Kan man vara dold samägare till 50 % av en fastighet om man står som öppen ägare för 20 %?

Är min sambo dold samägare till 50% av vårt gemensamt förvärvade hem, trots att hon redan står som öppen ägare för och har finansierat motsvarande 20% av fastigheten? I de fall jag läst, gäller dolt samägande endast om endast den ena parten redan står som öppen ägare till 100%.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga undrar du om det är möjligt att din sambo kan stå som dold samägare till 50 % till er fastighet/bostadsrätt när hon står som öppen ägare för 20 %. 


För att besvara din fråga kommer jag först redogöra för vad som avses med dold samäganderätt. Huvudregeln är att den som påstår att den står som delägare till något har bevisbördan för det. Principen om dold samägande är då något som växt fram i rättspraxis som gör undantag till denna huvudregel och innebär att man kan presumera en gemensam äganderätt utan att den behöver vara uttryckligen uttalad. Tanken är att en make eller sambo som bidragit ekonomiskt till exempelvis en fastighet ofta tagit för givet att han eller hon också då blir delägare till fastigheten. 


För att kunna använda presumtionen för dold samäganderätt behöver två krav vara uppfyllda. För det första ska fastigheten ha köpts in för gemensamt bruk och för det andra ska den parten som inte utåt framträtt som ägare ha lämnat ett ekonomiskt bidrag vid förvärvet. Viktigt att notera är att principen enbart är en presumtion vilket innebär att den också kan brytas om man kan visa att det inte fanns någon avsikt att äganderätten skulle vara gemensam (se NJA 2008 s 826 och NJA 2013 s 142). Vad jag vet har principen inte tillämpats för en ”öppen ägare” men även om man skulle anse att principen är tillämplig i ditt fall får det enligt min mening anses stå klart att presumtionen bryts i samband med att det finns ett annat avtal som reglerar äganderättsförhållandena. Som Högsta domstolen uttalar i NJA 2004 s 397 är utgångspunkten nämligen att ett ingått avtal ger uttryck för en partsvilja och om din sambo skulle påstå något annat är det då sannolikt hon som har bevisbördan för detta. 


Med detta sagt hoppas jag att mitt svar har varit till hjälp. Om det kvarstår några frågor är du självklart välkommen att åter höra av dig till oss på Lawline. 

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”