Äktenskapsförords påverkan på samägd egendom

Hej. Vi har äktenskapsförord som säger att min mans egendom ska ingå i giftorätten men min egendom ska vara enskild. Hur är det då med gemensamma egendomar som hus vi har (bägge står som ägare).

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på lawline med din fråga !

Jag tolkar det som att du undrar över vila effekter en äktenskapsförord har på samägd egendom t.ex. vid en eventuell bodelning.

Formkraven för ett äktenskapsförord måste uppfyllas

Viktigt att tänka på när man skriver ett äktenskapsförord är först och främst att egendomen man avser ska ingå i äktenskapsförordet är individualiserad. Med detta menas att man måste kunna peka ut egendomen i bestämd form som ska ingå. Ett exempel på vad som inte skulle kunna ingå i ett äktenskapsförord är en makes tillgodohavande på ett bankkonto som denne själv kan bestämma mängden pengar på. Kom ihåg att båda parter behöver skriva under samt att det måste skickas in till och registreras av skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB).

Eftersom all egendom makarna äger är giftorättsgods om inte annat följer av lagen, är det egentligen inte nödvändigt att påpeka i äktenskapsförordet att den ena makens egendom ska anses vara giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB).

Bara värdet av den andelen av egendomen som tillhör den som låtit sin egendom vara giftorätt kommer ingå i en eventuell bodelning

Om formkraven uppfyllts för hur och vad som kan ingå i ett äktenskapsförord, så kommer din egendom inte att ingå i bodelningen då den är enskild. Detta sträcker sig även till egendom som ni samäger. Vad det innebär är att enbart din mans ägda andel av den samägda egendomen kommer ingå i underlaget vid en bodelning, då den som huvudregel är att anse som giftorättsgods.

Om du och din make exempelvis innan bodelningen ägt huset hälften var, skulle det kunna innebära att du efter bodelningen kan ha äganderätt till ¾ av huset medans han äger resterande ¼. Alltså: din hälft som inte ej ingick i bodelningen pga att den är enskild egendom + hälften av makens hälft som är giftorättsgods vars värde kommer delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Du skulle alltså då bara behöva ersätta maken med ¼ av husets värde för att kunna köpa ut egendomen. (11 kap. 9 § ÄktB).

Hoppas det var svaret på din fråga !

Eles KarahalilovicRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning