Vad händer med skulden till min sambo när jag avlider?

2020-06-17 i Fordringar
FRÅGA |Jag lånade en större summa pengar av min sambo för 20 år sedan. Har betalat av endast en mindre del. Behöver jag ta upp skulden i mitt testamente? Är det så att min skuld till min sambo ska regleras av dödsboet, som endast består av mina två söner varav den ena är särkullbarn och den andra är min sambo mor till, och först därefter får mina söner dela på tillgångarna? Att skulden är 20 år gammal saknar väl betydelse? Likaså att det är min sambo som är långivaren?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningDen dag du avlider ska det göras en bouppteckning efter dig. I bouppteckningen ska både dina tillgångar och skulder antecknas (20 kap. 4 § ärvdabalken, ÄB). Innan det kan ske en fördelning av din kvarlåtenskap ska dödsboet betala dina skulder. Det som blir kvar efter att skulderna är betalda fördelas som arv, antingen enligt den legala arvsordningen eller enligt testamente. Arvingarna ärver aldrig en skuld, är tillgångarna i dödsboet mindre än skulderna kommer det att innebära att dödsboet går i konkurs. Går dödsboet i konkurs saknas det tillgångar för att dela ut något arv. Det är således riktigt, precis som du själv anför, att dödsboet ska reglera skulden till din sambo (och även övriga skulder) innan dina söner får dela på kvarvarande tillgångar.Det gör inte någon skillnad i sig att du har lånat pengarna av din sambo; ett lån är lika giltigt i det fallet. Att skulden är tjugo år gammal saknar som utgångspunkt betydelse. En fordran kan dock i vissa fall preskriberas. Att en skuld preskriberas innebär att den inte kan drivas in. Preskriptionstiden för allmänna fordringar är tio år, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § preskriptionslagen). Preskriptionsavbrott sker genom att man betalar något på skulden, betalar ränta på den eller på annat sätt erkänner fordringen, genom att man får ett skriftligt krav om fordringen eller genom att det väcks talan om fordringen (jfr 5 § preskriptionslagen). Sker det ett preskriptionsavbrott börjar en ny preskriptionstid om tio år att löpa. I praktiken kan man därmed hålla en fordran levande hur länge som helst. Att fordringen är tjugo år gammal talar i sig för att den är preskriberad och inte kan drivas in. Däremot antar jag att du betalt en del på den eller att du på annat sätt erkänt skulden och att den inte bara glömts bort. I sådana fall är den inte preskriberad och en skuld som kan drivas in och som ska betalas av ditt dödsbo.Sammanfattningsvis ska det göras en bouppteckning när du avlider. I bouppteckningen ska dina tillgångar och skulder antecknas. Innan det kan ske en uppdelning av arv ska dödsboet betala skulderna. Betalningen gäller såväl skulden till din sambo som andra skulder. Dina barn kan inte ärva dina skulder, skulle det inte finnas tillräckliga tillgångar i dödsboet kommer det att gå i konkurs och resultatet blir att det inte finns något att dela ut som arv. Du behöver däremot inte ta upp skulden i ditt testamente. Skulden till din sambo är en skuld precis som andra skulder (t.ex. hyra, telefon, krediter m.m.).Om du behöver hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad kan jag göra om långivaren kräver in återbetalning man jag har ej råd att betala tillbaka?

2020-06-13 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Det är så att min pojkvän köpte ett företag för tre år sedan. I kontraktet var det skrivet att han och hans kompanjon är skyldig mannen de köpte företaget av 240 000 kronor vardera till ett satt datum. Detta pga dessa pengar fattades i plånboken för personerna i fråga, och ägaren gick med på denna överenskommelse istället så han kunde sälja sitt företag.Företaget har gått med förlust, vilket mannen inte sagt och någonting min pojkvän och hans kollega märkt först efteråt. De har nu kämpat och gått på knäna för att rädda företaget. Det hade nu äntligen hamnat på +-0 i januari 2020, men sedan kom covid-19. Det har nu igen gått nedåt och båda två har inte haft möjlighet att ens betala något till förra ägaren.Den här mannan säger nu att datumen alla kommit överens om har passerat (vilket det har) och kräver nu in pengarna från dessa två. Han hotar även med kronofogden och har gett dem två veckor på sig. Min pojkvän är helt förkrossad och vet inte vad han ska göra. Vad har han för möjligheter för att inte hamna hos kronofogden eller hamna i en personlig konkurs? Finns det banker som kan erbjuda honom lån även då han inte har något högt kreditvärde nu? Snälla hjälp oss med information.
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Dessvärre är möjligheterna få i detta fall. De bästa alternativet vore en överenskommelse med långivaren om uppskjuten återbetalning, möjligen till en högre ränta. Möjligen kan det även finnas möjligheter att ta ett banklån för att lösa det aktuella lånet. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Allt gott,

