Arbetsskada

2013-05-08 i Arbetsskada
FRÅGA |Hejsan! Till vem ska man anmäla arbetsskador som man drar på sig på jobbet?
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga. Om du skadar dig i arbetet ska du genast meddela det till din arbetsgivare. Arbetsgivaren ska anmäla skador och allvarliga tillbud till Försäkringskassan. Anmäler arbetsgivaren inte allvarliga tillbud och olyckor kan han eller hon bli tvungen att betala böter enligt 2 § Arbetsmiljöförordningen. Är du egenföretagare ska du själv anmäla skadan till Försäkringskassan. Dock så måste du själv ansöka om ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Vänliga hälsningar,

Akut sjukdomstid

2012-02-17 i Arbetsskada
FRÅGA |Hej,vad är akutsjukdomstid ?
Angelica Hage |Hej och tack för din frågaDet finns ingen definition i lagen om vad som är akut sjukdomstid. Begreppet används vanligen i försäkringsavtal o.dyl. Varför dessa kan ha formulerats något olika. Men mest vanligt tycks vara att den akuta sjukdomstiden definieras vara den tid – kort eller lång – som åtgår för att skadan ska läka ut. Vänligen