Äganderätt av gemensam hund efter samboförhållande upphör

Hej!

Jag oh min sambo köpte en hund tillsammans som vi hade i 6 år( tills vi bröt upp), sedan åkte jag utomlands några månader, varpå han skrev över hunden på sin pappa, Nu får jag inte ens träffa min hund och vi sa först att vi skulle dela på vårdnaden.

Tyvärr står hunden på honom, men jag har dock betalt 50%.

Kan jag göra något så jag kan få del av vårdnaden?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Samäganderätten

Eftersom du och din före detta sambo köpte huden tillsammans och har delat på kostnaden borde ni anses varit samägare till den. Detta gäller även om endast en person var registrerad som ägare till hunden.

Lagen om samäganderätt innehåller regler om vad som gäller när personer äger något tillsammans (1 § samäganderättslagen). Dock är denna lag till en stor del dispositiv, vilket innebär att reglerna kan avtalas bort. När jag besvarar din fråga utgår jag ifrån att du och den andra delägaren inte har ett avtalat bort reglerna i ett samägaravtal.

Som huvudregeln krävs samtliga delägares samtycke för att förfoga (exempelvis sälja) det samägda egendomen i sin helhet. Alltså får inte din f.d. sambo "skriva över hunden" till hans pappa utan ditt samtycke (2 § samäganderättslagen) om ni samäger hunden.

Godtrosförvärv

Det finns tyvärr en risk att pappan har gjort ett så kallat godtrosförvärv (2 § lag om godtrosförvärv av lösöre). Detta innebär att äganderätten kan ha övergått till honom trots att överlåtelsen egentligen skedde olovligt. Godtrosförvärv förutsätter att pappan var i god tro, d.v.s. att han inte visste om att överlåtelsen skedde olovligt. I sådana fall kan du behöva betala en lösen för att få tillbaka din äganderätt, vilket måste göras inom sex månader från den tidpunkten du fick kännedom om den olovliga överlåtelsen (5 § lag om godtrosförvärv). Lösensumman ska motsvara ägarens (i ditt fall pappans) kostnader för förvärv av egendomen (hunden). Du behöver därmed inte betala någon lösen om inte pappan har betalat något för hunden när han fick den.

Min rekommendation

Du kan börja med att kontakta pappan och din f.d. sambo och meddela att överlåtelsen av hunden till pappan har skett utan ditt samtycke och därmed skett i strid med samägandelagen. Förhoppningsvis kan ni komma till en lösning tillsammans, du kan exempelvis kräva att du ska äga 50 % av egendomen (hunden) och framföra att du vill ha någon form av umgänge med hunden, vilket ni kan avtala om i ett så kallat samägaravtal. Om pappan har gjort ett godtrosförvärv kommer du eventuellt att behöva betala en lösensumma för att få tillbaka din äganderätt.

Jag har full förståelse för att det kan vara svårt att komma överens efter en separation och att pappan och din f.d. sambo kanske inte kommer vara villiga att samarbeta. Det du kan göra i sådana fall är att kontakta en jurist som kan titta närmare på ditt fall. Ibland kan det gå bättre och smidigare att hitta en lösning om kontakten mellan parterna sker via en jurist som agerar som ombud, jämfört med om du sköter kontakten själv. En jurist kan också hjälp er att upprätta ett samägaravtal.

I sista hand kan du ansöka om stämning hos tingsrätten, men denna ansökan kostar pengar och du kan behöva betala motpartens ättegångskostander om din talan ogillas. För att läsa mer om hur du gör en sådan ansökan klicka här.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Om du vill ha fortsatt vägledning i processen kan du boka en tid med en av våra skickliga jurister här:https://lawline.se/boka. Lawline erbjuder också produkter till fast pris :https://lawline.se/fixed_price.


Med vänliga hälsningar,

Elin AndrénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000