Vilken betydelse har det för rätten till arv om ett halvsyskon är bortadopterat eller inte?

2019-01-02 i Bröstarvinge
FRÅGA |Har en halvbror och vet inte om han står som arvinge till min far eller om han blev bortadopterad som liten?
Lovisa Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över vilken betydelse det har ur arvssynpunkt om din halvbror är bortadopterad eller inte.Vem som står registrerad som far eller vårdnadshavare för en viss person kan man kontrollera genom att ringa till folkbokföringen på Skatteverket. Telefonnumret dit är 0771-567 567. I vissa fall är uppgifter om adoption belagda med sekretess, vad som gäller i din brors eventuella adoptionsfall får du reda på av handläggaren på Skatteverket.Om din bror är bortadopteradOm din halvbror är bortadopterad har han ingen arvsrätt efter din far, om det inte finns ett testamente där din far har gjort honom till arvinge. Detta beror på att man som bortadopterad i lagens mening är barn till sina adoptivföräldrar och inte sina biologiska föräldrar (4 kap. 21 § föräldrabalken). Den legala arvsrätt som barn har efter sina föräldrar flyttar alltså med adoptionen till adoptivföräldrarna. Om din bror inte är bortadopteradÄr din bror inte bortadopterad har han, precis som du, arvsrätt efter er far enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB), där det står att arvet efter en avliden person ska delas lika mellan dennes bröstarvingar (barn). Om viss del av arvet har testamenterats bort av den avlidne har bröstarvingarna rätt att i alla fall utkräva sin laglott enligt 7 kap. 1 § ÄB.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Annars är du välkommen att höra av dig igen. Med vänliga hälsning,

Vad händer med gemensamt ägd villa när ena sambon har gått bort?

2018-12-20 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Jag och min sambo har 2 gemensamma barn 14 och åtta år. Vi äger 50% var av vår villa. Nu har min sambo gått bort vad händer med villan. Det finns inget testamente eller samboavtal.
Lovisa Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att det inte finns något testamente överhuvudtaget. All kvarlåtenskap (egendom efter din avlidne sambo) kommer således att fördelas enligt de lagregler som finns på området.Vem ärver sambonEftersom det inte finns någon lagstadgad arvsrätt mellan sambor så ärver man inte varandra om man inte har reglerat saken genom ett testamente. Av ärvdabalkens bestämmelser framgår att det är den avlidnes bröstarvingar (alltså barn) som i första hand ärver denne och då med lika stor del var (2 kap. 2 § ÄB). Era två barn kommer alltså att ärva den hälft av villan som ägdes av din sambo.Underåriga arvingarEftersom era barn är under arton år gamla är de underåriga i lagens mening (9 kap. 1 § Föräldrabalken, FB). De kan då tilldelas en god man av överförmyndarnämnden i er kommun, som tillfälligt företräder deras intressen - alltså vårdar deras rätt i boet vid boutredningen samt vid bodelningen och skiftet eller vid ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo (11 kap. 2 § FB).Angående underåriga som ärver en större summa pengarAngående pengar som ett barn får genom arv görs det skillnad om beloppet överstiger ett så kallat prisbasbelopp, som idag ligger på 45 500 kronor men som höjs med 1000 kronor vid årsskiftet. I fall då arvet är högre än detta belopp är förälders rätt att förvalta barnets pengar begränsat och kontrolleras av överförmyndarnämnden genom kontrollerad förvaltning.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Annars är du välkommen att höra av dig igen. Med vänliga hälsning,

Påverkas särkullbarns arvsrätt av äktenskapsförord?

