Kan särkullbarn ärva mindre än vad som togs upp i den första bouppteckningen?

2021-04-28 i Särkullbarn
FRÅGA |Om ett särkullbarn tar ut hälften av sitt arv efter sin mor eller far direkt har gått bort och avstår den andra hälften tills maken/hustrun till föräldern också gått bort, vilket belopp ärver särkullbarnet? Är det beloppet som togs upp vid värdering inkl bankmedel mm vid tiden för bouppteckningen/dödsfallet eller görs ny värdering av egendom och summering av tillgångar när särkullbarnets mor/far gått bort? Och att särkullbarnet då kan ärva mindre eller mer än vad som togs upp i den första bouppteckningen?
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Särkullbarn kan, som du säger, välja att avstå från sitt arv till förmån för efterlevande make enligt 3:9 ÄB. Arvtagaren får själv välja om hela, en del av eller en andel av arvet ska avstås ifrån. Om särkullbarnet väljer att avstå från hälften av det berättigade kvarlåtenskapet innebär detta att resterande halva går till efterlevande make. Den summan som går till den efterlevande maken ska då delas med den efterlevande makens egna egendom, vilket sedan ger särkullbarnet en kvotdels rätt till efterarvet. Värderingen av egendomen ska ske vid dödsfallet. Detta innebär att eventuell minskning av värdet inte påverkar särkullbarnets rätt till den kvotdel som fastställdes vid bouppteckningen. Som efterlevande maka har man fri förfoganderätt över kvarlåtenskapet, vilket innebär att man har rätt att på alla sätt förfoga över egendomen utom rätten att genom testamente förordna om den eller ge bort en väsentlig del som gåva. Detta innebär att särkullbarnet kan ärva mindre, men att rätten till sin kvotdelen vid efterlevande makens död består.Hoppas det var svar på din fråga. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.

Jämna ut särkullsbarns rätt till efterarv

2021-04-27 i Särkullbarn
FRÅGA |Frågan gäller efterarv. Min man är död. Han har 1 dotter (min bonusdotter). Jag har en son från ett tidigare äktenskap. Efterarvet handlar alltså om fördelningen av min kvarlåtenskap när jag avlider.En jurist har gjort en bedömning mot de underlag som finns - bodelning och testamente efter min man som avled 1994. Inga fler barn finns.Fördelningen är ca 65% till min bonusdotter och alltså 35% till min son.Går det att jämna ut procentsiffrorna?Kan jag överlåta halva eller hela min bostadsrättslägenhet till förmån för min son Och på så vis göra en jämnare fördelning?
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som du säger kan särkullbarn avstå sin rätt till arv till förmån för efterlevande make, på så sätt blir särkullbarn berättigad till efterarv vid efterlevande makes död enligt 3:9 Ärvdabalken. Särkullbarnet får således en kvotdel av efterarvet. I ditt fall finns det endast en bröstarvinge kvar, din son. Den siffran på 65% är baserad på din mans kvarlåtenskap, som du har ärvt med fri förfoganderätt, i egenskap av efterlevande make. När det gäller din bostadsrättslägenhet kan du överlåta den utan problem till din son. Om du ger bort den som en gåva kan det bli fråga om ett förskott på arv. Om din son får bostadsrättslägenheten som förskott på arvet innebär detta att gåvans värde ska läggas till i kvarlåtenskapen efter din död, 6:1 ÄB. Huvudregeln är att gåvor till bröstarvingar ska ses som förskott på arv om inte omständigheterna talar för något annat. Denna presumtion kan dock brytas om du föreskriver något annat. Det du kan göra är att exempelvis skriva ett gåvobrev där det tydligt framgår att det inte ska räknas som förskott på arv.Detta kommer innebära att summan av din kvarlåtenskap kommer att vara mindre, men procentsatserna består. Din bonusdotter kommer fortfarande ärva 65% av ditt arv.Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.

Kan man ärva aktier?

