Fullmakt vid försäljning av bostadsrätt

2021-03-26 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej ! Min mamma kommer att flytta n på ett äldreboende och hon vill sälja sin bostadsrätt. Hon är gammal och svag. Vad gäller vid försäljning av mammas bostadsrätt ? Kan någon utav oss syskon företräda henne gennom fullmakt ? Jag har sedan många år en Generalfullmakt som mamma har skrivit under, kan denna gälla vid dessa tillfällen. Mamma vill att vi syskon ska sälja lägenheten och dela upp möbler etc. Vad ska hon göra ?Vad kan vi göra för henne ?Tacksam för svar.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

En fullmakt kan vara begränsad och inskränkt till att avse en enda rättshandling. Fullmakter kan även vara obegränsade och därmed avse alla åtgärder som personen själv får göra. Obegränsade fullmakter brukar kallas för generalfullmakt. När det gäller försäljning av bostadsrättslägenhet gäller dock att det ska framgå att fullmaktshavaren har givits rätt att sälja lägenheten för att generalfullmakten ska vara giltig enligt 27 § andra stycket avtalslagen.

För att en fullmakt ska vara giltig krävs att personen i fråga är vid sina sinnens fulla bruk och är tillräckligt frisk för att förstå innebörden av en fullmakt. I tveksamma fall kan ni ta hjälp av en läkare för ett eventuellt sjukintyg om att personen var eller är vid sina sinnes fulla bruk.

Sammanfattningsvis måste det alltså framgå när det gäller försäljning av en bostadsrätt att fullmaktshavaren har givits rätt att sälja lägenheten för att en fullmakt ska vara giltig. Vidare gäller att personen i fråga är vid sina sinnens fulla bruk och förstår innebörden av en fullmakt för att den ska vara giltig. Detta kan man få hjälp att avgöra genom att vända sig till en läkare.

Återkom gärna till oss om du har ytterligare frågor!

Vänliga hälsningar,

Anna Runåker
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1431)
2021-10-18 Måste ägaren av bilen försäkra den eller kan någon annan göra det?
2021-10-17 Kan en resebyrå kräva vaccinationspass?
2021-09-30 Begravningsplats
2021-09-30 Kan jag få försäkringsersättning för sveda och värk till följd av en olycka?

Alla besvarade frågor (96531)