FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt09/04/2021

Hur ska jag gå tillväga för att få tillbaka pengar som tillhör mig?

Jag hade ett muntligt avtal med en vän att hon skulle ta hand om min tik när hon valpade och hjälpa mig sälja valparna. När allt var klart vägrade hon lämna ifrån sig tiken och alla valppengarna. Överenskommelsen var att hon skulle få behålla en av valparna. Efter mycket påtryckning har hon lämnat tillbaka tiken men har en av valparna och alla valppengarna 7 x 25000kr. Hur kan man gå vidare med detta? Hon vägrar prata med mig. Vad ska jag göra för att få tillbaka mina pengar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har såklart alltid rätt att få tillbaka saker som är dina. Eftersom du redan har försökt prata med din vän för att hon ska lämna tillbaka pengarna från valpförsäljningen skulle jag rekommendera dig att kontakta kronofogden. De kan hjälpa dig att driva in skulden genom att du ansöker om ett så kallat betalningsföreläggande.

Ansökan om betalningsföreläggande
Ansökan om betalningsföreläggande görs hos kronofogden. Du fyller i en blankett antingen på ett fysiskt papper eller genom att logga in på "mina sidor" på kronofogdens hemsida med hjälp av BankID. Kraven och grunden för ansökan ska anges på ett tydligt sätt. Det kostar 300 kr att ansöka om betalningsföreläggande. Denna kostnaden kan man begära ersättning för av motparten.

Kronofogden kommer sedan skicka ett brev (ett föreläggande) till din vän om att betala.

Fullgörelsetalan
Om din vän inte betalar då heller kan du välja att gå till domstol och väcka en så kallad fullgörelsetalan mot henne (13 kap 1 § rättegångsbalken). Om du vinner målet blir det en så kallad exekutionstitel som möjliggör verkställighet att driva in skulden. Det kan alltså kronofogden också hjälpa dig med.

Att driva en process i domstol är dock dyrt och tidskrävande. Som huvudregel gäller dessutom att den som förlorar målan får betala sina egna och motpartens rättegångskostnader (18 kap 1 § rättegångsbalken).

Polisanmälan
När någon vägrar ge ut någon annans egendom kan personen göra sig skyldig till olovligt förfogande (10 kap 4 § brottsbalken). Din vän har pengarna som tillhör dig i sin besittning och vägrar ge tillbaka dem. Detta gör att du fråntas egendomen, varför förutsättningarna för brottet är uppfyllda. Det krävs då också att din vän har uppsåt till handlingen, vilket verkar troligt (1 kap 2 § brottsbalken).

Råd
Jag skulle i första hand rekommendera dig att än en gång prata med din vän och förklara att du kommer att vidta rättsliga åtgärder om hon inte självmant betalar tillbaka dina pengar.

I andra hand rekommenderar jag dig att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden och att polisanmäla brottet. Du behöver då också samla bevis på att pengarna verkligen är dina. Det kan eventuellt bli svårt i och med att det endast verkar föreligga ett muntligt avtal. Men försök skrapa ihop så mycket bevis som möjligt som styrker ditt påstående om att pengarna är dina.

Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Emma NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”