåten lastning. Anser du att bilen inte stod felparkerad får du vända till polisen för rättelse om bilen stod på allmän väg eller dylikt. Stod bilen på tomtmark eller liknande får du vända till markägare eller vaktbolaget.

Skoluppgift

2013-12-18 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej, Vi är ett par elever som sitter och studerar Juridisk översiktskurs. Vi undrar om det finns något speciellt, strukturerat tillvägagångssätt när man löser vissa rättsfrågor? t.ex. om man ska svara på en fråga rörande köplagen. Går man då först in och kollar vem som är skyldig till avtalsbrottet, sedan om man har rätt till hävning, skadestånd osv? eller i vilken ordning löser man tvisten? Med vänlig hälsning Niklas
|Hej! Vi på Lawline har som policy att inte besvara skoluppgifter. Svaret på era frågor bör ni finna i er kurslitteratur.Lycka till!Vänligen,

Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter (Datum)

2014-03-20 i TV-licens
FRÅGA |Hej! Under våren kommer riksdagen behandla en lagändring som ska göra det lättare att hyra ut en bostadsrätt. Vet ni när den här lagändringen är tänkt att röstas igenom i riksdagen?Tack!
Peder Siöcrona |Hej,och tack för att du vänder dig till Lawline. Föreslaget datum för ikraftträdande är den 1.7.2014. 

Juridisk knäckfråga

2014-01-10 i PUL
FRÅGA |Hej! Vad menas med den juridiska knäckfrågan?
Kajsa Fernö |Hej! Att skriva "juridisk knäckfråga" är ett sätt att skriva istället för "den juridiska problematiken" eller det juridiska i frågan som ska redas ut i det enskilda fallet. Den juridiska knäckfrågan är således det man måste reda ut i fallet för att lösa problemet.

Telefonrådgivningen

2013-12-20 i ÖVRIGT
FRÅGA |

Avanmälan av tv- och radioavgift

2013-12-14 i TV-licens
FRÅGA |Hej! Jag är en fattig student som numera betalar tv-avgit för den adress jag är bokförd på (trots att jag för tillfället bor hos en vän på annan adress). Radiotjänst ringde till min mobil på deras vanliga hemska vis en sen lördagskväll med hemligt nummer där de spelar in samtalet utan att man vet osv. Jag bekräftade innehav av bärbar dator med internetuppkoppling och ska ha sagt något i stilen "Ja, jag har en dator här, den har internetuppkoppling". Jag skickade sedan en omprövan där jag förklarade att det egentligen är jobbets dator som jag har haft och att jag personligen inte äger den men de struntade i det. Jag vill nu ringa dem och avanmäla mitt innehav p.g.a. att jobbet tagit tillbaka min dator och att jag inte längre jobbar där. Jag undrar nu: Kan radiotjänst kräva bevis (t.ex. anställningsavtal eller kontaktperson) eller räcker det med mitt samtal för att de utan problem ska acceptera min avanmälan? Tack på förhand! 
Emelie Piironen |Hej, och tack för din fråga. Enligt 11 § lag om finansiering av tv och radio i allmänhetens tjänst, ska radio- och tv-avgift betalas till dess att den avgiftsskyldige anmält att det avgiftspliktiga innehavet har upphört och anmälan om detta har kommit in till Radiotjänst i Kiruna aktiebolag. Detta betyder, om du vill säga upp din avgift, att du måste ta kontakt med radiotjänst. Av deras hemsida framkommer att de kommer behöva ditt kund - eller personnummer, ditt namn och gärna en orsak till din avanmälan. I ditt fall kommer anledningen till avanmälan vara den att du inte längre har en TV-mottagare. Ditt samtal borde alltså räcka för att de ska acceptera din avanmälan.Hoppas detta var till någon hjälpVänligen,