Beräkning av ränta enligt räntelagen avseende skadeståndsersättning.

Ska betala skadestånd på 5000 kr med ränta from.2021-04-11 till idag 2022-12-22. Hur mycket ska jag betala ?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till lawline med din fråga!


Jag kommer utgå i mitt svar ifrån ränta enligt räntelagen (som du hittar här), men det går även att reglera räntan genom avtal. 


Regler kring ränta enligt räntelagen

Räntan du ska betala är den gällande referensräntan plus åtta procentenheter (6 § räntelagen). Refernsräntan bestäms av riksbanken två gånger per år, en gång i januari och en gång i juli (9 § Räntelagen). Referensräntan har sedan juli 2019 legat på noll procent men från och med juli 2022 har referensräntan ökat med 0,5 %. Detta innebär att din ränta mellan 2021-04-11 till 2022-07-01 kommer vara på 8 % och för tiden mellan 2022-07-01 – 2022-12-22 vara på 8,5% (6 § räntelagen).


Hur mycket ränta du kommer få lov att betala

Procentenheterna räknas utifrån fordringens grundbelopp och följer inte den s.k. “ränta på ränta effekten” där räntan slås ihop med grundbeloppet och ökar beloppets storlek för varje år. (6 § räntelagen). Så om vi har ett grundbelopp på 5000 kr så kommer den årliga räntan för perioden 2021-04-11 till 2022-07-01 ligga på 400 kr (5000 x 0,08) och perioden 2022-07-01 – 2022-12-22 ligga på 425 kr. För att beräkna din faktiska ränta måste vi första dela upp perioderna i månader och sedan gångra det talet med antal månader för varje period.


Ränta för period 2021-04-11 till 2022-07-01

  1. 400/12 = 33,333
  2. 33,333 X 15 500 kr

Ränta för period 2022-07-01 till 2022-12-22

  1. 425/12 = 35,41
  2. 35,41 X 5 = 177 kr

Sammanlagd ränta för hela perioden

DIn sammanlagda ränta kommer ligga omkring 677 kr.


Hoppas du fick svar på din fråga

Vänligen,

Alexander MogrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Dröjsmålsränta? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo