FrågaARBETSRÄTTArbetsskada 08/03/2015

Ersättning vid arbetsskada

Hej!

Jag har stukad foten på jobbet. Det inträffade när jag gick ner från trapporna och jag föll ner. Jag jobbar inom kommun. Har jag rätt till en ersättning?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

I mitt svar kommer jag utgå ifrån att du är kvalificerad för arbetsbaserade förmåner i socialförsäkringsbalken, nedan kallad SFB.

Reglerna för ersättning vid arbetsskada återfinns först och främst i socialförsäkringsbalken. Det svenska systemet för arbetsskadeersättning är uppbyggt som så att den skadelidande först och främst får ersättning från Försäkringskassan. Ersättningen utgår då från reglerna i SFB. Till den del skadan inte täcks av ersättningen från Försäkringskassan går kollektivavtalsbaserade arbetsskadeförsäkringar (trygghetsförsäkring vid arbetsskada, nedan kallad TFA) in och täcker upp till 100%. Sådana arbetsskadeförsäkringar finns hos de flesta arbetsgivare, och helt säkert omfattas du som kommunalanställd av en TFA för kommuner och landsting. Villkoren i en TFA kan se lite olika ut beroende på vilket försäkringsbolag som tillhandahåller dem och i vilken sektor de gäller, men de flesta har som utgångspunkt att de bara faller ut om du också beviljas ersättning från Försäkringskassan. Det innebär att du, för full ersättning, först måste få skadan godkänd som arbetsskada av Försäkringskassan. Eftersom du stukat foten på jobbet kan din stukning generellt klassificeras som arbetsskada (SFB 39:3) och i så fall du har då samma rätt till ersättning som vid annan sjukdom, vilket innebär att du då har rätt till sjukpenning (SFB 40:2). För att du ska ha rätt till ersättning krävs dock att skadan orsakat arbetsoförmåga.

Eftersom din rätt till ersättning beror på hur allvarlig din stukning är, dina TFA-villkor och Försäkringskassans bedömning av skadan kan jag tyvärr inte svara på din fråga mer precist. Vad du ska göra för att ta reda på om du har rätt till ersättning är först och främst att anmäla skadan till din arbetsgivare, det är du skyldig att göra enligt SFB 42:7. Din arbetsgivare är då i sin tur skyldig att anmäla din skada till Försäkringskassan (SFB 42:10). Det innebär inte att din arbetsgivare godkänner arbetsskadan, utan bara att han bekräftar att han känner till den. För att få ut ersättning från Försäkringskassan måste du därefter själv anmäla din skada till Försäkringskassan. Slutligen bör du skicka in en anmälan till det försäkringsbolag som har tecknat den TFA som gäller på din arbetsplats. De kommer då utreda din rätt till ersättning enligt deras villkor.

Hoppas mitt svar är till hjälp!

Vänliga hälsningar,Anna BackmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”