Samäganderätt av hund - hur får man ensamrätt rättsligt?

2020-01-26 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min föredetta sambo köpte tillsammans en hund. Jag står som ägare och på försäkring m.m. Men båda betalade köpet av hunden. Vi har nu haft delad vårdnad i 3 år och jag känner att 1. Jag är inte jättesugen på att träffa honom eller hans nya sambo varannan vecka2. Det är bara jag som tar han om hunden (klipper klor, päls, gör veterinärbesök osv)3. Jag studerar och har därför väldigt mycket tid för hunden. Han driver efter företag och är på jobbet ca 11-12 timmar per dag + 5-6 timmar på helgen, vilket gör att det är hans nya sambo som har allt ansvar de veckor hunden är hos dem.4. Han får inte den omtanken och framför allt motionen han behöver för att må bra.Jag känner helt enkelt att hunden har det väldigt mycket bättre hos mig.Vad kan jag göra för att ha hunden på heltid?Tacksam för svar!
Carl Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad du som delägare till en hund kan göra för att få rätt till ensamt ägande av hunden. För att besvara din fråga kommer jag gå igenom reglerna kring dold samäganderätt.Dold samäganderättFör att dold samäganderätt ska anses föreligga ska: 1) köpet av egendomen ha varit avsett för bådas användning; 2) den som inte står som ägare till egendomen ska ha bidragit ekonomiskt vid köptillfället. Om dessa båda är uppfyllda ska en presumtion om samägande anses föreligga. Presumtionen innebär att det är upp till ägaren att bevisa att betalningen av den som inte står som ägare av egendomen endast varit ett lån exempelvis och därmed inte ett bidrag vid köpet.Som jag förstår det så var ni eniga vid köpet att hunden skulle tillhöra er båda. Utöver detta betalade ni båda för köpet. Sammanslaget leder detta till att ni äger hunden ihop trots att du står som ägare och har hand om veterinärbesök och liknande. Omförhandla avtalet med din före detta samboDå ni båda har rätt till hunden så har jag dessvärre inget annat alternativ än att råda dig att omförhandla vårdnadsförhållandet med din före detta sambo. Du skulle exempelvis kunna erbjuda en köpesumma som motsvarar den del av betalningen som din sambo stod för vid köpet av hunden för tre år sedan eller liknande. Vårdnad av husdjur regleras dessvärre inte i lag på sätt som när det gäller till exempel vårdnad av barn, varför något tydligare svar än det här inte är möjligt att ge.Jag beklagar att jag inte har ett mer användbart svar än så, men jag önskar dig lycka till!Med vänliga hälsningar,

Samägare kan ansöka om tvångsförsäljning av egendom hos tingsrätt

2020-01-13 i Samägandeavtal
FRÅGA |En väninna till mig äger ett sommarhus med sina två syskon. Hon är i stort behov av pengar men syskonen vill inte lösa ut henne. Kan man på rättslig väg tvinga dem att sälja huset och dela upp vinsten alt. köpa ut henne?
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ifall man samäger egendom med någon annan är det såklart i första hand alltid bra om man kan komma överens om en eventuellt försäljning. Någon möjlighet att rättsligt tvinga en samägare att lösa ut en finns inte, men man kan tvinga fram en försäljning. Ifall endast en utav ägarna till en egendom vill sälja kan man vända sig till tingsrätt och där ansöka om en försäljning genom offentlig auktion (6 § lag om samäganderätt). Denna rätt kan dock avtalas bort. Har samägarna till egendomen avtalat om att denna lag inte ska tillämpas faller denna rättighet bort. Ifall din väninna inte har slutit ett sådant avtal finns det inte något hinder för henne utan hon kan hos tingsrätten ansöka om en försäljning av sommarhuset. En bra idé kan såklart vara att först försöka komma överens med hennes syskon igen, se om de är villiga att lösa ut henne ifall alternativet är en tvångsförsäljning. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Föreligger det samäganderätt till hund?

