Vill godkänna ett arbete på byggnad i efterhand, kan uppskov för dröjsmålsränta medges om betalning sker efter besiktning som utförts senare än förfallodagen.

2021-04-03 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag har lagt om tak på mitt hus. Vem bestämmer när arbetet är utfört. Jag anser att jag måste godkänna arbetet först med en besiktningsman innan jag kan betala fakturan.Hur lång tid efter förfallodagen (på fakturan står den 10 dagar netto) har jag på mig innan de kan debitera dröjsmålsränta. Hälsningar
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Fakturan och räntaBetalning ska i huvudregel ske på förfallodagen med risk att dröjsmålsränta annars utgår från och med dagen därpå (3 § första stycket räntelagen (1975:635) (RänteL)). Normalt bestämmer näringsidkaren när arbetet är klart, men rättsligt sett är arbetet inte klart förrän vad som avtalats fullgjorts. Arbetet och besiktning samt rätten att innehålla betalning som påföljd vid felTakbyte är en form av arbete på byggnaden, i detta fall, utfört av en näringsidkare åt en privatperson. Detta aktualiserar konsumenttjänstlagen (1-1a § konsumenttjänstlag (1985:716) (KtjL). Uppdagas fel hänförligt till arbetet i samband med besiktningen, får du som konsument hålla inne betalningen enligt 19 § KtjL (16 § första stycket KtjL). Situationen är således denna att om besiktningsmannen upptäcker fel så behöver du inte betala för vad som kan ge dig säkerhet för dina krav på grund av felet hos tjänsten, även om fakturans förfallodatum inträtt. Följaktligen utgår ingen dröjsmålsränta avseende det belopp du kan hålla inne. Och vice versa om påståendet rörande fel visar sig obefogat i efterhand. Visar sig inga fel och besiktning sker efter 10 dagar kan företaget kräva dig på dröjsmålsränta om 8 procenthenheter avseende fakturabeloppet per år (6 § RänteL) om inte annat avtalats. Ni kan ha avtalat om en högre eller lägre ränta, lagen är inte tvingande.Sammanfattningsvis har du egentligen ingen tid på dig efter förfallodagen innan de kan debitera räntan. Situationen är dock, likt ovan nämnt, annorlunda om fel visar sig. Tänk då på att du endast kan innehålla så mycket som är rimligt i säkerhet för dina krav, och att om du inte betalar resterande belöper ränta på det beloppet, såvitt inte dina krav rimligen avser hela fakturasumman.Hälsningar,

Ersättning för skada på föremål som inte tjänsten avsåg

2021-03-29 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, Jag anlitade ett företag för att slipa golven i min lägenhet samt behandla golven med hårdvaxolja. När jag får tillbaka min lägenhet upptäcker jag att golvlisterna har blivit förstörda med både fläckar, märken och att färgen på listerna har delvis skavt av (förmodligen när de tog bort tejpen). Jag har ringt, skickat sms och mail till företaget, till vd:n för företaget samt han som var arbetsledare för arbetet men ingen svarar... Kan jag polisanmäla för skadegörelse eller hur gör jag? Tack på förhand
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lag gäller?Konsumenttjänstlagen (KtjL) gäller avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter i fall då tjänsten avser bl.a. arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar eller på andra fasta saker (1 § KtjL).Har du rätt till ersättning?Näringsidkaren har ett produktansvar (ett ansvar att ersätta sakskador). Näringsidkaren blir skadeståndsskyldig vid skada på föremålet för tjänsten eller annan egendom som tillhör konsumenten när egendomen är avsedd huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet (31 § fjärde stycket KtjL). Golvlisterna är ett föremål som inte tjänsten avsåg och som blev missfärgade på grund av tjänsten. Du har därför möjlighet att få ersättning för skada som hade samband med den aktuella skadehändelsen.Det är viktigt att du reklamerar inom skälig tid (17 § KtjL). Du har dock redan försökt få kontakt med företaget. Jag rekommenderar dig därför att initiera ett ärende hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Här hittar du deras hemsida.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan jag få kompensation för felaktigt utförd tatuering?

