Kategori
Underkategori
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente11/08/2022

Får man upprätta ett testamente där arvtagarna endast får ut sin laglott?

Kan jag skriva i mitt testamente att mina barnbarn bara får sin laglott efter min bortgång? Deras far (min son) lever inte. Tacksam för svar.

ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBröstarvinge08/08/2022

Vem ärver hus som står på ena maken, efterlevande maka eller barnen?

Hej! Min far står på huset, min mor står ej på huset och bor nu på demensboende. De är gifta sedan 1950 talet. Vi är tre barn som undrar vad som händer om min far går bort? Hur blir det med huset? 

ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte07/08/2022

Vem får gå in i dödsboets bostad?

Min morbror har gått bort och hans fru lever.Morbror har två barn som båda är döda varav ett barn barn finns.De hade väldigt dålig kontakt när han levde. Nu har barnbarnet tagit tag i bouppteckningen och satt frun på äldreboende. Har hon rätt att gå in i huset som tillhör morbror och hans fru eller måste hon underrätta någon innan då detta är ett dödsbo? Finns det annat man bör tänka på ?
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente06/08/2022

Har föräldrar och syskon en lagstadgad rätt till arv?

Ämne: arv, testamente Hej, Jag är ensamstående, har aldrig varit gift och har inga barn. Jag vill inte att någon av mina föräldrar eller (halv-) syskon skall ärva mig. Min önskan är att allt jag äger och har skall säljas. Beloppet försäljningen inbringar, samt allt som finns på bankkonton, aktier, fonder etc vill jag skänka till av mig bestämd frivillig (-a) organisation (-er). Är det möjligt? Med vänliga hälsningar  

ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte05/08/2022

Surrogat efter enskild egendom vid köp av gemensam bostad.

Surrogat till enskild egendom och bodelning Vid köpet av vår gemensamma bostad betalade jag hela kontantinsatsen med pengar som jag fått i gåva som enskild egendom. Vi står båda som låntagare för huslånet. Vid köpet var vi sambo och hade separat ekonomi. Gåvan sattes in på mitt konto och fördes sedan över till banken. Sedan har vi gift oss och skaffat gemensam ekonomi. Nu ska vi skiljas och bodelning göras. Betraktas huset som surrogat för den enskilda egendomen (gåvan) och ingår därför inte i bodelningen eller gäller det endast hälften av huset? Eller är hela huset giftorättsgods?
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv03/08/2022

Vad ska avräknas som förskott på arv?

Hej, undrar om man hjälpt sin förälder med fysiska mindre betalningar (affärer) för mat, medicin mm och sedan fått betalt av föräldern via banktransaktion utan att man sparat kvittot utan bara visat upp det för föräldern som kan ha tappat bort det jag betalat för flera år sedan för dem. Blir det trassel med detta om man tänker på detta med förskott på arv? Det är ju en kontinuerlig betalning då föräldern är gamal och inte orkar köpa mat mm på stan.
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv01/08/2022

Äktenskapsbalkens regler om efterarv vid ena makens död tillämpat på samboskap

Hej. Min far dog för 4 år sedan. Han var sambo (inga gemensamma barn) och de hade skrivit ett testamente som gav den som överlevde den andre, rätten att ärva andres del av fastigheten med förfoganderätt. Nu har sambon sålt deras gemensamma fastighet och köpt en lägenhet. Jag undrar om det finns möjlighet att nu begära den arvedel av huset som skulle vara vår fars? Längre ner i testamentet står det visserligen att när sambon avlidit ska den andel hon ärvt av min far tillfalla hans barn. Det står även: ” Egendom som trätt istället för den ärvda egendomen och utgör gemensam bostad eller gemensamt bohag, ska vara undantagen äktenskapsbalkens rådighetsinskränkningar och inte heller bli föremål för övertaganderätt som testamentstagares make gör gällande vid bodelning” samt: ”Egendom som trätt istället för den ärvda egendomen ska, om den utgör gemensam bostad eller gemensamt bohag enligt lagen om sambors gemensamma hem, inte ingå i sambornas bodelning, vara undantagen rådighetsinskränkningar och inte bli föremål för övertaganderätt som testamenttagares sambo gör gällande utan bodelning enligt denna lag”. — hur kan egendom som trätt istället för den ärvda utgöra gemensam bostad? Om den ene är avliden? Kan vi begära vår del av deras gemensamma fastighet nu när sambon sålt? Och är det skillnad på ”fri förfoganderätt” och endast ”förfoganderätt”? Min far fick arv från min mor och sin egen mor. Kan dessa räknas med i arv till sambon? Tack på förhand
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv01/08/2022

