Hur avgörs befogenheten vid en ställningsfullmakt?

2021-03-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
StällningsfullmaktInnebär detta att en säljande person har rätt att teckna ett leveransavtal med en kund inom beloppsgräns?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

En ställningsfullmakt är en typ av självständig fullmakt som regleras i 10 § andra stycket avtalslagen. Situationen uppkommer när någon intar en ställning där man genom lag, avtal eller sedvänja har behörighet att handla å någon annans vägnar. Fullmäktigen får då vidta rättshandlingar som ligger inom behörigheten för fullmakten. En anställd i ett företag är ett typexempel på någon som ofta kan inneha en ställningsfullmakt.

Hur denna behörighet avgörs finns oftast inte reglerat i lag. För att fastställa fullmaktens yttre gräns får man istället kolla på sedvänjan i den aktuella branschen. I ditt fall verkar det röra sig om någon som arbetar som säljare. Om det i den aktuella branschen är kutym att säljare får teckna leveransavtal ligger fullmäktigens handlande inom behörigheten, alltså inom fullmaktens yttersta gräns. En rättshandling som ligger inom behörigheten binder som utgångspunkt huvudmannen (se vidare 10 § första stycket avtalslagen).

Om det står klart att en säljare inom branschen får teckna leveransavtal men huvudmannen har meddelat inskränkande föreskrifter måste dock rättshandlingen även falla inom denna gräns, det kan t.ex. röra sig om en beloppsgräns. Denna gräns som utgörs av inskränkande föreskrifter kallas befogenhet. Om säljaren då tecknar ett leveransavtal som överstiger en av huvudmannen meddelad beloppsgräns har fullmäktigen handlat utanför sin befogenhet. Huvudmannen blir då inte bunden av fullmäktigens agerande, förutsatt att motparten, tredje man, handlat i ond tro. Var tredje man emellertid okunnig om den meddelade inskränkningen för fullmäktigen (tredje man var i god tro) blir huvudmannen ändock bunden av rättshandlingen (se vidare 11 § första stycket avtalslagen).

Sammanfattningsvis beror svaret på din fråga på sedvänjan i branschen samt på om huvudmannen i det aktuella fallet har meddelat en beloppsgräns till säljaren som hen måste hålla sig inom.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1431)
2021-10-18 Måste ägaren av bilen försäkra den eller kan någon annan göra det?
2021-10-17 Kan en resebyrå kräva vaccinationspass?
2021-09-30 Begravningsplats
2021-09-30 Kan jag få försäkringsersättning för sveda och värk till följd av en olycka?

Alla besvarade frågor (96436)