2021-03-23 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Förra året gjorde jag en kosmetisk tatuering, en eyeliner hos en skönhetsklinik. På grund av att hon tatuerade för hårt/djupt drabbades jag av en s.k "blow out", vilket innebär att tatueringen flutit ut då hon gått ned för djupt i hudlagren. I informationen om det här ingreppet stod det inget om att detta kunde ske. Efter detta fick jag genomgå behandlingar av samma behandlare för att ta bort blow outen. Men färgen har knappt minskat, och nu efter senaste behandlingen så har jag sett att jag istället för att bli av med missfärgning istället har fått ärr på ögonlocket av dessa behandlingarna. Nu vågar jag inte fortsätta gå till henne, jag är rädd att hon bara kommer göra allt värre. Jag tror inte att hon vet vad hon sysslar med. Nu att jag sitter här med en misslyckad kosmetisk tatuering. Jag undrar om jag kan begära ut skadestånd eller någon kompensation för det hon har åsamkat mig.Jag kommer behöva dras med det här blåa ögat jag vet inte hur länge, det kan vara permanent. Om jag ska vända mig till en annan klinik som är specialiserad på att få bort misslyckade tatueringar så kommer det kosta mig en hel del. Jag vet inte vad mina rättigheter är i det här falletoch hur jag ska gå till väga.Jag mår så otroligt dåligt över hur mitt öga ser ut nu.
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Viss ledning kan dras från konsumenttjänstlagenTjänster som näringsidkare utför åt konsumenter som går ut på behandling av människa utgör tyvärr ett område där det inte är helt klart vad som gäller. Den lagstiftning som ligger nära till hands är konsumenttjänstlagen, men behandling på människa ingår egentligen inte i tillämpningsområdet. Trots detta anser många, inklusive Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) att man ändå kan dra ledning av lagen i sådana situationer, vilket även har bekräftats av Högsta domstolen (NJA 2011 s. 600 p. 6). ARN har en varierad praxis på området, med fall där de använder konsumenttjänstlagens regler till skydd för konsumenten (exv ärendenr. 2001-0552), men även andra fall där de istället är mycket generösa gentemot näringsidkaren (exv. ärendenr 1999-6907). Det är alltså inte möjligt att säga med säkerhet exakt vad som gäller i ditt fall. Vad har du för rättigheter enligt konsumenttjänstlagen?Att näringsidkaren ska utföra tjänsten på ett fackmässigt sätt (4 §), och att tjänsten annars anses felaktig (9 §) gäller med relativt stor säkerhet även i din situation. Konsumenttjänstlagen ger konsumenten möjlighet till vissa påföljder när tjänsten anses vara felaktig. De som lär vara av störst intresse för dig är prisavdrag (21 §) och skadestånd (31-35 §). När resultatet av tjänsten avviker från vad du hade att förvänta dig av en fackmässigt utförd tjänst är tjänsten felaktig. Näringsidkaren verkar inte heller bestrida att tatueringen är felaktig i ditt fall. Konsumentens rätt till prisavdrag är sannolikt så grundläggande att du har rätt till prisavdrag även om lagen inte är direkt tillämplig. Prisavdraget ska motsvara vad det som minst skulle kosta för dig att få felet avhjälpt (22 §).Konsumenttjänstlagens möjlighet till skadestånd inkluderar inte ersättning för personskada, det vill säga den fysiska skadan på din kropp (35 §). Däremot har du möjlighet till den grundläggande rätten till skadestånd i skadeståndslagen, vilket inkluderar ersättning för personskada (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Näringsidkaren har enligt konsumenttjänstlagen rätt att avhjälpa felet istället för att betala ut prisavdrag och liknande (20 § andra stycket). Det går som sagt inte att säga något med total säkerhet, men jag tror inte detta är något du behöver oroa dig över. Dels bör denna regel tillämpas mer restriktivt när det rör behandling av människa än när det rör lagens ordinära tillämpningsområde, dels har näringsidkaren ändå inte rätt till hur många försök som helst. Det låter som att du redan gett näringsidkaren många chanser att åtgärda felet, enligt praxis från ARN ska du inte behöva låta dem försöka igen (ärendenr. 2001-3446). Sammanfattningsvis är det inte säkert att konsumenttjänstlagens regler kan tillämpas på din situation, men jag rekommenderar att du pratar med näringsidkaren och argumenterar för att reglerna om felaktigt utförd tjänst och prisavdrag är grundläggande och borde gälla även i er situation. Du kan begära skadestånd för skadan näringsidkaren åsamkat dig enligt skadeståndslagen oavsett om konsumenttjänstlagens regler är tillämpliga eller inte. Du borde ha möjlighet att vända dig till en annan klinik med hjälp av eventuellt prisavdrag och skadestånd. Lycka till, och tveka inte att återkomma med en ny fråga om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Kemtvätt förstörde jacka, hur gör man?

