Hur hanteras investeringar i samägd fastighet?

2021-08-23 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej! Äger en sommar stuga ihop med min fd man. Har tre frågor:1. Kan jag vägra att investera i stugan om han skulle vilja det?2. Kan han investera i stugan utan mitt godkännande?3. Om han kan, kan han då begära ersättning vid en ev Försäljning?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga äger du en sommarstuga tillsammans med din f.d. man och ni har inte avtalat om något gällande samägandet. Jag utgår också från att ni äger hälften av fastigheten var. Svaren på dina frågor hittar vi i samäganderättslagen (SamägL).

Tillämplig lag och ägandeförhållanden

Samäganderättslagen är tillämplig på samägd egendom men den är dispositiv vilket innebär att parterna har rätt att avtala om att annat ska gälla. Det verkar dock inte som att ni har gjort det i detta fallet. Samäganderättslagen är alltså tillämplig.

Vid samägande av egendom tillkommer varje ägare en viss lott i godset. Om inget annat kan visas utgår man från att de har lika stor lott i egendomen (1 § SamägL). Eftersom att du inte skriver något annat utgår jag från att du och din f.d. man äger hälften av fastigheten var.

Kan du vägra investera i stugan?

Vid förfogande över den samägda fastigheten eller vidtagande av åtgärd i förvaltningen av fastigheten krävs det att alla delägare är överens (2 § SamägL). För åtgärder som man är överens om gäller det att parterna ska betala kostnaderna för egendomens förvaltning i förhållande till sin andel i egendomen (15 § SamägL). Om du inte vill investera i fastigheten kan din f.d. man som huvudregel inte tvinga dig. Det finns dock ett undantag som säger att samtycke inte krävs för åtgärder som är nödvändiga för fastighetens bevarande och som inte kan vänta. Då kan en delägare vidta åtgärder utan samtliga ägares samtycke (2 § SamägL).


Kan din f.d. man investera i stugan utan ditt godkännande?

Som jag tidigare skrivit ska alla delägare vara överens angående förfogande och vidtagande av åtgärder om det inte faller in under undantaget (2 § SamägL). Din man bryter alltså mot lagen om denne investerar i stugan utan ditt samtycke. Skulle denne vidta åtgärder som innebär att värdet på stugan sjunker kan du kräva skadestånd.

Kan din f.d. man begära ersättning för vidtagna åtgärder vid försäljning av stugan?

Jag utgår från att ni äger hälften av fastigheten var och då ska ni vid försäljning av fastigheten få 50 % av försäljningsvärdet var oavsett om ni har tillfört fastigheten värde eller inte. Din f.d. man har alltså inte rätt att få ersättning för tillfört värde av fastigheten vid försäljning.

Sammanfattning

Som huvudregel krävs alla ägares samtycke vid förfogande över fastigheten eller vidtagande av åtgärder men om det skulle röra sig om en åtgärd som inte kan vänta och är nödvändig för fastighetens bevarande kan åtgärden utföras utan att alla ägare samtyckt. Skulle din f.d.man investera i fastigheter utan ditt samtycke bryter han mot lagen och inte kräva att du ska betala för vidtagna åtgärder. Om åtgärderna sänker värdet på stugan kan du dessutom begära skadestånd. Vid en försäljning av stugan har ni rätt till hälften av försäljningsvärdet var oavsett om din f.d. tillfört mer till fastigheten.

Hoppas du fick svar på dina frågor! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.

Med vänlig hälsning

My Jansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (607)
2021-09-02 Frågor gällande samäganderätt
2021-08-31 Hur stor andel har jag rätt till vid delat köp av husbil?
2021-08-30 Hur ska jag och min särbo göra för att äga en husvagn tillsammans?
2021-08-26 Tvångsförsäljning och synnerliga skäl enligt samäganderättslagen

Alla besvarade frågor (96493)