Kan dröjsmålsränta krävas retroaktivt?

2021-11-29 i Dröjsmålsränta
FRÅGA
HejJag lånade ut x kr till en bekant för 5 år sedan och har ett skuldbrev. Vi avtalade ränta på lånet men inget datum för återbetalning. Jag har försökt att få tillbaka mina pengar sedan 2017 utan att lyckas . Kom fram till att det enda sättet är att kräva dröjsmålsränta. I mars 2021 skickade jag ett mail att jag behöver få tillbaka mina pengar senast i augusti . Har fortfarande ej fått . Kan jag kräva dröjsmålsräntan räntan retroaktivt ? dvs från augusti 2021 då jag meddelade återbetalning krav .Hur stor dröjsmålsränta kan jag ta ut ? Finns det nån lag jag kan hänvisa till ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Återbetalningskravet

För att vi ska ta reda på vad du har rätt till och vilka lagar du kan hänvisa till, börjar vi i skuldebrevslagen. Dessutom borde det klarläggas att dröjsmålsränta eller vanlig ränta ska ses som någon form av amortering och minskar alltså inte din bekantas skuld. Skulden som din bekanta har till dig kommer alltså fortsatt vara x kr förutsatt att inga amorteringar har gjorts. Precis som du själv tydliggjort avtalade ni inte om ett datum för återbetalning, vilket är varför skuldebrevslagen 5 § blir tillämplig. Om jag förstår dig rätt har du utan att tydligt säga när du vill ha tillbaka pengarna försökt påminna din bekanta om att betala och att du därför inte ställt något direkt krav på direkt betalning innan mars 2021. Det som kan konstateras från 5 § är att din bekanta måste betala tillbaka skulden när du kräver det och ränta följer därefter.

Kraven för dröjsmålsränta

Om du själv tycker att du har ställt ett direkt betalningskrav först i mars 2021 är det den utgångspunkt jag tar i fråga om ränta. Själva bestämmelser om ränta finns i räntelagen. I andra stycket 1 § beskrivs att lagen är så kallad dispositiv, vilket betyder att avtal gäller framför denna lag, dock med vissa undantag. Eftersom ni hade avtalat om ränta gäller alltså inte 2 § och du har rätt till den avtalade räntan. Angående själva dröjsmålsräntan behandlas den först i 4 § och ställer upp ett krav om att dröjsmålsräntan måste meddelas till gäldenären, alltså den som ska betala. Det räcker alltså inte att ställa ett krav om betalning till din bekanta, utan kravet måste även innehålla ett krav om dröjsmålsränta för att du ska ha rätt till dröjsmålsränta. Jag tolkar det inte som att du har meddelat din bekanta om att denne ska betala dröjsmålsränta och därför kan du inte kräva någon retroaktiv dröjsmålsränta.

Dröjsmålsräntans beräkning

Vad du kommer kunna kräva i dröjsmålsränta när du har ställt krav om det beräknas med hjälp av 4 § och 6 §. Det som framgår av 4 § är att dröjsmålsräntans startdatum är trettio dagar efter att du har ställt krav om det. Att sedan räkna ut räntan görs primärt med hjälp av 6 §. Räntan beräknas årsvis med referensräntan plus 8 procentenheter. Eftersom referensräntan just nu är 0,00 så är dröjsmålsräntan 8 procent per år.

Vad du kan kräva

Det du just nu har rätt till är den avtalade räntan och hela beloppet som du lånade ut. Eftersom du inte informerat din bekanta om att du vill kräva dröjsmålsränta, så kan du för närvarande inte kräva ut någon dröjsmålsränta. Du kan fortfarande informera din bekanta om att du vill ha dröjsmålsränta, men den gäller då inte retroaktivt.

Jag hoppas att jag har svarat på dina frågor, men om du vill få mer juridisk rådgivning kan du kontakta oss på info@lawline.se
Melker Järlestål
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Dröjsmålsränta (102)
2021-12-20 Hur beräknas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen?
2021-11-30 Rätt att kräva dröjsmålsränta för ej aktiva avtal?
2021-11-29 Kan dröjsmålsränta krävas retroaktivt?
2021-11-12 Har jag som privatperson rätt till dröjsmålsränta gentemot ett företag?

Alla besvarade frågor (98564)