2021-03-20 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!,Jag lämnade in min Moncler jacka som ligger på 16.500kr till en butik för att laga en liten skada och för att kemtvätta den. Dem berättade hur dem skulle laga den och att den skulle vara lite synlig. Jag får tillbaka hem jackan och ser att min dragkedja har gått sönder och är av, och lagningen dem skulle göra har förstört jackan helt. Vad ska jag göra?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Tjänsten du köpt omfattas av konsumenttjänstlagen (KtjL 1§ 1st 1p). Butiken har haft en skyldighet att utföra tjänsten "fackmässigt" (KtjL 4§ 1st). Bara för att det önskade resultatet inte uppnåddes betyder det inte nödvändigtvis att utförandet inte var fackmässigt. Dessutom måste den varning som butiken gav vägas in i bedömningen. Dock verkar det i din situation vara väldigt mycket som gått fel till eftersom t.o.m en ny skada uppstått på jackan. Utan att vara expert på branschen anser jag därför att det finns en god chans att utförandet inte ses som fackmässigt. Detta innebär att tjänsten är felaktig (KtjL 9§ 1st 1p). Om butiken gav en missvisande beskrivning av slutresultatet är även det en grund för att klassa tjänsten som felaktig (KtjL 10§ 1st 1p). Eftersom jackan är helt förstörd kommer nog butiken inte kunna återställa den vilket är den normala följden av en felaktig tjänst (KtjL 20§). Detta kan möjligen ske gällande dragkedjan iochförsig. Annars är det prisavdrag/hävning som är den relevanta följden. Prisavdrag innebär att du inte behöver betala den summa som motsvarar "felet" (KtjL 21§ 1st). Hävning blir relevant endast om syftet med tjänsten är förfelat - dvs resultatet är värdelöst för dig - och innebär att du inte behöver betala något alls (KtjL 21§ 2st). Beroende på hur förstörd jackan är kan alla dessa tre följder bli relevanta och jag kommer inte kunna göra en bedömning med den information jag har. Hur ska du då göra för att tillvarata din rätt? Det första du bör göra är såklart att kontakta butiken och meddela att du häver tjänsten eller i vart fall kräver prisavdrag. Se till att göra detta snarast eftersom du är skyldig att göra det inom "skälig tid" (KtjL 17§ 1st). Om de vägrar detta du stämma butiken i domstol men detta är tidskrävande och kostsamt. Även om 16 500 kr är mycket för en privatperson så är det förmodligen inte värt att gå till domstol över - iallafall om du inte är helt säker på en vinst. Istället bör du kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN). De fungerar som en inofficiell domstol för konsumenter och är väldigt behjälpliga i ärenden som dessa. Ett avgörande från dem är inte bindande för butiken men kan sätta press på den att samarbeta. Klicka här för att komma till ARN:s hemsida. Jag hoppas detta besvarade din fråga. Du är självklart välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline. Jag önskar dig lycka till i ditt ärende!