Äktenskapsbalkens regler om efterarv vid ena makens död tillämpat på samboskap

Hej. Min far dog för 4 år sedan. Han var sambo (inga gemensamma barn) och de hade skrivit ett testamente som gav den som överlevde den andre, rätten att ärva andres del av fastigheten med förfoganderätt. Nu har sambon sålt deras gemensamma fastighet och köpt en lägenhet. Jag undrar om det finns möjlighet att nu begära den arvedel av huset som skulle vara vår fars? Längre ner i testamentet står det visserligen att när sambon avlidit ska den andel hon ärvt av min far tillfalla hans barn. Det står även: ” Egendom som trätt istället för den ärvda egendomen och utgör gemensam bostad eller gemensamt bohag, ska vara undantagen äktenskapsbalkens rådighetsinskränkningar och inte heller bli föremål för övertaganderätt som testamentstagares make gör gällande vid bodelning” samt: ”Egendom som trätt istället för den ärvda egendomen ska, om den utgör gemensam bostad eller gemensamt bohag enligt lagen om sambors gemensamma hem, inte ingå i sambornas bodelning, vara undantagen rådighetsinskränkningar och inte bli föremål för övertaganderätt som testamenttagares sambo gör gällande utan bodelning enligt denna lag”. — hur kan egendom som trätt istället för den ärvda utgöra gemensam bostad? Om den ene är avliden? Kan vi begära vår del av deras gemensamma fastighet nu när sambon sålt? Och är det skillnad på ”fri förfoganderätt” och endast ”förfoganderätt”? Min far fick arv från min mor och sin egen mor. Kan dessa räknas med i arv till sambon? Tack på förhand
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv01/08/2022

Äktenskapsbalkens regler om efterarv vid ena makens död tillämpat på samboskap

Hej. Min far dog för 4 år sedan. Han var sambo (inga gemensamma barn) och de hade skrivit ett testamente som gav den som överlevde den andre, rätten att ärva andres del av fastigheten med förfoganderätt. Nu har sambon sålt deras gemensamma fastighet och köpt en lägenhet. Jag undrar om det finns möjlighet att nu begära den arvedel av huset som skulle vara vår fars? Längre ner i testamentet står det visserligen att när sambon avlidit ska den andel hon ärvt av min far tillfalla hans barn. Det står även: ” Egendom som trätt istället för den ärvda egendomen och utgör gemensam bostad eller gemensamt bohag, ska vara undantagen äktenskapsbalkens rådighetsinskränkningar och inte heller bli föremål för övertaganderätt som testamentstagares make gör gällande vid bodelning” samt: ”Egendom som trätt istället för den ärvda egendomen ska, om den utgör gemensam bostad eller gemensamt bohag enligt lagen om sambors gemensamma hem, inte ingå i sambornas bodelning, vara undantagen rådighetsinskränkningar och inte bli föremål för övertaganderätt som testamenttagares sambo gör gällande utan bodelning enligt denna lag”. — hur kan egendom som trätt istället för den ärvda utgöra gemensam bostad? Om den ene är avliden? Kan vi begära vår del av deras gemensamma fastighet nu när sambon sålt? Och är det skillnad på ”fri förfoganderätt” och endast ”förfoganderätt”? Min far fick arv från min mor och sin egen mor. Kan dessa räknas med i arv till sambon? Tack på förhand
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv01/08/2022

Äktenskapsbalkens regler om efterarv vid ena makens död tillämpat på samboskap

Hej. Min far dog för 4 år sedan. Han var sambo (inga gemensamma barn) och de hade skrivit ett testamente som gav den som överlevde den andre, rätten att ärva andres del av fastigheten med förfoganderätt. Nu har sambon sålt deras gemensamma fastighet och köpt en lägenhet. Jag undrar om det finns möjlighet att nu begära den arvedel av huset som skulle vara vår fars? Längre ner i testamentet står det visserligen att när sambon avlidit ska den andel hon ärvt av min far tillfalla hans barn. Det står även: ” Egendom som trätt istället för den ärvda egendomen och utgör gemensam bostad eller gemensamt bohag, ska vara undantagen äktenskapsbalkens rådighetsinskränkningar och inte heller bli föremål för övertaganderätt som testamentstagares make gör gällande vid bodelning” samt: ”Egendom som trätt istället för den ärvda egendomen ska, om den utgör gemensam bostad eller gemensamt bohag enligt lagen om sambors gemensamma hem, inte ingå i sambornas bodelning, vara undantagen rådighetsinskränkningar och inte bli föremål för övertaganderätt som testamenttagares sambo gör gällande utan bodelning enligt denna lag”. — hur kan egendom som trätt istället för den ärvda utgöra gemensam bostad? Om den ene är avliden? Kan vi begära vår del av deras gemensamma fastighet nu när sambon sålt? Och är det skillnad på ”fri förfoganderätt” och endast ”förfoganderätt”? Min far fick arv från min mor och sin egen mor. Kan dessa räknas med i arv till sambon? Tack på förhand