Felaktigt utfört markarbete

Hej. Vi anlitade ett företag för att få vår husgrund dränerad och stenkista skulle fixas. Vi fick ett uppskattat pris på 150.000 - 200.000. Vi accepterade offerten med information att vi ville ha en avstämning vid varje 50.000 för godkännande och fortsättning. Min man talade dessutom med projektansvariga gällande avstämning som vi ville ha och sa att vi i första hand har max 200.000kr att lägga på arbetet.

I deras offert står det att erforderliga verktyg ingår. Vi har betalat en faktura i början av året då de började med jobbet slutet på 2021. Där ingick visst material, arbetstid och hyra för grävmaskin + kranbil. Den fakturan var på 150.000 kr. Nu har vi fått fakturor på 317.000 + 59.000. Vi bad om ett möte där de säger att våran acceptans med avstämning vid varje 50.000 kr inte är juridiskt bindande. Jag ville diskutera underlaget till fakturorna då jag vet att de inte varit hos oss alla timmarna de tagit upp samt att de tagit upp kostnader för hyra av mindre verktyg samt köpt in flera verktyg. Jag har suttit hemma i nästan tre månader och arbetat då jag haft lunginflammation. De har heller inte arbetat effektivt då man vissa dagar använt grävmaskinen 1-3h per dag istället för 8h/dyngs hyran är 5000kr per dag.

De har efter över 5v arbete fortfarande inte avslutat arbetet eller åtgärdat skador som de gjort. De har också gjort fel på flera ställen, när de var och åtgärdade några fel sa projektledaren att detta skulle vi inte betala för. Ändå har VDn tagit upp dessa timmar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den lag som reglerar arbete som utförs av företag på kunders (privatpersoners) egendom är konsumenttjänstlagen (1985:716), KTjL. Enligt lag ska arbetet utföras fackmannamässigt (ungefär professionellt), och följa det som avtalats. Kunden ska betala enligt avtalet.

Först måste man alltså etablera å ena sidan vilken tjäns, å andra sidan vilken betalning, som har avtalats om.

Tjänsten

I ert fall torde själva tjänsten relativt oproblematiskt vara dränering av grunden och en lagad stenkista. Då jag inte vet så mycket om omständigheterna eller om vilken tid som avtalats kan jag inte svara på om tjänsten är korrekt utförd. Det ska nämnas att tjänsten alltså ska vara fackmannamässigt utförd och, om det inte avtalats om något annat, ska ta lika lång tid som det vanligtvis tar att utföra arbetet (KTjL 4 och 24 §§). Dessutom ska företaget samråda med kunden allteftersom arbetet fortgår (KTjL 4 §).

Tilläggsarbete

Om det är nödvändigt och kunden inte kan kontaktas får företaget utföra visst tilläggsarbete vilket kunden är skyldig att betala för (KTjL 8 §). Detta avser dock andra fall, till exempel om man vid en grävning upptäcker att det finns trasiga rör som måste åtgärdas, och kräver att det var svårt att nå kunden. Om de inte kan specificera ett tilläggsarbete och du dessutom var hemma kan det omöjligt rättfärdiga något utökat arbete.

Ineffektivt arbete

Då jag inte vet så mycket om det specifika arbetet är det svårt att ta ställning till om det ineffektiva arbetet är relevant. Om priset var fast ser jag inget skäl till att företaget skulle ha något intresse av att förlänga arbetstiden.

Priset

Priset på en tjänst brukar framgå av avtalet. Om det inte gör det, och företaget lämnat en ungefärlig prisuppgift (alltså offerten), får det slutgiltiga priset inte överskrida prisuppgiften med mer än 15% (KTjL 36 §). Då offerten angav ett ungefärligt pris på 200tkr ska priset alltså maximalt kunna bli 230tkr. Rent formellt ser man inte prisuppgifter som bindande, varken för kunden eller företaget. Det innebär att ni oavsett prisuppgiften inte ska betala mer än vad som är skäligt (KTjL 36 §). Då jag utgår från att priset i offerten på 200tkr är ett relativt vanligt pris för motsvarande tjänst är alltså ett tillägg på 376tkr oavsett otillåtet. Priset får alltså inte överstiga 230tkr.

Om det annat framgår av avtalet får företaget inte lägga på kostnader för material och verktyg (KTjL 4 §).

Prisavdrag

Enligt KTjL 21 § har kunden rätt till prisavdrag. Då jag inte vet till vilken grad arbetet utförts kan jag inte ta ställning till hur stort detta ska vara. Det ska noteras att ni måste reklamera felet, alltså meddela företaget att ni anser att tjänsten är felaktig, inom skälig tid.

Slutsats

Min slutsats blir att företaget inte har rätt att fakturera er mer än 230tkr, och att ni dessutom kan ha rätt till prisavdrag. Ni bör så snart som möjligt skicka ett mail eller liknande meddelande (som ni kan bevisa) till företaget där ni uttryckligen skriver att ni anser att tjänsten är felaktigt utförd.

Uppföljning

Du har valt 30 minuters telefonuppföljning. Jag föreslår att jag ringer på torsdag (24/3) kl 10.30. Jag ringer från dolt nummer. Om tiden inte passar eller om du har någon följdfråga är du varmt välkommen att maila mig på vidar.wicklund@lawline.se. I annat fall hörs vi på torsdag!

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Vidar WicklundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo