Hur räknar jag ut ränta enligt 6 § räntelagen?

2019-10-16 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Jag ska betala ett skadestånd på 5000 kr + ränta enl 6 paragrafen räntelagen. Perioden 190420-191017. Hur mycket är räntan och hur räknar jag ut summan?
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Beräkning av räntesats och räntaRäntesatsen enligt 6 § räntelagen motsvarar referensräntan enligt 9 § räntelagen med ett tillägg av åtta procentenheter. Referensräntan bestäms av Riksbanken för varje kalenderhalvår. Under perioden 2019-01-01 till 2019-06-30 var referensrätan -0,5 %. Sedan 2019-07-01 är referensräntan istället 0 %. Räntan beräknas per år.För att räkna ut hur mycket räntan är för en viss period får således följande formel användas:ränta = summan ränta ska betalas på * räntesatsen * (antal dagar/365).Uträkning i ditt fallRäntesatsen för de första 72 dagarna (2019-04-20 till 2019-06-30) är 7,5 % (-0,5 + 8) medan räntesatsen för de följande 109 dagarna (2019-07-01 till 2019-10-17) är 8 % (0 + 8).Detta innebär att du ska betala ränta enligt följande:5 000 kr * 0,075 * (72/365) = 73,97 kr+5 000 kr * 0,08 * (109/365) = 119,45 kr= 193 kr (efter öresavrundning enligt 2 § lagen om avrundning av vissa öresbelopp)Det totala beloppet du ska betala är alltså 5 193 kr (varav 193 kr är ränta enligt 6 § räntelagen).Vänliga hälsningar,

Vad gäller vid sena betalningar?

2019-07-29 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Tingsrätten stadfäster följande mellan parterna träffad förlikning.xx ska senast den 26 april 2019 till xx betala, i ett förallt, 17 000 kr. För det fall att betalning inte sker i rätt tid ska xxomedelbart betala yrkat kapitalbelopp om 35 650 kr till xxOm jag får pengarna senare 29 april på mitt konto vad gäller då
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att det föreligger en förlikning som säger att du har rätt att erhålla ett större belopp om betalning inte sker i rätt tid. Det finns ingen lag som reglerar specifikt den företeelsen du beskriver men däremot kan det vara aktuellt med dröjsmålsränta för det fallet du yrkat på detta innan samt att betalningstiden är försutten (3-4 § Räntelagen). Hoppas du fått svar på din fråga, Mvh

Kumulativ ränta

2019-05-01 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Om man har en skuld och måste betala ränta på skuldbeloppet är det tillåtet att räkna ränta på ränta för skuldbeloppet?
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om inget annat anges i skuldebrevet blir räntelagen aktuellt. Det finns inget förbud i räntelagen från att räntan beräknas kumulativt, alltså ränta på ränta. Parterna kan dock i skuldebrevet avtala om att räntan ska beräknas utifrån ursprungsbeloppet vid varje betalning. Om parterna inte har avtalet om det i skuldebrevet, tolkas räntelagen analogt och då ska en kumulativ ränta tillämpas. Sammanfattningsvis innebär vad som ovan sagts att enligt räntelagen tillämpas en kumulativ ränta (ränta på ränta) såvida parterna inte har avtalat om annat i skuldebrevet. Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt till dröjsmålsränta för försenad löneutbetalning?

2018-11-06 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hej .har man rätt att kreva dröjsmål ränta för utebliven lön mellan fem till 20 dagar varje månad i snart ett år arbetsgivaren er bunden till kollektivavtal
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om ränta och dröjsmålsränta finns stadgade i räntelagen (RL) som är tillämplig lag för din fråga. När har man rätt till dröjsmålsränta?Obetald lön utgör en penningfordran som du har på din arbetsgivare. Räntelagen gäller så länge inte annat finns avtalat mellan dig och din arbetsgivare (1 § RL). Huvudregeln är att dröjsmålsränta utgår efter förfallodagen av fordran (2 § RL). Om det i avtal finns bestämt att lönen ska betalas ut viss dag varje månad men utbetalningen inte görs på den dagen har du rätt till dröjsmålsränta efter förfallodagen fram till den dagen då lönen faktiskt utbetalas (3 § RL). SammanfattningDu har rätt till dröjsmålsränta på försenad löneutbetalning efter förfallodagen om utbetalningsdagen är en given dag varje månad och detta är avtalat. Jag utgår från att så är fallet, och då har du rätt till dröjsmålsränta. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur beräknar man ränta enligt 6 § räntelagen?

