Får man måla av karaktärer i film?

Hej målar i akvarell och har en dotter som älskar Harry Potter/fantastiska vidunder figurerna från filmerna. Om jag vill måla av någon av karaktärerna från filmerna människor/djur/väsen, är det okej att göra det och hänga hemma på väggen för eget bruk men som gäster då naturligtvis får se. Antar att det inte är ok att däremot sälja det om nu ovan skulle vara ok. Anledningen att jag frågar är att jag vill göra något kul i akvarell med effekter än att tex köpa en plansch.

Lawline svarar

  

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över om det är okej att måla av karaktärer eller dylikt från film för eget bruk – d.v.s. att ha hemma själv på väggarna och inte sälja. Det korta svaret är ja, det är fullt tillåtet. I det följande går jag lite mer grundligt igenom vad som gäller. 

Reglerna för de immaterialrättsliga frågor som berör din fråga återfinns i upphovsrättslagen (hädanefter förkortad URL).

Allmänt om upphovsrätt

När någon skapar ett konstnärligt verk såsom en film erhåller skaparen en upphovsrätt till det aktuella verket. Upphovsrätten innebär att skaparen åtnjuter vissa rättigheter till sitt verk. För det första uppstår en ensamrätt, det innebär att det oinskränkt är skaparen själv (d.v.s. upphovsmannen) som har ensam rätt att förfoga över verket och framställa exemplar av det. Det rör sig alltså om en rätt för upphovsmannen att ensamt tillgodose sig den ekonomiska rätt som medföljer verket. (1 kap. 1–2 § URL)

Utöver ensamrätten och den ekonomiska rätten har upphovsmannen även en ideell rätt. Den ideella rätten innebär bl.a. att upphovsmannen har rätt att bli angiven om verket framställs eller görs tillgängligt för allmänheten. (1 kap. 3 § 1 st. URL)

Den ideella rätten innebär även att man ska visa respekt för upphovsmannen till ett verk och verket i sig. Det är inte tillåtet att ändra upphovsrättsligt skyddade verk på sätt att de kränker upphovsmannen. (1 kap. 3 § 2 st. URL)

Undantag från upphovsrätten

Trots vad jag nu har sagt är det fullt tillåtet att för privat bruk framställa delar av konstnärliga verk (såsom att måla av karaktärer) utan att det anses som ett intrång i upphovsmannens rättigheter. De framställda exemplaren får dock alltså inte användas för andra ändamål än privat bruk. Att sälja exemplar för kommersiellt bruk är således inte tillåtet. (2 kap. 12 § URL)

Att hänga upp tavlor hemma är vad som skulle anses som för privat bruk och är således tillåtet, även fast det innebär att gäster ser.

Vill du läsa mer om upphovsrätt har skrivit mer om det här.

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar, 

Fredrik NygrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000