Formkrav äktenskapsförord

2020-11-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Jag och min fru är numera särbo, men vi är fortfarande gifta. Vi har för några månader sedan gjort en gemensam bodelning inför skilsmässan, som vi båda har undertecknat och är överens om och har verkställt. Bodelningen innebär i stort sett att jag har överlåtit en summa pengar till frun, samt löst ut frun från huset, där jag nu bor ensam kvar. Frun har flyttat till en annan stad. Men vi har nu ångrat oss om skilsmässan och vill inte längre skiljas. Däremot vill vi fortsätta som särbo, men med varsin egen autonom ekonomi. Vi har inga gemensamma barn, men frun har ett vuxet och utfluget barn sen tidigare äktenskap.Nu vill vi upprätta ett äktenskapsförord som innebär bla att vid skilsmässa, så kvarstår huset inkl innevarande bohag som min egen enskilda egendom (enl den tidigare genomförda bodelningen), samt den summa pengar som frugan redan fått vid den tidigare genomförda bodelningen, skall avräknas.Är det ok att göra så?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som om att du vill veta vad man kan och inte kan skriva i ett äktenskapsförord. För att besvara detta vänder vi oss till Äktenskapsbalken (ÄktB).Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar om att viss egendom ska vara enskild. Att egendom är enskild innebär att den undantas vid en framtida eventuell bodelning. Det finns formkrav för att ett äktenskapsförord ska vara juridiskt bindande. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, underskrivet av makarna samt registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB). Läs mer här om vilken information som äktenskapsförordet måste innehålla.Som huvudregel råder det avtalsfrihet och ni kan alltså föreskriva att all eller viss egendom ska vara enskild egendom. Ni kan även avtala att t.ex. egendom införskaffad innan äktenskapet ska vara enskild egendom. Det är viktigt att äktenskapsförordet är tydligt och klart identifierar vilken egendom som avses.Detta innebär att ni fullt fritt kan avtala om att huset och bohag ska vara din enskilda egendom vid skilsmässa. Det är då även fullt möjligt att avtala om att den ersättning som tidigare betalats ut ska avräknas i skilsmässan (detta bör för formalitetens skull också skrivas som enskild egendom, effekten blir densamma, summan pengar kommer inte inräknas i skilsmässan).Hoppas detta var svar på din fråga!

Undanta bostadsrätt från framtida bodelning

2020-11-27 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag har Bostadsrätt lägenhet som köpts innan jag blir gift. Behöver man skriva bodelningsavtal om jag vill behålla lägenheten vi framtidens skillmässa?Om ja, kan man skriva bodelningsavtal och forstsätt vara gift?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en eventuell framtida bodelning ska endast giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är en makes egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det krävs alltså att bostadsrätten är din enskilda egendom för att den inte ska ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild egendom om det framgår av äktenskapsförord att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § första stycket första punkten ÄktB). Att upprätta ett äktenskapsförord och inkludera ett villkor om att bostadsrätten ska vara din enskilda egendom är därför ett lämpligt tillvägagångssätt för att undanta bostadsrättslägenheten från bodelningen (7kap. 3 § första stycket ÄktB). Det är möjligt att skriva ett äktenskapsförord under det pågående äktenskapet. Äktenskapsförordet måste vara skriftligt, vara daterat och undertecknat av båda makarna (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Äktenskapsförordet ska också registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB).Ett bodelningsavtal är däremot något som kan upprättas efter äktenskapet, det vill säga i samband med bodelningen. Om ett äktenskapsförord upprättas under äktenskapet behövs inget bodelningsavtal för att bostadsrättslägenheten ska undantas från bodelningen.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan jag lösa vår fastighet och se till att beloppet blir min enskilda egendom?