En frisörs möjlighet till pristillägg

2021-03-31 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,Min fråga gäller min dotters frisörbesök som vi anser hon blev lurad/bedragen på.Min nyss fyllda 18 åriga dotter gick till en frisör för att göra en slags hårfärgning-"balayage". Min dotter betalade 2300 k inkl klippning. Min dotter visade bilder på hur hon ville ha det samt beskrev. Frisören sa att det kommer krävas ytterligare blekningar/besök. Håret blev inte alls som hon ville och min dotter kontaktade frisören. Min dotter skriver till frisören och säger att hon inte var beredd på att det skulle vara en process. Min dotter frågar även frisören om den här (redan betalda) "processen" kommer omfatta även kommande två tillfällen. På det svarar frisören JA. När det så är dags för det andra besöket, 7mars 2021, frågar frisören min dotter under (!) behandling hur hon ska betala idag? Min dotter blev helt ställd, rådvill och förstod inte vad som hände då hon fått besked att hon redan betalat. Hon frågar då frisören om hon inte redan betalat för behandlingen, som de kom överens i sms. Frisören svarar: "vadå, trodde du jag skulle bjuda på detta eller?! Min dotter är i en utsatt position och säger att hon inte har de pengarna. Då uppmanar frisören henne om att ta det med Klarna!! Vilket min dotter gjorde för hon visste inte hur hon skulle göra och var rädd, ledsen och kände sig djupt lurad. Det här var min dotters 18-årspresent och hon har önskat sig det i 2 år. Jag har haft kontakt m frisören, som tyvärr är helt oresonlig.Vad kan vi göra?Stort tack!
Rebecca Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att frisören vid det första besöket meddelat din dotter om att det kommer krävas flera besök för att få till det resultat som önskas och att din dotter då fick ett fast pris på hur mycket detta skulle gå på. Jag förstår det vidare som att det var efter det första besöket som din dotter kontaktade frisören angående priset och fick till svar att resterande besök skulle omfattas av den betalning som skedde vid det första besöket. Det som hände efteråt är då att under behandlingen på besök nr 2, blir din dotter ombedd att betala en summa utöver det som redan betalats. Det framgår inte vad beloppet var eller vad den grundar sig på och svaret kan variera beroende på detta. Tillämplig lag för frisörerDet finns ingen direkt tillämplig lag som reglerar tjänster på människor så som det arbete frisörer utför. I regel tillämpas konsumenttjänstelagen (KTjL) analogt när det gäller tjänster som frisörer tillhandahåller. Möjlighet till prisändringEn frisör har möjlighet att höja priset med 15 %, om det pris hen utgett tidigare varit en ungefärlig prisuppgift. (36 § andra stycket KJtL) Har en ungefärlig prisuppgift lämnats är inte konsumenten skyldig genom avtalsrättsliga lagregler att betala mera än priset plus 15 %, om parterna inte själva kommit överens om annat. En frisör har också rätt till pristillägg för tilläggsarbete, men detta ska ske efter att hen kontaktat konsumenten kring frågan och konsumenten godkänt arbetet. Eller i de fall arbetet varit nödvändigt och frisören inte fått tag på konsumenten men kunnat anta att konsumenten skulle godkänt tillägget (8, 38 § KTjL). Även i de fall tjänsten fördyras på grund av omständigheter som går att hänföra till konsumenten och som frisören inte bör ha kunnat förutse när avtalet träffades, får frisören göra ett pristillägg (38 § första stycket, andra punkten KtJL). Detta om prisuppgiften baserats på upplysningar som konsumenten givit och frisören inte haft fog för att ifrågasätta dessa, men som sedan visat sig vara oriktiga och priset därför kommer bli högre. Om det efter att arbetet startat visar sig att priset kommer bli betydligt högre än konsumenten räknat med har frisören skyldighet att underrätta konsumenten om detta. En riktpunkt är den 15 % gräns som gäller vid ungefärlig prisuppgift (6 § andra stycket KtjL). Bortsätt från vad som följer av 8 § och 38 § KTjL bör en frisör i princip vara bunden av en överenskommelse om priset för en tjänst.SammanfattningDet framkommer i de uppgifterna som att frisören har satt ett fast pris på hela tjänsten och att frisören därför inte har rätt att öka priset med de 15 % som ges utrymme för genom 36 § KtjL. Detta styrks av den smskonversation som skett mellan din dotter och frisören. En av möjligheterna frisören har att då kräva din dotter på ytterligare betalning är i de fall en tilläggstjänst har utförts, vilket din dotter bör ha blivit informerad om och ha godkänt. Eller att frisören har försökt nå din dotter utan att lyckas och att tillägget varit av sådan art att det var nödvändigt för att uppnå det resultat som din dotter velat ha och att frisören haft fog att anta att din dotter skulle godkänna arbetet. Min bedömning är dock att frisören med enkelhet kunnat få tag på din dotter, eftersom de både haft smskontakt och att arbetet utfördes på din dotters hår. Vilket krävde din dotters närvaro. Frisören har alltså enligt min bedömning inte någon ursäkt till varför en sådan kontakt inte skett. En annan möjlighet är utifall din dotter har utelämnat viktig information som hade påverkat frisörens prissättning och att frisören inte hade skäl att misstänka att det som sades var falskt. Om det överskridande beloppet var på mera än 15 % av totalbeloppet hade frisören en skyldighet att meddela om detta och invänta din dotters beslut. Min rekommendation Jag rekommenderar dig att kräva en detaljerad räkning på de arbeten som utförts på din dotters hår och att även få veta på vilken grund som pristillägget uppkommit. Detta är något du har rätt till enl. 40 § KTjL. Du kan sedan utifrån det välja att antingen låta saken bestå eller att kontakta ARN. För att kontakta ARN måste frisören först sagt nej till ditt krav.