2019-12-08 i Samägandeavtal
FRÅGA |HejJag och min fd sambo köpte i juni 2018 en hund tillsammans. Han betalade handpenningen och jag resterande av köpesumman (1500/4500). Från första dagen har jag stått som ägare och betalat för hennes mat och försäkring. Han har inte tagit sitt ansvar som hundägare trots upprepade uppmaningar från min sida att engagera sig i henne. Det är jag och min dotter som uppfostrat och vårdat henne. I januari i år separerade vi men varje gång jag bad honom ta henne eller erbjöd honom att umgås med henne fick jag ett nej , jag kan inte för jag ska tvätta, städa, eller annan anledning. De gånger han faktiskt umgicks med henne var jag närvarande vid varje tillfälle och när jag bad om ekonomiskt stöd för veterinär, försäkring och mat har jag vid endast ett tillfälle i december fått en summa. Hela 2019 har jag ensam stått för alla kostnader. Nu hör han av sig och hotar att vidta rättsliga åtgärder om han inte får träffa henne. Min fråga är nu... Kan han "vinna" en vårdnadstvist om henne? Han påstår att juridiskt sätt så äger vi henne båda två eftersom vi båda har betalat för henne... Finns det någon möjlighet att han kommer någon vart med det här?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag först utreda om det kan föreligga samäganderätt till hunden vilket det finns regler om i Lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt (Om det föreligger samäganderätt innebär det att din före detta sambo har rättigheter rörande hunden.När föreligger samäganderätt och vem äger en hund?När två eller flera personer äger lös egendom tillsammans uppstår samäganderätt (1 § samäganderättslagen). I lagens mening är hundar lös egendom som går att samäga trots att de många gånger betraktas som en familjemedlem. Samäganderätt uppstår om båda har köpt och betalat hunden i syfte att äga den gemensamt. Att en av samägarna har betalat för löpande kostnader såsom foder, försäkring och veterinärkostnader påverkar inte på äganderätten, inte heller att hunden bor hos en av samägarna.Den som står som ägare till hunden i Jordbruksverkets register eller i köpeavtalet kan vara bevis på att den personen äger hunden. Men det är inte tillräckligt för att utesluta att det finns andra samägare till hunden om det finns bevis på att syftet med köpet var ett gemensamt ägande och att hunden är betald av båda.Vad innebär samäganderätt?Samäganderätt innebär bland annat att det krävs samtycke från alla samägare vid frågor och åtgärder som rör hunden (2 § samäganderättslagen). Det innebär till exempel att samägarna ska komma överens om var hunden ska bo ska. Löpande kostnader som mat, försäkring och veterinärkostnader ska betalas gemensamt om ingenting annat är bestämt. Vad händer om samägare inte kommer överens?Om samägare inte kommer överens kan en samägare gå till domstol och begära att hunden ska säljas på offentlig auktion som en god man ansvarar för (6 § samäganderättslagen). Den samägare som begär att domstolen ska sälja hunden ska först och främst bevisa att hen är samägare. På den offentliga auktionen kan alla samägare delta.Sammanfattning och rekommendationOm det föreligger samäganderätt till hunden mellan dig och din före detta sambo innebär det att han har rättigheter som är knutna till hunden. Han har rätt att delta i beslut runt hunden, trots att han inte har stått för löpande kostnader. Det som talar för att han är samägare till hunden är att han har betalat en del av köpeskillingen samt att syftet var köpa hunden gemensamt.Först och främst rekommenderar att ni kommer överens om hundens boende, alternativt att den ena parten köper ut den andra. Detta för att undvika att en part går till domstol och ber om att hunden ska säljas på offentlig auktion. Om någon part köper ut den andra kan priset förhandlas, du kan i en sån förhandling till exempel peka på att har stått för de huvudsakliga kostnaderna kring hunden och betalt majoriteten av köpesumman.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Samäganderätt - rätt att sälja

