Hur ska 2 kap. 5 § 1 st. 7 p. lag (2007:528) om värdepappersmarknaden tolkas?

Min fråga gäller tolkning av Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, 2 Kap. 5§ 7. "fysiska och juridiska personer som för egen räkning handlar med andra finansiella instrument än råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat hänförliga till utsläppsrätter och som inte tillhandahåller andra investeringstjänster eller utför annan investeringsverksamhet med andra finansiella instrument än råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat hänförliga till utsläppsrätter, såvida de inte...". Min undrar sträcker sig till hur begreppet "eller" ska tolkas i denna text. Är det i dess mening att det möjliggör ett avbrott innan begreppet "eller" så att lagen endera lyder "fysiska och juridiska personer som för egen räkning handlar med andra finansiella instrument än råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat hänförliga till utsläppsrätter och som inte tillhandahåller andra investeringstjänster." eller *ska* efterföljande text beaktas, dvs "eller utför annan investeringsverksamhet med andra finansiella instrument än råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat hänförliga till utsläppsrätter, såvida de inte..." ? Även om den efterföljande texten *ska* beaktas, tolkar jag det som att den som för egen räkning handlar med andra finansiella instrument än råvaruderivat/dylikt, och som varken tillhandahåller andra investeringstjänster eller utför *annan* investeringsverksamhet överhuvudtaget, gör sig gällande detta stycke. Stämmer det?
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”