Akut sjukdomstid

2012-02-17 i Arbetsskada
FRÅGA |Hej,vad är akutsjukdomstid ?
Angelica Hage |Hej och tack för din frågaDet finns ingen definition i lagen om vad som är akut sjukdomstid. Begreppet används vanligen i försäkringsavtal o.dyl. Varför dessa kan ha formulerats något olika. Men mest vanligt tycks vara att den akuta sjukdomstiden definieras vara den tid – kort eller lång – som åtgår för att skadan ska läka ut. Vänligen