Föräldrar som inte kan komma överens om vilka dagar umgänget ska ske

2021-01-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Min sambo har 2 barn som han träffar varannan helg, detta är överenskommet mellan honom och hans exfru (mamman till barnen och hon har även ensam vårdnad om barnen för att hon ville ha det så och för att inte bråka gick min sambo med på det av olika anledningar) vi bor ca 10 mil enkel resa ifrån barnen. Nu vill mamman som är ensam vårdnadshavare byta helger för att hon skyller på olika anledningar såsom jobb (hon håller sig inte alltid till sanningen och dessutom har hon ett jobb där det skulle finnas möjlighet att byta schema, men vilket hon nu påstår att hon inte kan) min sambo vill inte byta helg av olika anledningar tex byter vi helg kan inte barnen träffa de kompisar dem har fått i vårt område eftersom det är också varannan helg barn. Mamman påstår att hon kan bestämma när min sambo får träffa sin barn och att hon kan bestämma vilka helger som han ska ha barnen. Bara för att vi inte går med på att byta helg som hon vill ha det, hotar hon med att han inte får träffa sin barn/ att barnen inte får komma hit. Dessutom är hon gift med en annan man så hon är inte ensamstående, när hon inte har kunnat köra baren har han ställt upp och hjälpt till, men nu vägrar dem. Föra några år sedan ville hon byta helg för att det skulle passa henne och vi gjorde det för att det gick för oss då var det inga problem men bara för att vi inte vill/kan så ställer hon till med storbråk och påstår att hon bestämmer när han ska ta barnen.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett barn har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a § 2 st. föräldrabalken). Barnet ska ha rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Boendeförälder ska därför inte förhindra en kontakt mellan barnet och den andra föräldern. Finns det en dom eller ett skriftligt avtal som är godkänt av socialnämden där dagarna för umgänget regleras är det de dagarna som ska följas. Har föräldrarna bara en muntlig överenskommelse och inte själva kan komma överens om hur umgänget ska se ut råder jag de att få detta fastslaget i en dom eller ett avtal. Föräldrarna kan hos familjerätten i sin kommun via samarbetssamtal få hjälp att lösa frågan om hur umgänget ska se ut, där kan man även skriva ett rättsligt bindande umgängesavtal som exempelvis reglerar vilka dagar barnet ska ha umgänge med föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 a § 3 st. föräldrabalken). Jag rådet först och främst föräldrarna att via samarbetssamtal hos familjerätten försöka lösa hur umgänget ska se ut. Om boendeföräldern helt försöker hindra pappan från att träffa barnen kan hon göra sig skyldig till umgängessabotage vilket är en indikation på att vårdnaden bör ändras.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan en vårdnadshavare ta med barnet på en resa utomlands?

2021-01-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Mitt ex och jag har gemensam vårdnad av vår dotter och jag fick precis reda på att hon tagit med vår dotter utomlands (Norge) på semester förra sommaren under pandemin utan min vetskap. Har hon rätt att göra det?Mvh Calle
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid gemensam vårdnad bestämmer vårdnadshavarna tillsammans i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § föräldrabalken). När vårdnadshavarna inte bor tillsammans måste en vårdnadshavare självständigt kunna besluta i frågor som rör den dagliga omsorgen av barnet. Den dagliga omsorgen berör exempelvis vilken mat barnet ska äta, sovtider och hur barnet ska tillbringa sin fritid hos föräldern. Även kortare resor till utlandet anses omfattas i den dagliga omsorgen och är därför tillåtna utan den andra vårdnadshavarens samtycke så länge resan håller sig inom de dagar barnet ska tillbringa hos den ena föräldern.Ditt ex har således i egenskap av vårdnadshavare rätt att ta med barnet på kortare resor utomlands utan att behöva rådfråga dig.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan någon annan än en förälder vara vårdnadshavare?

2021-01-31 i Barnrätt
FRÅGA |HejJag har ensamvårdnad för min dotter, nu vill jag gärna dela vårdnaden med min fru ( dotterns styvmamma). Barnets biologiska mamma bor i England och har inte sökt/haft kontakt med barnet sedan mer än 5 år.är det möjligt att dela vårdnaden och hur går man tillväga?Tack på förhand
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med sin fråga!Det är endast barnets föräldrar som kan vara vårdnadshavare (6 kap. 2 § föräldrabalken). Vid särskilda fall kan rätten utse en så kallas särskild förordnad vårdnadshavare (6 kap. 8a, 9 §§ föräldrabalken). För att en särskild förordnad vårdnadshavare ska utses krävs det att båda barnets föräldrar är oförmögna att vara vårdnadshavare, till exempel på grund av dödsfall. Har barnet en förälder som är vårdnadshavare kan man inte få gemensam vårdnad med någon annan än barnets andra biologiska förälder. Du kan således inte få gemensam vårdnad om din dotter tillsammans med hennes styvmamma. Hoppas att du fick svar på din fråga!med vänliga hälsningar

Kan ena vårdnadshavaren av ett barn flytta till annan ort utan att andra vårdnadshavaren ger samtycke till detta?