När kan regressrätten aktualiseras?

2020-06-13 i Fordringar
FRÅGA |Hej, Jag och min förra sambo har två gemensamma blancolån , där jag står på lånen och hon som medsökande/medlåntagare. Nu är det så att vi inte längre vill stå på dessa lån tillsammans. Jag vill gärna betala av min hälft av skulden (jag kommer ha möjligheten att göra en större inbetalning efter försäljning av mitt företag), men hon vill inte betala sin del. Jag har varit den som betalat lånen sen 2018. Bör/kan man använda sig av regressrätten redan nu? Eller måste/bör man vänta på att lånen är helt avbetalda? Hur går man tillväga i sådant fall?Har varit i kontakt med banken, men de säger att vi måste lösa detta själva. Har ni någon jurist hos er som kan bistå med hjälp med denna typ av frågor? Tacksam för svar som kan ta oss vidare framåt.
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När två eller fler personer tar ett gemensamt lån hos en bank svarar de i huvudregel solidariskt för skulden (2 § 1 st skuldebrevslagen). Att låntagare svarar solidariskt för skulden innebär att banken kan kräva återbetalning av lånet av vilken låntagare de vill. Om den ena låntagaren betalar av hela lånet har denne regressrätt mot den andra låntagaren eller låntagarna (2 § 2 st skuldebrevslagen). Regressrätt innebär att den som betalat av lånet kan driva in skulden civilrättsligt av de övriga låntagarna. Detta genom att kräva låntagaren på skulden, ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden eller stämma personen i domstol. Detsamma gäller för renoveringskostnaderna.Du kan aktualisera din regressrätt både nu och senare. Om du önskar vidare juridisk rådgivning kan du boka en tid med Lawlines jurister här. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Hur får jag tillbaka pengar jag lånat en bekant?

2020-06-07 i Fordringar
FRÅGA |Hej. Har lånat ut pengar till en bekant (ca 5000kr). I gengäld skickade hon några lättklädda bilder på sig själv, ej naket utan endast lättklätt. Pengarna kommer jag enligt henne aldrig se röken av, och hotar med att polisanmäla mig för att nakenbilderna finns sparade i en chatt på SnapChat. Dock är det hon som sparat, inte jag. Kan jag göra något utan att riskera påföljd för mig själv?
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Du riskerar inte påföljdDet finns inget du gjort som kan leda till en påföljd utifrån den information du berättar. Jag tolkar din fråga som att du inte har bett om några bilder från kvinnan som en form av betalning för lånet. Om du lånat pengar utan att specificera hur återbetalning ska ske, eller när, så ska lånet betalas tillbaka när du kräver det i pengar. Blir en bevisfrågaEftersom kvinnan vägrar betala sin skuld till dig kan det bli en bevisfråga om kvinnan inte erkänner att det är ett lån utan menar att det är en gåva. Då blir det av vikt om ni skrivit ett låneavtal, alternativt om du kan visa sms eller liknande där kvinnan bekräftar att hon lånat pengar av dig. Betalningsföreläggande och stämning Du kan använda dig av ett betalningsföreläggande som du ansöker om hos kronofogden(www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande). Vägrar kvinnan att betala dig kan du därefter stämma henne hos en tingsrätt men du bör då vara medveten att det kan kräva tid och pengar, och saknar du bevis kommer du inte nå framgång i målet.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänligen,

Är jag återbetalningsskyldig för felaktigt utbetald lön?

