Skyldigheten att lyda när någon ber om en tjänst?

2020-03-26 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |HejJag har följande fråga.En kattägare utrustar sin katt med GPS och katten besöker en annan fastighet inomhus och ägaren till katten via sms vid flera tillfällen beordrar att husägaren skall agera, och slänga ut katten.Den drabbade husägare har alldrig lämnat sitt medgivande till att bli beordrad via sms att agera till förmån för kattägaren.Tacksam för svar.
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar frågan som att du undrar ifall en kattägare via sms kan be en fastighetsägare att slänga ut katten från fastigheten om den vistas där. Svaret på frågan är att fastighetsägaren inte behöver lyda instruktionerna i kattägarens sms och slänga ut katten, men det är heller inte olagligt för kattägaren att fråga. Om fastighetsägaren tycker att det är jobbigt att kattägaren skickar sms rekommenderar jag fastighetsägaren att föra dialog med kattägaren där hen kan förklara sina känslor kring agerandet.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Uppsägning av gymkort

2020-03-24 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Kan jag säga upp mitt gymavtal på grund risken att drabbas av koronaviruset?
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är helt beroende av vad som framgår av ditt avtal med det aktuella gymmet. Det kan vara så att du har en bindningstid och då gäller som huvudregel att du måste betala för ditt medlemskap under bindningstiden. Många gym erbjuder dock medlemskap utan bindningstid och burkar då istället ha en viss uppsägningstid. Villkoren för uppsägning av medlemskap på gym kan variera mellan olika gym och jag skulle därför rekommendera dig att vända till ditt gym för att se vad som gäller för just dig. Förhoppningsvis är ditt gym hjälpsamma i tider som dessa!Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Får arbetsgivaren teckna gruppförsäkring utan anställdas medgivande?

2020-03-15 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Min arbetsgivare har täcknat en då kallad gruppförsäkring på oss anställda (livförsäkring osv) utan vårat medgivande som är gratis i 3mån sen dras från lönen, är detta tillåtet?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av försäkringsavtalslagen (FAL). Får arbetsgivaren teckna gruppförsäkring utan anställdas medgivande? Eftersom du beskriver att du inte har gett ditt medgivande till den tecknade försäkringen verkar det röra sig om en obligatorisk gruppskadeförsäkring. En obligatorisk gruppskadeförsäkring skiljer sig mot en frivillig gruppskadeförsäkring. I en frivillig gruppskadeförsäkring ansluter sig gruppmedlemmar genom egen anmälan. Medan i en obligatorisk gruppskadeförsäkring ansluts gruppmedlemmar direkt genom gruppavtalet och detta sker alltså utan egen anmälan (FAL 17 kap. 1 § första och andra stycket). Ett gruppavtal är det avtal som en gruppföreträdare, din arbetsgivare i detta fall, och försäkringsbolag ingår (FAL 17 kap. 3 § andra stycket). Eftersom det med största sannolikhet rör sig om en obligatorisk gruppskadeförsäkring är det alltså tillåtet för arbetsgivaren att teckna denna gruppförsäkring utan er anställdas medgivande. Som anställd har du rätt till information Innan arbetsgivaren och försäkringsbolaget ingår ett gruppavtal har ni som anställda rätt till information om försäkringsvillkoren (FAL 17 kap. 5 § första stycket). Det naturliga är att försäkringsbolaget ger information till gruppens företrädare (din arbetsgivare) och att denne i sin tur ger information till er som anställda. Om du vet med dig att du inte har fått någon information om gruppförsäkringen innan gruppavtalet ingicks har du möjlighet att väcka talan om åläggande mot din arbetsgivare (FAL 17 kap. 8 § och FAL 8 kap. 1–2 §). Denna talan innebär att din arbetsgivare blir skyldig att ge dig och de andra anställda information om försäkringen. Talan väcks vid Patent-och Marknadsdomstolen. Du har rätt att säga upp gruppförsäkringen Du kan när som helst säga upp den obligatoriska gruppskadeförsäkringen genom att anmäla detta till din arbetsgivare (FAL 17 kap. 12 § andra stycket). SammanfattningEftersom det troligen rör sig om en obligatorisk gruppskadeförsäkring är det tillåtet för din arbetsgivare att teckna försäkringen utan er anställdas medgivande. Däremot har du som anställd alltid rätt att få information om försäkringen och om din arbetsgivare inte gett dig information har du möjlighet att väcka talan i domstol. Slutligen kan du när du vill säga upp försäkringen genom att anmäla det till din arbetsgivare. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Har advokatbyrå rätt att ta ut timpris?