Kan jag kräva ersättning för felaktigt renoverat badrum efter tjugo år?

2021-03-24 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vid försäljning av min fastighet upptäcks en skada i ett badrum. Det visar sig att arbetet i badrummet är felaktigt gjort. Konstaterat av en specialist. Badrummet renoverades i samband med mitt köp av fastigheten. Det var ett försäkringsarbete o firman som utförde jobbet var en firma som försäkrings bolaget rekommenderade. Firman finns fortfarande. Nu som sagt när jag säljer mitt hus efter drygt 20 år upptäcks att arbetet är felaktigt genomfört. Jag tvingades pga detta till en kraftig nedsättning av husets pris. Min fråga är kan jag kräva ersättning till den firma som utfört arbetet?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det av din fråga renoverades badrummet i din fastighet i samband med att du köpte den. Arbetet var ett försäkringsarbete och firman som utförde jobbet var en firma som försäkringsbolaget rekommenderade. Den aktuella firman finns fortfarande. Vid försäljning av fastigheten upptäcktes att arbetet är felaktigt genomfört och du tvingades därav till en kraftig nedsättning av husets pris. Du undrar därför om du kan kräva ersättning från den firma som utfört arbetet. Det har gått tjugo år sedan badrummet renoverades.I ärenden som ditt löses ett försäkringsärende i regel genom att du är beställare av tjänsten och att det utförda arbetet betalas av försäkringsbolaget. Det innebär att mellan dig och det utförande företaget gäller konsumenttjänstlagen. Det är till fördel för dig som konsument då den aktuella lagen är en skyddslagstiftning till konsumentens fördel.En näringsidkare som utför en tjänst ska utföra den fackmässigt (4 § konsumenttjänstlagen). Om tjänsten inte utförs fackmässigt eller resultatet avviker från vad som får anses avtalat anses tjänsten som felaktig (9 § konsumenttjänstlagen). I ditt fall kan jag endast utgå från att tjänsten är felaktig utförd, utifrån det du skrivit. Någon närmre inblick har jag inte. Det är eventuellt möjligt att tjänsten utfördes fackmässigt för tjugo år sedan men att byggnadskraven därefter ändrats. Om vi, trots det, utgår från att det föreligger fel i tjänsten har konsumenten bland annat rätt att kräva att felet avhjälps och även rätt att kräva skadestånd (16 § konsumenttjänstlagen). Vill konsumenten åberopa att tjänsten är felaktig, ska hen underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter att hen märkt eller borde märkt felet, s.k. reklamation. Underrättelse som sker inom två månader efter det att konsumenten märkt felet skall alltid anses ha skett i rätt tid. Reklamation får dock inte ske senare än tre år eller, i fråga om arbete på mark eller på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker, tio år efter det att uppdraget avslutades, såvida inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse. Har näringsidkaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder, får reklamation alltid ske inom tio år efter det att uppdraget avslutades (17 § konsumenttjänstlagen). Som synes är huvudregeln att reklamation som senast måste ske inom tio år efter att uppdraget avslutades; i ditt fall har det gått det dubbla. Det är möjligt att reklamera senare än tio år om näringsidkaren handlar grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Exakt vilka handlingar som utgör sådant är i det närmaste omöjligt att uttala sig om generellt. Av lagkommentarerna till bestämmelsen anges att det kan vara att använda sig av material som man vet är olämpligt.Sammanfattningsvis är huvudregeln att reklamation vid arbete på fast egendom måste ske inom tio år. I ditt fall har det gått tjugo år, vilket talar till din nackdel. Det finns ett undantag från huvudregeln innebärande att en konsument kan reklamera senare än tio år, om näringsidkaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. I ditt fall kan jag tyvärr inte göra någon bedömning av om det är aktuellt. Det ska dock sägas att om du gör gällande att företaget, trots att det gått tjugo år, är skadeståndsskyldigt kommer du att ha en uppförsbacke. Dels har du bevisbördan om det påstådda felet, dels har du bevisbördan om att näringsidkaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Min bedömning utifrån den lilla information jag har är att risken är stor att du får svårt att nå framgång.Vill du utreda ärendet vidare kan givetvis en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälplig. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se. Med vänliga hälsningar,

När har jag rätt att begära ersättning för inkomstbortfall?

2021-03-20 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Jag har fått en dörr installerad och efter montaget upptäckte jag att man hade målat över små skador på karmen. Jag informerade säljaren och de erbjuder mig rabatt på ursprungspriset eller så byter de ut karmen till en ny.Jag vill att de ersätter mig med en ny karm men de innebär även att jag behöver ta ledigt från mitt arbete och då undrar jag om jag kan begära ersättning för inkomstbortfall?Tacksam för svar.
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Konsumentjänstlagen och påföljderJag tolkar din fråga som att felet på dörren beror på att en tjänst har utgjorts felaktigt, och därmed blir konsumenttjänstlagen (KTjL) tillämplig (1 § KTjL). Eftersom resultatet av tjänsten du har beställt är felaktig har du rätt till ett antal påföljder (9 § KTjL). Du har därmed möjlighet att kräva att näringsidkaren (säljaren) avhjälper felet, det vill säga byter ut den felaktiga karmen till en ny, så länge detta kan ske utan olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för dig som konsument (20 § KTjL). Din möjlighet att få ersättning för inkomstbortfall följer av näringsidkarens eventuella skadeståndsskyldighet. Näringsidkaren är skyldig att ersätta konsumenten skada som denne tillfogas på grund av fel, om inte näringsidkaren visar felet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. (16 och 31 § § KTjL). Hur du kan gå tillvägaJag rekommenderar att du kontaktar säljaren, gärna skriftligt exempelvis via mail eller sms, och meddelar att du har rätt till ersättning för inkomstbortfall enligt lag. Om företaget inte vill göra rätt för sig kan du göra en anmälan till den allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan ge en rekommendation för hur tvisten ska lösas. Handläggningstiden brukar dock tyvärr vara ganska lång. För mer information om hur du kan göra en anmälan klicka här. Du kan också upprätta en stämningsansökan hos tingsrätten, att upprätta en ansökan kostar dock pengar och om du förlorar i tingsrätten kan du bli skyldig att betala motpartens rättegångskostnader. Jag rekommenderar därför att du försöker lösa tvisten genom ARN.Jag hoppas du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkomna att ställa en ny fråga. Om du är i behov av fortsatt vägledning så kan du också kontakta en av Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka).Med vänliga hälsningar,

