Fordran mot en avliden

2022-01-02 i Fordringar
FRÅGA
Hej.Jag har blivit tilldömd ett skadestånd på 5000 kr. Har sökt den dömde efter domen men inte fått kontakt för hen. Igår dog personen. Kan jag fortfarande bli tilldelad mitt skadestånd?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag förstår din situation, och ska försöka vägleda dig så gott jag kan. Det vi kan konstatera inledningsvis är att du har en fordran mot en nu avliden person. Beräkningen, förvaltningen och uppdelningen av avlidnas tillgångar och skulder regleras i Ärvdabalken (förkortad ÄB).

Att ha en fordran mot ett dödsbo

När någon avlider uppstår ett dödsbo som tar över den avlidnes både skulder och tillgångar. Dödsboet ägs och förvaltas av den avlidnes efterlevande sambo/make, arvingar, och universella testamentstagare (18 kap. 1 § ÄB). Den som haft en fordran mot den avlidne vid dödsfallet får därför efter dödsfallet en motsvarande fordran mot dödsboet. Dödsbodelägare har bland annat i uppgift att reda ut vilka skulder den avlidne hade vid dödsfallet (20 kap. 4 § ÄB). Skulderna ska sedan betalas med dödsboets tillgångar, innan några tillgångar utgår i arv (21 kap. 4 § ÄB). Som fordringsägare mot ett dödsbo prioriteras alltså din rätt till betalning framför arvtagarnas rätt till arv.

Du bör kontakta dödsbodelägarna

För att vara säker på att din fordran mot dödsboet är känd hos dödsbodelägarna bör du själv ta kontakt med någon av dem. Dödsbodelägarna måste då anteckna din fordran i bouppteckningen, och domen fungerar som bevis för att din fordran faktiskt existerar.

Om det uppstår problem

Skulle det uppstå några problem för dig rekommenderar jag dig att kontakta någon av våra jurister på Lawline. Det händer ibland att dödsbodelägare försöker underlåta att betala skulder för att få större arv. Det kan också vara så att dödsboets tillgångar helt enkelt inte räcker till för att betala din fordran. I lagen finns det särskilda skyddsbestämmelser för dessa händelser (t.ex. 21 kap. 1 och 4 § samt 19 kap. 1 § ÄB). För att boka tid hos någon av våra jurister går du in på https://lawline.se/boka.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har du nu en fordran mot den avlidnes dödsbo. För att få ditt skadestånd utbetalt bör du så fort som möjligt kontakta den avlidnes dödsbodelägare. Dessa har en skyldighet att betala ut ditt skadestånd innan de upplöser dödsboet och själva tar emot arv. Uppstår problem, eller vill du ha hjälp att framställa betalningskravet mot dödsboet, rekommenderar jag dig att boka tid med en av Lawlines verksamma jurister.

Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig.

Med vänlig hälsning,

Ludwig Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (849)
2022-01-25 Hyresgäst vill att hyresvärd betalar renoveringar
2022-01-21 Ostridig fordran och betalningsföreläggande - Hur gör man?
2022-01-11 Kan ett företag köpa en fordran från ett dödsbo?
2022-01-02 Fordran mot en avliden

Alla besvarade frågor (98701)