​Blir vi sambor om vi fortsätter att bo tillsammans efter skilsmässan?​​

2019-07-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Min man och jag har varit tillsammans i 24 år. Vi har två barn, varav ett lider av psykisk ohälsa. Just nu mår sonen inte så bra och i samma veva önskar vi skilja oss. För att det inte ska bli för stor och för många händelser på en gång för sonen är tanken att vi ska bo tillsammans under samma tak genom hela betänketiden samt några månader därefter. Detta är inget problem för oss vuxna för vi är vänner. Vi lever i ett förhållande där vi sedan en tid tillbaka har äktenskapsförord med enskild egendom. Vad händer efter skilsmässan gått igenom träder då sambolagen in? Om ja, vad ska vi då bodela vid separationen?Mycket tacksam för svar!
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!För att ni ska definieras som sambor krävs att ni uppfyller rekvisiten i 1 § sambolagen (SamboL), där det bl.a. framgår att ni måste leva i ett parförhållande; detta brukar kallas för att ni ska leva under "äktenskapsliknande förhållanden". Enligt förarbeten till lagen avses med detta att samborna ska bo tillsammans i ett förhållande där det i vanliga fall ingår ett sexliv (prop. 2002/03:80 s. 44). Det korta svaret är att ni förmodligen inte anses vara sambor enligt sambolagens mening, eftersom ert äktenskap är upplöst och ni numer lever tillsammans som vänner; ni uppfyller helt enkelt inte längre kravet på att ni ska leva i ett parförhållande. Lämpligen gör ni istället en bodelning enligt äktenskapsbalkens (ÄktB) regler när äktenskapsskillnaden formellt sett är ett faktum.Med vänlig hälsning,

Hur ska man hantera att köpa in sig på ett hus när man blir sambos?

2019-01-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min särbo vill bli sambos. Vi har två respektive tre särkullsbarn. Han har ett hus värderat till 2,8 miljoner och lån på 1,8 medan jag har ett hus värderat till 1,8 miljoner och lån på 300' samt bankmedel för 300'. Tanken är att jag köper in mig i halva hans hus. Då kan han minska sina lån till 400'. Jag tänkte behålla min mängd lån 300' och har då principiellt 400' att investera i värdehöjande förbättringar av huset.Innan vi kan flytta ihop i hans hus behöver dock vissa renoveringar och tillbyggnader utföras för att vi ska få plats och jag kan tänka mig att redan i förväg låna av mina besparingar till detta.Hur hanterar vi juridiskt denna lösning för att inte förlora min lite större andel i samband med dödsfall eller separation? Som jag förstår det är sambolagen som den är utesluten eftersom jag/mina barn då bara har del i den halva jag köper, dvs 25 % av huset. Kan man skriva något kring det jag satsar i förväg och den mindre andelen lån jag har på fastigheten? Skuldebrev? Finns det fördelar med att vara gifta i detta sammanhang och ha ett äktenskapsförord? Vi är våda angelägna om att det ska vara en rättvis lösning.
Malin Waldén |Hej, kul att du vänder dig till oss på Lawline! Barnens arvsrättUtan ett testamente ärver barn allt som den avlidne efterlämnar. I ert fall betyder de att de skulle ärva antingen ½ var eller ⅓ var av antingen dig eller din sambo. Det går att testamentera bort en del av detta. De skulle då istället ärva ¼ var och ⅙ var, Ärvdabalken (ÄB) 7 kap 1 §. Detta gäller oavsett om ni är gifta eller inte. Om ni gifter er så har era barn i egenskap av särkullbarn rätt att kräva ut hela sitt arv vid bortgången av den som är barnens förälder, ÄB 3 kap 1 §. HusetHuset blir inte samboegendom, då din särbo har ägt och bott i det innan du flyttar in, Sambolagen 3 §. Men eftersom du har tänkt att köpa in dig i huset blir det samägt. Ni hamnar då i Lag om samäganderätt, där fördelas lotterna från den samägda egendomen lika om inte annat ägandeförhållande kan visas, se 1 §. Ni kan avtala bort Lag om samäganderätt och bestämma helt själva hur samägandet ska fungera. Var bara tydliga med att lagen inte gäller. Vid ett dödsfall ärver barnen den delen den avlidne ägt. Borde ni gifta er?Om ni gifter er blir huset gemensam egendom och räknas med i en bodelning. Detta innebär att ni har rätt till 50% var av huset. Denna fördelning kan ni reglera med ett äktenskapsförord så att de passar er, Äktenskapsbalken (ÄktB) 7 kap 3 §. FördelarEn av fördelarna med att vara gifta är att ni ärver varandra i egenskap av makar, ÄB 3 kap 1 §. Detta betyder att den som inte gått bort kan få behålla huset och kan då få bo kvar. Era barn kan avstå att kräva ut sina arv direkt vid en bortgång, ÄB 3 kap 1 §. I det fallet får de ut sitt arv när den andra av er går bort. Detta gäller om ni inte har skrivit ett testamente och begränsat deras arv enligt ÄB 7 kap 1 §. SammanfattningHuset täcks inte av Sambolagen, utan täcks istället av Lag om samäganderätt. Denna lag går att avtala bort och ni kan avtala hur ni vill. I ett sådant avtal kan ni även reglera ägandeförhållandena. Detta är lättare än att skriva ett skuldebrev, ni kan även i samägandeavtalet bestämma hur ni ska gå tillväga vid en försäljning av huset. Att gifta er är enklare för er, det enda ni behöver skriva då är ett äktenskapsförord gällande hur ni vill fördela era tillgångar mellan er. Bra att tänka på här är att skriva ett testamente om ni vill att det ska vara tryggare för den som lever längst. RådDet finns vissa fördelar med att vara gifta. Men det går även att ordna genom avtal och testamente. Prata med varandra och välj det som ni är mest bekväma med. Så länge ni båda är överens och att det framgår tydligt vad ni kommit överens om i äktenskapsförord, testamente eller avtal. Hoppas svaret var till hjälp!Vänliga hälsningar