Vilket pris gäller vid arbete på fast egendom?

2021-03-18 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, vi skulle renovera vårt tak pga en mindre fuktskada och fick en offert med fast pris på 17,000 kr. När arbetet var klart så hade vi fakturerats för 29 timmars arbete när de faktiskt varit på plats knappt 4 timmar. När vi ifrågasatte detta så fick vi till svar att genom att fakturera högre antal arbetstimmar så skulle vi få ett högre rotavdrag. Vi har betalt räkningen på 17,000 men det känns inte ok. När hantverkaren först var här och inspekterade skadan borde han kunnat avgöra tidsåtgången?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lag gäller?Konsumenttjänstlagen (KtjL) gäller avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter som innebär arbete på fast egendom eller på en byggnad (1 § KtjL).Vilket pris gäller för tjänsten?AvtaletI första hand gäller det pris som har avtalats. Det kan till exempel vara ett i förhand bestämt totalbelopp eller också ett avtalat timpris. Att debitera för fler timmar utöver vad som har arbetats skulle strida mot ett avtal där priset är bestämd utifrån arbetstiden.Skäligt prisOm det inte finns ett avtal ska konsumenten betala vad som är "skäligt". För att avgöra vad som är ett skäligt ska hänsyn tas till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt (36 § KtjL). Att godtyckligt fakturera för fler timmar än vad som har arbetats kommer att påverka priset. Det begärda priset kan då inte anses vara skäligt. Näringsidkaren måste kunna bevisa vilka omständigheterna som gör det begärda priset skäligt. Ungefärlig prisuppgiftOm näringsidkaren lämnat en ungefärlig prisuppgift får det uppgivna priset inte överskridas med mer än 15 procent. Det förutsätter dock att inte någon annan prisgräns har avtalats eller att näringsidkaren har rätt till pristillägg (36 § KtjL). I detta fall uppger du att näringsidkaren har lämnat en offert om 17 000 kr. Priset får därför inte överskrida 19 550 kr (17 000 kr x 1,15 = 19 550). Det framkommer dock inte om ni har avtalat om ett timpris utöver den fasta kostnaden. Om så är fallet gäller vad som avtalats utöver vad som nyss redovisats.Specificerad räkningJag rekommenderar dig att begära en specificerad räkning från näringsidkaren. En näringsidkare är skyldig att på konsumentens begäran ställa ut en specificerad räkning för tjänsten. Räkningen ska göra det möjligt för konsumenten att bedöma det utförda arbetets art och omfattning. I den mån tjänsten inte har utförts mot fast pris skall det även framgå av räkningen hur priset har beräknats (40 § KtjL). Näringsidkarens skyldighet att avrådaDet finns ingen skyldighet för en näringsidkare att upplysa konsumenten om hur lång tid ett arbete kommer att ta. Däremot har en näringsidkaren en omsorgs- och upplysningsplikt. Om en tjänst med hänsyn till priset inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten, ska näringsidkaren avråda konsumenten från att låta utföra tjänsten (6 § KtjL).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,