Är det tillåtet att fotografera hur man vill på allmän plats?

2021-07-02 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, det är en person som alltid tar en massa fotografier på ett torg i närheten av vart jag bor. Jag har sagt åt honom att jag inte vill vara med på bilderna men han bryr sig inte om det. Han säger att bilderna inte är på mig utan på hela torget och att det är tillåtet att fotografera på allmän plats. Vad gäller i situationen?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är tillåtet att fota och filma hur man vill på en allmän plats. Detta innefattar även personer som befinner sig på platsen. Det finns dock begränsningar i denna rätt i Brottsbalk (1962:700). I 4 kap 7 § Brottsbalken anges att en person som utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande på ett sätt som är ägnat att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, gör sig skyldig till ofredande. Ofredande är ett brott som omfattar väldigt många situationer och som även kan omfatta fotografering/filmning om det sker på ett kränkande sätt. Om man fotograferar någon på en allmän plats på ett störande eller hänsynslöst sätt och man syftar till att kränka personen i fråga, så kan man alltså göra sig skyldig till ofredande. Kränkande fotografering är ett brott som kan aktualiseras och som regleras i 4 kap 6a § Brottsbalken. Kränkande fotografering innebär att man i smyg fotograferar/filmar någon som befinner sig i privata utrymmen. Brottet kränkande fotografering gäller visserligen inte allmänna platser, utan privata utrymmen men omfattar situationer då någon befinner sig på en allmän plats och fotograferar/filmar in i ett privat utrymme. Sammanfattningsvis är det tillåtet att fotografera och filma vem man vill på allmänna platser så länge detta inte sker på ett sätt som är ägnat att kränka personen som blir fotograferad/filmad. I din situation verkar det som att fotografen syftar till att fotografera torget och inte till att fotografera dig på ett kränkande sätt. Fotografen bryter inte mot lagen på något sätt genom sitt agerande. Om han å andra sidan hade varit väldigt närgången när han fotograferat dig eller om det skett i syfte att kränka dig hade brottet ofredande kunnat aktualiseras. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Bortfallande av påföljd avseende 6 månaders fängelse

2021-03-15 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej om man döms till sex månaders fängelse för ringa misshandel hur lång tid skulle det ta tills påföljden försvinner om straffet inte hinner verkställas?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du talar om är ett s.k. bortfallande av påföljd, vilket regleras i 35 kap brottsbalken (1962:700) (BrB). I 35 kap 8 § BrB anges att ett utdömt fängelsestraff bortfaller om domen inte har verkställts inom viss tid från det att domen har vunnit laga kraft. Av 51 kap 1 § rättegångsbalken (1942:740) framgår att en dom i brottmål vinner laga kraft tre veckor från den dag då domen meddelats, förutsatt att domen inte överklagas. I 35 kap 8 § BrB anges vidare att ett fängelsestraff som inte överskrider ett år, bortfaller efter fem år. I ditt fall har du angett att fängelsestraffet som utdömts är sex månader, vilket innebär att det bortfaller fem år från den dag då domen vann laga kraft. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

När bortfaller ett fängelsestraff?

2021-03-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej. En fråga om bortfallande av påföljd. En vän har blivit dömd till 1 år och två månader för innehav och narkotika smuggling. om personen inte skulle infinna sig eller gå att få tag på, hur lång tid tills bortfallande av påföld?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt fall har du angett att din vän blivit dömd till ett år och två månader. Jag antar att du då syftar på ett fängelsestraff. Bortfallande av påföljd regleras i 35 kap brottsbalken (1962:700) (BrB). I 35 kap 8 § BrB anges att ett utdömt fängelsestraff bortfaller om domen inte har verkställts inom viss tid från det att domen har vunnit laga kraft. Av 51 kap 1 § rättegångsbalken (1942:740) framgår att en dom i brottmål vinner laga kraft tre veckor från den dag då domen meddelats, förutsatt att domen inte överklagas. I 35 kap 8 § BrB anges vidare att ett fängelsestraff som inte överskrider ett år, bortfaller efter fem år. Om ett fängelsestraff som är längre än ett år men kortare än fyra år har utdömts, bortfaller det efter tio år. I ditt fall har du angett att fängelsestraffet som utdömts är ett år och två månader. Det innebär att fängelsestraffet bortfaller efter tio år från den dag då domen vann laga kraft. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får jag fotografera/filma personer på allmän plats?