2020-06-13 i Fordringar
FRÅGA |Hej.Min fru har fått utbetald lön 3ggr.Feb-April 2020Under denna tid har har min fru varit hemma sjukskriven. (En svår depression)Men hon har även beviljad föräldrar ledighet fram tom 2020-augusti.Hennes lön har kommit in på vårat huskonto.Vi bytte bank i augusti 19.Vårt barn föddes 24juli 19.Sedan september 19 har min fru varit sjukskriven.På insättningen som kommit till vårat huskonto står det LÖN.Jag som tagit hand om 2barn, hus & hund samt haft koll på min sjukskrivna fru, jag har inte reflekterat på att det kommit in "extra" pengar på huskontot. Då vi sätter in pengar där och betalar alla räkningar därifrån, dras pengar.Min frus chef kontaktade henne 2020-06-02.Om återbetalning.I mitten på maj skulle min fru förlänga föräldrar ledigheten med samordnaren, då såg samordnaren att dom betalt ut lön & stoppa dom kommande.Idag skickade chefen att hon hade ca 70.000kr brutto att betala tillbaka + 6 betalda semester dagar.Vid förra veckans samtal med chefen sa chefen att frun hade 22st semester dagar som kunde dras på skulden och att de då var 2st Lön att betala tillbaka. Är vi återbetalningsskyldiga?
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är det juridiska problemet?Jag tolkar din fråga som att din fru har mottagit pengar som egentligen inte skulle ha kommit henne tillhanda. Denna typ av situation regleras inte specifikt av någon svensk lag. Däremot finns det en princip som kallas condictio indebiti, som är huvudregeln vid denna typ av frågor, och innebär att en felaktig betalning ska betalas tillbaka. Det finns dock undantag från denna huvudregel.Vad innebär condictio indebiti?Condictio indebiti är en princip som innebär att en felaktig betalning ska återbetalas. Det innebär att om du får en betalning som är felaktig så säger principen att du ska betala tillbaka pengarna till avsändaren, i detta fall din arbetsgivare.Vilka är undantagen från principen?I praxis har det gjorts vissa undantag från den ovannämnda principen. Vid en bedömning av om undantag föreligger ska en helhetsbedömning göras. Följande är exempel på undantag som har tagits fram genom praxis:– God tro. Detta innebär att du som mottagare av den felaktiga utbetalningen måste har varit omedveten om att betalningen varit felaktig.– Mottagaren måste ha inrättat sig efter betalningen. Detta innebär att pengarna i princip ska ha förbrukats.– Partsförhållandet, det vill säga vem som är mottagaren och vem som är avsändaren samt vilken typ av relation som föreligger mellan parterna.– Passivitet från parterna.Föreligger preskription?Preskription regleras av preskriptionslagen (1 § preskiptionslagen). En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § 1 st preskriptionslagen). Således är fordran inte preskriberad.Vad innebär detta?Huvudregeln är att hon är återbetalningsskyldig. Det finns undantag från denna princip men de tillämpas däremot i regel mycket restriktivt. Sammanfattningsvis har arbetsgivaren rätt att kräva henne på denna summa.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Kan arbetsgivare kräva tillbaka felaktigt utbetald lön efter tre år?

