FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTDröjsmålsränta20/12/2021

Hur beräknas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen?

Hej! Hur ska jag räkna ut ränta enligt 6 § räntelagen när jag ska skicka påminnelse faktura till mina f d hyresgäster? Jag har skickat påminnelse varje år för att hålla skulden aktuell men tror jag kan ha räknat ut räntan fel tidigare. Ena skulden till ena hyresgästen är på 26712kr och den andra skulden till andra hyresgästen är på 48892kr (båda skulderna är inkl. processkostnad). Båda skulderna hade förfallodatum 2017-08-15.

Tack så mycket på förhand!

Med vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår frågan som att du undrar hur du ska beräkna dröjsmålsräntan enligt 6 § räntelagen för två skulder med förfallodag i augusti 2017.

När ska dröjsmålsränta betalas?

Dröjsmålsräntan ska betalas från förfallodag, vilket är samma sak som från och med dagen efter förfallodag, dvs. från och med 2017-08-16 (3 § första stycket räntelagen). Dröjsmålsräntan ska betalas till dess betalning sker.

Hur hög är räntan?

Har du och hyresgästerna inte avtalat annat är räntesatsen referensräntan med ett tillägg av åtta procentenheter (6 § räntelagen).

Referensräntan fastställs varje kalenderhalvår av Riksbanken (9 § räntelagen). Riksbankens referensränta hittar du här. Referensräntan har under perioden augusti 2017 till i dag varit som lägst -0,50 % och som högst 0 %.

Dröjsmålsräntan i dag beräknas således: 0 + 8 = 8 % årlig dröjsmålsränta.
När referensräntan var -0,50 % beräknas dröjsmålsräntan: -0,5 + 8 = 7,5 % årlig dröjsmålsränta.

Det är viktigt att framhålla att dröjsmålsränta inte utgår som ränta på ränta, om inte annat har avtalats mellan dig och hyresgästerna. Förfallen räntebetalning läggs alltså inte till i den totala skulden och läggs till grund för nästa räntebetalning (proposition 1975:102 s. 128).

Beräkna den totala räntan i ditt fall

För att enkelt beräkna den totala skuldräntan sedan förfallodagen i augusti 2017 kan du använda Kronofogdemyndighetens tjänst 'Beräkna skuldräntan'. I tjänsten tas hänsyn till ändringar av Riksbankens referensränta. Du hittar tjänsten här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Hör gärna av dig till oss på Lawline igen om du har fler frågor!

Med vänliga hälsningar,

Tim BjärtrosRådgivare