2019-11-30 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej min fru äger 50% i en fastighet med tillhörande lite skog. Hon äger det ihop med en kusin som inte är intreserad av att sälja. Hur kan man lösa det rent juridiskt,kan man tvinga någon att sälja eller lösa in hennnesdel?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I lagen om samäganderätt återfinns bestämmelser kring just samäganderätt.Huvudregeln när det kommer till samäganderätt är att varje delägare har bestämmanderätt för sin andel av fastigheten. Innebörden av detta är att om din fru exempelvis vill sälja sin del så är alternativen för din frus kusin att köpa ut eller att andelen säljs till någon annan, din fru har alltså rätt att sälja.Kan ni inte komma överens?Om man vid ett fall av samäganderätt inte kan komma överens om inlösen kvarstår att ansöka till tingsrätten om försäljning på offentlig auktion (6 § Lag om samäganderätt). Det räcker med att en av delägarna skickar in en sådan ansökan. Det högsta budet vinner om ni inte är ense om köpare (12 § 2 stycket Lag om samäganderätt). Ni delar då på kostnader för försäljningen utefter storleken på er andel i fastigheten (15 § Lag om samäganderätt).Det är då mer fördelaktigt för kusinen att komma överens om att lösa ut din fru än att riskera budgivning med en främmande människa. Hoppas att ni fått svar på er fråga.Hälsningar,

Samäganderätt och samgäld

2020-01-21 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej! Om bara en person står på lånet och pengarna gått till renovering av ett gemensamt boende. Vem har ansvaret för skulden?
Jonna Anderberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SamäganderättÄganderättsförhållandena delägare sinsemellan regleras av lagen om samäganderätt. Jag utgår från att ert gemensamma boende ägs gemensamt, det vill säga att ni innehar ert boende med samäganderätt. SamgäldAv rättsfallet NJA 2016 s.1057 från Högsta Domstolen har ägarna till samägd egendom presumerats svara, var och en i förhållande till sin andel, för kostnader för åtgärder som någon av dem med övriga delägares samtycke vidtar för förvaltning eller förbättring av den samägda egendomen. Ansvaret för lånet presumeras alltså delas mellan er i förhållande till era andelar, 2 § SamägL och 15 § SamägL. Denna presumtion kan emellertid brytas om den delägare som motsätter sig ansvar för skulden kan visa att det varit fråga om en gåva eller att parterna kommit överens om att kostnaden inte ska fördelas på detta sätt mellan delägarna. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Förslag på upprättande av samägandeavtal

2019-12-27 i Samägandeavtal
FRÅGA |HejJag och min son kommer att bli delägare i en bostadsrätt med fördelning 70% resp. 30%. Min son kommer att ha hela förfoganderätten och jag bor på annan ort. Vill gärna ha ett förslag på ett samrättsägande-avtal som bl.a. innehåller1) Sonen har hel förfoganderätt2) Sonen står för alla underhålls-, och driftskostnader samt månadsavgifter.3) Vid försäljning eller om den ena parten avlider har en part/kvarvarande part rätt att köpa ut den del av bostadsrätten som parten inte äger till samma inköpspris som betalades vid inköp av bostadsrätten.mvh Anita
Kathleen Ramos |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Via just den här tjänsten svarar vi endast på juridiska frågeställningar. Om du vill ha hjälp att upprätta avtal är du välkommen att använda dig av Lawlines tjänst avtalsroboten som kan hjälpa dig att skriva anpassade avtal och dokument online. Tjänsten når du via vår hemsida eller genom att klicka på namnet, jag har bifogad länken där. Ett annat alternativ är att ringa oss på 08-533 300 04 så hjälper vi dig hur du ska gå till väga. Öppettiderna är: måndag–fredag kl. 10.00–16.00. För frågor rörande avtal kan du även använda dig av avtalet@lawline.se

Bör man alltid dela hälften var vid försäljning av samägt gods?