2020-11-01 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Får man filma och fota vem som helst utan tillstånd på allmän plats?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är tillåtet att fota och filma hur man vill på en allmän plats. Detta innefattar även personer som befinner sig på platsen. Det finns dock begränsningar i denna rätt i Brottsbalk (1962:700). I 4 kap 7 § Brottsbalken anges att en person som utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande på ett sätt som är ägnat att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, gör sig skyldig till ofredande. Ofredande är ett brott som omfattar olika typer av situationer och som även kan omfatta fotografering/filmning om det sker på ett kränkande sätt. Om man fotograferar någon på en allmän plats på ett störande eller hänsynslöst sätt och man syftar till att kränka personen i fråga, så kan man alltså göra sig skyldig till ofredande. Kränkande fotografering är ett brott som kan aktualiseras och som regleras i 4 kap 6 a § Brottsbalken. Kränkande fotografering innebär att man i smyg fotograferar/filmar någon som befinner sig i privata utrymmen. Brottet kränkande fotografering gäller visserligen inte allmänna platser, utan privata utrymmen men omfattar situationer då någon befinner sig på en allmän plats och fotograferar/filmar in i ett privat utrymme. Sammanfattningsvis är det tillåtet att fotografera och filma vem man vill på allmänna platser så länge detta inte sker på ett sätt som är ägnat att kränka personen som blir fotograferad/filmad. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag få en prick i registret utan att en polisanmälan har gjorts?

2021-05-11 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, om jag skulle snatta exempelvis smink i en butik och sedan bli påkommen men ingen polis tillkallas, kan jag då få en prick endå?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med en "prick" avses att man är registrerad i det s.k. belastningsregistret. För att registreras i brottsregistret så ska man ha dömts för ett brott, fått en ordningsbot från polisen eller liknande (3 § Lag om belastningsregister). Pricken finns kvar i belastningsregistret i ett antal år, beroende på vilken påföljd man döms till (17 § Lag om belastningsregister), Om du skulle bli påkommen med att snatta smink men ingen polis tillkallas till platsen är det ytterst tvivelaktigt att du skulle få en prick i registret. Detta eftersom polis oftast tillkallas om en anmälan ska upprättas. Det finns dock inga hinder för att upprätta en polisanmälan i efterhand. Du kommer då att få kännedom om detta. Sammanfattningsvis kan du enbart få en prick i registret om du har dömts för ett brott eller fått en ordningsbot från polisen, Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,

När får man en prick i belastningsregistret och hur länge är de kvar?

2021-03-15 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |När får man en "prick i registret" och kan de försvinna eller är de kvar föralltid?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med en "prick i registret" avses att man är registrerad i det s.k. belastningsregistret. För att registreras i brottsregistret så ska man ha dömts för ett brott, fått en ordningsbot från polisen eller liknande (3 § Lag om belastningsregister). Pricken finns kvar i belastningsregistret i ett antal år, beroende på vilken påföljd man döms till (17 § Lag om belastningsregister). De kan alltså försvinna, vilket tar olika lång tid beroende på vilket straff som har utdömts.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får man köpa ut alkohol till en 18-åring?

2020-12-09 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |En 18 åring får inte köpa alkohol från systemet men kan dricka alkohol på krogen. Därför undrar jag om någon får köpa ut från systemet till en 18 åring eller om detta också är olagligt. Tack.
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är inte olagligt för en minderårig att förtära alkohol. Det är istället den som förser den minderåriga personen med alkohol, som bryter mot lagen. Av 3 kap 9 § alkohollagen (2010:1622) framgår att det är olagligt att köpa ut eller sälja sprit, vin eller starköl till en person som är under 20 år. När det gäller folköl eller annan alkoholdryck med en alkoholhalt upp till 3,5 % är åldersgränsen istället 18 år. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot detta och köper ut alkohol till en minderårig kan dömas för olovligt anskaffande av alkohol till böter eller fängelse i högst 2 år, och vid grovt brott högst 4 år. Detta följer av 11 kap 7 § alkohollagen. Det är alltså olagligt att köpa ut från systemet till en person som är under 20 år. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Prick i registret utan polisanmälan?

2020-09-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Min son var med i en stöld om en 100kr plånbok.Han blev fångad utav civilvakter och fick betala plånboken och sen gå utan några större bekymmer.Dvs ingen polis inblandad.Grabben är 18 år gammal. Kan han få en prick för detta?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med en "prick" avses att man är registrerad i det s.k. belastningsregistret. För att registreras i brottsregistret så ska man ha dömts för ett brott, fått en ordningsbot från polisen eller liknande (3 § Lag om belastningsregister). Pricken finns kvar i belastningsregistret i ett antal år, beroende på vilken påföljd man döms till. (17 § Lag om belastningsregister)I detta fall blev din son påkommen under stölden av civilvakter och fick betala för plånboken. Ingenting du har angett ovan tyder på att en polisanmälan har gjorts vilket innebär att en dom eller ordningsbot inte är aktuellt. Din son bör alltså inte kunna få en prick för stölden. Detta såvida inte en polisanmälan görs i efterhand, vilket ni då kommer att få kännedom om. Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,