Bodelning efter dödsfall vid samboskap

2018-11-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag har ett hus som jag köpte själv för ca 12 år sen. Jag har två vuxna barn och en kille som jag träffa för ca 3 år sen. Vi är nu sambos i mitt hus. Vad händer om jag dör ? Jag vill att mina barn ska ärva allt jag äger. Och min sambo inte ska få nånting. Behöver jag skriva ett testamente ?
Alex Hallström |Hej,Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga! HuvudregelRegleringen som blir aktuell i ditt fall finns framförallt i Sambolagen. Ett samboskap i Sverige ger inte alls lika starkt skydd som ett äktenskap och en central princip på området är att sambos som huvudregel inte ärver varandra. Trots att man inte ärver varandra har en efterlevande make möjlighet att begära bodelning om denne skulle bli ensam kvar i livet, detta i enlighet med 18§ Sambolagen.En grundläggande fråga blir då vad som ska ingå i en sådan eventuell bodelning. Svaret på detta finner vi i 3-4§§ SamboL, som reglerar att egendom som förvärvats för gemensam användning ska ses som samboegendom. Det är endast samboegendom som sedan ingår i bodelningen, enligt 8§ SamboL. Detta innebär i sin tur att egendom man ägde innan man ingick samboskap inte ska delas. Av frågan framgår dessutom att bland annat lägenheten förvärvats före samboskapet ingicks, vilket innebär att denna inte skulle ingå i en eventuell bodelning.SamboavtalFör att säkra upp så att inte heller annan egendom blir föremål för bodelning krävs ett samboavtal, vilket kan upprättas mellan två sambos i enlighet med 9§ SamboL. Här kan man avtala om att vid ett eventuellt upphörande av samboskapet så ska ingen bodelning ske. När större inköp görs kan det dessutom vara bra att uppdatera samboavtalet och förtydliga vem ska äga den inköpta varan.Enligt 9§ 2 st SamboL ska ett sådant avtal vara skriftligt och undertecknas av båda parterna. Till skillnad från ett äktenskapsförord krävs här inte någon registrering av avtalet, utan underskrifter från båda parterna räcker. SlutsatsFör att så mycket som möjligt av din egendom ska gå till dina barn vid ett eventuellt dödsfall rekommenderar jag dig att skriva ett samboavtal. Jag rekommenderar dig sedan att skriva ett eget testamente som förtydligar din önskan om att all din egendom ska fördelas till dina barn och ingen annan. Jag hoppas det var svar på din fråga! Vänligen,

