Vad innebär ränta enligt 6 § räntelagen?

Hejsan! Jag har en frågan om utbetalning av skadestånd. Jag har en dom från tingsrätten där det står så här: X ska betala skadestånd till mig med 10 000 kr. X ska också betala ränta på beloppet enligt 6§ räntelagen från mars 2021 tills dess att betalning sker. Domen har ännu inte vunnit laga kraft men jag vill bara förstå skadeståndsyrkandet. Vad betyder ränta på beloppet? Betyder det att jag kommer få mer än de 10 000 kr jag yrkade på om hon fälls? Eller går räntepengarna till någon annan byråkratisk avdelning?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline.


Ränta enligt 6 § räntelagen kallas vanligtvis för dröjsmålsränta. Det är ett rörligt tillägg som du har rätt till utöver ersättningen på 10 000 kr. Räntan beräknas utifrån riksbankens referensränta, som i skrivande stund (december 2022) är 0,5%, adderat med 8 procentenheter, vilket ger en sammanlagd ränta på 8,5%. Sedan räntan i ditt fall ska beräknas från mars 2021 behöver dock hänsyn också tas till tidigare referensräntor (och eventuellt även senare beroende på när betalningen görs). På kronofogemyndighetens hemsida finns det ett verktyg du kan använda för att beräkna dröjsmålsräntan när det står klart hur lång tid X faktiskt dröjt med utbetalningen. 


Med vänlig hälsning,

Ludwig KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Dröjsmålsränta? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo