FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt13/03/2022

När har vårdnadshavare rätt till ensam vårdnad?

Hej! Jag och min sambo har en 3 åring tillsammans och väntar även en bebis i nuläget. Vi bor tillsammans just nu men är inte gifta. Min fråga är ifall jag har rätt till ensam vårdnad om båda barnen ifall vi skulle flytta isär? Tack! Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättslig reglering

Bestämmelser om vårdnad finns i föräldrabalken (FB). I svaret på din fråga kommer jag gå igenom under vilka förutsättningar den ena vårdnadshavaren kan ha rätt till ensam vårdnad.

När har man rätt till ensam vårdnad?

Utgångspunkten för alla frågor som rör barn är barnets bästa, vilket är en princip som kommer till uttryck i 6 kap. 2 a § FB. Det innebär att barnets bästa ska beaktas vid tvister kring vårdnad, boende och umgänge.

Vad som är barnets bästa kan se olika ut från fall till fall, men det finns några gemensamma punkter som ofta läggs vikt vid när det föreligger en vårdnadstvist:

Barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna - vilket kan sägas ge uttryck för umgängesprinicpen. Som utgångspunkt är det alltså viktigt att barnet har en stark relation med båda sina föräldrar. Särskild vikt ska läggas vid risken om barnet utsätts av övergrepp eller på annat sätt far illa hos någon av vårdnadshavarna. Viktigt är att barnet har en stabil och trygg tillvaro. I enlighet med kontinuitetsprincipen är det i barnets bästa att dess situation inte ändras för ofta.

I frågor som rör vårdnad ska barnets vilja beaktas med hänsyn till barnets ålder och mognad.

Om en vårdnadshavare bedöms vara olämplig enligt 6 kap. 7 § FB genom att till exempel göra sig skyldig till missbruk eller i övrigt brista i omsorgen, ska rätten besluta om en ändring i vårdnaden.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att utgångspunkten är gemensam vårdnad då barnet ska ha en god och nära kontakt med båda föräldrarna. Om det inte finns något som visar att den ena föräldern inte är lämplig som vårdnadshavare, är gemensam vårdnad ofta det som rätten beslutar om. Hur rätten dömer i en vårdnadstvist beror på den enskilda situationen och därför finns det inte alltid ett givet svar, men de ovan nämnda punkterna är exempel på sådant som brukar läggas vikt vid i en bedömning.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Maja VinstenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”