2019-08-29 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hej, Jag är målsägande i ett domstolsbeslut som lyder så här: D ska betala skadestånd till S med 5000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 6 februari 2018 tills dess att betalning sker.Så frågan är hur mycket blir räntan blir fram tills idag 2019 08 16. Tack för svar
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!AllmäntRänta enligt 6 § räntelagen (även kallad dröjsmålsränta), räknas ut genom att addera riksbankens referensränta med 8 procentenheter. Då riksbankens referensränta kan komma att ändras var 6:e månad måste man ta hänsyn till detta i sin beräkning. Kronofogdens verktyg för beräkning av räntaFör att enkelt räkna ut ränta kan man använda sig av ett ränteberäkningsverktyg som går att finna på kronofogdens hemsida. Under belopp fyller du i 5 000 kr, under ränta fyller du i 8 % och slutligen fyller du i dem aktuella datumen. Innan du trycker på beräkna ska du välja vanlig ränta och att hänsyn ska tas till diskonto- referensränteändringar.Genom att göra detta fick jag ett räntebelopp om 575 kr. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Hur beräknar man ränta enligt 6 § Räntelagen?

2019-06-10 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Ränta enligt 6§ räntelagen på summa 1 550 000 kronor från 2010 - september?Tacksam för svar.
Nicolas Kitzler |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 6 § räntelagen räknas räntan, också kallad dröjsmålsänta, ut genom att man adderar Riksbankens referensränta (se 9 § Räntelag) med 8 procentenheter. Till exempel var referensräntan 1 januari 2019 -0,5 procent. Genom addition av 8 procentenheter blir den årliga räntan 7,5 procent, se Riksbanknens hemsida. Räntan ska dock beräknas för referensräntan för varje kalenderhalvår sedan skulden förfallit, vilket innebär att man måste känna till referensräntan för varje kalenderhalvår som man kräver ränta för och räkna in dessa. Det finns en funktion på Kronofogdens hemsida där man enkelt kan räkna ut räntan, se här. Fyll i 1550000 under "belopp" och under "ränta %" skriver du 8 (procentenheter). Sedan skriver du in datumen och slutligen klickar du i "vanlig ränta" och "hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteändringar". Genom att göra ovanstående får du fram vad räntebeloppet samt totalbeloppet blir. Just nu verkar Kronofogdens sida inte fungera, varför jag rekommenderar dig att avvakta och sedan utföra beräkningen via samma tjänst. Med vänlig hälsning,

Får en näringsidkare ta ut ränta på en påminnelseavgift i förhållande till en konsument?

2018-12-31 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hej,Får en näringsidkare ta ut ränta på en påminnelseavgift i förhållande till en konsument?
Sandra Lundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom din fråga rör ränta på påminnelseavgift finns tillämpliga regler i räntelagen (RL) och i lagen om ersättning för inkassokostnader m.m. Vad är avtalat? En näringsidkare har rätt att avtala med en konsument både om existensen och storleken på eventuell påminnelseavgift och ränta som ska gälla för dröjsmål av betalning. Påminnelseavgiften får vara högst 60 kr. (4§ lagen om ersättning för inkassokostnader m.m) Om ingenting är avtalat om ränta så gäller räntelagens regler. (1§ RL) Får näringsidkaren ta ränta på påminnelseavgiften? Om inget är avtalat om ränta så måste näringsidkaren informera konsumenten minst 30 dagar i förtid om att dröjsmålsränta kommer tas ut. Har konsumenten inte informerats på första fakturan att dröjsmålsränta kommer tas ut måste näringsidkaren informera på påminnelsefakturan om att dröjsmålsränta kommer tas ut. Dröjsmålsräntan beräknas då 30 dagar från och med påminnelsefakturan skickats ut. Sammanfattningsvis En näringsidkare har rätt att ta ut ränta på en påminnelseavgift. Näringsidkaren måste dock informera konsumenten om att en dröjsmålsränta kommer tas ut senast 30 dagar innan det sker. Är ingenting avtalat om räntans storlek så gäller reglerna i räntelagen. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga annars är du välkommen att ställe en ny fråga till oss.

Hur stor påminnelseavgift på en faktura får en ideell förening ta?

2018-10-19 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hej!Hur stor påminnelseavgift på en faktura får en ideell förening ta?(Idrottsförening)Med vänlig hälsning Daniel
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan om när en borgenär har rätt att ta ut avgifter såsom påminnelseavgift, faktureringsavgift eller liknande, måste villkoras genom avtal. Vanligtvis villkoras dessa typer av avgifter i det ursprungliga avtalet, allmänna villkor eller orderbekräftelse vid köp. Avgiftens storlek grundar sig inte på fodringens belopp, utan snarare de extra kostnader som uppstår för borgenären om betalningen är försenad.Påminnelseavgiften får som högst vara 60 SEK (4 § lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.).Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!