2020-06-13 i Fordringar
FRÅGA |Hej.Jag har nyligen, efter 3 års tjänstledighet på grund av studier, sagt upp mig från min tillsvidareanställning på ett industriföretag. Jag fick då veta att jag har en restskuld till företaget på en månadslön, vilket förklaras bero på att jag skulle ha fått ut en månadslön för mycket när jag gick på tjänstledighet eftersom jag tydligen inte haft innestående lön. Detta är dock inget jag haft koll på då jag, innan min tjänstledighet började, varit anställd på företaget i över 6 år. Anledning till att det blivit såhär sägs vara för att deras lönesystem betalar ut ett förskott första månaden man går på tjänstledighet. Och nu har det alltså gått nästan 3 år sedan denna utbetalning vilken de nu vill ha tillbaks, och som jag känner är helt orimligt så här lång tid efter. Därför undrar jag nu om jag är skyldig att betala tillbaks denna summan eller inte? Och om jag inte är det, hur kan jag då gå vidare med detta?
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är det juridiska problemet?Jag tolkar din fråga som att du har mottagit pengar som egentligen inte skulle ha kommit dig tillhanda. Denna typ av situation regleras inte specifikt av någon svensk lag. Däremot finns det en princip som kallas condictio indebiti, som är huvudregeln vid denna typ av frågor, och innebär att en felaktig betalning ska betalas tillbaka. Det finns dock undantag från denna huvudregel.Vad innebär condictio indebiti?Condictio indebiti är en princip som innebär att en felaktig betalning ska återbetalas. Det innebär att om du får en betalning som är felaktig så säger principen att du ska betala tillbaka pengarna till avsändaren, i detta fall din arbetsgivare.Vilka är undantagen från principen?I praxis har det gjorts vissa undantag från den ovannämnda principen. Vid en bedömning av om undantag föreligger ska en helhetsbedömning göras. Följande är exempel på undantag som har tagits fram genom praxis:– God tro. Detta innebär att du som mottagare av den felaktiga utbetalningen måste har varit omedveten om att betalningen varit felaktig.– Mottagaren måste ha inrättat sig efter betalningen. Detta innebär att pengarna i princip ska ha förbrukats.– Partsförhållandet, det vill säga vem som är mottagaren och vem som är avsändaren samt vilken typ av relation som föreligger mellan parterna.– Passivitet från parterna.Föreligger preskription?Preskription regleras av preskriptionslagen (1 § preskiptionslagen). En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § 1 st preskriptionslagen). Således är fordran inte preskriberad.Vad innebär detta för dig?Huvudregeln är att du är återbetalningsskyldig. Det finns undantag från denna princip men de tillämpas däremot i regel mycket restriktivt. Sammanfattningsvis har arbetsgivare rätt att kräva dig på denna summa. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Hur ska vi lägga upp en försäljning av ett bolag innehållande en fastighet på bästa sätt när köparen inte har tillräckligt med pengar för att köpa hela bolaget direkt?

