Vem är tredje part?

2019-06-29 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! På Facebook står det att tredje part får publicera bilder som jag är upphovsman till på Facebook. Vem/ vilka räknas som tredje part? Alla användare av Facebook? Om det nu är så, så gäller väl djungelns lag snarare än upphovsrätten på Facebook? Så vem/ vilka räknas som tredje part?Vänligen, jag
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Du och Facebook är två parter i en överenskommelse och tredje part refererar då till alla som inte är parter i den överenskommelsen. I princip är det alltså alla fysiska i juridiska personer som inte är just du eller Facebook. Med förbehåll för att jag inte vet exakt vart på Facebook du har läst detta så ska dock detta inte förstås som att alla får använda material du publicerar Facebook. Snarare är det så att Facebook förbehåller sig rätten att låta andra aktörer använda material du publicerar på Facebook. Men då sker det på basis av överenskommelser mellan Facebook och den tredje parten i det enskilda fallet, det rör sig alltså inte om en generell överenskommelse där det blir fritt fram för vem som helst att använda det du publicerar.Med vänliga hälsningar

Vad gäller för gemensam upphovsrätt?

2019-06-28 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej,Vi är ett musikband som bildades 1998, vi släppte ett album år 2000. Vi registrerade samtliga medlemmar som upphovsmän för att fördela intäkterna. Vi trodde detta var rätt sätt, det visade sig senare att man skulle varit ansluten till SAMI för att fördela intäkterna. Vi tyckte då för att alla som medverkade i bandet skulle få en del av kakan. Problemet som nu uppstått är att en bandmedlem som har 10% medverkan på alla verk i albumet satt stopp för att släppa albumet med vårat nya bolag. Vad har vi för rätt som äger 90% tillsammans av verket att agera? Kan vi släppa albumet ändå? Tacksam för tips och råd! Mvh Tommie Johansson
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om ni har skapat albumet gemensamt tillkommer upphovsrätten er även gemensamt. Om det är någon av er som skrivit text eller musik själv och man kan avskilja dessa delar av individuellt skapande så är det möjligt att en person själv kan ha upphovsrätten till den delen. Om ni däremot skapat albumet tillsammans så är det inte möjligt att göra på detta sätt och ni har en gemensam upphovsrätt. Denna innebär att ingen får förfoga över låten själv utan att alla måste lämna sitt tillstånd, vilken en av bandmedlemmarna i detta fall inte verkar vilja göra. Upphovsrätten är alltså en rättighet som tillkommer var och en av er och inte själva bandet.Om ni ändå väljer att sprida albumet begår ni ett upphovsrättsintrång vilket medför att bandmedlemmen kommer ha rätt till skäligt vederlag för bandets nyttjande av albumet. Den ekonomiska upphovsrätten är emellertid överlåter (3 kap. 27 § URL).För att en upphovsman inte ska ha kvar de ekonomiska rättigheterna och inte kunna föra talan om upphovsrättsintrång mot er övriga medlemmar avseende dessa är det viktigt att alla förfoganden över verket överlåts genom avtalet. Det bör alltså framgå att såväl exemplarframställning som att göra verket tillgängligt för allmänheten på olika sätt överlåts. Den ideella rätten kan som sagt inte överlåtas men efterges i viss omfattning, vilket innebär att det inte går att generellt efterge den (1 kap. 3 § URL). Vad som är begränsad omfattning är en bedömningsfråga men i avtalet bör det framgå en uttrycklig förklaring om att du efterger den ideella rätten och specifikt vilka av kundens förfoganden det avser. Viktiga delar i avtalet är utöver detta är vilket verk avtalet gäller, vilka som är avtalsparter och vilken ersättning som ska utgå. Min rekommendation är därför att ni försöker samtala med den sista bandmedlemmen för att köpa dennes ekonomiska del av det upphovsrättsligt skyddade materialet, eftersom ni annars dessvärre riskerar att göra er skyldiga till upphovsrättsintrång. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kopiering av en originaltavla utan namnteckning

2019-06-25 i Immaterialrätt
FRÅGA |Får man kopiera en Picasso tavla utan namnteckning
Robin Badili |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För privat bruk får du framställa ett eller några exemplar av verket. Du får däremot inte ta betalt för en tavla du målat som liknar ett riktigt konstverk. (12 § Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk).Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hoppas det hjälpte.Vänligen,

När måste jag betala/bestrida kravbrev om fildelning?