Bostadsrätt såsom enskild egendom i samboförhållande

2018-10-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min gamle far och hans sambo har levt ihop i snart 30 år. Hon har under hela tiden haft avsevärt mycket bättre ekonomi än min far och de har aldrig kunnat gifta sig för att hon då skulle förlora sin höga änkepension. De har bott i fars hus som han hade innan de blev sambor och eftersom hans sambo hade både vinter- och sommarstuga med sig in i förhållandet bestämde de tidigt att betrakta alla fastigheter som enskild egendom och har därför genom alla år stått för sina egna kostnader kring dessa fastigheter. De nya fastigheter som införskaffats genom åren har fortsatt anses vara enskild egendom eftersom detta är en överenskommelse de alltid haft och de har därför aldrig delat vinsterna. När de blev för gamla för att till dagligdags bo kvar i fars hus, köper han istället ensam en lägenhet för dem att bo i. Då den fortfarande skall anses som enskild egendom skrivs ett avtal som säger att hon har rätt att bo kvar i 2 år om pappa går bort, under förutsättning att hon står för hyran under tiden. Min far har nu blivit dement och bor på ett äldreboende och hans sambo har, i tilläg till både lägenhet på annan ort samt sommarhus nu köpt en bostadsrätt att flytta till. Nu när jag som god man för min far säljer hans lägenhet, kräver hon halva vinsten. Jag hävdar att det är fars enskilda egendom då de levt hela livet under de förutsättningarna, de har det avtal de har kring fars ev. bortgång och han aldrig fått ta del av hennes vinster vid hennes fastighetsaffärer. Vem har rätt?
Emelie Söderman |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att ett samboförhållande upphör när samborna flyttar isär (2§ sambolagen). Det är den samboegendom som samborna hade då samboförhållandet upphörde som då ska bli föremål för bodelning. Samboegendom utgörs endast av bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning (3§ sambolagen). Enligt denna huvudregel ska alltså bostadsrätten som din far köpte under tiden för samboförhållandet ingå i eventuell bodelning. Sambor kan dock genom avtal komma överens om att sambolagens regler inte ska tillämpas (9§ sambolagen). I ditt fall har din far och hans sambo avtalat om att bostadsrätten ska vara din fars enskilda egendom. För att avtalet ska gälla krävs att avtalet är skriftligt och undertecknat av båda samborna. Till skillnad från äktenskapsförord behöver ett sådant avtal inte registreras för att vara giltigt. Avtalet innebär i sin tur att bostadsrätten inte skall ses som samboegendom och det innebär att din fars tidigare sambo inte har någon rätt att rikta anspråk på lägenheten när samboförhållandet har tagit slut. Slutsatsen av detta blir alltså att din fars tidigare sambo inte har rätt att ta del av vinsten i enlighet med deras avtal om att bostadsrätten skall tillfalla din far såsom enskild egendom. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Bodelning sambo

2019-05-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo skildesig för snart 1 årsedan.Jag har vart på henne om att göra klart bodelning o skrivbodelningsavtal, händer dock inte mycket med det just nu. Har en liten undran dock. Dom hade gemensamt lån på ca230000 o en bil.Dom kom muntligt överens om att han tar bilen o skriver lånet på sig. Det jag tror gjordes va att han tog nytt lån (som nu e på ca470000) . O använde bilen som handpenning o köpte ny. Sett hände innan pappren va inskickade. Undrar igentligen va lagen säger i bodelning om detta. Kan min sambo gå med skuld ifrån den bodelningen eftersom de inte finns äktenskapsförord osv på detta?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med ska en begäran om bodelning framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Efter denna begäran ska sambornas samboegendom fördelas mellan dem, 8 § Sambolagen (SamboL). Märk att enbart gemensam bostad och bohag utgör samboegendom, 3 § SamboL. En bil är således inte samboegendom i lagens mening och ska därför inte delas på i bodelningen. Vid beräkningen av sambornas andelar i samboegendomen ska sambons skulder räknas av från det sambon äger av samboegendomen, 13 § SamboL. Vad som sedan blir kvar efter att skulderna dragits av för respektive sambo slås ihop och delas lika på, 14 § SamboL. Är skulderna större än tillgångarna, vilket jag antar att de är här, finns det inget att dela på i bodelningen. Konsekvensen av det är att vardera part behåller sina skulder och tillgångar. Det är svårt för mig att göra en mer fördjupad bedömning av situationen då jag inte känner till alla omständigheter. Jag hoppas i alla fall att mitt svar var till någon hjälp, i alla fall angående vad som gäller enligt SamboL i din sambos situation. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att kontakta Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Skillnad mellan bodelning i samboförhållande och i äktenskap

