FrågaKÖPRÄTTKonsumenttjänstlagen16/02/2022

Vad gäller när frisören förstört håret?

Hej!

Jag var hos frisören för några dagar sedan. Tanken var att jag skulle bli blond. Det som hände var att frisören blekte sönder mitt hår, det till och med rök från håret. Så nu är mitt hår av och jättetunt, han har verkligen förstört mitt hår! Vad kan jag göra? Och vad säger lagen om detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.


Brist på direkt tillämplig lag

Du beskriver att du varit hos frisören och fått en behandling av ditt hår, men att håret förstörts genom att det blekts sönder. Du undrar nu vad du kan göra, vilka rättsliga möjligheter du har. Det finns tyvärr ingen lag som reglerar frisörbesök. Konsumenttjänstlagen (KtjL) är nämligen inte tillämplig för arbeten på människor. Detta betyder dock inte att det inte går att finna svar på din fråga. Jag kommer att utreda några möjliga vägar att ta inom juridiken för att lösa ditt problem.

Lösa problemet med hjälp av konsumenttjänstlagen

På grund av att det inte finns en lag som är tillämplig på just frisörbesök, är rättsläget osäkert. Däremot kan man använda sig av konsumenttjänstlagens regler om fel i tjänst och skadestånd som vägledning, eftersom det trots allt rör sig om ett konsumentförhållande och en tjänst. Ditt fall är med andra ord relativt likt sådana fall som regleras i lagen. Alltså, trots att lagen inte är direkt tillämplig, kan vi välja att tillämpa den analogt, det vill säga använda vissa delar av lagen som vägledning för att lösa det aktuella problemet.

Enligt Konsumenttjänstlagen ska arbeten utföras fackmannamässigt (4§ KtjL). Att bränna sönder hår är inte att utföra arbetet fackmannamässigt. Frisörer bör ha kunskap och förståelse om hårkvalitéer och kemikaliers påverkan på håret. Frisören borde därför ha avrått dig från en behandling om hen misstänkte att det skulle komma att förstöra ditt hår. Att trots detta genomföra behandlingen är inte fackmannamässigt. Vi kan därför hävda att tjänsten är felaktig enligt lagens mening (9§ KtjL).

Det är till din fördel att kontakta frisören så fort som möjligt. Desto längre du väntar, desto svårare kan det bli att bevisa frisörens misstag. I Konsumenttjänstlagen ger man konsumenten en tidsfrist på två månader. Om man reklamerar inom denna tiden så ska man få rätt att kräva påföljder gentemot näringsidkaren (17§ KtjL). I fall då frisören inte givit kunden det önskade resultatet så kan kunden kräva att frisören gör om arbetet (20§ KtjL). Om det finns en möjlighet för frisören att åtgärda felet så ska man få chansen att göra det. I ditt fall har dock ditt hår blivit förstört och som jag uppfattar det så går det inte att åtgärda detta genom en behandling. Du bör då få rätt att kräva pengarna tillbaka (21§ KtjL).

Konsumenttjänstlagen har även regler gällande skadestånd. Näringsidkaren är skyldig att ersätta kunden sådan skada som uppstår i och med felet, om inte näringsidkaren kan visa att felet legat utanför dennes kontroll. Om näringsidkaren skulle ha särskilt utfäst ett visst resultat, så finns alltid en skyldighet att ersätta skadan. (31§ st 3 KtjL).

Avtalsrätten

Utöver konsumenttjänstlagens hänvisningar så skulle man kunna hävda att frisören inte hållit sig till det avtal som ni upprättat tillsammans angående att du skulle bli blond. Att ditt hår blektes sönder och förstördes innebär att frisören inte uppfyllt sin del av avtalet. Du kan således använda dig av avtalsrätten för att hävda din rätt. I och med att frisören inte presterat utefter avtalet så har ett avtalsbrott begåtts. Om det framgår av avtalet vad som händer om någon bryter avtalet, så gäller detta i första hand. Om parterna istället inte avtalat något särskilt brukar man falla på skadeståndslagen, vilken vi kommer redogöra för nu.

Skadeståndslagen

Skadeståndslagen (SkL) fungerar på så sätt att den är användbar om inte någon annan lag är tillämplig, som exempelvis Konsumenttjänstlagen, (1 kap 1§ SkL). Att ditt hår har blivit förstört är enligt lagens mening en så kallad personskada. Du har rätt att kräva skadestånd om frisören har agerat vårdslöst eller uppsåtligen (2 kap 1§ SkL). Det är troligtvis inte fråga om uppsåt, då det verkar osannolikt att frisören haft någon sorts baktanke med att förstöra ditt hår. Frisören agerar däremot vårdslöst när hen genomför behandlingen. Som jag förklarade ovan bör en frisör ha förståelse för kemikaliers påverkan på hår och också kunna se om ett hår klarar av en behandling eller ej.

Du kan troligen få rätt till skadestånd för behandlingar och produkter för att reparera ditt hår, och kan dessutom försöka hävda skadestånd för sveda och värk (5 kap 1§ SkL). Just "sveda och värk" nämns i lagrummet och syftar på både fysiskt som psykiskt lidande. Om du kan visa på sådant lidande, skulle du alltså även kunna få framgång på den punkten.

Sammanfattning

Det finns alltså ingen lag som rent självklart kan tillämpas på frisörbesök. Man får därmed finna hänvisningar från andra lagar, alternativt argument utifrån ren avtalsrätt och skadeståndsrätt. Min rekommendation till dig är att du hör av dig till frisören så fort som möjligt, förklarar vad frisören gjort fel, vad detta nu har lett till och att du vill kräva påföljder för felet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att ditt problem löser sig. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Mvh,

Linnea HoodRådgivare
Hittade du inte det du sökte?