2019-06-07 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hallå!Jag fick den 18e Juli 2018 ett brev från Njord Law Firm där de företräder en upphovsrättsinnehavare om ett förlikningserbjudande där jag skulle betala en summa pengar för "...via torrent-nätverk nedladdat och spridit en film". De har en ip-adress som stämmer överens med min och en tidpunkt, dock ska nedladdningen skett vid ett datum och tidpunkt som jag inte kan ha varit hemma, då jag arbetade den dagen.Nu idag får jag ett brev från Innerstans Advokatbyrå med ett "skadeståndskrav" som företräder en annan upphovsrättsinnehavare om att jag ska ha spridit och laddat ned en film med samma teknik som ovan. De har precis som i tidigare brev en ip-adress som stämmer och ett datum när detta ska ha skett. Bifogat i brevet finns även ett protokoll från Stockholms Tingsrätt där en lista bifogats på ip-adresser och filmer som ska ha laddats ned via dessa. Dock finns inte den påstådda filmen jag ska ha laddat ned/upp med i listan, inte heller min ip-adress, inte heller finns det angivna datumet.I listan finns dock något som verkar vara sekretessbelagt då det är överstruket med en svart rutaI tidigare inlägg kan jag se liknande frågor om hur Njord Law firm har gjort samma sak mot andra personer, så nu undrar jag hur korrekt detta egentligen är? De påstår att det finns en "teknisk bevisning" för att det ska ha skett, men i bilagan finns som sagt inte min information med, hur går jag vidare? Är det först vid inkasso jag "måste" betala/bestrida frågan?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!De senaste åren har flera advokatbyråer sänt ut förlikningserbjudanden/kravbrev till privatpersoner misstänkta för fildelning. Breven innebär att om du betalar, kommer upphovsrättsinnehavaren inte att vidta några rättsliga åtgärder i just det fallet. Fortsätter du att ladda ner eller har laddat ner andra filmer finns det däremot en risk att brev skickas ut i fler ärenden.De advokatbyråer som skickar ut breven har som ståndpunkt att man kan hållas ansvarig för upphovsrättsligt intrång även om man har lämnat ut sitt routerlösenord till någon annan eller har ett öppet nätverk. I ditt fall anser advokatbyrån att du har ett ansvar för nedladdningen även om någon annan du upplåtit din internetuppkoppling till utfört intrånget. Enligt advokatbyrån är ansvaret bundet till att du står på abonnemanget, inte vem som faktiskt laddat ner en film. Om detta är riktigt eller ej går åsikterna isär och det är ännu ej prövat i svensk domstol.Om du väljer att inte betala och ärendet går till inkasso måste du bestrida det vilket bör ske skriftligen. Samma gäller om ärendet skulle skickas till Kronofogdemyndigheten. Om du bestrider ärendet kan advokatbyrån, som ombud för sin klient, lämna in en stämning mot dig. I det fallet är det upp till domstol att avgöra om du är betalningsskyldig och till vilket belopp. Det är ännu ej prövat om det är tillräckligt med en IP-adress för att det ska vara visat i ett civilrättsligt mål att man är skyldig till upphovsrättsligt intrång.Mina råd till digEtt sätt att gå vidare är att du betalar förlikningserbjudandet. Betalar du är just det ärendet avklarat och du slipper fler eventuella krav i ärendet, risk för stämning till domstol m.m. Genom att godta förlikningserbjudandet från advokatfirman ingås ett avtal med upphovsrättshavaren att vederbörande inte kommer vidta några vidare åtgärder. Avtalet innebär att upphovsrättshavaren förbinder sig att inte driva ärendet vidare då ni förlikats (dvs ni har kommit överens). Betänk dock att förlikningen endast gäller exakt den filmen det påstås att du har laddat ner. Det innebär att även om du betalar kan det komma fler krav angående andra filmer, eller från andra byråer. Vilket verkar ha skett i ditt fall.Anser du att du är oskyldig till nedladdning eller inte vill betala kan du bestrida kravet. Du kan bestrida kravbrevet redan i det första ledet genom att vända dig till advokatbyrån. Dock har du ingen skyldighet att bestrida ärendet och besvara advokatbyrån i nuläget. Det är först vid eventuellt inkassokrav du måste bestrida eller vid kallelse till domstol som du är skyldig att närvara. Det bör uppmärksammas att om det går till domstol är det din motpart som har bevisbördan. Det innebär i fallet att advokatbyrån som ombud för sin klient ska visa att du faktiskt har begått det upphovsrättsliga intrånget, eller att det är visat att du har ansvar för intrånget genom att ha tillhandahållit internetuppkopplingen. Eftersom det ännu ej är prövat i svensk rätt huruvida endast ett tillhandahållande av en internetuppkoppling och där tillhörande IP-adress är tillräckligt att dömas för ansvar i en civilrättslig tvist, går det inte att helt säga vilket ansvar du har för IP-adressen. Att byrån påstår att det finns "teknisk bevisning" behöver inte heller innebära att domstolen anser att det är tillräckligt med bevisning för att du ska dömas.Skulle ärendet gå vidare och du skulle bli stämd rekommenderar jag att du anlitar en jurist som företräder dig eller åtminstone ger dig råd inför förhandlingen. Om så sker är du varmt välkommen att återkomma per e-post till mig på dennis.lavesson@lawline.se för vidare kontakt och offert.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Möjligheter till att skydda uppfinning innan patent beviljats?