2021-01-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, jag och sonens mamma bor på Gotland, mamman har träffat en ny på fastlandet och har planer på att flytta och med detta så vill hon att våran son ska pendla dessa timmar när det är min respektive hennes vecka. Jag tycker detta inte är något bra alls hon säger att det inte påverkar våran son något. Hur ska vi göra?
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Såsom jag förstår din situation, turas ni om att ha sonen varannan vecka. Sonens mamma vill nu flytta från Gotland till fastlandet, vilket innebär ett större pendlingsavstånd för sonen. Jag tolkar din fråga som att du nu undrar om det är tillåtet att din sons mamma flyttar till fastlandet, trots att du inte tycker att detta är okej.Regler om vårdnad av barn och boendesituation finns i föräldrabalken, förkortad FB. Jag kommer förklara vad dessa regler innebär, och sedan applicera dessa på din situation. I slutet av mitt svar kommer jag skriva med en sammanfattning samt rekommendationer på hur du kan gå vidare med din fråga.Gemensam och ensam vårdnadOm en vårdnadshavare får flytta till annan ort utan samtycke är beroende av om föräldrarna har gemensam eller ensam vårdnad av barnet. Det är nämligen så att en vårdnadshavare har rätt och skyldighet att besluta i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § FB). Om det då skulle vara så att någon av er har ensam vårdnad av barnet, så behöver man inte den andre förälderns samtycke för att flytta. I ert fall förstår jag det dock som att ni har gemensam vårdnad, utifrån de omständigheter som du beskriver.Har man gemensam vårdnad, så ska beslut om barnets angelägenheter fattas tillsammans (6 kap. 11 § samt 6 kap. 13 § FB). Det betyder att, i ditt fall, kan inte sonens mamma själv bestämma att flytta till fastlandet utan att komma överens om detta med dig först. Om ni kan komma överens om något som passar bra för er båda och er son, kan ni skriva ett skriftligt avtal om detta som sedan ska godkännas av socialnämnden (6 kap. 14a § 2 stycket FB).Om ni inte kommer överensOm ni inte kan komma överens själva, kan någon av vårdnadshavarna ansöka att domstol besluta i frågan (6 kap. 14a § 1 stycket FB). Det betyder att om du och mamman inte kan komma överens om hur ni ska göra, kan ni vända er till domstol. Domstolen kommer då se till er sons bästa (6 kap. 2a § 1 stycket FB). Det betyder att domstolen exempelvis kan komma att bedöma om pendlingsavståndet är för långt eller inte, med hänsyn till vad som är bäst för er son.Sammanfattning och rekommendationSå som jag uppfattat er situation, så har ni gemensam vårdnad om er son. Det betyder att din sons mamma inte utan samtycke från dig kan flytta från Gotland till fastlandet. Detta är något som ni båda två måste komma överens om. Om ni kan komma överens till en lösning som passar er båda och er son, är det bra att skriva ett skriftligt avtal gällande detta. För att ett sådant avtal ska vara gällande måste det vara skriftligt och ska godkänns av socialnämnden.Skulle det vara så att ni inte kommer överens, eller att sonens mamma väljer att flytta ändå, kan du ansöka om att domstol ska besluta i frågan. Domstolen kommer då ta hänsyn till er sons bästa, där pendlingsavståndet kan ha stor betydelse för vad som är lämpligt.Skulle du behöva hjälp med hur du ska gå till väga om det är så att ärendet hamnar i domstol, kan du ta kontakt med någon av våra jurister här: https://lawline.se/bokaDu är också välkommen att höra av dig till oss via telefon, om du har fler frågor och funderingar: 08-533 300 04Jag hoppas att jag kunnat hjälpa till och besvara din fråga. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen, om du har fler frågor!Vänligen,

Föräldrars bestämmanderätt

2021-01-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej.Mitt ex är på väg att flytta ca 40 mil från den nuvarande hemkommunen där vi bor.Vi har delad vårdnad idag 50/50. Vad händer med boende, barnbidrag, skola etc?Barnen vill bo kvar med oss (pappan) och inte flytta. Kommer vi fortfarande ha gemensam vårdnad, tänker på val av skola etc? Hur mycket kan hon bestämma på 40 mils avstånd gällande barnens bästa?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över en förälders bestämmanderätt över sina barn. För att besvara frågan vänder vi oss till Föräldrabalken. Enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken ska beslut om vårdnad, boende och umgänge tas med utgångspunkt i barnets bästa. En presumtion är att barnet ska ha god kontakt med båda sina föräldrar.I SOU 1997:116 poängteras det ett flertal gånger att barnets bästa hänger starkt ihop med principen om barnets rätt att komma till tals, som anges i barnkonventionens tolfte artikel. Det innebär att barnet har rätt att uttrycka sina åsikter i bland annat frågor som berör de samt att barnets åsikter ska få betydelse, med hänsyn till barnets ålder och mognad.Då du och modern har gemensam vårdnad ska ni bestämma i frågor som rör ert barn gemensamt (6 kap. 13 § föräldrabalken). När det förekommer svårigheter om att ta gemensamma beslut vänder man sig i första hand till socialtjänsten för att gå på samarbetssamtal för att kunna komma överens om större beslut, som i detta fall eran dotters boende (6 kap. 18 § föräldrabalken).Det ska poängteras att denna rätt till bestämmande över barnet inte försvinner på grund av stort avstånd mellan förälder och barnet. Denna bestämmanderätt försvinner endast helt när barnet är myndigt i frågan. i viktiga frågor rörande barnet har därför ditt ex lika stor bestämmanderätt som du har. Hoppas att de var svar på din fråga! Mvh

Kan jag själv byta umgängesdagar?

2021-01-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hejsan har via domstol idag ensam vårdnad sedan ett halvår tillbaka. då när dommen skrevs så står det i pappret att barnet ska vara hos mamman varje ojämn helg . Men nu har det blivit annorlunda med jobbet så vill byta helg ,kan jag göra det själv ?eller måste man till tingsrätten för att ändra det?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har ni fått en dom med fastslaget umgänge måste domen följas. Försöker du hindra umgänget med mamman på hennes umgängesdagar kan du göra dig skyldig till umgängessabotage. Det enklaste för att slippa gå via rätten är att du tillsammans med mamman försöker få till en ändring av dagarna då hon träffar barnet. Familjerätten i er kommun kan via samarbetssamtal hjälpa er i frågan och upprätta ett umgängesavtal där de nya dagarna regleras. Avtalet är giltigt om det är skriftligt och godkänt av socialnämnden, det får då samma rättsverkan som en dom (6 kap. 15 a § 3 st. föräldrabalken). Mitt råd till dig är att du i första hand försöker prata med mamman om en ändring av dagarna och tillsammans skriva ett nytt umgängesavtal som reglerar de nya umgängesdagarna. Du kan inte självständigt hindra mamman från att träffa barnet de dagarna hon har rätt till umgänge via dom utan att riskera att göra dig skyldig till umgängessabotage. Umgängessabotage kan få långtgående konsekvenser, exempelvis är det en indikation på att vårdnaden bör ändras.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Egenmäktighet med barn.

2021-01-31 i Barnrätt
FRÅGA |https://lagen.nu/1990:52#P43S1Hej! Är det brottsligt för föräldrar att hindra socialtjänsten från att fullfölja sitt uppdrag, som att tvångsomhänderta deras barn genom att ta de utomlands och ´´försvinna``? Kan utomstående som visste om planerna men inte gjorde något hållas ansvariga också?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om det är brottsligt för föräldrar och utomstående att hindra socialtjänsten från att fullfölja sitt uppdrag genom att bortföra barn och försvinna utomlands.Den som utan samtycke skiljer ett barn från den som vårdar barnet med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) kan ställas till ansvar för egenmäktighet med barn (7 kap. 4 § 2 st. BrB). Med uttrycket ''den'' kan förstås att både vårdnadshavare och andra utomstående kan bli ansvariga beroende på deras delaktighet i brottet. Regeln är något ovanlig och synes endast användas i de fall risk finns att barnet förts utom landet. I annat fall ligger det socialnämnden närmast till hands att, förutom egna insatser, efterlysa barnet hos polisen samt vid behov inkomma med begäran om polishandräckning (43 § LVU). Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur kan vi flytta tillbaka ett barn till ett tidigare familjehem?

