Har min sambo äganderätt till halva huset trots att jag köpt ut personen i fråga?

Jag har skilt mig från min man, har köpt ut honom och jag står som ägare på huset. Nu har vi bestämt att fortsätta förhållandet som sambos. Kan han ha rätt till halva huset trots att jag en gång köpt ut honom?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att din fråga handlar om huruvida din sambo kan ha äganderätt till ditt hus trots att du en gång köpt ut personen från huset. Om jag misstolkat dig får du gärna återkomma med en ny fråga och förtydliga omständigheterna något. Frågor om samboskap och samboegendom finns i sambolagen.


Samboegendom

Utgångspunkten är att sambors gemensamma bostad och bohag utgör gemensam egendom om den förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Detta gäller dock inte för gåvor som en av parterna tilldelats med förbehåll om att egendomen ska utgöra enskild egendom eller egendom som en av parterna fått genom arv eller testamente med förbehåll om att egendomen ska utgöra enskild egendom (4 § sambolagen). Det gäller inte heller om egendom som ni genom ett samboavtal kommit överens om inte ska ingå i en eventuell bodelning (9 § sambolagen). Slutligen gäller det inte heller sådan bostad som endast är avsedd för fritidsändamål (7 § sambolagen).


Det finns alltså en presumtion om att en bostad som båda bor i, som förvärvats för gemensam användning och som inte på ett eller annat sätt undantagits en eventuell bodelning som enskild egendom ska ingå i en bodelning. Detta gäller även om du ensam står som ägare på huset.


Mitt råd

För att säkerställa att huset inte kommer ingå i en eventuell framtida bodelning rekommenderar jag att upprätta ett samboavtal där ni skriver att huset utgör din enskilda egendom. Ett samboavtal kan upprättas eller ändras när som helst och ersätter då tidigare samboavtal eller samboavtalsvillkor (9 § sambolagen). Det är såklart möjligt att vid själva bodelningen komma överens om att huset inte ska ingå även om det inte framgår av ett tidigare upprättat samboavtal. Många gånger är det dock bättre att reglera egendomsförhållanden redan innan en bodelning ska göras eftersom det inte alltid är så lätt att komma överens när tiden för bodelning väl är inne.


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”