I vilken utsträckning gäller ensamrätten för ett registrerat varumärke?

Tjenare lawline jag har en fråga :) gör musik med en polare och skulle vilja göra skämt raplåtar under namnet lil samhall som jag av en slump blev kallad på tiktok och undrar får man göra en artist med artistnamnet lil samhall eller finns det några typ varumärkeskydd/copyright man kan råka hamna ikläm med

Lawline svarar

  

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör immaterialrättens område vilket omfattar precis som du själv skriver i din fråga, varumärkesskydd och upphovsrätt s.k. copyright. Så som din fråga är formulerad aktualiseras dock endast varumärkesskydd vilket jag nedan ska redogöra för vad som gäller och vad du bör tänka på. 

Varumärkesskydd registrering

Ett varumärke kan antingen registreras hos patent och registreringsverket, PRV (2 kap. 1 § Varumärkeslag, VML) eller inarbetas i en betydande del av omsättningskretsen för att på så vis anses känt för de varor eller tjänster som tillhandhålls under varumärket (1 kap. 7 § andra stycket VML). 

Särskiljningsförmåga 

En grundläggande förutsättning för att registrera ett varumärke är särskiljningsförmåga (1 kap. 4 § VML). Det innebär att det ska kunna skiljas åt från andra varumärken (1 kap 5 § VML). 

Ensamrätt

Den som registrerat ett varumärke har en ensamrätt att använda det i sin verksamhet och ingen annan kan således använda varumärket utan dennes tillstånd om:

(i) tecknet är identiskt med varumärket och används för varor eller tjänster av samma slag,

(ii) finns en risk för förväxling och en risk för att användning av varumärket leder till uppfattning att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varumärket,

(iii) eller att användningen utan skälig anledning drar otillbörlig fördel, är till skada för varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende oavsett om användningen avser varor eller tjänster av samma, liknande eller annat slag (1 kap. 10 § VML). 

Ditt fall

Till att börja med vill jag tipsa om att PRV på sin hemsida har en varumärkesbas där det är möjligt att söka på olika varumärken för att se om de är registrerade, vad som är registrerat så som text, bild etc. samt inom vilken/vilka produkt- och tjänsteområden registreringen omfattar. Ett varumärke kan dock som sagt skyddas utan registrering om det anses inarbetat och blivit känt. En rekommendation är därför att gå in på PRV:s hemsida för att söka på olika varumärken för att ta reda på om det är registrerade överhuvudtaget, och i vilken omfattning. Just samhall är registrerat i typen figur vilket innefattar deras loga i olika färger vilken avser fastighetstjänster, legotillverkning, transport m.m. 

Det verksamhetsområde vilka Samhall är aktiva inom och de tjänste- och produktområden varumärkesregistreringen omfattar, innefattar inte vad jag kan se artist/musikbranschen. Det rör sig därför inte om användning av identiskt varumärke för varor och tjänster av samma slag. Frågan är om ni i sådana fall kan anses dra otillbörlig fördel (iii) då det kan aktualiseras oavsett om det rör tjänster av samma slag eller ej. Du skriver i din fråga att ni funderat på artistnamnet ”lil samhall”. ”Lil” skulle kunna särskilja er från samhall samt att det som sagt inte alls rör samma slag av tjänst eller varor, vilket kan tala för att det är okej att använda sig utav ”lil samhall” som artistnamn. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Filippa ErikssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”