Eget ansvar över skulder under äktenskap

Jag har skulder och ska gifta mig dras min sambo med in i min skuld min skuld eller är hon fortfarande skuldfri Finns det någon skyldighet för henne att betala mina skulder

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De regler som är aktuella för frågan finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och utsökningsbalken (UB).

Kan din sambo ansvara för dina skulder om ni gifter er?

Varje make råder för sin egendom och ansvarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § första stycket ÄktB). Din sambo kommer alltså aldrig behöva ta över dina skulder men det finns fortfarande situationer som kan påverka din sambos ekonomi.

Om ni i framtiden skiljer er

I och med att du ska gifta dig kommer jag snabbt beskriva vad som skulle kunna hända ifall ni i framtiden skiljer er eller ifall någon av er går bort. Ett äktenskap upplöses genom skilsmässa eller om någon make avlider (1 kap. 5 § första stycket ÄktB). När detta sker ska en bodelning mellan makarnas gemensamma giftorättsgods göras (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Huvudregeln är att makarnas egendom är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § första stycket ÄktB). Makarnas giftorättsgods läggs sedan samman och delas lika mellan makarna, efter att avdrag för skulder gjorts (11 kap. 3 § första stycket ÄktB). Alltså påverkar skuldernas storlek hur mycket giftorättsgods som sedan kan delas lika.

Nedan ger jag två exempel på hur det skulle kunna se ut om du efter att du gift dig gör eventuell bodelning.

A) Din maka har giftorättsgods på 50 000 kr och inga skulder. Du har också 50 000 kr i giftorättsgods men också 50 000 kr i skulder. Dina skulder kommer då dras av från ditt giftorättsgods vid eventuell bodelning (50 000 kr – 50 000 kr = 0). Det finns alltså endast din makas 50 000 kr kvar i giftorättsgods som sedan delas lika på. Du och din maka får då 25 000 kr var.

B) Din maka har giftorättsgods på 50 000 kr och inga skulder. Du har också 50 000 kr i giftorättsgods men 100 000 kr i skulder. Även i denna situation kommer du få gå in med 0 kr i bodelningen. Du och din maka får även här 25 000 kr var. Det som sker är att du själv för stå för din övriga skulder. Din maka kommer alltså aldrig få ta över dina skulder vid en eventuell bodelning utan endast få mindre pengar när bodelningen genomförts.

Det skulle till viss del kunna undvikas genom att ni skriver äktenskapsförord där ni själva bestämmer vad som blir giftorättsgods och då delas på i en bodelning (7 kap. 3 § första stycket ÄktB). Äktenskapsförord måste upprättas skriftligt och undertecknas av båda makarna för att sedan skickas in till Skatteverket (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB).

Om du hamnar hos kronofogden och din egendom blir utmätt

En annan situation som kan uppstå är ifall du inte betalar av dina skulder i tid och hamnar hos kronofogden. I sådana fall kan det leda till att din egendom blir utmätt alltså att kronofogden tar din egendom som betalning för dina skulder. Kronofogden har då som utgångpunkt att all egendom i det gemensamma hemmet tillhör dig (4 kap. 19 § första stycket UB). Bevisbördan ligger då på din maka att visa att hennes egendom är hennes egen eller att ni äger det gemensamt. Det kan vara svårt att kunna göra det då man ofta till exempel inte sparar kvitton men även här kan ni använda er av äktenskapsförordet genom att det kan hjälpa att bevisa att viss egendom är enskild. Då kommer inte kronofogden kunna utmäta det.

Sammanfattning

Som utgångspunkt kan alltså inte makar sinsemellan bli betalningsskyldiga för sina egna skulder. Vardera maken svarar för sina egna skulder. Dock kan det fortfarande påverka den andra makens ekonomi negativt i vissa situationer som till exempel vid skilsmässa eller om den ena maken blir utmätt.

Ett sätt att minska dessa risker är som beskrivits ovan att skriva äktenskapsförord och där välja vilken egendom som ska bli enskild och då inte ingå i eventuell bodelning. Om det sker utmätning av det gemensamma hemmet är det dessutom lättare för den andra maken att bevisa vilken egendom som är hens egna och därför inte ska utmätas om det finns äktenskapsförord. Därutöver är det viktigt att spara kvitton, köpebrev eller gåvobrev i den kapacitet man kan för att vid eventuell utmätning kunna bevisa ena makens ägande.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Ebba KristenssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning