Har jag anmälningsskyldighet om jag misstänker att ett barn far illa?

2021-05-11 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Om det är så att jag misstänker att min granne slår sitt barn har jag då någon skyldighet att anmäla det? Det är ingenting jag har sett med mina egna ögon men jag har hört skrik från lägenheten och någon enstaka gång har jag sett barnet med märken i ansiktet.
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Anmälningsplikt gällande barn som far illa regleras främst i 14 kap Socialtjänstlagen (2001:453). I 14 kap 1 c § Socialtjänstlagen anges att var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden. Med var och en avses privatpersoner, vilket innebär att de träffas av denna bestämmelse. Det anges dock att enskilda bör anmäla och inte att de måste göra det. Privatpersoner har alltså inte någon lagstadgad skyldighet att anmäla till socialnämnden om de misstänker att något barn far illa. Om du misstänker att ett barn far illa kan det dock vara bra att anmäla detta även om det inte finns något lagstadgat krav på att det.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är privatpersoner skyldiga att anmäla misstanke om att ett barn far illa till socialnämnden?

2021-01-13 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej! har man som privatperson någon skyldighet att anmäla till socialnämnden om man misstänker att något barn far illa??
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Anmälningsplikt gällande barn som far illa regleras främst i 14 kap Socialtjänstlagen (2001:453). I 14 kap 1 c § Socialtjänstlagen anges att var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden. Med var och en avses privatpersoner, vilket innebär att de träffas av denna bestämmelse. Det anges dock att enskilda BÖR anmäla och inte att de måste göra det. Privatpersoner har alltså inte någon lagstadgad skyldighet att anmäla till socialnämnden om de misstänker att något barn far illa. Det kan dock vara en bra idé att göra det.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,