2018-12-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hejsan, jag tänkte kolla om jag och min sambo kan skriva ett juridiskt bindande avtal utan hjälp av notarie eller advokat som skulle skilja mellan våra tillgångar och egendom i samband med en separation. Och i fall de går, om man kan välja att använda samma avtal ifall man skulle gifta sig oxå.Och isåfall om de går, vad är viktigt att betona i texten. Vi har båda God ekonomi i dagsläget och jag är inte intresserad av att göra hennes liv jobbigt ifall vi går isär. Men samtidigt så är det jag som stått för alla inköp i hemmet, och de är även jag som köpt båda bilarna vi nyttjar. Och de är ju helt plötsligt mycket pengar jag kan bli av med i form av egendom tänker jag.Tacksam för svar.Mvh
Jenny Wärnerup |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Samboavtal och äktenskapsförord Du och din sambo kan själva upprätta ett avtal där ni anger hur er egendom ska fördelas vid en eventuell framtida separation, se 9 § Sambolagen (SamboL). Detta är någon som ni kan göra helt själva, det finns flera bra gratismallar på internet där ni kan se hur andra har gjort och sedan anpassa till er egen situation. Ett vanligt sätt att göra är att man helt enkelt skriver att sambolagen inte ska gälla utan varje person behåller det hen betalat för. Viktigt är att ni får med era underskrifter annars ställs det inte några specifika krav på utformningen av avtalet. Väljer ni att inte skriva ett samboavtal kommer er egendom fördelas enligt SamboL. Det är dock endast bohag och bostad som införskaffats för gemensamt bruk som är samboegendom, se 3 § SamboL, allt annat är annan egendom. Detta innebär att bilarna du skriver om i frågan aldrig kan bli samboegendom utan dessa tillhör personen som köpt dem. Däremot det du har köpt till ert gemensamma hem ex. möbler och liknande är samboegendom och vid separation har din sambo rätt till hälften även om hon inte betalt något för dessa. Detsamma gäller för bostaden, om endast en i förhållandet köper sambornas gemensamma bostad och sedan de separerar är bostaden samboegendom och den andra sambon som inte betalat något har rätt till hälften. Det kan därför bli stora belopp som den ena sambon förlorar vid en separation och därför bra att upprätta ett samboavtal. Samboförhållandet upphör om ni gifter er, se 2 § SamboL. Det kan därför vara svårt att skriva ett avtal som går över att gälla som äktenskapsförord, framförallt då olika regler gäller vid bodelning i samboförhållande jämfört med vid äktenskap. Mitt råd är därför att ni idag upprättar ett samboavtal och sedan gör ett nytt äktenskapsförord i framtiden. När man är gifta räknas allt som inte är enskild egendom som giftorättsgods, se 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken. För att något ska bli enskild egendom krävs det att man gör något aktivt exempelvis upprättar eller äktenskapsförord eller har fått det förordnat i ett testamente att egendomen ska vara enskild. Detta innebär att exempelvis bilarna skulle anses vara giftorättsgods (om inte äktenskapsförord) och därmed delas mellan er vid separationen. Även pengar på bankkonto räknas som giftorättsgods och tas med i bodelningen vilket de inte gör i samboförhållande. Vänligen,

Hur ska sambos göra för att bostadsrätten bara ska tillfalla ena sambon vid separation?