2020-06-09 i Fordringar
FRÅGA |Hej. Har en köpare men han har inte tillräckligt med pengar. Han har inga möjligheter att låna mer just nu. Tyvärr kan han inte belåna fastigheten då det är aktier han köper trotts att bolaget har substans. Har haft ett ab i många år med en fastighet i, är ensam ägare. Bestämde mig för att sälja, då startade jag ett dotterbolag och förde över fastigheten i det bolaget. Den potentiella köparen och jag började med uthyrning av rum till arbetare. Vi har hyreskontrakt som ger ca 1.2 milj per år. Vinsten blir ca 5-600tkr som vi delar på. Jag närmar mig de 70 och bor långt från verksamheten och vill sälja vilket han vet. Då vi har byggt upp verksamheten tillsammans vill jag helst sälja till honom. Tack vare vårt samarbete så går vi numera med vinst. Det begärda priset för aktierna är 7.4 milj. Han kan betala 2 milj och vill låna resten av mig (dvs moderbolaget) till ränta. Planerad avbetalning på 3år. Är detta möjligt? Vilka konsekvenser kan det få. Kan han belåna de köpta aktierna? Vad händer om han inte kan hålla avbetalningsplanen. Om fastigheten brinner upp osv. Vem äger i realiteten fastigheten / bolaget. Antar att jag fortfarande äger de resterande aktierna motsvarande 5.4milj. Kan jag ta utdelning på det "utlånade" beloppet? Vilket är det bästa sättet att göra för att kunna genomföra affären. Vill utnyttja den skattemässiga fördelen att sälja aktierna. Tacksam för svar då min partner vill ha besked på vilket upplägg vi skulle kunna ha.
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill sälja ditt dotterbolag, innehållande en kommersiell hyresfastighet, till en köpare som du känner sedan innan. Problemet är att köparen inte har tillräckligt med pengar för att betala hela köpeskillingen, utan behöver låna 5.4 milj. kr, och din fråga handlar i grova drag om vilka möjligheter ni har att utforma uppgörelsen er två emellan. Jag kommer att besvara frågorna så som du formulerat dem i din fråga, och med en sammanfattning längst ner i svaret.Är det möjligt för din köpare att låna resterande del (5.4 milj. kr) av köpesumman av bolagets moderbolag på en treårig avbetalningsplan?Ja, detta är fullt möjligt. Köparen ställer i detta fallet ut en fordran (skuldebrev) till ditt bolag, i vilken avbetalningsplanen, d.v.s. tidsramen och villkoren för skuldförhållandet, anges. Kan köparen belåna aktierna?Ja, det kan köparen göra, eftersom denne blivit ägare av aktierna i och med köpet. Det finns dock en viss problematik i detta förhållande som innebär att det finns anledning för dig att vilja "skydda dig" mot att köparen belånar aktierna innan skulden är avbetald. Jag återkommer till detta längre ned i svaret.Vad händer om köparen inte håller avbetalningsplanen?Om köparen inte håller avbetalningsplanen som reglerats upp i fordran så gör denne sig i allmänhet skyldig till avtalsbrott. Detta kan påtalas av dig och i värsta fall dras inför domstol (men du kan likväl komma överens med motparten om en ny betalningsplan. Valet är helt upp till dig, men du har i varje fall möjligheten att blanda in domstol för att genomdriva avtalet). Det finns också en möjlighet för er att själva reglera, i själva fordran, vad som ska hända i rättsförhållandet mellan er om köparen inte sköter sina avbetalningar enligt planen, vilket kan vara att föredra när man ingår överenskommelser med personer man känner sedan tidigare. Vad händer om fastigheten skulle brinna upp?Eftersom fastigheten ligger i bolaget så ägs den i slutändan av den som äger bolaget. Om ni väljer att göra enligt den konstruktion som du föreslagit i din fråga, d.v.s. att köparen köper bolaget mot 2 milj. kr samt en fordran om resterande belopp på 5.4 milj. kr, så äger köparen formellt sett bolaget efter det att köpet genomförts. Detta innebär att denne står risken för bolaget och alla dess tillgångar (fastigheten inkluderad) från den stunden. Det innebär i sin tur att köparen fortfarande är skyldig att prestera enligt den utställda fordran (d.v.s. avbetala köpet under tre år) även om fastigheten skulle brinna upp en vecka efter att köpet genomförts och bolagets värde därigenom kraftigt förminskats.Äger du fortfarande de resterande aktierna för 5.4 milj. kr, och kan du ta utdelning på det utlånade beloppet?Nej, om du säljer enligt tillvägagångssättet ovan så övergår som sagt själva ägandet av aktierna till köparen i och med avtalet. Detta innebär att alla rättigheter som är kopplade till aktierna (d.v.s. rätten att bestämma över bolaget och de ekonomiska rättigheterna att sälja aktierna eller bestämma om utdelning) också tillkommer köparen efter denna tidpunkt. Detta förhållande, d.v.s. att utdelningsrätten under den treåriga avbetalningen ligger hos köparen, är viktigt att ha i åtanke när själva prislappen för överlåtelsen sätts.Det ovan behandlade upplägget, d.v.s. köp mot avbetalning, innebär alltså vissa risker för både köpare och säljare. I den mån köparen är någon du litar på kan det förstås räcka med ett "vanligt" avbetalningsköp om du/ni vill hålla det enkelt. Om man däremot säljer till en okänd köpare bör man i regel alltid vara försiktig när det kommer till