Får halvsyskon ingå äktenskap med varandra?

Tja!

Får halvsyskon gifta sig med varandra?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser kring äktenskapshinder regleras i Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). I 2 kap ÄktB anges tre olika omständigheter som utgör äktenskapshinder. Det första äktenskapshindret stadgas i 2 kap 1 § ÄktB där det anges att personer under 18 år inte får ingå äktenskap. Det andra äktenskapshindret regleras i 2 kap 3 § ÄktB och anger att ett par som är nära besläktade med varandra inte får ingå äktenskap. Med nära besläktade avses släktingar i rätt upp- och nedstigande led. Det tredje äktenskapshindret stadgas i 2 kap 4 § ÄktB och anger att ett par inte får ingå äktenskap om någon eller båda av parterna har ett pågående äktenskap.

Beträffande halvsyskon anges i 2 kap 3 § 2 st. att halvsyskon inte får ingå äktenskap med varandra utan tillstånd från länsstyrelsen. Detta innebär att det är möjligt för halvsyskon att ingå äktenskap med varandra, såvida det beviljas av länsstyrelsen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Vanessa HannahRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”