2020-03-01 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Har företag - advokatbyrå - rätt att ta ut timpris vid sammanställning av faktura?
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns inget hinder mot att en näringsidkare, i detta fall en advokatbyrå, tar betalt för antal arbetade timmar istället för ett fast pris. Dock måste det tydligt framgå vilket alternativ som gäller, annars är det ett brott mot avtalslagen (AvtL). Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Upprättande av fullmakt

2020-03-25 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag vill ha en fullmakt på att min äldste son ska få avgöra vid medicinsk vård om jag inte kan avgöra själv - hur ska jag gå till väga? Mvh Ewa Andersson
Siva Arif |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns ingen lagstiftning kring hur en fullmakt ska vara utformad. Det rekommenderas dock att den upprättas skriftligen och med minst ett oberoende vittne, det är viktigt inte minst ur bevishänseende. Naturligtvis ska det av avtalet framgå vem som är fullmaktsgivare och fullmäktige samt vad fullmakten avser.Jag rekommenderar dig att kontakta en av våra jurister för att kunna få mer utförlig hjälp med utformning. Det går även att upprätta en juridiskt korrekt fullmakt själv via oss där det framgår klart och tydligt vem som har rätt att agera och vilka villkor som gäller. Detta gör du i vår e-tjänst här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Överklaga beslut av försäkringsbolag

2020-03-17 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |HejJag och min bror förlorade våran mor förra året.Hon hade varit hemmavarande under de senaste åren pga att hon varken kunde eller ville ha kontakt med livet utanför.De enda människorna hon träffade var hemtjänst och oss i familjen då och då.Allt har gått bra förutom att när vi gick igenom vad som var kvar såvisade det sig att alla guldsmycken var borta.Vi gjorde en polisanmälan och en anmälan till mammas försäkringsbolag If.If sa att det inte var ett försäkringsärende då det inte fanns en specifik händelse.Gjorde en överklagan som samma handläggare på If hanterade.Kan det verkligen vara rätt?Med vänlig hälsning GL
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Försäkringsbolagens klagomålshanteringDet finns regler om klagomålshantering som alla försäkringsbolag måste följa, men klagomålshanteringen kan se lite olika ut beroende på vilket försäkringsbolag det är. Ett bra tillvägagångssätt kan vara att först och främst vända dig till handläggaren som har handlagt ditt ärende. I ditt fall verkar det dock som att samma handläggare har tagit hand om överprövningen av ditt ärende, vilket jag förstår inte känns helt rätt. På IF:s hemsida finns det en del information om hur du överklagar ett ärende hos dem, den informationen kan du hitta här. Nästa steg för din del verkar vara att vända dig till IF:s kundombudsman med din överklagan. Fungerar inte det, kan du i ett senare skede vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). I sista hand kan du även få ärendet prövat i domstol.Hur du bör gå vidareFörst och främst är mitt tips att vända dig till IF:s kundombudsman för att överklaga beslutet i ditt försäkringsärende. Kundombudsmannen är en oberoende och fristående avdelning inom försäkringsbolagen, och därför är det mer lämpligt att denne avgör ditt överklagande än att samma handläggare som tagit beslutet ska göra det.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

rätten till att avbeställa

2020-03-14 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Vi ska ta ner 3 tallar på vår trädgård. Mailade ett företag och de skickade offert. Jag skrev för 2 veckor sedan att jag gärna vill boka in och ta ner de. Fick till svar att vi har minst 1,5 månad väntetid. Jag skrev att det var okej. Idag fick jag höra om en annan firma som kan ta ner de om redan 2 dagar och till ett bättre pris. Mailade då det förra företaget och skrev att vi avbokar hos de. Då fick jag till svar "Vill ni bryta vårat skriftliga avtal är det upp till er".Vad menar de? Har jag skyldighet att betala de ändå nu? Eller att anlita de i alla fall?
Betül Duran |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågan är huruvida ni kan avbeställa en tjänst. Detta är en fråga som regleras främst av konsumenttjänstlagen. Principen om avtalsbundenhetEn av huvudprinciperna i avtalsrätten är avtalsbundenhet (löften ska hållas, pacta sunt servanda). Utgångspunkten är att man inte har rätt att ångra sig eller rätt att avbeställa men det finns många undantagsfall.Har en konsument rätt till att avbeställa en tjänst?Konsumenten har rätt till att avbeställa en tjänst men näringsidkaren har rätt till en viss ersättning för den delen av arbete som har utförts och det som måste utföras (42 § första stycket konsumenttjänstlagen). Konsumenten behöver inte anföra några skäl. Rätten till att avbeställa varar ända till dess arbetet slutförts. Näringsidkaren har rätt till ersättning för utebliven vinst på de uppdrag som näringsidkaren avböjt för att åta sig den tjänsten som avbeställdes (42 § andra stycket konsumenttjänstlagen). Vad innebär detta för dig?Eftersom du är en konsument har du rätt till att avbeställa en tjänst innan den slutförts. Avbeställning kan ske till och med om anledningen skulle vara att du funnit ett annat företag som är villig att utföra motsvarande arbete billigare. Du har avbeställt tjänsten innan den har börjats det vill säga du är inte skyldig att betala ersättning för den. Eftersom företaget har avböjt andra beställningar för att åta sig att utföra arbete åt dig, är du skyldig att kompensera företaget för den delen. Ersättning kan aldrig vara mer än företagets förlust på grund av avbeställningen. T ex. om den tjänst som skulle utföras åt dig kostade 500 kr och den tjänst som avböjdes kostade 800 kr. Den maximala beloppet du kommer att betala är 500 kr. Näringsidkaren är skyldig att begränsa sin skada genom att boka in någon annan. De måste agera som om de inte hade rätt till skadestånd. Eftersom du avbeställde tjänsten mycket tidigt, har företaget god tid på sig för att hitta en annan kund och begränsa sin skada.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Tilläggsavgift från SL

2020-02-29 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej!Hade stressigt till tunnelbanan i Tisdags morgon och glömde fylla mitt kort med månadsavgift. Men hade fortfarande kvar pengar på mitt sl access kort. Men i Gubbängen där jag bor har de inte spärrar och man måste blippa på en maskin där. Men som sagt hann inte av stressen att komma sent till min tid hos Psykologen. Varav när jag stiger på så finns det kontrollanter och det visar att jag ej hade en biljett.. Bad om ursäkt och förklarade att jag var stressad men kan fylla på den så fort som möjligt och de skrev bara ut en bot till mig och sa att jag får bestrida detta via mejl.Skrev till de men de vill inte ta emot min förklaring och dra av boten.Vad kan jag göra? Ska jag bara ge upp?
Rojan Arikan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar regler som återfinns i lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik (tilläggsavgiftslagen).Jag tolkar din fråga som att du alltså hade pengar på ditt SL-accesskort men eftersom du var stressad så hann du inte blippa kortet och steg alltså på tunnelbanan utan att blippa det. Det var sedan när du väl var på tåget som kontrollanterna sa till dig att du inte hade en giltig biljett och de skrev ut en bot till dig.Enligt 1 § tilläggsavgiftslagen har den som driver kollektiv persontrafik (i ditt fall SL) rätt att ta ut en tilläggsavgift för resenärer som inte kan uppvisa en giltig biljett. Det framgår även i SL:s allmänna köp- och resevillkor punkt 3 (s. 6-7) att du som resenär är skyldig att visa upp en giltig biljett och lämna över den när det är biljettkontroll i SL-trafiken. Vidare står det i dessa köp- och resevillkor att SL har rätt att ta ut en kontrollavgift på 1500 kronor inklusive kostnaden för en enkelbiljett, om du inte kan visa upp en giltig biljett vid biljettkontroll.I ditt fall hade du pengar i ditt SL-accesskort, men du blippade inte kortet innan du klev på tunnelbanan. Tyvärr räknas inte din biljett som giltig om du inte har aktiverat (blippat) biljetten innan du stiger på kollektivtrafiken, så SL-kontrollanten hade lagstöd till att hen gav dig en bot. När du reser på SL:s kollektivtrafik ingår du avtal med SL och blir därmed juridiskt bunden till SL:s allmänna köp- och resevillkor.Det finns ett undantag till SL:s rätt att ta ut kontrollavgift enligt 2 § tilläggsavgiftslagen och det är om du har en skälig anledning till varför du inte har en giltig biljett. I så fall ska det grunda sig på din ålder, eventuell sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller andra omständigheter. Om du alltså kan bevisa till SL att du inte blippade biljetten på grund av de omständigheter som regleras i 2 § tilläggsavgiftslagen (såsom sjukdom eller liknande), är det möjligt att få din biljett makulerad på den grunden. Denna undantagsregel har i praktiken inte alltid varit så lätt att åberopa, se NJA 2019 s. 414 där Högsta domstolen ansåg att undantagen i 2 § tilläggsavgiftslagen inte var tillämpliga när en person hade för lågt saldo på sitt SL-accesskort men spärrarna öppnades ändå och personen fick sedan en bot. Se även RH 2013:29 där Hovrätten inte heller ansåg undantagen i 2 § tilläggsavgiftslagen vara tillämpliga när en person med PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) inte hade en giltig biljett. Denna undantagsregel har därmed tolkats väldigt snävt i praktiken, och är inte alltid så lätt att åberopa.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,