2020-11-25 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min man och jag är gifta sedan 12 år. Vi har tillsammans köpt en fastighet. Han har barn i ett tidigare äktenskap medan jag är barnlös. Jag har för avsikt genom utbetalning av en kapitalförsäkring lösa ett av våra lån på fastigheten. Pengarna utgör en del av sparade pengar inför pensionen. Men vi tror att det är mest ekonomiskt att lösa lånet och minska våra utgifter. Hur skriver vi att jag själv betalat en del av våra lån i det fall min man skulle avlida och beloppet skall fortsätta vara min enskilda egendom och räknas av vid bouppteckningen.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår har du för avsikt att betala av en del av er gemensamma fastighet med eget kapital. Er önskan är att betalningen ska vara din enskilda egendom och inte ingå i en bodelning för det fall att din man skulle avlida eller vid en skilsmässa.När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas dem emellan genom bodelning. Ett äktenskap upplöses när ena maken avlider eller vid skilsmässa (9 kap. 1 § äktenskapsbalken, ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom kan uppkomma genom bland annat äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). Vid bodelningen ska först makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Vid beräkningen av makarnas andelar i boet ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när dödsfallet inträffade (11 kap. 2 § ÄktB).I ditt fall kommer din kapitalförsäkring att användas för att betala av gemensam egendom (giftorättsgods). För att egendom ska undantas från en framtida bodelning måste den helt enkelt göras till enskild egendom. Min rekommendation är därför att ni räknar ut hur stor andel av egendomen du betalar av. Om du betalar av hälften av husets värde bör detta som exempel utgöra din enskilda egendom (1/2). Därefter gör ni en bodelning under äktenskapet där du tilldelas ägandet av så stor del av fastigheten som ni anser att ska vara din enskilda egendom. Om ni vill göra en bodelning under äktenskap ska ni först skicka in en anmälan till Skatteverket därom. Det finns ingen särskild blankett för ändamålet, utan det är tillräckligt med en handling med båda era personnummer och att ni betalar en ansökningsavgift om 275 kronor. Ni kan läsa mer om förfarandet på Skatteverkets hemsida.När ni gjort en bodelning så ägandet är reglerat som ni önskar bör ni skriva ett äktenskapsförord. I äktenskapsförordet kan ni besluta att all, eller viss, egendom ska utgöra enskild egendom. I ert fall kan ni bestämma att din andel av fastigheten (som du äger efter bodelningen) ska utgöra din enskilda egendom. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt och undertecknat av er båda. Det börjar gälla när det registrerats hos Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB). Om ni vill ha hjälp med såväl bodelning som upprättande av äktenskapsförord kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälpliga. Om så är intressant är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Får man vara gift och samtidigt ha ett särboförhållande med någon annan?

2020-11-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Kan man vara gift med en kvinna medan man är särbo med en annan?Enkel sagt att ha förhållande med två kvinnor och tjejer?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på frågan kommer äktenskapsbalken (ÄB) och brottsbalken (BrB) att tillämpas.Är det lagligt att vara gift med en kvinna eller man samtidigt som man är särbo med en annan kvinna eller man?Det finns ingen lag som förbjuder att en make eller en maka har ett förhållande med någon annan utanför äktenskapet. Att ha ett särboförhållande med någon annan är därför inte förbjudet enligt lag.Däremot får den som är gift eller är partner i ett registrerat partnerskap inte ingå ett nytt äktenskap. Det existerande äktenskapet eller registrerade partnerskapet betraktas då som ett äktenskapshinder (2 kap. 4 § ÄB). Om någon som redan är gift lyckas ingå ett nytt äktenskap trots att det föreligger ett äktenskapshinder, kan den personen dömas för brottet tvegifte till böter eller fängelse i högst två år (7 kap. 1 § BrB).SammanfattningDet är inte olagligt för en gift man eller kvinna att ha förhållande med en annan person utanför äktenskapet. Däremot är tvegifte olagligt i svensk rätt. Om en person är gift och vill ingå äktenskap med någon annan krävs en skilsmässa. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Sälja fast egendom inom äktenskapet

2020-11-28 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Vi skall köpa ett hus av morfar. Vi får köpa det billigare än värderingen pga släktband och pga att dem fick köpa det billigare av morfars föräldrar. Morfar har en ny fru, som har barn på sitt håll, de har inga gemensamma barn. Fruns barn tycker att vi får köpa det för billigt. Dem vill också köpa det men morfar vill behålla det i släkten. Hur ska vi göra för att detta ska bli rätt?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga så äger din morfar huset ensam och inte ihop med sin nya fru. Vidare tolkar jag det som att huset inte är din morfar och hans nya frus gemensamma bostad, det vill säga att huset inte är avsedd som deras gemensamma hem och huvudsakliga innehas för detta ändamål (7 kap. 4 § ÄktB). Om det skulle vara deras gemensamma bostad får din morfar inte sälja huset utan sin frus samtycke (7 kap. 5 § 1 stycket ÄktB). Din morfar får inte heller sälja huset utan sin frus samtycke om huset utgör giftorättsgods (7 kap. 5 § 2 stycket ÄktB). Huset är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan göras enskild genom äktenskapsförord, eller om din morfar fått huset i gåva, arv, testamente med villkoret att huset ska vara hans enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Eftersom du inte skriver att huset är din morfars enskilda egendom utgår jag ifrån att det är giftorättsgods. Din morfar kan därför inte sälja huset utan sin frus samtycke. Din morfar kan dock ansöka om tillstånd från domstolen att sälja huset om hans fru inte lämnar samtycke (7 kap. 8 § ÄktB). Om din morfars fru lämnar samtycke till försäljningen eller din morfar får tillstånd från domstolen att sälja huset ser jag ingen anledning till att ni inte skulle få köpa huset för ett lägre pris än vad huset är värt. Som säljare är det fritt att sälja sin egendom till vilket pris man än önskar. Eftersom din morfars nya frus barn inte är din morfars barn kan en underprisförsäljning inte heller ses som förskott på arv då de barnen inte har någon arvsrätt gentemot din morfar (6 kap. 1 och 7 §§ e contrario ÄB).Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Får jag gifta mig med min kusin?