2018-10-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Min svärmor har köpt en lägenhet till mig och min sambo som nu ska skrivas över på min sambo.Hur gör vi för att skriva avtal för att det ska vara hans egendom vid eventuell separation?Jag vill att dom ska kunna känna sig trygga i att det verkligen är min sambos egendom och att jag inte kan göra något anspråk på den.
Sofia Wedin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur du och din sambo ska göra för att säkerställa att bostaden ska vara hans vid en eventuell separation. Din fråga regleras därför i Sambolagen.Jag antar att bostaden ska vara för er båda och fungera som din och din sambos gemensamma bostad och därmed kommer att utgöra samboegendom om inte annat kommer att anges (3 § och 5 § Sambolagen).För att säkerställa att bostaden kommer att tillfalla din sambo finns det ett antal sätt som du och din partner kan göra. För det första så kan du och din partner skriva ett samboavtal. Ett samboavtal är ett avtal, ungefär som ett äktenskapsförord, där nu och din partner kan bestämma hur eran egendom ska fördelas vid tex. en separation eller om någon av er dör. I samboavtalet kan du och din sambo skriva att egendomen ska tillfalla honom i en framtida bodelning samt att du inte ska ha någon rätt alls till bostaden. Bostaden kommer då i sin helhet att tillfalla din sambo i fall ni separerar (9 § Sambolagen). Ett samboavtal upprättas som ett vanligt avtal. Där ska det framkomma ett bostadsrätten inte ska vara samboegendom utan din sambos egna egendom. Om det även skulle vara så, vilket jag antar, att din sambo har fått bostaden i gåva av sin mor, så finns det ett ytterligare sätt som du och din sambo kan vidta för att bostaden ska tillfalla din sambo vid en eventuell separation. Det är om din sambos mor skriver ett gåvobrev till sin son (din sambo) rörande lägenheten. Ett gåvobrev som säger att bostadens givits till hennes son som en gåva med villkoret att det ska vara hans enskilda egendom (4 § Sambolagen). I och med att bostaden då ges som en gåva med villkoret att det ska vara hans enskilda egendom kommer bostaden inte vara samboegendom. Bostadsrätten kommer så inte ingå i bodelningen vid en separation. Du kommer då inte ha rätt till bostadsrätten eller något av bostadsrättens värde (3, 4 och 8 § Sambolagen). Det är främst de två sätten som du och din sambo kan säkerställa att bostaden verkligen är din sambos egendom, med ett samboavtal och ett gåvobrev från din svärmor till hennes son att egendomen är enskild egendom.Om du vill ha hjälp med att upprätta ett samboavtal eller vidare hjälp kan du alltid vända dig till info@lawline.se för vidare hjälp. Hoppas du fick svar på din fråga!

Utmätning av enskild egendom i samboförhållande

2018-10-08 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Min exfru har nu flyttat in som sambo i min nya bostadsrätt. Vi bodde tillsammans i en annan bostadsrätt innan. Innan vi skilde oss så skrev hon på ett äktenskapsförord eftersom jag var rädd hon skulle försöka ta nåt av min bostadsrätt. Jag bott här i 7 år och hon flyttade in för 1 år sedan. Hon är skuldsatt, ungefär 800 000. Gäller äktenskapsförord fortfarande nu när vi inte är gifta - och finns det nåt jag kan göra för att hindra kronofogden att utmäta nåt av mitt, typ samboavtal?Med vänlig hälsning,
Francisco Stråhle |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar sambolagen och utsökningsbalken. Sambolagen är tillämplig när två personer stadigvarande bor tillsammans i ett partsförhållande och har gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Vid en eventuell separation skall all samboegendom delas lika mellan samborna om någon av samborna begär detta (8 § sambolagen). Med samboegendom avses bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen) med undantag för egendom enligt 4 § sambolagen.Du uppger att du ägt bostaden i 7 år och att din sambo flyttat in efteråt. Detta tyder på att bostadsrätten inte förvärvas med syfte för gemensam användning. Inte heller kan bohag (möbler och dylikt) betraktas som samboegendom i den mening som avses i 3 § sambolagen. Med det sagt kan din sambo alltså inte erhålla något från din lägenhet vid en bodelning. Äktenskapsförordet som du och din sambo skrev när ni var gifta gäller inte som sambor. Skulle ni vilja avtala om att bodelning inte ska sel eller att viss egendom ska undantas från bodelningen, föreslår jag att ni upprättar ett samboavtal i enlighet med 9 § 2 st sambolagen. Beträffande skulderna har kronofogden som utgångspunkt inte någon möjlighet att utmäta din egendom. Du bör emellertid vara medveten om att det finns en presumtion i 4 kap 19 § utsökningsbalken i vilket det stipuleras att om gäldenären (i detta fall din skuldsatta sambo) sammanbor med annan under äktenskapsliknande förhållanden och de har lös egendom i sin gemensamma besittning, anses gäldenären som ägare till egendomen, om det ej görs sannolikt att de är samägare till egendomen eller framgår att egendomen tillhör den andre. Lös egendom får alltså utmätas om egendomen ska anses tillhöra gäldenären enligt bl.a 19 §, se 4 kap 17 § utsökningsbalken. Det innebär att allt lösöre, däribland möbler och elektronik, som finns i lägenheten prenumereras vara din sambos tills att du visar att det är din egendom. Märk väl att bevisbördan är mycket låg och det räcker att du gör det sannolikt att du är ensam ägare till egendomen. Med vänlig hälsning,