2018-12-29 i Särkullbarn
FRÅGA |Min far var gift och hade adopterat hennes två barn. När han gick bort fick jag min laglott på 1000 kr. Bouppdelaren var fruns väninna. De hade skrivit äktenskapsförord och jag fick inte ärva någonting av min får. De hade en bostadsrätt men som jag förstått får jag inte ärva henne när hon går bort. Nu undrar jag hur det blir när min mamma går bort, hon är gift och han har två egna barn. Kommer jag ärva min mamma om de har äktenskapsförord? Blir det likadant nu att jag inte får ärva min mamma som jag inte fick av min far? De har också en bostadsrätt o min mamma är döende. Känns som att det är den som går bort sist att dess barn får ärva allt o vi andra ingenting?
Lovisa Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur arvet efter din mamma kommer att fördelas den dag hon går bort och att du tror att detta kommer att ske före det att hennes make går bort. När ena parten i ett äktenskap går bort anses äktenskapet vara upplöst (1 kap. 5 § Äktenskapsbalken, ÄktB) och makarnas gemensamma tillgångar (så kallat giftorättsgods) delas lika mellan dem genom en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB).Arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Som din mammas enda barn ärver du din mammas del efter bodelningen, tillsammans med hennes enskilda egendom om hon har någon sådan (2 kap. 1 § ÄB). Om makarna har ett äktenskapsförord har de troligen i detta reglerat vilken egendom som är enskild (tillhör bara ena maken) och vilken som tillhör det gemensamma boet (giftorättsgodset). Eftersom jag inte vet vad som står i äktenskapsförordet kan jag inte uttala mig om vilken egendom som tillhör vem. Din mammas makes del av giftorättsgodset och hans eventuella enskilda egendom kommer att ärvas av hans arvingar den dagen han dör. Regler om giftorättsgods och enskild egendom hittar du i 7 kap. ÄktB.Eftersom du är ett så kallat särkullbarn (inte barn till båda makarna i äktenskapet) har du rätt att få ut ditt arv efter din mor direkt (3 kap. 1 § ÄB). Du kan även välja att avstå från arvet tills den efterlevande maken (din mammas man) går bort (3 kap. 9 § ÄB). SammanfattningDet är inte den sist avlidne makens barn som ärver allt efter båda makarna i ett äktenskap. Så fort den ena maken går bort delas boet (tillgångarna) och som ensamt barn och särkullbarn till din mamma kan du kräva att få ut arvet efter henne direkt. Om hon inte har skrivit något testamente ärver du henne ensam. Du ärver hennes enskilda egendom och hennes hälft av det gemensamma giftorättsgods som finns mellan henne och hennes make. Exakt vad som ingår i detta kan jag inte svara på eftersom detta kan ha reglerats av makarna genom äktenskapsförordet där de kan ha bestämt att viss egendom t.ex. kan vara din mammas makes enskilda egendom som då ärvs av hans barn.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Annars är du välkommen att höra av dig igen. Med vänliga hälsning,

Testamente i en parrelation och samboavtal

2018-11-09 i Testamente
FRÅGA |Kan vi1. Testamentera till varandra kvarlåtenskapen vid samboskap utan att ge min eller sambons släktingar eller föräldrar någonting om någon av oss dör?2. Testamentera till varandra kvarlåtenskapen vid en relation utan samboskap utan att ge min eller sambons släktingar eller föräldrar någonting om någon av oss dör?3. Testamentera till varandra kvarlåtenskapen vid äktenskap utan att ge min eller sambons släktingar eller föräldrar någonting om någon av oss dör?4. Ge varandra den bostadsrätt min flickvän har idag ifall det blir separation vid samboskap, alltså värdet av den? Hur isf?
Lovisa Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar dels hur möjligheterna till testamente ser ut i olika parrelationer och dels hur man ska gå tillväga för att värdet av en gemensam bostad i en samborelation ska delas lika vid en eventuell separation. Reglerna för arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB). Den enda släkting som har en lagstadgad arvsrätt är den avlidnes bröstarvingar (barn) enligt 7 kap. 1 § ÄB. Eftersom du inte nämner några barn i din fråga så utgår jag från att det inte heller ska ingå i mitt svar. TestamenteNi kan testamentera all egendom till varandra om ni skulle vilja det. Det spelar ingen roll om ni är gifta, sambor, särbor eller bara vänner. Finns det inga bröstarvingar kan man testamentera hela sin kvarlåtenskap till den eller de man själv vill. Föräldrar och släkt träder bara in som arvingar om inget testamente har skrivits.Dela lika på bostadsrättHuvudregeln i sambolagen är att värdet av din flickväns bostadsrätt delas lika mellan er om ni är sambos och hon köpte den för er gemensamma användning. Den utgör då samboegendom enligt 3 § sambolagen. Är så inte fallet betraktas den som hennes egendom. Vill ni avtala om att värdet av den ändå ska delas lika mellan er vid en eventuell separation måste ni ange detta i ett samboavtal. Ett samboavtal är ett frivilligt avtal i en samborelation som kan vara ett bra sätt att skapa trygghet och förutsebarhet om man vill att andra regler ska gälla för viss egendom än vad som står i sambolagen. Även om bostadsrätten enligt sambolagen enbart tillhör din flickvän kan ni alltså genom samboavtal bestämma att värdet av den ska delas lika mellan er. Observera att ett samboavtal inte kan användas för att bestämma om arv. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Annars är du välkommen att höra av dig igen. Vänligen,