2020-11-26 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Det är så att jag har varit tillsammans med min kusin (förstakusin) i ett antal år. Vi har nu börjat fundera på att gifta oss och har fått höra att det är fel. Nu undrar jag om det är okej enligt lag att gifta sig med sin kusin?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser kring äktenskapshinder regleras i Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). I 2 kap ÄktB anges tre olika omständigheter som utgör äktenskapshinder. Det första äktenskapshindret stadgas i 2 kap 1 § ÄktB där det anges att personer under 18 år inte får ingå äktenskap. Det andra äktenskapshindret regleras i 2 kap 3 § ÄktB och anger att ett par som är nära besläktade med varandra inte får ingå äktenskap. Med nära besläktade avses släktingar i rätt upp- och nedstigande led. Det tredje äktenskapshindret stadgas i 2 kap 4 § ÄktB och anger att ett par inte får ingå äktenskap om någon av parterna eller båda parterna har ett pågående äktenskap.Kusiner omfattas inte av begreppet nära besläktade, eftersom kusiner inte utgör ett släktskap i rätt upp- eller nedstigande led. Detta innebär alltså att kusiner får gifta sig med varandra och att det inte föreligger något äktenskapshinder i det hänseendet, i ditt fall. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Räcker det att skriva att pengarna på ett visst konto ska utgöra enskild egendom?

2020-11-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejJag och min man är gifta sedan länge, har inga barn tillsammans men han har ett barn från ett tidigare äktenskap. Vi har inte skrivit något äktenskapsförord innan vi gifte oss men nu vill vi göra det för att jag ska ha enskild egendom i form av ett eget sparkonto. Räcker det att skriva att "konto 12345 i banken xyz" är framöver kvinnans enskild egendom? Eller behöver vi specificera något mer ang. detta sparkonto (t.ex. hur mycket som är max belopp)?Tack för hjälpen!
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det räcker att skriva att pengarna på ett visst konto, med angivelse av kontonummer och bank, ska vara hennes enskilda egendom. Ni behöver inte ange något maxbelopp men vill ni ha ett tak för den summa pengarna som ska utgöra enskild egendom så behöver ni precisera detta. Det viktiga är att äktenskapsförordet är utformat så pass tydligt att det inte kan missförstås i framtiden. Formkraven för äktenskapsförord är att det ska upprättas skriftligen, undertecknas av er båda och registreras hos Skatteverket för att vara gällande (7 kap. 3 § andra och tredje stycket äktenskapsbalken). Ni kan enkelt och till ett fast pris upprätta ett äktenskapsförord via vår avtalstjänst på https://new.lawline.se/products/1 Hoppas att svaret har varit till din hjälp!Med vänlig hälsning,

Kan man närvara vid vigseln genom representation?

2020-11-18 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej. Min fästman sitter i fängelse i USA och vi undrar nu om vi på nått sätt kan gifta oss trots att jag befinner mig i Sverige och han i USA. I USA har man ju något som kallas marriage by proxy vilket i stort sett innebär att man kan gifta sig trots att inte båda parter är närvarande vid själva vigseln utan att någon annan istället "representerar" den frånvarande personen. Är det något som går att göra här i Sverige? Vi vill i första hand gifta oss pga barnen och för att det skulle underlätta en massa annat. Han har aldrig tidigare varit gift och jag är skiljd sedan 7 år tillbaka. Skulle detta vara möjligt?
Anastasiia Slovak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelserna om hur ett äktenskap ingås regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB). Vigsel regleras i lagens fjärde kapitel. Förutsättningar för vigsel Det finns ett antal förutsättningar som måste uppfyllas för att en vigsel ska anses giltig. För det första ska de som ingår äktenskap vara närvarande samtidigt under vigseln. För det andra krävs det att makarna samtycker uttryckligen till äktenskapet. Vidare måste en behörig vigselförrättare förklara parterna som ingår äktenskapet till makar. Äktenskapet är ogiltigt om någon av de ovannämnda förutsättningarna inte är uppfyllda (4 kap. 2 § ÄktB). Ogiltigheten innebär att äktenskapet saknar rättsverkningar.Detta gäller i ditt fall Det är således inte möjligt att ingå äktenskap genom representation i svensk rätt eftersom det föreligger ett närvarokrav vid vigsel. Skulle en vigsel ske genom "representation" är äktenskapet ogiltigt. Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor. Vänligen,