2021-02-27 i Arvsordning
FRÅGA |Hej. Min son startade ett AB med sin sambo, finns registrerat i Bolagsverket. Han avled innan de hann komma igång så aktierna har alltså inget värde. Hans far och jag är dödsbodelägare det finns inget testamente, ärver vi aktierna? Hur gör vi med dem? Sambon vägrar ha kontakt med oss. Vem kan hjälpa oss? Tacksam för svar.
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt parentelprincipen finns det olika arvsklasser. Enligt 2:1 Ärvdabalken ska bröstarvingar ärva i första hand, om inte några bröstarvingar finns ska föräldrarna ärva hälften var enligt 2:2 ÄB. Detta innebär att ni ärver som andra arvsklass om inte er son har några bröstarvingar. När en aktieägare dör övergår aktierna till dödsboet. Eftersom ni ärver tillgångarna vid dödsfallet kommer ni vara dödsbodelägare, ansvarar ni för tillgångar och skulder samt för att redovisa skatter och avgifter. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Ändra i testamente om en bröstarvinge dör

2021-04-27 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej ,Min hustru och jag har (med hjälp av Fonus) skrivit ett testamente för några år sedan. I testamentet har vi föreskrivit att ett av våra tre barn skulle endast ärva sin arvslott efter vår död. Detta barn har nu dött. behöver vi ändra testamentet med hänsyn till de två övriga presumptiva arvtagarna eller av annat skäl?Tacksam för råd.MVHJohn Hughes Norrköping
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Arvtagaren måste vara vid liv för att kunna ha rätt till kvarlåtenskapen, enligt 1:1 ÄB. I ert fall har denna arvtagare dött, vilket innebär att den kvarlåtenskapen iställer förfaller till era andra två barn enligt stirpalgrundsatsen. Ni behöver inte ändra i ert testamente.Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.

Särkullbarns rätt att avstå från arv till förmån för efterlevande make

2021-03-29 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej!Om jag som särkullbarn väljer att vänta med min arvslott från min mamma till fördel för min styvpappa, och när han sedan avlider ärver jag och min halvsyster som är bröstarvinge lika mycket, alltså delar lika? Eller ärver jag då samma som tidigare beräknat av min mor? Hoppas ni förstår hur jag menar.Bästa hälsningar
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som du säger kan särkullbarn avstå sin rätt till arv till förmån för efterlevande make, på så sätt blir du som särkullbarn berättigad till efterarv vid efterlevande makes död enligt 3:9 Ärvdabalken. Du får således en kvotdel av efterarvet, beroende på hur många bröstarvingar det finns. I ditt fall verkar det endast finnas en bröstarvinge, din halvsyster. På så sätt kommer ni dela lika på efterarvet. När din styvfar går bort kommer du och din halvsyster att dela lika på arvet från din styvfar, då du har en kvotdel på 1/2 av efterarvet. Dock erhåller din styvfar din andel med fri förfoganderätt, vilket innebär att din styvfar har rätt att på alla sätt förfoga över egendomen utom rätten att testamentera eller ge bort den som gåva. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Förskott på arv

2020-12-31 i Förskott på arv
FRÅGA |Hejsan! Detta gäller min sambos pappa som ska ge oss mark/en tomt. Han vill ge det som ett förskott på arvet. Hur fungerar det då han kommer ge det till min sambo och vi inte är gifta? Underlättar det om vi är gifta eller hur fungerar det? Även min sambos bror kommer få mark/tomt. Vänligen!
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du vill veta vad som händer med arvet när ni inte är gifta. Om din sambo får tomten som förskott på arvet innebär detta att gåvans värde ska läggas till i kvarlåtenskapen efter din sambos fars död, enligt 6:1 Ärvdabalken. Huvudregeln är att gåvor till bröstarvingar ska ses som förskott på arv om inte omständigheterna talar för något annat. I detta fall är det tydligt att din sambos pappa vill att gåvan ska vara ett förskott på arv. Jag uppfattar det som att du vill veta vad som händer med arvet vid en eventuell bodelning. Vid en bodelning är det enbart samboegendomen som ska ingå, dvs ert bostad och bohag enligt 3§ Sambolagen, om det har förvärvats för gemensam användning. Bostad och bohag framkommer i 5 och 6§§ Sambolagen och utgör den permanenta bostaden och möbler m.m. som används i det gemensamma hemmet. Tomten som din sambo ärver i förskott kan komma att bli del i bodelningen om det utgör en del av er permanenta bostad och om det inte finns föreskrift om att det ska utgöra enskild egendom. Hoppas jag har besvarat din fråga! Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,