2019-11-30 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej,Hösten 2013 köpte jag och min dåvarande partner en gemensam bil för 56 000 kr. Året därpå upphörde förhållandet. Sedan dess har expartnern helt förfogat över bilen, som använts för både kortare och längre resor. Bilen har aldrig stått i garage. Vid kanske ett tjugotal tillfällen har jag åkt med i bilen tillsammans med barnen eller fått "låna" den för att köra dem.I somras såldes bilen utan min vetskap för 20 000 kr. Min expartner hävdar att jag inte bör få någon del av denna summa eftersom jag vid ovan nämnda tillfällen åkt med i bilen utan att betala löpande underhåll, såsom försäkringar. Jag hävdar att jag bör få halva försäljningssumman, 10 000 kr, eftersom jag i fem års tid subventionerat hans bilägande och det slitage som detta medfört.Vad är rimligt?
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör samägande av lös egendom vilket aktualiserar samäganderättslagen.Vad gäller när egendom samägs?Eftersom att du och din dåvarande partner var ägare till bilen, är samäganderättslagen aktuell. I 1 § samäganderättslagen anges att om det finns två eller flera samägare till en lös sak, tillkommer varje ägare en lott. Enligt 2 § samäganderättslagen förutsätter varje förfogande över det samägda godset enighet mellan delägarna. Ni ska alltså vara eniga kring om bilen ska säljas och dylikt. Kan ni inte enas kring det kan ni hos tingsrätten ansöka om en god man som omhändertar bilen fram till att ni kommer fram till en överenskommelse (3 § samäganderättslagen).I ert fall har din dåvarande partner alltså uppenbart inte tagit hänsyn till reglerna i samäganderättslagen. Som du har formulerat din fråga tolkar jag det som att din dåvarande partner hävdar full rätt till bilen då du inte har betalat dess underhåll. Enligt 15 § samäganderättslagen ska varje kostnad som avser förvaltningen av den samägda egendomen delas lika mellan delägarna. Din dåvarande partner skulle då kunna ha möjlighet att begära ersättning för kostnader som ålagts er båda men som du inte har betalat. Du har givetvis rätt att hävda motsatsen.En rimlig lösning baserat på vad som nu har sagts är att du erhåller hälften av vad försäljningssumman, i och med att ni haft varsin del i bilen. Om din dåvarande partner är missnöjd med detta kan han välja att begära ersättning för sådana kostnader som du inte har betalat. Detta får göras genom betalningsföreläggande eller domstolsprocess.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Samägd segelbåt har sålts, har alla delägarna rätt till pengar?

2019-11-08 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej,Maken har sålt vår gemensamt ägande 50/50 segelbåt. Jag har fått noll ekonomisk del i försäljningen, är det rätt?Mvh
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Det framgår inte av din fråga om ni har avtalat bort samäganderättslagen, så jag utgår ifrån att ni inte har gjort det och då gäller denna lag i erat fall. Om ni har avtalat bort denna lag så är det erat avtal som gäller och inte lagen.I och med att ni samäger segelbåten tillsammans är det Samäganderättslagen som blir tillämplig. I 1 § nämns att om det finns två eller flera samägare till en lös sak, tillkommer varje ägare en lott. I erat fall är din lott 50 % och maken har dem resterande 50 % som lott.I 2 § står det att det krävs samtliga ägares samtycke för vidtagande av åtgärd, d.v.s. att en försäljning av en hel segelbåt i erat fall kräver alla ägares samtycke. Dock får en ägare sälja sin lott till någon annan utan resterande ägares samtycke, men som sagt bara den andelen och inte hela objektet. Alltså kan inte ena ägaren i ditt fall sälja/byta segelbåten utan ditt samtycke.Om nu ena ägaren skulle sälja/byta hela segelbåten mot något annat utan ditt samtycke, kan det räknas som ett brott enligt 8 kap 1§ i Brottsbalken vid namn stöld.Sammanfattningsvis krävs alla delägares samtycken om den ena ägaren vill förfoga genom att exempelvis sälja eller byta det samägda objektet. Det innebär att om ni nu varit överens om att sälja den, så ska du ha 50% av det priset som segelbåten såldes för.Återkom gärna om du har ytterligare funderingar!Med vänlig hälsning,natasha.fathifard@lawline.se