avbetalningsköp, och framför allt när det handlar om större summor - i ditt fall utgör ju avbetalningssumman över 70% av köpesumman. I sådana fall brukar det vara bra att "gardera" sig mot eventuella risker genom att begära säkerhet för fordran i själva aktierna. Det lämpligaste sättet att reglera detta är att du som säljare begär pant i aktierna i gengäld mot att fordran ställs ut. Panten löses sedan successivt ut genom att fordran avbetalas. Som panthavare har du rätt till utdelning i de aktier som omfattas av panten (vilket innebär att detta alternativ skiljer sig från om du enbart skulle sälja aktierna mot avbetalning, beskrivet ovan), och din fordran är skyddad i det fallet köparen exempelvis skulle gå i konkurs eller om köparen skulle få för sig att belåna aktierna hos någon annan och ge denne bättre rätt till aktierna än vad du har. Bestämmanderätten i aktierna tillkommer dock fortfarande köparen, d.v.s. den kan inte överlåtas till panthavaren.Ett annat upplägg är att köparen helt enkelt ordnar med kredit på annat håll, förslagsvis från en bank eller annat kreditinstitut, men eftersom du skriver att han "inte kan låna mer" just nu så misstänker jag att denna lösning är mindre sannolik. Nackdelen med detta upplägg är att det eventuellt kan vara svårare för köparen att få kredit från den utomstående aktören, och dessutom kanske detta enbart kan ske på sämre villkor än de som du kan erbjuda (i det fall du är villig att erbjuda bättre villkor d.v.s.). Om det för er inte spelar någon roll vem som är kreditgivare så skulle jag rekommendera detta tillvägagångssätt, eftersom du skriver att ni är samarbetspartners och detta sätt minimerar potentiella konflikter och oenigheter kring avbetalningsköpet, fordran etc., er två emellan.SammanfattningDu och köparen har alltså ganska fria tyglar i hur ni vill reglera överlåtelsen, och då främst riskerna som är förknippade med densamma. Jag skulle, som sagt, rekommendera att ni i första hand tittar på möjligheterna att ordna med en utomstående kreditgivare, så att hela köpesumman överlåts direkt. I det fall en utomstående kreditgivare inte är ett alternativ skulle jag rekommendera att du "säkrar upp" din rätt genom att villkora att aktierna ska pantsättas till dig som en del av avtalet. På detta sätt kan köparen successivt lösa ut panten från dig, och den avkastning som aktierna genererar under den tid de är pantsatta tillkommer även dig. Detta skyddar även din rätt i det fall köparen skulle gå i konkurs, eftersom panträtt är prioriterad i konkursutdelningen. Köparen kan inte belåna de aktier som är pantsatta.Det tredje alternativet är att ni gör ett "vanligt" avbetalningsköp, d.v.s. utan att du har någon säkerhet i aktierna. Detta är det enklaste alternativet, men innebär också störst risk för dig då du inte har någon säkerhet i aktierna i det fall köparen slutar göra avbetalningar. Fordran gäller visserligen fortfarande, men det kan visa sig att den inte är värd särskilt mycket om köparen skulle gå i konkurs. Ett alternativ till denna lösning är att aktieposten säljs successivt, allt eftersom köparen får ihop likvida medel. Detta innebär att ni är delägare under processens gång, tills köparen slutligen köper de sista aktierna. På detta sätt behöver du inte ligga ute med kredit till köparen, men å andra sidan delar du risken i bolaget under tiden (främst med risken för fastigheten i åtanke, då du bl.a. nämnde risken för brand i din fråga).Jag hoppas du är nöjd med svaret på din fråga! Du har även beställt en halvtimmes telefonavstämning. Jag kommer därför att ringa dig på torsdag (11/6) kl 10:00 för att fånga upp eventuella misstolkningar (på min sida) av din fråga eller om du har några följdfrågor, så ska vi se till att lösa dessa. Om tiden inte passar så ber jag dig att höra av dig till mig på lucas.cyren@lawline.se så bokar vi in en ny tid.

Vem har bevisbördan för en fordran?

2020-06-04 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Jag har ett skuldebrev, där jag är långivare. Person x låntagare. Hen hävdar nu att detta skuldebrev inte gäller. Vill inte betala. Vad händer vid en ev stämning? Vem ska bevisa vad som gäller? Jag har skuldebrevet med hans underskrift, daterat och med namnförtydligande. Om vi utgår ifrån att skuldebrevet är riktigt och att jag nu efter att inte ha fått betalt ställt in krediten till full betalning. Skuld + ränta. Finns dessutom en inspelning av underskrift tillfället.
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Inom civilrätten brukar den oskrivna regeln "den som påstår något har bevisbördan för påståendet" tillämpas. Eftersom du påstår att person X har en skuld till dig så har du bevisbördan för det. Skuldebrevet som du har brukar i allmänhet innebära att du uppfyllt beviskravet för att person X har en skuld till dig. Om person X sedan har en invändning, exempelvis att skuldebrevet är förfalskat eller att hen redan har betalt sin skuld, så hoppar bevisbördan över till person X. Det är då upp till person X att bevisa att hen inte ska betala dig på grund av invändningen som hen kommer med. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,