Har vi rätt att kräva betalt av en person som anmält sig till en kurs, och sedan hoppat av utan att betala när datumet för avbeställning har passerats?

Vi är två privatpersoner som ska arrangera träning i två dagar. Vi kommer att hyra in en instruktör som har en affärsrörelse med en fast avgift för dessa två dagar.

Vi har bjudit in några personer att medverka i träningen och till dessa meddelat sista datum för anmälan och ev avanmälan och att anmälan därefter är bindande. Ett sista betalningsdatum har också angetts.

Nu har vi en deltagare som trots anmälan har meddelat att denne inte tänker deltaga eller betala. Detta meddelades efter sista datum för avanmälan och betalning skulle ha inkommit.

Hur gör vi nu? Instruktören vill ju ha betalt men i och med avhoppet (som inte tänker betala) så saknas en del av avgiften.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du kan ha rätt att kräva deltagaren som på full betalning. Det beror dock på möjligheterna för er att fulla upp platsen med en annan deltagare. Nedan följer en förklaring.

Konsumenttjänstlagen

I ditt fall blir konsumenttjänstlagen tillämplig, eftersom du i form av näringsverksamhet erbjuder konsumenter en tjänst, se 1 § konsumenttjänstlagen.

Om en konsument väljer att avbeställa en påbörjad tjänst, har du som näringsidkare rätt att kräva betalt för den del av tjänsten som är utförd. Du har även rätt att kräva betalt för den förlorade inkomst du skulle ha gjort om personen deltagit på träningskursen, se 42 § konsumenttjänstlagen.

Konsumenttjänstlagen är en lag som ska tolkas till konsumentens fördel. Det blir alltså du som måste bevisa att du inte kunde fylla platsen med en annan sökande. Beviskravet är dock inte allt för högt ställt. Det räcker med att du kan visa att det sannolikt inte skulle gå att hitta en annan deltagare. Om sista anmälningsdagen ligger allt för långt ifrån själva träningstillfället, kan det vara svårt att kräva betalt, då du fortfarande har möjlighet att fylla platsen.

Jag tolkar ditt brev som att det inte har funnits möjlighet att fylla platsen, och att du nu står med kostnader för den inhyrda instruktören och förlorad vinst.

Tidigare rättsfall

En bra indikation på hur det skulle gå i en rättegångstvist, är att studera tidigare domar från domstol.

En liknande situation som du är i har prövats i Högsta domstolen. Målet gällde en kvinna som arrangerade en träningskurs, där en av deltagarna valde att hoppa av kursen. Kvinnan ville precis som du ha betalt för den uteblivna inkomsten. Högsta domstolen gav kvinnan rätt, vilket innebar att personen som hoppade av kursen var tvungen att betala för den. Fallet heter NJA 2002 s. 624.

Hur går du vidare

Mitt förslag är att du förklarar för personen att du har rätt till full ersättning eftersom sista avanmälningsdatum har passerat. Om personen fortfarande inte vill betala, kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och begära ett betalningsföreläggande. Det är en smidigare process än domstol. Det finns även möjlighet att ansöka om stämning vid tingsrätt.

Sammanfattning

Eftersom datumet för avanmälan har passerat har du rätt till full betalning, om det inte är uppenbart att du kunde fylla platsen med en annan deltagare. Du kan vända dig till Kronofogdemyndigheten och begära ett betalningsföreläggande. Många gånger räcker det med att skriva ett tydligt brev om hur situationen ligger till. Om du vill ha hjälp med att bemöta personen, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänligen,

Björn LotoftRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”