2019-06-28 i Immaterialrätt
FRÅGA |Om jag ska presentera en ide som inte är patentskyddat och vill skaffa mig ett partnerskap med ett bolag går det att skydda iden från att bli snodd av den jag presenterar iden för genom något slags avtal?Jag är ingen bolagsägare, men tanken är att om partnerskapet går igenom så startar jag ett Aktiebolag eller bör jag redan ha startat ett bolag innan jag presenterar iden?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.I patentlagen(PL) finns bestämmelserna om patent. Den fråga som aktualiseras för din del är att nyhetskravet inte förstörs genom att du presenterar din uppfinning. Nyhetskravet begränsar alla tekniska uppfinningar som tidigare blivit känt dagen före patentansökan att erhålla patent (2 § PL). Dessutom vilka rättsliga möjligheter du har om någon obehörig söker patent för din uppfinning. Inledningsvis vill jag bara nämna att i avseende av ditt patent spelar det ingen roll om du väljer att starta ett aktiebolaget före eller efter era förhandlingar.Hur du kan skydda digEn lämplig metod är att tillsammans med bolaget skriva en "non-disclosure agreement" (NDC) med villkoret att du är uppfinnare. Avtalet binder både dig och bolaget rättsligt att inte sprida vidare din uppfinning samt erkänner dig som uppfinnare. Det är den som gjort en uppfinning (eller till den uppfinnarens rätt har övergått) som ska beviljas patent (1 § första stycket PL). Skulle bolaget i strid med ert avtal trots det beviljas patent kan du väcka talan i domstol, detta måste göras inom ett år från det att deras patent beviljades (52 § sjätte stycket PL). Det är Patent- och marknadsdomstolen som handlägger denna typ av ärenden. Således är er "NDC" ett lämpligt bevismedel vid en sådan process. Resultatet av en sådan process kan bli att patentet istället tillfaller dig (53 § första stycket PL). En annan metod är att du ansöker om patent innan du exponerar din uppfinning, således njuter du ensamrätt och ingen annan får således använda din uppfinning i näringsverksamhet (3 § PL). Jag anser att dessa två metoder är lämpligast för ditt ändamål.Om du vill gå vidare med en patentansökan eller ha hjälp med utformningen av den typ av avtal jag nämnt ovan är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller boka en tid med en jurist Här. MVH,

Upphovsrätt när verk förstörts

2019-06-26 i Immaterialrätt
FRÅGA |Dödsbon stämmer Universal music group. Bakgrunden är en brand på Universal studios i Hollywood, Los Angeles, 2008. Originalinspelningar av runt 500 000 låtar gick upp i rök.Vad händer med rättigheterna till dessa inspelningar?Om originalverket är förstört och inte existerar, kan man verkligen hävda att man äger rättigheten då?En kopia på en kopia borde ju omfattas av copyright, men jag ser ändå ett problem med att originalet är förstört.Kan man få en kort genomgång av vad som gäller?
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att samtliga exemplar av ett verk är förstörda kan visserligen medföra besvärliga frågor i bevishänseende, men ur en rent immaterialrättslig synvinkel är saken inte särskilt komplicerad (förutom på ett rättsfilosofiskt plan, men dit behöver vi inte gå). Upphovsrätt (dvs. copyright) uppstår – enligt 1 § upphovsrättslagen – när ett verk skapas. Upphovsrätten är alltså kopplad till verkets form vid den tidpunkt då det skapades. Detta innebär att det är irrelevant vad som händer med verket efter denna tidpunkt. Rätten till verket försvinner alltså inte bara för att exemplaret förstörs. Så är det i alla fall i Sverige. Hur upphovsrätt fungerar i USA får det ankomma på en amerikansk jurist att svara på, men jag kan tänka mig att du skulle få samma eller liknande svar av honom eller henne.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Får man ta en idé hur som helst från någon?

