Jag ska gifta mig i Nigeria. Behöver jag ett vittne från Sverige? Vilka dokument behöver jag?

Jag ska gifta mig i Nigeria behöver jag ett vittne med mig från Sverige eller kan man ordna det på annat sätt och vilka dokument behöver jag ? Mvh Caritha Andersen

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (LIR) finns bestämmelser om hur äktenskap som ingåtts utomlands erkänns i Sverige. Jag kommer därför använda mig av den lagen för att besvara din fråga. Generella bestämmelser om äktenskap finns i äktenskapsbalken.

Behöver jag vittne från Sverige om jag ska gifta mig i Nigeria?
För att ett äktenskap som ingåtts utomlands ska vara giltigt även i Sverige måste giftermålet ha genomförts enligt bestämmelser i det landet (1 kap. 7 § LIR). Nigeriansk lag kräver att två eller fler vittnen närvarar vid vigsel för att äktenskapet ska vara giltigt (Art. 21 The Marriage Act). Vad jag kan se så finns inga krav på vilken nationalitet vittnena ska ha, och du bör alltså inte behöva ha med dig något vittne från Sverige.

Vilka dokument behöver jag om jag ska gifta mig i Nigeria?
För att du som utlänning ska få gifta dig i Nigeria behöver du bifoga ett antal intyg och dokument till din ansökan. Bland annat kräver de nigerianska myndigheterna en födelseattest, passfoto och intyg från svensk myndighet (Skatteverket) att du är ogift. En fullständig lista på de dokument som krävs finner du här: https://ecitibiz.interior.gov.ng/marriage/requirements

Eftersom jag inte är särskilt kunnig i nigeriansk rätt vill rekommendera dig att i god tid innan din resa ta kontakt med nigerianska myndigheter och be att få uppgifterna bekräftade.
Som jag förstår den nigerianska äktenskapslagen (The Marriage Act) så erkänner nigeriansk lag utöver de "vanliga" äktenskapen under lagen även vigsel som genomförts enligt sedvänja i någon av makarnas familj. Om du har tänkt gifta sig enligt sedvänja får jag hänvisa dig till nigerianska myndigheter med dina frågor eftersom jag inte kan finna något tydligt regelverk för dessa.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Du är alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss.

Med vänlig hälsning,

Zacharias GlavåRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”