2021-01-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Min mans syster har ett barn som tidigare varit placerad hos oss som familjehem enligt LVU. Nu några år efter att barnet flyttat hem vill föräldrarna och barnet att vi åter ska ta hand om barnet som nu är 14 år. Föräldrarna hade talat med Soc och fått svar att de fick sköta det själva men det tror jag inte på. Hur går vi och dem tillväga för en sådan flytt tillbaka till oss?Vår familjehemsutredning är det nu 6 år sen vi gjorde så den behöver vi nog förnya eller? Ska föräldrarna ansöka om en SOL placering eller något annat?Tack för svar
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vård av unga finns i lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och i socialtjänstlagen (SoL). Generella regler om barn finns i föräldrabalken (FB).Det blir i frågan aktuellt om barnet fortfarande räknas vara i behov av vård eller om samtliga bara vill att en flytt ska ske av andra, frivilliga skäl.Om vård fortfarande är aktuelltDet framgår inte av din fråga varför barnet flyttade tillbaka till sina föräldrar för några år sedan. Ofta sker detta för att den förordnade vården enligt LVU är avslutad (21 § LVU), men alternativt kan socialnämnden ha beslutat att vården nu kan utföras i det egna hemmet istället (11 § andra stycket LVU). Om vård enligt LVU eller SoL fortfarande pågår är socialnämnden starkt involverad i alla beslut som rör barnets liv, och de måste besluta om ett nytt boende.Beroende på vilken grund som låg till för vården så ska socialnämnden pröva om vården bör fortsätta minst var sjätte månad (13 § LVU). Samma sak gäller frivillig vård (6 kap 8 § SoL). Om förutsättningarna för omhändertagandet upphör mellan prövningarna ska vården avslutas omedelbart. I ert fall låter det som att alla är överens åtminstone om att vården inte längre behöver hamna under LVU, utan istället kan kategoriseras som frivillig vård. För att avsluta vården behöver det göras en undersökning för att bekräfta att den inte längre är nödvändig. Om detta är fallet har du rätt i att socialnämnden först behöver kontaktas och hjälpa till att avsluta vården.Även i det fall vård enligt LVU fortfarande skulle vara nödvändig för barnet så behöver socialnämnden göra en undersökning för att godkänna en ny flytt. Detta bör kunna ske relativt enkelt med en hänvisning till barnets egen vilja och principen om barnets bästa, om inga särskilda förutsättningar föreligger (1 kap 2 § SoL).Om vård inte längre pågår Den som vanligtvis bestämmer om ett barns boende är den som är barnets vårdnadshavare (6 kap 2 § FB). Om barnets föräldrar står som vårdnadshavare och är överens med er om att barnet istället bör bo hos er kan ni alltså besluta om detta själva (6 kap 14a § FB). Om ni också formellt sett vill bli barnets vårdnadshavare behöver socialnämnden återigen inblandas. Det kan isåfall skrivas ett avtal som socialnämnden kan välja att bevilja eller neka, beroende på vad de tror är barnets bästa. Vid avslag är det möjligt att överklaga beslutet.Behövs ny familjehemsutredning?Det finns ingen specifik regel som säger hur ofta en familjehemsutredning ska ske. Även här är det upp till socialnämnden att besluta om de tycker att det är nödvändigt. En familjehemsutredning är dock endast nödvändig om vård fortfarande pågår, eller påbörjas på nytt.Vilka möjligheter har ni?Hur ni bör gå tillväga beror på hur ni vill att barnets vårdnad ska se ut i framtiden.Föräldrarna skulle kunna göra en ansökan om placering enligt SoL. Detta skulle innebära att barnet troligtvis kan bo hos er, men att barnet fortfarande betraktas vara under vård. Socialtjänsten kommer vidare att spela en stor del i barnets liv och alla beslut som rör barnet, och huvudregeln kommer vara att barnet ska flyttas tillbaka sina föräldrar om det blir möjligt.Om barnet inte behöver vård men föräldrarna fortfarande ska betraktas som vårdnadshavare kan ni själva besluta om boende.Om ni permanent vill flytta över vårdnaden av barnet, oavsett om vård behövs eller ej, så måste detta godkännas av socialnämnden. Adoption är också ett alternativ, men har väldigt långtgående rättsliga konsekvenser för samtliga inblandade parter.Hoppas att du fick svar på din fråga! Vid följdfrågor kan du kontakta mig på erika.redelius@lawline.se, så ska jag göra mitt bästa för att besvara dem.Vänligen,