2019-06-09 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej,I tidigare företag som jag var delägare i med min dåvarande sambo blev vi år 2009 återförsäljare av värmepellets, till ett stort företag som tillverkar värmepellets.Jag har ett stort kontaktnät i hästbranschen också och det var kunder till oss som använde värmepelletsen som strömedel i hästboxar, fungerade jättefint.Jag tipsade företaget som vi var åf för om att man kan använda värmepelletsen även som strömedel till häst, katt m.m. Jag gjorde ett dokument som dom lade in på sin hemsida och hänvisade att det var ett tips från en åf.2012 så blev vi som åf inbjudna till en träff med tillverkarna och på den träffen skulle det presenteras en nyhet.Det visade sig att det stora företaget nu hade tagit bort mitt dokument med tips om stallströ och istället nu börjat tillverka egen specialpellets för stallströ.Jag har inget emot produkten, den är jättebra. MEN, dom sa ingenting till mig/oss i förväg om detta, inte heller ett enda ord till tack fick jag varken på plats eller senare.Jag sa till dom vad jag tyckte och dom bara nonchalerade mig. När dom sedan gjorde jackor med logogtypen för den nya produkten så BAD jag att få en jacka, det fick jag, men kändes motvilligt från deras sida. Kan du väl få.....!Får man ta en idé hur som helst utan hänsyn?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det skydd som främst skulle kunna vara aktuellt i ditt fall är ett upphovsrättsligt skydd. Upphovsrätten uppkommer formlöst till skillnad från andra immaterialrätter, vilket innebär att det inte krävs någon registrering. Skyddet uppstår automatiskt vid skapandet. Upphovsrättslagen innehåller en exemplifiering av vad som kan skyddas och ska tolkas i en vidsträckt mening. Det kan erhållas upphovsrätt för bland annat skönlitterära eller beskrivande framställningar och fotografiska verk (1 § URL). Det måste dock uppmärksammas att det inte kan erhållas upphovsrätt för idéer eller ren fakta.Eftersom det inte går att åtnjuta upphovsrättsligt skydd för en idé innebär det i princip att man kan "ta" en idé hur som helst utan hänsyn.Vänligen,

Tryck av kläder med upphovsrättsskyddade motiv

2019-06-04 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej. Jag skulle vilja veta om min idé är möjlig. Jag håller på att måla och teckna mycket och jag har en idé om att använda det jag målat till att trycka det som affischer och trycka motivet på kläder. Men motiven jag målar är på artister och på album, Det är alltså inget originellt jag gör utan jag målar av foton samt att jag plockar olika motiv för att kombinera till ett. Bryter detta mot upphovsrätt? Tack på förhand!
Jonathan Lundström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline! Tillämplig lag Det stämmer att det här berör upphovsrätt. Därav är lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen) tillämplig. I 1 § upphovsrättslagen finns där en punktlista om vilka verk som omfattas av upphovsrättslagen. Ensamrätt Det gäller att ha tungan rätt i mun när man håller på med upphovsrätt. 2 § i upphovsrättslagen reglerar upphovsmannens (ex. artisten, skivbolaget) ensamrätt till det verk som denne skapat. Ensamrätten till verket gör att upphovsmannen har en exklusiv rätt att mångfaldig göra sitt verk (ex. trycka upp böcker, avbilda verket) samt en exklusiv rätt att göra verket tillgängligt för allmänheten (ex. överföra verket till internet). Bearbetning av verk I ditt fall verkar det som att du bearbetar ett redan existerande verk, detta regleras i 4 § 1 st upphovsrättslagen. För att du ska få förfoga över ditt ''andrahandsverk'' krävs samtycke från upphovsmannen. Detta betyder i princip att du inte har en rätt att mångfaldig göra verket och göra det tillgängligt för allmänheten utan upphovsmannens samtycke. Självständigt verk Min rekommendation till dig är att försöka åstadkomma ett självständigt verk. Försök skapa något personligt. Du kan fortfarande utgå från artister och album, men sätt en personlig prägel på det. För att exemplifiera vad jag menar bifogar jag en länk till ett känt rättsfall som handlade om en konstnär som hade avbildat ett fotografi av en man. Fallet exemplifierar väl hur man som konstnär kan avbilda andra verk men ändå åstadkomma ett självständigt verk genom att inte göra en direkt avbildning. Skapar du ett självständigt verk, som förvisso har inspirerats av ett annat verk, har du utifrån 4 § 2 st upphovsrättslagen en upphovsrätt till det verk som du skapat. Vilket gör att du utifrån 2 § upphovsrättslagen har en exklusiv rätt att mångfaldig göra ditt verk samt göra det tillgängligt för allmänheten. Privat bruk I mitt svar har jag antagit att du har för avsikt att sälja dina affischer och kläder. Om din fråga istället avser privat bruk så kan du med hjälp av 12 § upphovsrättslagen framställa exemplar utan hänsyn till upphovsmannens ensamrätt. Privat bruk är en slags inskränkning i upphovsmannens ensamrätt, i avsaknad av kommersiella intresse får upphovsmannens ensamrätt ge vika. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänlig hälsning,